Projeler


 

Destekleyen Kurum

Yürütücü

Araştırmacılar

Başlama-Bitiş Yılları

Investigation Of The Effect Of Chitosan On Iron Deficiency In Two Contrasting Soybean Varieties

TÜBİTAK

 

Emre AKSOY

 

2019-2020

Investigation Of The Role Of GATA12 In Regulation Of Iron Deficiency Signaling In Arabidopsis Thaliana

TÜBİTAK

 

Emre AKSOY

Allah BAKHSH 

2019-2021

Introducing New Breeding Technologies For Food And Nutritional Security

COMCEC

Emre AKSOY

 

2019-2020

Analysis Of The Role Of CALMODULIN BINDING TRANSCRIPTION FACTOR3 (CAMTA3) In Drought Stress  Tolerance In Arabidopsis Thaliana

BAP, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Emre AKSOY

Bayram Ali YERLİKAYA, Dilan ATEŞ  

2019-2020

Development Of Potato Lines Expressing Arabidopsis CAMTA3 At High Levels

TÜBİTAK

 

Ebru TAV

Emre AKSOY(Danışman) 

2019-2020

Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat Ve/Veya Çeşit Geliştirme

TÜBİTAK

(25 Alt Proje Dahil)

Ali Fuat GÖKÇE, Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE

Ali Fuat GÖKÇEZahide   Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE

2018-2022

Onobrychis Viciifolia Çekirdeğinde Centromeric Hetechromatin DNA Ve Protein Bileşenlerinin Araştırılması

TÜBİTAK-COST

Ahmet Latif TEK


2018 -2021

Düşük Akrilamid Potansiyeli Olan Patates Genotiplerini Tanımlamak Için Yeni Tarama Araçlarının Geliştirilmesi

TÜBİTAK

 

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Sevgi ÇALIŞKAN, Ufuk DEMİREL, Allah BAKHSH, Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE

2017-2020

Bazı Yerel Soya Fasulyesi Çeşitlerinin Moleküler Ipuçlarının Demir Eksikliğine Karşı Incelenmesi

TÜBİTAK

Emre AKSOY

Sevgi ÇALIŞKAN

2018-2020

Sürdürülebilir Soya Tarımının İyileştirilmesi İçin İkili Pak-Turk İşbirliği

YÖK- Mevlana

Emre AKSOY

Allah BAKHSH, Sevgi ÇALIŞKAN

2018-2020

Nohut Geveni (Astragalus Cicer L.) Sentromerik DNA Dizilerinin Moleküler Karakterizasyonu

BAP, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ahmet Latif TEK

 

2018-2020

Demir Eksikliğine Toleranslı Patates Genotiplerini Taramak Için Hızlı Ve Güvenilir Bir Biyoteknolojik Tarama Aracının Geliştirilmesi

TÜBİTAK

Yusuf Şamil TERECİ

Emre AKSOY (Danışman)

2018-2019

Kinoa Çeşitlerinin Demir Eksikliğine Karşı Fizyolojik Ve Biyokimyasal Reaksiyonlarının Incelenmesi

TÜBİTAK

Şule TAŞPINAR

Emre Aksoy (Danışman)

Sabina MAMEDOVA

2018-2019

Demirin Kökler Ve Sürgünler Arasında Yer Değiştirmesinden Sorumlu Sinyalizasyonun Araştırılması

TÜBİTAK

Yaşar Hakan ERGİN

Emre AKSOY (Danışman)

2018-2019

Arabidopsis Thaliana'da RNA Metabolizması Düzenleyici CPL1'in Tuz Stresi Toleransındaki Rolünün Araştırılması

BAP, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Emre AKSOY

Buasimuhan ABUDUREYİMU

2018-2019

Kapari (Capparis Spinosa L.) Somatik Metafaz Kromozomlarının Moleküler Haritalanması

BAP, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ahmet Latif TEK

 

2018-2019

Yabani Soya Glycine Türlerinde Sentromerik Histon H3 Genlerinin Moleküler Klonlanması Ve Biyoinformatik Analizi

TÜBİTAK- 1002

Ahmet Latif TEK

 

2018-2019

Türkiye'de Ortaya Çıkan Bazı Asma Virüslerinin Durumunun Belirlenmesi, Grapevine Fanleaf Virüsü Ve Arabis Mozaik Virüsünün Genetik Çeşitliliğinin Yeni Nesil Sıralama Teknolojileri Ile Araştırılması

TÜBİTAK-COST

Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

 

 

Zahide Neslihan Öztürk GÖKÇE

2015-2019

Colorado Patates Böceği Ve Patates Yumru Güvesine Dayanıklı Transplastomik Patates Hatlarının Üretimi

TÜBİTAK

(İkili İşbirliği)

Allah BAKHSH

Emre Aksoy, Zahide Neslihan   Öztürk Gökçe

2017-2019

Colorado Patates Böceğinin [Leptinotarsa Decemlineata (Chrysomelidae: Coleoptera)] Kontrolü Için Gen Susturma Tekniklerinin (Rnai) Kullanımı,

Doğus AR-GE

Ayhan GÖKÇE

Allah BAKHSH, Emre AKSOY

2017-2019

Fitoremediasyon Potansiyelini Araştırmak Için  Ceratophyllum Demersum'da PCS1 Geninin Fazla Okunması Çalışmaları

BAP, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Muhammad AASİM

Allah BAKHSH

2017-2019

Patateste Insektisit Genlerin Piramitlenmesi Ile Leptinotarsa Decemlineata (Say) Ve Phthorimaea Operculella Zeller'in   Kontrolü

BAP, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ayhan GÖKÇE

Allah BAKHSH

2017-2019

Alkanna Orientalis (L) Boiss Var. Orientalis Ve Alkanna Sieheana Rech. Fil. Alkanin / Şikonin (A / S) Metabolitlerinin Üretiminin Agrobacterium Rhizogenesis Transformasyonu Ile Belirlenmesi. 

BAP, Yozgat Universitesi

Cennet YAMAN

Allah BAKHSH

2017-2019

Arabidopsis Thaliana'nın Demir Eksikliğine Tolerans Göstermesi Için Yeni Bir Strateji

BAP, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Emre AKSOY

Amir MAQBOOL

2017-2019

Patateste Kuraklık Ve Isı Toleransını Düzenleyen Mirna'ların Tanımı Ve Işlevlerinin   Belirlenmesi

TÜBİTAK

 

Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE

Ufuk DEMİREL, Allah BAKHSH, Emre AKSOY, Sevgi ÇALIŞKAN, Mehmet Emin ÇALIŞKAN

2015-2019

Patateste Kuraklığa Toleranslı Çeşit Islah Programının Başlatılması Ve Aday Moleküler Seleksiyon Markörlerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Sevgi ÇALIŞKAN, Ufuk DEMİREL,

Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE, Burak ŞEN, Murat NAM

2015-2019

Böceklere Geniş Spektrumlu Dayanıklılık Gösteren Patates Bitkilerinin Geliştirilmesi Için Bitki Aracılığıyla Yeni Bir Rnai Stratejisi

TÜBİTAK

Allah BAKHSH

Emre AKSOY, Muhammad AASİM, Uğur PİRLAK, Mehmet Emin ÇALIŞKAN

2016-2019

Farklı Nano Partiküllerin Tohum Kaplama Ve Priming Amacıyla Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

BAP, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Ayten Kübra YAĞIZ

2017-2019

Farklı Işık Uygulamalarının Patates Çeşitlerinin In Vitro Koşullardaki Büyümesi Ile Mini Yumru Üretim Performansı Üzerine Etkileri

BAP, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Cansu FERHANOĞLU

2017-2019

Patatesde Çoklu Abiyotik Strese Dayanıklılık Için Fizyolojik Özelliklerin Ve Mekanizmaların Araştırılması

BRITISH COUNCIL

Ufuk DEMİREL

Mehmet Emin ÇALIŞKAN,

Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE,

Emre AKSOY,

Sevgi ÇALIŞKAN

2016-2018

Kinoa Bitkisinin Kuraklık Stresi Altındaki Fizyolojik, Biyokimyasal Ve Moleküler Tepkilerinin Incelenmesi

TÜBİTAK

Bayram Ali Yerlikaya

Emre AKSOY (Danışman)

2017-2018

Kinoa Bitkisinin Tuz Stresi Altında Fizyolojik, Biyokimyasal Ve Moleküler Cevaplarının Incelenmesi

TÜBİTAK

Sefa AYTEN

Emre AKSOY (Danışman)

2017-2018

Soya Fasulyesi Tohumunda Ve Embriyodaki Demir Lokalizasyonunu Tespit Etmek Için Yeni Bir Metot Geliştirilmesi

TÜBİTAK

Seyda AKBAŞ

Emre AKSOY (Danışman)

2017-2018

Ömer Halisdemir Üniversitesi (Biyoteknoloji) Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlama

TÜBİTAK

Emre AKSOY

Sevgi ÇALIŞKAN,

Ufuk DEMİREL,

Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE,

Eminur ELÇİ,

Ayten ÖZTÜRK

2016-2018

Yeni Böğürtlen Çeşitlerin Adaptasyonu Ile Budama Ve Uç Almanın Floricane Ve Primocane Çeşitlerde Verim Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri 

TAGEM

Sedat SERÇE

Mustafa BİRCAN

2015-2018

Toplantı: Uluslararası Katılımlı 8. Tarımsal Öğrenci Kongresi

DOĞUŞ AR-GE

Ahmet Şahin

Emre AKSOY (Danışman)

2018

Geleneksel Islah Ve Moleküler Marker Teknikleri Kullanılarak Endüstriyel Patates Soylarının Geliştirilmesi

TAGEM

Mehmet Emin ÇALIŞKAN                

 

2014-2017

Herbisite Toleranslı Patates Hatlarının Geliştirilmesi

TUBITAK

Allah Bakhsh                

 

2015-2017

Arabidopsis Thaliana'da Demir Eksikliği Ve Kadmiyum Toksisitesi Altında Kükürt Metabolizmasının Aktivasyonunun Bir RNA Metabolizması Regülatörü CPL1 [RNA Polimeraz II C-Terminal-Alanı (Pol II CTD) Fosfataz Benzeri1] Ile Analiz Edilmesi  

TUBITAK

Emre AKSOY

 

2015-2017

Farklı Patates Çeşitlerinin Kuraklığa Reaksiyonunun Transkriptom Seviyesinde Karşılaştırılması Ve Islah Programlarında Potansiyel Genlerin Değerlendirilmesi   

TUBITAK

Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE

 

2014-2016

Mini Tüber Üretiminin Tarımsal Ve Ekonomik Veriminin Topraklı Ve Topraksız Karşılaştırılması      

Doğuş Agricultural  R&D 

Mehmet Emin ÇALIŞKAN                

 

2015-2016

Farklı Genotip’e Sahip Patates Mikrotuber Üretiminin Optimizasyonu Ve Mikrotuber Üretim Performansının Belirlenmesi                           

Scientific Research Projects

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

 

2015-2016

Yüksek Boylu Maviyemişin Akdeniz Bölgesine Adaptasyonu        

TAGEM

Sedat SERÇE

 

2013-2015

Yaban Mersini Ve Böğürtlen Genotipleri Için Doku Kültürü Protokollerinin Optimizasyonu                               

Doğuş Agricultural  R&D 

Sedat SERÇE

 

2014-2015

Gen Piramitleme Stratejisi Kullanılarak Geniş Spektrumlu Böcek Dirençli Tütün Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Scientific Research Projects

Allah BAKHSH                

 

2014-2015

Sucul Bitkilerde Agrobacterium Tumefaciens Aracılı Genetik Transformasyon

Scientific Research Projects

Allah BAKHSH

 

2014-2015

Niğde'de Lahana Genotiplerinde Virüs Ve Fitoplazma Hastalıklarının Araştırılması, Fiziksel Ve Kimyasal Karakterizasyon Seçimi Ile Hat İyileştirilmesi Seçimi                             

Doğuş Agricultural  R&D 

Ali Fuat GÖKÇE

 

2014-2015

Patates Genotiplerinin Genetik Çeşitliliğinin Ve Türkiye'de Moleküler Karakterizasyonun Belirlenmesi                              

TUBITAK

Ufuk DEMİREL

 

2014-2015

Yüksek Sıcaklığa Adaptasyon Kabiliyetine Sahip Olan Bazı Macar Patates Hatlarının Adaptasyon Kabiliyetinin Belirlenmesi Ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Yeni Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi

TUBITAK

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

 

 

2012-2014

Melez Soğan Tohumu Üretimi Için Erkek Steril Ve Bakıcı Seçiminde Moleküler Markörlerle Saf Hat Ve Yerel Soğan (Allium Cepa L.) Popülasyonlarının Sitoplazmasının Belirlenmesi

TUBITAK

Ali Fuat GÖKÇE

 

2011-2014

 


Son Güncelleme Tarihi:28.07.2020