Program Çıktıları


Programın Çıktıları
1. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
2. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini ve tüm çalışanları geliştirme becerisi
3. Tüm servislerle ve başka işletmelerin bütün departmanlarıyla takım çalışmasını yapabilme becerisi
4. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme becerisi
5. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi
6. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
7. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi ve bu becerinin kazanabilmeleri amaciyla yabancı dil bilgisinin ve bilgisyar kullanma becerilerinin artırılması
8. Sosyal güvenlik temel kavramlarını anlama, sosyal güvenliğin temel fonksiyonları, sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, sosyal güvenliğin      amaçları, günümüzde kamunun sosyal güvenlikle ilgili mevzuatlarını yorumlayabilme becerisi, risk hesaplayabilme becerisi
9. Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma
10.Etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak
11.Hukuk ve finans ilişkisini teorik bağlamında analiz etmek
12.Mesleki etik bilinciyle iş görebilme bilinci geliştirmek
13.Disiplinler arası düşünebilme becerisi geliştirmek
14.İnsan haklarına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi