Akademik Unvanlar

 • 2008 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2005 / 2008

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

 • 1996 / 2005

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2005

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR)

 • Yüksek Lisans 1996

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

 • Lisans 1990

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

1905524 İLERİ MADEN YATAKLARI JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905532 İLERİ MADEN YATAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905551 PLAKA TEKTONİĞİNE BAĞLI MADEN YATAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905563 KROMİT MADEN YATAKLARI METALOJENEZİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905566 GEMOLOJİ (KIYMETLİ VE YARI KIYMETLİ SÜSTAŞLARI)

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905574 OFİYOLİT JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905574 OFİYOLİTLERE BAĞLI MADEN YATAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

JEO1006 Biglisayar Destekli Teknik Resim

Zorunlu Ders Amaç:Teknik resim kurallarının öğretilerek, yaygın olarak kullanılan bir CAD program yardımıyla çizimlerin nasıl yapılacağının öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Teknik resim kurallarının öğretilerek, yaygın olarak kullanılan bir CAD program yardımıyla çizimlerin nasıl yapılacağının öğretilmesi.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO2016 Maden Hukuku ve Ruhsatlandırma

Seçmeli Ders Amaç:Jeoloji mühendisliğinin önemli bir bölümünü oluşturan madenlerin ve diğer jeolojik unsurların, hukuksal anlamadaki sorumluluk ve görevleri ile bunların jeoloji mühendisi pozisyonundaki yetkililerin durumlarını irdeler.

Dersin İçeriği

Jeoloji mühendisliğinin önemli bir bölümünü oluşturan madenlerin ve diğer jeolojik unsurların, hukuksal anlamadaki sorumluluk ve görevleri ile bunların jeoloji mühendisi pozisyonundaki yetkililerin durumlarını irdeler.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO3003 Jeokimya

Zorunlu Ders Amaç:Amaç, yeryuvarının kimyasal içerikleri, elementlerin dağılımları ve hareketleri, haraketleri denetleyen olaylar, bu olayları kapsayan tüm jeokimyasal süreçlerin açıklanmasıdır. Bu kapsamda, yeryuvarının evrimi ve ana bölümleri (çekirdek, manto, kabuk, hidrosfer, biyosfer, atmosfer), yeryuvarı dışında kalan güneş, gezegenler, meteoritler, kristal kimyası, prensipleri ve atomik yerdeğişimin kuralları hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Amaç, yeryuvarının kimyasal içerikleri, elementlerin dağılımları ve hareketleri, haraketleri denetleyen olaylar, bu olayları kapsayan tüm jeokimyasal süreçlerin açıklanmasıdır. Bu kapsamda, yeryuvarının evrimi ve ana bölümleri (çekirdek, manto, kabuk, hidrosfer, biyosfer, atmosfer), yeryuvarı dışında kalan güneş, gezegenler, meteoritler, kristal kimyası, prensipleri ve atomik yerdeğişimin kuralları hakkında bilgi vermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO3004 MADEN JEOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

JEO3020 Çevre Jeokimyası

Seçmeli Ders Amaç:Jeolojik koşullar altında gelişen jeokimyasal süreçler ve bunların etkilerinin açıklanması şeklindedir. Bu süreçleri kapsayan koşulları, dengeyi ve gelişen olayları inceler, doğada yer alan elementlere jeokimyasal yaklaşımlar yaparak bunların çevresel ve ekolojik kestirimleri yapılır.

Dersin İçeriği

Jeolojik koşullar altında gelişen jeokimyasal süreçler ve bunların etkilerinin açıklanması şeklindedir. Bu süreçleri kapsayan koşulları, dengeyi ve gelişen olayları inceler, doğada yer alan elementlere jeokimyasal yaklaşımlar yaparak bunların çevresel ve ekolojik kestirimleri yapılır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO3021 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

JEO4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO4021 Ofiyolitlere Bağlı Maden YAtakları

Seçmeli Ders Amaç:Ofiyolitlerin oluşum ve yerleşimini, Dünya ve Türkiye'de bulunan ofiyolitler, içerdikleri kayaç türlerini, kayaçların özelliklerini, maden yatakları bakımından oluşumları, bu madenlerin jeolojik özellikleri, ekonomikliği, dağılmlarının anlayabilme yetisine ulaşmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Ofiyolitlerin oluşum ve yerleşimini, Dünya ve Türkiye'de bulunan ofiyolitler, içerdikleri kayaç türlerini, kayaçların özelliklerini, maden yatakları bakımından oluşumları, bu madenlerin jeolojik özellikleri, ekonomikliği, dağılmlarının anlayabilme yetisine ulaşmasını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO4024 TÜRKİYE MADEN YATAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

JEO5104 İLERİ MADEN YATAKLARI JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

JEO5111 MADEN ARAMADA JEOLOJİK YÖNTEMLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

JEO5128 İLERİ MADEN YATAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO5131 PLAKA TEKTONİĞİNE BAĞLI MADEN YATAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO6104 İLERİ MADEN YATAKLARI JEOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:yer yüzünde jeolojik süreçlerde meydana gelen maden yataklarının oluşum ortamları ve ekonomik değerlerinin araştırılmasıdır.

Dersin İçeriği

yer yüzünde jeolojik süreçlerde meydana gelen maden yataklarının oluşum ortamları ve ekonomik değerlerinin araştırılmasıdır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6106 OFİYOLİT JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

JEO6107 KROMİT MADEN YATAKLARI METALOJENEZİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

JEO6111 MADEN ARAMALARINDA JEOLOJİK YÖNTEMLER

Seçmeli Ders Amaç:Maden aramalarında jeolojik usul ve yöntemlerin kullanılması amaçlanmıştır. Mevcut maden sahlarının geliştirlmesi ve yeni sahaların bulunması konusunda jeolojik unsurların ışığında yeni bilğilerin üretilmesi ve uygulanması temel konulardır. Bu maksatla maden arama safhalarında prospeksiyon yöntemleri kullanılması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği

Maden aramalarında jeolojik usul ve yöntemlerin kullanılması amaçlanmıştır. Mevcut maden sahlarının geliştirlmesi ve yeni sahaların bulunması konusunda jeolojik unsurların ışığında yeni bilğilerin üretilmesi ve uygulanması temel konulardır. Bu maksatla maden arama safhalarında prospeksiyon yöntemleri kullanılması hedeflenmiştir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6128 İLERİ MADEN YATAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:Madenleri oluşturan mineralleri ve kayaçları tanıması, cevher magmasının özelliklerini bilmesi,cevher oluşum ortamlarını bilmesi, cevher kayaç birlikteliği bilmesi, cevherli yapıların takibini yapabilmesi ve potansiyel olabilecek yerlerin araştırılması.

Dersin İçeriği

Madenleri oluşturan mineralleri ve kayaçları tanıması, cevher magmasının özelliklerini bilmesi,cevher oluşum ortamlarını bilmesi, cevher kayaç birlikteliği bilmesi, cevherli yapıların takibini yapabilmesi ve potansiyel olabilecek yerlerin araştırılması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6131 PLAKA TEKTONİĞİNE BAĞLI MADEN YATAKLARI

Zorunlu Ders Amaç:Levha tektoniğ ve jeolojisi, yakınsayan levha ortamları, yay ortamları ve magmatizma,, yay ile ilişkili maden yatakları, uzaklaşan levha ortamları, okyanusl tip kabuk oluşumu ve maden yatakları, kıtasal riftleşme ve çarpışma ortamları hakkında bilgi vermektedir.

Dersin İçeriği

Levha tektoniğ ve jeolojisi, yakınsayan levha ortamları, yay ortamları ve magmatizma,, yay ile ilişkili maden yatakları, uzaklaşan levha ortamları, okyanusl tip kabuk oluşumu ve maden yatakları, kıtasal riftleşme ve çarpışma ortamları hakkında bilgi vermektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO7106 OFİYOLİT JEOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Okyanusal kabuğun oluşumu, Okyanus ortası riftlerin tanımı, ofiyoliti meydana getiren kayaçlar, ofiyolit jeokimyası, ofiyolitik kayaç mineralojisi, ofiyolitlerin ekonomik önemlerinin anlaşılması ve ofiyolitlere bağlı bulunan endüstriyel ve maden yatakların anlayabilme becerisine sahip olmasıdır.

Dersin İçeriği

Okyanusal kabuğun oluşumu, Okyanus ortası riftlerin tanımı, ofiyoliti meydana getiren kayaçlar, ofiyolit jeokimyası, ofiyolitik kayaç mineralojisi, ofiyolitlerin ekonomik önemlerinin anlaşılması ve ofiyolitlere bağlı bulunan endüstriyel ve maden yatakların anlayabilme becerisine sahip olmasıdır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO7107 KROMİT MADEN YATAKLARI METALOJENEZİ

Zorunlu Ders Amaç:Türkiye kromit maden yataklarının oluşum şekli, coğrafik ve jeolojik dağılımı, kromit cevheri genel özellikleri, jeokimyasal özellikleri, cevher tipleri, cevherin oluşum koşulları ve yataklanması, aranması ve işletilmesi hakkında bilği vermektir.

Dersin İçeriği

Türkiye kromit maden yataklarının oluşum şekli, coğrafik ve jeolojik dağılımı, kromit cevheri genel özellikleri, jeokimyasal özellikleri, cevher tipleri, cevherin oluşum koşulları ve yataklanması, aranması ve işletilmesi hakkında bilği vermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Yıla Göre Sırala:

Trace Elements Geochemistry of Nigde (Turkey) Antimony Deposits

ALTUNCU SİNAN,TÜMÜKLÜ ALİ,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER (Dergi:Journal of Scientific and Engineering Research), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:2394-2630

Clay Occurrences as Alteration Products in Volcanic Rocks and Marls around Ciftehan (Nigde/Turkey)

TÜMÜKLÜ ALİ,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER,ALTUNCU SİNAN,ERDEM Sümeyra (Dergi:Journal of Scientific and Engineering Research), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2394-2630

NİĞDE MASİFİNİN MADEN YATAKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜMÜKLÜ ALİ,ALTUNCU SİNAN,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi,), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM TR Dizin | Cilt:7 | Sayı:3 | DOI:10.28948/ngumuh.502294 | ISSN:2564-6605

NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI

ALTUNCU SİNAN,TÜMÜKLÜ ALİ,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM TR Dizin | Cilt:7 | Sayı:3 | DOI:10.28948/ngumuh.502269 | ISSN:2564-6605

Determination of the Trace Elements Effecting The Color of the Gypsum Mineral

TÜMÜKLÜ ALİ,ÇİFLİKLİ MURAT,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER (Dergi:International Journal of Engineering Research and Management), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:09 | DOI: | ISSN:2349-2058

Mineralogy of the Iron Mineralizations Associated With Uckapili Granitoid Nigde Massif

TÜMÜKLÜ ALİ,ALTUNCU SİNAN,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER (Dergi:International Journal of Engineering Research and Management), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:2349-2058

Application of multivariate statistical approach to identify heavy metal sources in bottom soil of the Seyhan River (Adana), Turkey

M GÜRHAN YALÇIN,TÜMÜKLÜ ALİ,SÖNMEZ MUSTAFA,ŞATIR ERDAĞ DİLEK (Dergi:Environmental Monitoring and Assessment), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:164 | Sayı:1-4 | DOI:10.1007/s10661-009-0894-9 | ISSN:0167-6369

Role of trace elements in natural amethysts in colouring

TÜMÜKLÜ ALİ,GÜMÜŞ HANDE GÜLNİHAL,Sezer Sen (Dergi:ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:20 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:0970-7077

Determination of heavy metals in soils around Afsin-Elbistan Thermal Power Plant (Kahramanmaras, Turkey)

TÜMÜKLÜ ALİ,MURAT ÇİFTLİKLİ,F ZAFER ÖZGÜE (Dergi:ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:20 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:0970-7077

Detection of heavy metal concentrations in soil caused by Nigde city garbage dump

TÜMÜKLÜ ALİ,M GÜRHAN YALÇIN,SÖNMEZ MUSTAFA (Dergi:Polish Journal of Environmental Studies), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:16 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1230-1485

Heavy metal contamination along the Nigde-Adana highway, Turkey

M GÜRHAN YALÇIN,RIFAT BATTALOĞLU,İLHAN SEMİHA,TÜMÜKLÜ ALİ,DERVİŞ TOPUZ (Dergi:ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:19 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0970-7077

Büyüksofulu-Yeniköy ve Soğukoluk Kuzeyinde (Aladağ) Kromit Yataklarının Jeolojik ve Metalojenik İncelenmes

ANIL MESUT,TÜMÜKLÜ ALİ (Dergi:GEOSOUND), 1998
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:32 | Sayı: | DOI: | ISSN:1019-1003

GEOLOGY AND CLAY MINERALOGY OF THE AKTOPRAK BASIN, ULUKIŞLA, TURKEY

GÜREL ALİ,TÜMÜKLÜ ALİ, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

ÇAMARDI-NİĞDE ANTİMUAN YATAKLARININ İZ ELEMENTJEOKİMYASINA AİT ÖN BULGULAR

TÜMÜKLÜ ALİ,ALTUNCU SİNAN,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Investigation of mangenese ore deposits with SEM-based MLA method in Tilköy (Ankara-Kalecik ophiolitic melange

TÜMÜKLÜ ALİ,GÜREL ALİ, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

INVESTIGATION OF STATISTICAL RELATIONSIDPS BETWEEN Au Ag As Ba Cd Cu Fe Pb S Sb AND Zn ELEMENTS OF ANTIMONYDEPOSIT iN NW CAMARDI NIGDE

Yalçın Fusun,TÜMÜKLÜ ALİ,Boztaş Serdar Cem,İLBEYLİ NURDANE, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF HISTORICAL MINING ENTERPRISES iN GUMUSLER VILLAGE AND CAMARDI TOWNS REGION NIGDE TURKEY

TÜMÜKLÜ ALİ,YALÇIN MUSTAFA GÜRHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

Mineralogy and Geochemistry of the Iron Mineralizations Associated with Uckapili Granitoid Nigde

TÜMÜKLÜ ALİ,ALTUNCU SİNAN,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Geologıcal, Mıneralogıcal And Geochemıcal Investıgatıon Of The Ulukısla (Nıgde/Turkey) Evaporıtes.

TÜMÜKLÜ ALİ,GÜMÜŞ HANDE GÜLNİHAL, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:10

The Applıcatıon Of Graded Extractıon On Coastal Sand Tasucu Coastal South Of Turkey

Karakaya, Feridun,M GÜRHAN YALÇIN,NARİN İBRAHİM,TÜMÜKLÜ ALİ, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:10

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Proje Hakemliği

  MinimMartap Kamerun Orta Afrika Boksit Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Cevher Kalitesi

  Proje Konusu:


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 - 2015

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Niğde bölgesindeki yüksek ağır metal içeriklerine sahip kayalar ve çevre ile etkileşimleri

  Proje Konusu:Çevre jeokimyası


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 - 2015

  Proje Konumu:Yürütücü

  Hasangazi (ulukışla-Niğde) bakrı cevherleşmesinin Jeokimyasal incelenmesi

  Proje Konusu:


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2009 - 2010

  Proje Konumu:Proje Hakemliği

  Pozantı-Karsantı Ofiyolitindeki Kromit Cevheri içerisindeki Nabit Gümüş (Ag) mineralleri ve Platin Grubu elementlerin (PGE) Araştırılması

  Proje Konusu:Madenyatakları ve Jeokimya


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2008 - 2010

  Proje Konumu:Yönetici

  Ulukışla niğde) baseninde yer alan evaporitlerin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi

  Proje Konusu:


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2001 - 2006

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Mazmılı (Çamardı-Niğde) Ofiyolitlerinde görülen kromit cevherlerinin jeolojik ve metalojenik incelemesi

  Proje Konusu:Maden Yatakları ve jeokimya


 • image
  Yüksek Lisans 2015   TÜLAY FIRAT KOCAÖZ   Tamamlandı

  Hasangazi (Ulukışla - Niğde) bakır oluşumlarının jeokimyasal incelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   AYŞE ALAN   Devam Ediyor

  Niğde Kalsit Yataklarının Jeokimyasal İncelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   MUSTAFA SAFALI   Devam Ediyor

  Çamardı-Gümüşler (Niğde) Antimuan Yataklarının Jeokimyasal ve Metalojenik İncelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   OKAN TOSUNBAŞ   Devam Ediyor

  MADSAN (ÇAMARDI-NİĞDE) ANTİMUAN YATAĞININ MİNERALOJİK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2009   HANDE GÜMÜŞ   Tamamlandı

  Ulukışla (Niğde) baseninde yer alan evaporitlerin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Merkez Yerleşke- 51240 / NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2270
 • Email: