Akademik Unvanlar

 • 2010 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1993 / 2010

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2005

  Hidâyet Divânı

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , ESKİ TÜRK DİLİ (DR)

 • Yüksek Lisans 1996

  Niğde ve Yöresi Ağızları

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1992

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / ,

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2012 - 2016
  Dekan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • 2010 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

SOP2001 TÜRK DİLİ I SES VE YAPI BİLGİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

TDE1007 TÜRK DİLBİLGİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1008 TÜRK DİLBİLGİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1008 TÜRK DİLBİLGİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE1009 TÜRK DİLİ TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1010 TÜRK DİLİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1010 TÜRK DİLİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE1012 OSMANLI TÜRKÇESİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2007 TÜRK DİLBİLGİSİ III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2010 ESKİ TÜRKÇE II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2013 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I

Zorunlu Ders Amaç:Eski Anadolu Türkçesinin imlâ, ses, yapı ve söz varlığını dil bilimi yöntemleri dahilinde öğrencilere kavratmak ve Türkiye Türkçesi ile olan bağlantılarını belletmek, Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait metinlerini okuma, anlamlandırma ve dil özelliklerini çözümleme becerisi kazandırmak

Dersin İçeriği

Eski Anadolu Türkçesinin imlâ, ses, yapı ve söz varlığını dil bilimi yöntemleri dahilinde öğrencilere kavratmak ve Türkiye Türkçesi ile olan bağlantılarını belletmek, Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait metinlerini okuma, anlamlandırma ve dil özelliklerini çözümleme becerisi kazandırmak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3008 Eski Anadolu Türkçesi

Zorunlu Ders Amaç:Eski Anadolu Türkçesinin imlâ, ses, yapı ve söz varlığını dil bilimi yöntemleri dahilinde öğrencilere kavratmak ve Türkiye Türkçesi ile olan bağlantılarını belletmek, Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait metinlerini okuma, anlamlandırma ve dil özelliklerini çözümleme becerisi kazandırmak

Dersin İçeriği

Eski Anadolu Türkçesinin imlâ, ses, yapı ve söz varlığını dil bilimi yöntemleri dahilinde öğrencilere kavratmak ve Türkiye Türkçesi ile olan bağlantılarını belletmek, Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait metinlerini okuma, anlamlandırma ve dil özelliklerini çözümleme becerisi kazandırmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3015 Türk Dilinin Kaynakları I

Seçmeli Ders Amaç:Türk Dilinin Tarihî ve Çağdaş lehçeleri üzerinde yapılan çalışmaları ve yayınları öğretmek.

Dersin İçeriği

Türk Dilinin Tarihî ve Çağdaş lehçeleri üzerinde yapılan çalışmaları ve yayınları öğretmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TDE4015 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4015 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI

Seçmeli Ders Amaç:Oğuz grubu Türk lehçelerinden biri olan ve Türkiye Türkçesine dil olarak yakınlığıyla bilinen Azerbaycan Türkçesinin tarihten bugüne kadarki dil geçmişini göstermek, başlıca dil özelliklerini öğretmek ve Azerbaycan sahasındaki kültür ve edebiyat alanındaki akımları, kişileri incelemektir.

Dersin İçeriği

Oğuz grubu Türk lehçelerinden biri olan ve Türkiye Türkçesine dil olarak yakınlığıyla bilinen Azerbaycan Türkçesinin tarihten bugüne kadarki dil geçmişini göstermek, başlıca dil özelliklerini öğretmek ve Azerbaycan sahasındaki kültür ve edebiyat alanındaki akımları, kişileri incelemektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4016 Türk Dilbilgisi V

Seçmeli Ders Amaç:Türkçenin söz dizimi özelliklerini kavratmak

Dersin İçeriği

Türkçenin söz dizimi özelliklerini kavratmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4035 Kıpçak Türkçesi ve Edebiyatı I

Seçmeli Ders Amaç:Kıpçak Türkçesinin fonetik , morfolojik özellikleri ile genel olarak gramer yapısının öğretilmesi

Dersin İçeriği

Kıpçak Türkçesinin fonetik , morfolojik özellikleri ile genel olarak gramer yapısının öğretilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE5121 HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5122 TARİHSEL KIPÇAK TÜRKÇESİ METİNLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5147 TARİHÎ DOĞU TÜRKÇESİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE5148 TARİHÎ DOĞU TÜRKÇESİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE563 TARİHİ DOĞU TÜRKÇESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE572 BATI TÜRK YAZI DİLİ ALANI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE6117 Harezm Türkçesi Metinleri

Seçmeli Ders Amaç:12. yüzyıldan sonra Orta Asya?daki Türk edebî dilinin gelişme sahası Harezm bölgesi olmuş ve bu sahada gelenek olarak Karahanlı Türkçesine bağlı, bunun yanında Kıpçak-Oğuz unsurları yanında kendine has dil özellikleri olan ve geçiş Türkçesi özelliği taşıyan Harezm Türkçesi (14. yy.) şekillenmiştir. Karahanlı Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş Türkçesi olarak değerlendirilen ve Karahanlı Türkçesi temelinde, bölgedeki kuvvetli Oğuz ve Kıpçak dil unsurlarını da bünyesine alarak kendisine has bir gelişim yolu çizen Harezm Türkçesi, bir taraftan Karahanlı-Harezm doğrultusunda ilerlerken, etnik yapısındaki çeşitlilik ve dilin kuruluş ve gelişme şartlarındaki lehçe karışıklıkları yüzünden Harezm-Kıpçak ve Harezm-Oğuz doğrultusunda gelişmiştir. Geçiş dönemi dil özellikleri taşıyan bu dönem eserlerinin incelenmesi, daha sonraki dönemleri anlamak bakımından önemlidir. Bu amaçla bu dönem edebî eserlerinin okuma, yorumlama ve gramer tahlilleri yapılacaktır.

Dersin İçeriği

12. yüzyıldan sonra Orta Asya?daki Türk edebî dilinin gelişme sahası Harezm bölgesi olmuş ve bu sahada gelenek olarak Karahanlı Türkçesine bağlı, bunun yanında Kıpçak-Oğuz unsurları yanında kendine has dil özellikleri olan ve geçiş Türkçesi özelliği taşıyan Harezm Türkçesi (14. yy.) şekillenmiştir. Karahanlı Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş Türkçesi olarak değerlendirilen ve Karahanlı Türkçesi temelinde, bölgedeki kuvvetli Oğuz ve Kıpçak dil unsurlarını da bünyesine alarak kendisine has bir gelişim yolu çizen Harezm Türkçesi, bir taraftan Karahanlı-Harezm doğrultusunda ilerlerken, etnik yapısındaki çeşitlilik ve dilin kuruluş ve gelişme şartlarındaki lehçe karışıklıkları yüzünden Harezm-Kıpçak ve Harezm-Oğuz doğrultusunda gelişmiştir. Geçiş dönemi dil özellikleri taşıyan bu dönem eserlerinin incelenmesi, daha sonraki dönemleri anlamak bakımından önemlidir. Bu amaçla bu dönem edebî eserlerinin okuma, yorumlama ve gramer tahlilleri yapılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6118 Tarihsel Kıpçak Türkçesi Metinleri

Seçmeli Ders Amaç:Türk dili tarihinde, modern Kıpçak lehçelerinin dil özelliklerinin ilk kez görüldüğü eserler olan Altın Orda ve Memlûk sahası tarihsel Kıpçak Türkçesi metinleri, Kıpçakçanın gelişiminin izlenmesi bakımından, önemlidir. Bu dönem eserleri incelendiğinde Orta Türkçe dönemi içerisinde bir yandan Eski Türk yazı dili özellikleri korunurken diğer yandan Kıpçakçanın ses ve söz varlığı özelliklerinin eserlere yansıdığı görülür. Türk dili tarihinde önemli bir konumda bulunan bu eserlerin okunması ve bu eserlerden hareketle tarihsel Kıpçak Türkçesinin gramer özelliklerinin ortaya konması gerekir.

Dersin İçeriği

Türk dili tarihinde, modern Kıpçak lehçelerinin dil özelliklerinin ilk kez görüldüğü eserler olan Altın Orda ve Memlûk sahası tarihsel Kıpçak Türkçesi metinleri, Kıpçakçanın gelişiminin izlenmesi bakımından, önemlidir. Bu dönem eserleri incelendiğinde Orta Türkçe dönemi içerisinde bir yandan Eski Türk yazı dili özellikleri korunurken diğer yandan Kıpçakçanın ses ve söz varlığı özelliklerinin eserlere yansıdığı görülür. Türk dili tarihinde önemli bir konumda bulunan bu eserlerin okunması ve bu eserlerden hareketle tarihsel Kıpçak Türkçesinin gramer özelliklerinin ortaya konması gerekir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6121 SELÇUKLU DÖNEMİ TÜRK DİLİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6122 BEYLİKLER DÖNEMİ TÜRK DİLİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE7027 SELÇUKLU DÖNEMİ TÜRK DİLİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7028 (ANADOLU) BEYLİKLER DÖNEMİ TÜRK DİLİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7041 TARİHİ DOĞU TÜRKÇESİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7042 TARİHİ DOĞU TÜRKÇESİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7115 Selçuklu Dönemi Türk Dili

Seçmeli Ders Amaç:Anadolu?ya gelen Oğuzlar buraya Orta Asya?da bünyesinde bulunan edebî geleneklerini de getirmişlerdi. Hakaniye, Harezm, Kıpçak ve Oğuz şiveleriyle karışık dil özellikleri görülmektedir. Selçuklu Devleti?nin yıkılışına kadar olan bu dönemde eser veren şair ve yazarların eserleri içerisinde Oğuz lehçesinin gelişme seyri incelenecektir.Bunun yanında diğer Türk boylarının da kendi şive ve edebî ürünleri de Anadolu?ya gelmekteydi. Bu bakımdan Selçuklular dönemindeki Anadolu Türkleri ile doğudaki Türkler arasında sağlam bir kültür ilişkisi devam etmekteydi.

Dersin İçeriği

Anadolu?ya gelen Oğuzlar buraya Orta Asya?da bünyesinde bulunan edebî geleneklerini de getirmişlerdi. Hakaniye, Harezm, Kıpçak ve Oğuz şiveleriyle karışık dil özellikleri görülmektedir. Selçuklu Devleti?nin yıkılışına kadar olan bu dönemde eser veren şair ve yazarların eserleri içerisinde Oğuz lehçesinin gelişme seyri incelenecektir.Bunun yanında diğer Türk boylarının da kendi şive ve edebî ürünleri de Anadolu?ya gelmekteydi. Bu bakımdan Selçuklular dönemindeki Anadolu Türkleri ile doğudaki Türkler arasında sağlam bir kültür ilişkisi devam etmekteydi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7118 Beylikler Dönemi Türk Dili

Seçmeli Ders Amaç:Selçuklu Devleti?nin yıkılışından, Osmanlı Devleti?nin İmparatorluk haline gelişine kadarki dönemin diline Beylikler Dönemi Türkçesi demekteyiz. Karamanoğlu Mehmet Bey ile zirveye ulaşan milli dil bilinci, Beylikler Dönemi Türkçesinde pek çok eser yazılmasına sebep olmuştur. Oğuz lehçesine dayalı yazı dilinin oluşumu süreci, sonrası ortaya çıkacak olan Osmanlı ve Azerî Türkçelerinin farlılıklarının yazı dilindeki görünümleri Beylikler Dönemi verilen eserlerde tespit edilecektir.

Dersin İçeriği

Selçuklu Devleti?nin yıkılışından, Osmanlı Devleti?nin İmparatorluk haline gelişine kadarki dönemin diline Beylikler Dönemi Türkçesi demekteyiz. Karamanoğlu Mehmet Bey ile zirveye ulaşan milli dil bilinci, Beylikler Dönemi Türkçesinde pek çok eser yazılmasına sebep olmuştur. Oğuz lehçesine dayalı yazı dilinin oluşumu süreci, sonrası ortaya çıkacak olan Osmanlı ve Azerî Türkçelerinin farlılıklarının yazı dilindeki görünümleri Beylikler Dönemi verilen eserlerde tespit edilecektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7129 Tarihi Doğu Türkçesi I

Seçmeli Ders Amaç:Türk dilinin Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci dönemi olan Çağatay Türkçesi 15. yüzyılda başlar, 20. yüzyıl başlarına kadar devam eder. Batı Türklüğünün sınırlarını çizen Karadeniz, Kafkas Dağları, Hazar Denizi ve Orta İran?ın kuzey ve doğusunda kalan ve Müslüman olan bütün Kuzey ve Doğu Türklüğü, 15. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl başlarına dek aynı yazı dilini kullanmıştır. Günümüz Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi başta olmak üzere Kuzey-Doğu Türk Lehçelerinin temeli olarak kabul edebileceğimiz Çağatay Türkçesi?nin başlıca isimlerini ve eserlerini inceleyerek dil özellikleri üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği

Türk dilinin Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci dönemi olan Çağatay Türkçesi 15. yüzyılda başlar, 20. yüzyıl başlarına kadar devam eder. Batı Türklüğünün sınırlarını çizen Karadeniz, Kafkas Dağları, Hazar Denizi ve Orta İran?ın kuzey ve doğusunda kalan ve Müslüman olan bütün Kuzey ve Doğu Türklüğü, 15. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl başlarına dek aynı yazı dilini kullanmıştır. Günümüz Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi başta olmak üzere Kuzey-Doğu Türk Lehçelerinin temeli olarak kabul edebileceğimiz Çağatay Türkçesi?nin başlıca isimlerini ve eserlerini inceleyerek dil özellikleri üzerinde durulacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7134 Tarihi Doğu Türkçesi II

Seçmeli Ders Amaç:Türk dilinin Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci dönemi olan Çağatay Türkçesi 15. yüzyılda başlar, 20. yüzyıl başlarına kadar devam eder. Batı Türklüğünün sınırlarını çizen Karadeniz, Kafkas Dağları, Hazar Denizi ve Orta İran?ın kuzey ve doğusunda kalan ve Müslüman olan bütün Kuzey ve Doğu Türklüğü, 15. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl başlarına dek aynı yazı dilini kullanmıştır. Günümüz Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi başta olmak üzere Kuzey-Doğu Türk Lehçelerinin temeli olarak kabul edebileceğimiz Çağatay Türkçesi?nin başlıca isimlerini ve eserlerini inceleyerek dil özellikleri üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği

Türk dilinin Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci dönemi olan Çağatay Türkçesi 15. yüzyılda başlar, 20. yüzyıl başlarına kadar devam eder. Batı Türklüğünün sınırlarını çizen Karadeniz, Kafkas Dağları, Hazar Denizi ve Orta İran?ın kuzey ve doğusunda kalan ve Müslüman olan bütün Kuzey ve Doğu Türklüğü, 15. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl başlarına dek aynı yazı dilini kullanmıştır. Günümüz Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi başta olmak üzere Kuzey-Doğu Türk Lehçelerinin temeli olarak kabul edebileceğimiz Çağatay Türkçesi?nin başlıca isimlerini ve eserlerini inceleyerek dil özellikleri üzerinde durulacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDL1011 TÜRK DİLİ I

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

TRZ1002 TÜRK DİL BİLGİSİ 2

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TRZ1005 TÜRK DİL BİLGİSİ 1

Zorunlu Ders Amaç:Türkçenin ve Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dil örüntüleri hakkında genel açıklamaları kavra(t)mak.

Dersin İçeriği

Türkçenin ve Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dil örüntüleri hakkında genel açıklamaları kavra(t)mak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TUR1002 TÜRK DİL BİLGİSİ II ŞEKİL BİLGİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TUR2001 TÜRK DİL BİLGİSİ III SÖZCÜK BİLGİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TUR2002 TÜRK DİL BİLGİSİ IV CÜMLE BİLGİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Üzerine Bir Deneme

BÜYÜKAKKAŞ AHMET (Dergi:Turkish Studies), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, MLA, DOAJ | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:1308-2140

16. Yüzyıl Şairi Rahi'nin Çağatayca Şiirleri

BÜYÜKAKKAŞ AHMET (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR)), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM, MLA | Cilt: | Sayı:25 | DOI: | ISSN:1300-7874

XI. Yüzyıla Kadar Azerbaycan Edebiyatı Emir Hidayetullah ve Divanı

BÜYÜKAKKAŞ AHMET (Dergi:Türk Dünyası Araştırmaları), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco Publishing | Cilt: | Sayı:182 | DOI: | ISSN:0255-0644

Ubeydu’llah Han’ın İki Eseri:Sabr-name ve Şevk-name

YILDIRIM Talip, BÜYÜKAKKAŞ Ahmet (Dergi:Modern Türklük Bilimi Araştırmaları), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1304-8015

Kazak Türkçesinde Eski Türkçe Unsurlar

BÜYÜKAKKAŞ AHMET, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Niğde Ağzındaki Eski Türkçe Kelimeler Üzerine

BÜYÜKAKKAŞ AHMET, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde ve Yöresi Ağızlarında Yazı Dili Dışında Kullanılan Bir Şimdiki Zaman Çekimi Üzerine

BÜYÜKAKKAŞ AHMET, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir MEVLİT Metni (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkı Basım)

BÜYÜKAKKAŞ AHMET, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5184-74-2

 • image
  Yüksek Lisans 2016   GÜL GÜR   Devam Ediyor

  Hazret-i Üftade Menakıbnamesi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   SEMRA SEMERCİ ŞENTÜRK   Tamamlandı

  Kısas-ı Kur'ân (172a-270b varaklar arası) (İnceleme-metin-dizin)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   KİFAYET YİĞİT   Devam Ediyor

  Mukaddime-i Kutb ed-dîn (100b-200a varaklar arası) (İnceleme-Metin-Dizin)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   İLKNUR KENDİRLİ   Devam Ediyor

  Ferâid-i Fevâid (116a-232b Varak) (İnceleme-Metin-Dizin)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   ERSİN SEÇEN   Devam Ediyor

  "Mukaddime-i Kutb ed-dîn (1b-100a varaklar arası) (İnceleme-Metin-Dizin)"

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   YUSUF DAĞCI   Tamamlandı

  Yahyalı (Kayseri) ve yöresi ağızları

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2011   HATİCE ŞEBNEM KÖKSEN   Tamamlandı

  Refik Halit Karay'ın 'Sus Payı' isimli hikayesinin cümle bilgisi yönünden incelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   HACI VELİ BİŞKİN   Tamamlandı

  Vasiyyetnâme-i Kehhâlîn (İnceleme-Metin-Dizin)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   TAHSİN YÜKSEL   Tamamlandı

  Ömer Seyfettin'in "Binecek Şey" hikayesi üzerine sentaks çalışması

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2008   DEVRİM ŞENEL   Tamamlandı

  Azerbaycan Türk Kültür Dergisi üzerine bir inceleme yıl:1982- 1986, 239- 258. sayılar

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2007   SULTAN KAYA   Tamamlandı

  Azerbaycan dergisi üzreine bir inceleme (205-220)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Adres:Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 51240 Merkez Yerleşke/NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2137
 • Email: