Program Çıktıları

1.Sivil havacılık alanındaki genel kavramları açıklayabilmeli
2.Temel işletme fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayabilmeli
3.Havacılık emniyeti konusunda bilinçli olmalı
4.Hava taşımacılığına ilişkin bilgilerini işletme çalışanları ve ekip arkadaşlarıyla yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmeli
5.Havacılık operasyonlarının aksamadan yürütülmesini sağlamalı
6.Havacılıkta kullanılan denge ve yükleme formlarına hakim olmalı
7.Havaalanlarında koordineyi sağlayan iletişim araçlarını doğru kullanmalı
8.Yolcu hizmetleri konusunda bilgi ve becerilerini eksiksiz kullanmalı
9.Meslek hayatında kullanabileceği en az bir yabancı dili akıcı şekilde kullanabilmeli
10.Hava hukukuna hakim olmalı


Son Güncelleme Tarihi:16.12.2015