Müdür Yardımcıları

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Elanur KAPLAN
                       

 


 


                  
              Müdür Yardımcısı 

     Öğr.Gör. Orhan Atakan GÜRBÜZ                Son Güncelleme Tarihi:07.11.2019