Öğrenci Konseyi

"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği"nin 5. maddesinde ""Bir yükseköğretim kurumunda Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından  gerçekleştirilir" hükmü yer almaktadır. 

  2018-2020 dönemi için bir takvim belirtilmemiş olup, belirlenecek sürecin  bilahare açıklanacağı  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 97354392-661.99-E.79433 sayılı yazısı ile  bildirilmiş olup henüz bir takvim bildirimi yapılmamıştır.

Son Güncelleme Tarihi:16.07.2020