Prof. Dr. Muhsin KAR

Rektör


Kahramanmaraş’ta (1968) doğdu. İlk, orta ve lise (1986) eğitim-öğretimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (1986-1988) Matematik Bölümünü kazandı. Bu bölümden kendi isteği ile ayrılarak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1988-1992) İktisat Bölümünü bitirdi. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yapmış olduğu merkezi sınav ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne Araştırma Görevlisi (1993-2000) olarak atandı ve bu sınav sonucunda YÖK tarafından sağlanan burs ile KSÜ adına lisansüstü öğrenimini yurtdışında yapma hakkı kazandı. İngiltere’de Tresham Kolejindeki (1994) İngilizce Dil Kursunun ardından, Leicester Üniversitesinde (1994-1995) İktisadi Kalkınma alanında yüksek lisans yaptı. Loughborough Üniversitesinde (1995-2000) “An Empirical Investigation of Financial Liberalisation in Turkey:1963-1995” adlı tezi ile Doktora derecesini aldı.

Doktora öğrenimini tamamladıktan sonra mecburi hizmetini yapmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine döndü ve kısa süre içinde Yardımcı Doçent (2000-2005) olarak atandı. Üniversitelerarası Kurul tarafından Makro İktisat alanında Doçent unvanı (2005) verildi. Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesinde (2005-2009) ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde (2009-2011) Doçent olarak görev yaptı. Çukurova Üniversitesi (2011-2012), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (2011-2015) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2015-2017) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümlerinde Profesör olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulundu.

YÖK tarafından sağlanan kısa süreli finansal destek ile ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesinde (University of Southern California) (2011) Misafir Araştırmacı olarak bulundu.

Görev yaptığı üniversitelerde araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ek olarak, Bölüm Başkanı Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Dekan, Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Rektör Yardımcılığı görevlerinde de bulundu. Birçok komisyon ve kurullarında yer aldı. Ulusal Ajans tarafından desteklenen ve YÖK tarafından yürütülen Bologna Projesinde Bologna Uzmanı olarak çalıştı.

Merkezi İhale Finans Birimi ile Çukurova Kalkınma Ajansında Bağımsız Değerlendirici ve Dicle Kalkınma ile Kuzey Anadolu Kalkınma ajanslarında ise Değerlendirme Komitesi üyesi olarak görev aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Ankara /Kuzey Sınav Koordinatörü (2016-2017) olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi (2017-…) olarak görevlendirildi.

Akademik çalışmaları, finansal sektör-reel sektör etkileşimi başta olmak üzere, iktisadi kalkınma, büyüme, doğrudan yabancı sermaye, Avrupa bütünleşmesi, geçiş ekonomileri alanlarında yoğunlaştı. Bu konularda SSCI ve alan endeksleri tarafından taranan uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çok sayıda makale, derleme kitaplar ve yardımcı ders kitapları yayınladı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde Yürütücü ve Araştırmacı olarak yer aldı.

Evli ve biri kız üç çocuk babasıdır. Yabancı Dili İngilizcedir.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesidir.


İletişim Özel Kalem:

  • Adres: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240 
  • Tel: 0 (388) 225 26 02 - 04 
  • Fax: 0 (388) 225 26 00 
  • Email: ozelkalem@ohu.edu.tr