Hedefleri
1. Türkiye’de tarımsal yükseköğretimde öğretimde en fazla tercih edilen bölüm olmak,

2. Uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan bir bölüm olmak,

3. Lisans ve lisansüstü düzeyde uluslararası ortak öğretim programları uygulamak,

4. Yabancı öğrencilerin lisans ve lisansüstü öğretim için tercih ettiği bir bölüm olmak,

5. Bitki ıslahı ve genetiği alanında referans merkezi olmak,

6. Ürün odaklı projeler yürüterek üniversite-özel sektör işbirliğini hayata geçiren örnek bir bölüm olmak.