Yönetim Kurulu

     Müdür

Prof. Dr. Hamdi DOĞAN

 

     Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Elanur KAPLAN

 

     Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Orhan Atakan GÜRBÜZ 

 

     Üye

 Dr. Öğretim Üyesi Abdullah KARATAŞ

 

     Üye

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim ÖZTÜRK

 

     Üye

Doç. Dr.  Aslıhan NAKİBOĞLU

 

     Raportör

Yüksekokul Sekreter V. Tuna ÖZTÜRK

 

Son Güncelleme Tarihi:10.06.2019