Beceri ve Yetkinlikler

1. Havacılık alanında kalifiye personelin yerini ve önemini anlayabilmeli
2.Diğer departmanlarla koordineyi sağlamalı
3.Uyumlu çalışmalı
4.Bir problemin çözümü hakkında alternatif çözüm yolları sunmalı
5. Bir problem ile karşılaşıldığında en kısa zamanda en doğru kararı alabilmeli
6.Bağımsız veya takım olarak çalışabilmeli
7. Sorumluluk alabilmeli
8. Alanında edindiği bilgi ve becerileri sahada kullanabilmeli
9.Sivil havacılıkta gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli
10. Sivil havacılık alanında kullanabileceği en az bir yabancı dile hakim olmalı


Son Güncelleme Tarihi:16.12.2015