Akademik Unvanlar

 • 2018 / ...

  DOÇENT

 • 2013 / 2018

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2009 / 2012

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2012

  An investigation of in-service secondary mathematics teachers’ evolving knowledge through professional development activities based on modeling perspective

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

 • Yüksek Lisans 2007

  The effect of dynamic geometry use together with open-ended explorations in sixth grade students’performances in polygons and similarity and congruency of polygons

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2004

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ , MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2013
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Yayın Teşvik
 • 2011
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  Yayın Teşvik
 • 2019 -
  Komisyon Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • 2018 -
  Komisyon Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • 2018 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
  ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2016 - 2017
  Erasmus Koordinatörü
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • 2016 -
  Komisyon Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • 2014 - 2019
  Fakülte Kurulu Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • 2014 - 2015
  Farabi Koordinatörü
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2013 -
  Erasmus Koordinatörü
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

EBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EGS0009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FOR1006 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1009 SINIF YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

IMO2003 LİNEER CEBİR I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

IMO2004 LİNEER CEBİR II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

IMO3007 CEBİRE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IMO3008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adaylarının çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve bu yöntem ve tekniklere uygun olarak geliştirdikleri öğretim materyallerini veya etkinliklerini örnek ders sunumlarıyla toplum önünde kullanabilmelerine olanak sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve bu yöntem ve tekniklere uygun olarak geliştirdikleri öğretim materyallerini veya etkinliklerini örnek ders sunumlarıyla toplum önünde kullanabilmelerine olanak sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

IMO3017 MATEMATİKSEL MODELLEME

Seçmeli Ders Amaç:Matematiksel modellemeyi öğrenmek; matematiksel modelleme yapabilmek, matematiksel modelleme sürecini öğrenmek, farklı alanlardaki gerçek yaşam problemlerinin çözümleri için matematiksel model kurabilmek, teknolojiden matematiksel modelleme sürecinde yararlanmayı öğrenmek, matematiksel modellemenin matematik dersi öğretim programındaki yerini anlamak ve ileriki öğretmenlik meslek yaşamında derslerde matematiksel modellemeden yararlanma yaklaşımlarını öğrenmek.

Dersin İçeriği

Matematiksel modellemeyi öğrenmek; matematiksel modelleme yapabilmek, matematiksel modelleme sürecini öğrenmek, farklı alanlardaki gerçek yaşam problemlerinin çözümleri için matematiksel model kurabilmek, teknolojiden matematiksel modelleme sürecinde yararlanmayı öğrenmek, matematiksel modellemenin matematik dersi öğretim programındaki yerini anlamak ve ileriki öğretmenlik meslek yaşamında derslerde matematiksel modellemeden yararlanma yaklaşımlarını öğrenmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4003 MATEMATİK TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:M. Ö. 50 000 yıllarından itibaren matematiğn tarihsel gelişimini vermek.Öğrencilerin Çin ve Babil matematiğinden başlayarak matematiğin tarihsel gelişimi hakkında fikir sahibi olmaları, günlük ihtiyaçlardan doğan matematiğin tarihsel gelişim içerisinde nasıl formal bir yapı kazandığını farketmeleri, doğu ve batı matematiğini birbirinden ayıran özelliklere vurgu yapılarak matematiğin çok kültürlü yapısını kavramaları, bugün kullanmış olduğumuz matematiksel kavramların kökenlerine ilişkin bir bakış kazanmaları amaçlanmıştır. Ayrıca, matematik tarihinin matematik öğretimi için sahip olduğu potansiyelin öğrenciler tarafından fark edilmesi ve matematiğin bugünkü medeniyetimizin gelişmesinde sahip olduğu rolü fark etmeleri amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

M. Ö. 50 000 yıllarından itibaren matematiğn tarihsel gelişimini vermek.Öğrencilerin Çin ve Babil matematiğinden başlayarak matematiğin tarihsel gelişimi hakkında fikir sahibi olmaları, günlük ihtiyaçlardan doğan matematiğin tarihsel gelişim içerisinde nasıl formal bir yapı kazandığını farketmeleri, doğu ve batı matematiğini birbirinden ayıran özelliklere vurgu yapılarak matematiğin çok kültürlü yapısını kavramaları, bugün kullanmış olduğumuz matematiksel kavramların kökenlerine ilişkin bir bakış kazanmaları amaçlanmıştır. Ayrıca, matematik tarihinin matematik öğretimi için sahip olduğu potansiyelin öğrenciler tarafından fark edilmesi ve matematiğin bugünkü medeniyetimizin gelişmesinde sahip olduğu rolü fark etmeleri amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:10

IMO4007 OKUL DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

IMO4016 MATEMATİK UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:İlköğretim ders müfredatı tanıtılarak, Müfredatta geçen konuların ve kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmak için uygulamalar gösterilerek öğrencilerde matematiğin gerçek hayat problemlerin çözümünde nasıl kullanabilecekleri bilincini uyandırmaktır.

Dersin İçeriği

İlköğretim ders müfredatı tanıtılarak, Müfredatta geçen konuların ve kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmak için uygulamalar gösterilerek öğrencilerde matematiğin gerçek hayat problemlerin çözümünde nasıl kullanabilecekleri bilincini uyandırmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMS0007 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretim sürecinde kullanacakları etkinlikleri tasarlama becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretim sürecinde kullanacakları etkinlikleri tasarlama becerilerini geliştirmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMS0013 SINIFİÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IMZ1005 MATEMATİK TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:M. Ö. 50 000 yıllarından itibaren matematiğn tarihsel gelişimini vermek.Öğrencilerin Çin ve Babil matematiğinden başlayarak matematiğin tarihsel gelişimi hakkında fikir sahibi olmaları, günlük ihtiyaçlardan doğan matematiğin tarihsel gelişim içerisinde nasıl formal bir yapı kazandığını farketmeleri, doğu ve batı matematiğini birbirinden ayıran özelliklere vurgu yapılarak matematiğin çok kültürlü yapısını kavramaları, bugün kullanmış olduğumuz matematiksel kavramların kökenlerine ilişkin bir bakış kazanmaları amaçlanmıştır. Ayrıca, matematik tarihinin matematik öğretimi için sahip olduğu potansiyelin öğrenciler tarafından fark edilmesi ve matematiğin bugünkü medeniyetimizin gelişmesinde sahip olduğu rolü fark etmeleri amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

M. Ö. 50 000 yıllarından itibaren matematiğn tarihsel gelişimini vermek.Öğrencilerin Çin ve Babil matematiğinden başlayarak matematiğin tarihsel gelişimi hakkında fikir sahibi olmaları, günlük ihtiyaçlardan doğan matematiğin tarihsel gelişim içerisinde nasıl formal bir yapı kazandığını farketmeleri, doğu ve batı matematiğini birbirinden ayıran özelliklere vurgu yapılarak matematiğin çok kültürlü yapısını kavramaları, bugün kullanmış olduğumuz matematiksel kavramların kökenlerine ilişkin bir bakış kazanmaları amaçlanmıştır. Ayrıca, matematik tarihinin matematik öğretimi için sahip olduğu potansiyelin öğrenciler tarafından fark edilmesi ve matematiğin bugünkü medeniyetimizin gelişmesinde sahip olduğu rolü fark etmeleri amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMZ2003 LİNEER CEBİR I

Zorunlu Ders Amaç:Matematik yapıları ve operasyonları tanıtmak ve onları uygulayabilme beceresi kazandırmak; vektör, vektör uzayı, matris, matris uzayı, lineer dönüşüm gibi temel kavramlarını kayratabilme;öğrendiği matematiksel bilgiyi kullanabilme ve uygulayabilme becerisini kazandırabilme

Dersin İçeriği

Matematik yapıları ve operasyonları tanıtmak ve onları uygulayabilme beceresi kazandırmak; vektör, vektör uzayı, matris, matris uzayı, lineer dönüşüm gibi temel kavramlarını kayratabilme;öğrendiği matematiksel bilgiyi kullanabilme ve uygulayabilme becerisini kazandırabilme

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

MTE6109 MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMLARI

Seçmeli Ders Amaç:Matematik öğretiminde farklı matematiksel modelleme yaklaşımlarının incelenmesi. Model oluşturma etkinliğinin tasarlanması ve modelleme sürecinin değerlendirilmesi.

Dersin İçeriği

Matematik öğretiminde farklı matematiksel modelleme yaklaşımlarının incelenmesi. Model oluşturma etkinliğinin tasarlanması ve modelleme sürecinin değerlendirilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6110 MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MTE6111 MATEMATİĞİ ÖĞRETME BİLGİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı “İyi bilen iyi öğretir mi? İyi bir öğretim için öğretmenin sahip olması gereken bilgi ve bileşenleri nelerdir? Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri nelerdir? Öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar ve modeller nelerdir? Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları nelerdir?” sorularına eleştirel bakış açılarıyla yanıtlar üretmektir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı “İyi bilen iyi öğretir mi? İyi bir öğretim için öğretmenin sahip olması gereken bilgi ve bileşenleri nelerdir? Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri nelerdir? Öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar ve modeller nelerdir? Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları nelerdir?” sorularına eleştirel bakış açılarıyla yanıtlar üretmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6112 MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Matematik eğitimindeki bilişim teknolojilerinin yerini ve önemini açıklamak. TPAB kuramsal yapısını açıklamak. Matematik eğitiminde kullanılan güncel programların özelliklerini keşfederek matematiğe uygun aktiviteler hazırlatmak, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitimin önemi, yararları ve sınırlılıkları hakkında geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği

Matematik eğitimindeki bilişim teknolojilerinin yerini ve önemini açıklamak. TPAB kuramsal yapısını açıklamak. Matematik eğitiminde kullanılan güncel programların özelliklerini keşfederek matematiğe uygun aktiviteler hazırlatmak, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitimin önemi, yararları ve sınırlılıkları hakkında geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

SOP3007 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOP3008 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Ortaokul matematik ders kitaplarındaki dilsel ve görsel metinlerin toplumsal cinsiyet rollerine göre incelenmesi

ÇELİK KORAT TUĞBA,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN (Dergi:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:38 | Sayı:2 | DOI:10.7822/omuefd.593411. | ISSN:1300-302X

Using the SAMR Model for Evaluating Technology-aided Mathematics Activities

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN (Dergi:Hayef: Journal of Education), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journal of Education, DOAJ, EBSCO ve Proquest | Cilt:16 | Sayı:2 | DOI:10.5152/hayef.2019.19017 | ISSN:2602-4829

Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği ve Anlaşılabilirliği Üzerine Öğretmen-Öğrenci Görüşleri

ÇELİK KORAT TUĞBA,ÇETİNKAYA GÖKHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı: | DOI:10.30964/auebfd.544757 | ISSN:1301-3718

Mathematics teachers’ knowledge and skills about questioning in the context of modeling activities

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ÇETİNKAYA BÜLENT,ALACACI CENGİZ (Dergi:Teacher Development), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:22 | Sayı:4 | DOI:10.1080/13664530.2017.1338198 | ISSN:1366-4530

Readability of Texts in Secondary School Mathematics Course Books

ÇETİNKAYA GÖKHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK KORAT TUĞBA,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Asian Journal of Education and Training), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:4 | Sayı:4 | DOI:10.20448/journal.522.2018.44.250.256 | ISSN:2519-5387

Öğretmen Adaylarının Proje Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:TURKISH STUDIES), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:12 | Sayı:6 | DOI:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11595 | ISSN:

Online Argümantasyon: Eleştirel Okuma Özyeterlik Algısı

ÇELİK TUĞBA,GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Türk Eğitim İndeksi | Cilt:3 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Examining Changes in Preservice Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge from their Microteaching

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN (Dergi:Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:17 | Sayı:5 | DOI:10.12738/estp.2017.5.0454 | ISSN:

Teknolojinin Matematiksel Modelleme Sürecine Etkileri

AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:2017 | Sayı:26 | DOI:10.14520/adyusbd.306665 | ISSN:1308-9196

An Examination of the Effectiveness of Instruction in which Pre-Service Mathematics Teachers Use Technology to Overcome Student Difficulties

AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Journal of Education and Practice), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:8 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:

Pre-Service Education on Differentiated Instruction: Elementary Teacher Candidates’ Competences and Opinions on the Process

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Journal of Education and Practice), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:8 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

Developing Teachers’ Models for Assessing Students’ Competence in Mathematical Modelling through Lesson Study

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ,ÇETİNKAYA BÜLENT (Dergi:International Journal of Mathematical Education in Science and Technology), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:48 | Sayı:6 | DOI:10.1080/0020739X.2017.1298854 | ISSN:0020-739X

Evolution of Mathematics Teachers’ Pedagogical Knowledge when They are Teaching Through Modeling

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ALACACI CENGİZ,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ÇETİNKAYA BÜLENT (Dergi:International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:5 | Sayı:4 | DOI:10.18404/ijemst.296552 | ISSN:2147-611X

Effects of Digital Storytelling in Mathematics Instruction on Academic Achievement and Examination of Teacher-Student Opinions on the Process

ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Journal of Education and Training Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:5 | Sayı:10 | DOI:10.11114/jets.v5i10.2595 | ISSN:2324-8068

Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:International Journal Of Eurasia Social Sciences), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:8 | Sayı:27 | DOI: | ISSN:

Öğretmenlerin Farklılaştırılmış Öğretim Uygulama Pratikleri: Öğrenim Süreci Üzerine Öğretmen ve Öğrenci Düşünceleri

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı:2 | DOI:10.24315/trkefd.290805 | ISSN:2146-071X

An Analysis of Mathematics Education Students’ Skills in the Process of Programming and Their Practices of Integrating It into Their Teaching

GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:International Education Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:10 | Sayı:8 | DOI:10.5539/ies.v10n8p60 | ISSN:1913-9039

Use of WebQuests in Mathematics Instruction: Academic Achievement, Teacher and Student Opinions

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN (Dergi:Universal Journal of Educational Research), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:5 | Sayı:9 | DOI:10.13189/ujer.2017.050913 | ISSN:

Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Üzerine Görüşleri

GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI:10.16949/turcomat.21979 | ISSN:1309-4653

An Application of Flipped Classroom Method in the Instructional Technologies and Material Development Course

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN (Dergi:Journal of Education and Training Studies), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:4 | Sayı:12 | DOI:10.11114/jets.v4i12.1934 | ISSN:2324-8068

Teacher Training System and Process: Opinions of Teacher Candidates on Teacher Qualifications

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:Higher Education Studies), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:6 | Sayı:3 | DOI:10.5539/hes.v6n3p114 | ISSN:1925-475X

Relational Understanding of the Derivative Concept through Mathematical Modeling A Case Study

ŞAHİN ZÜLAL,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (Dergi:EURASIA Journal of Mathematics, Science Technology Education), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:12 | Sayı:8 | DOI:10.12973/eurasia.2015.1149a | ISSN:13058215

Öğretim Elemanlarının 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri

KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Türk Eğitim İndeksi | Cilt:22 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri

MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:1 | Sayı: | DOI: | ISSN:

The Effect of Inquiry-Based Explorations in a Dynamic Geometry Environment on Sixth Grade Students’ Achievements in Polygons

ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Computers Education), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:57 | Sayı:4 | DOI:10.1016/j.compedu.2011.07.002 | ISSN:03601315

Evaluation of Technology Aided Activities: SAMR Example

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

FeTeMM Projelerinin Değerlendirilmesi: Flipgrid Platformu

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Mesleki Gelişim Etkinliği Olarak Öğretim Deneyi: Öğrenci Düşünmelerinin Yorumlanması

AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet

ÇELİK TUĞBA,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ortaokul Matematik Öğretmenleri ile Öğrencilerinin Matematik Ders Kitaplarının Okunabilirliği ve Anlaşılabilirliği Hakkındaki Görüşleri

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK TUĞBA,ÇETİNKAYA GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,ÇETİNKAYA GÖKHAN,ÇELİK TUĞBA, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretmen Adaylarının Görüşleriyle Öz, Akran Ve Grup Değerlendirme

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretmen Adaylarının Sosyomatematiksel Normlar Üzerine Bilgi Değişimlerinin İncelenmesi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ortaokul Öğrencilerinin Matematikçi İmajlarının İncelenmesi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Technology in Modeling Instruction: How the Modeling Process was Shaped?

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN,ÖZPINAR İLKNUR, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Using Webquests in Teaching Mathematics

GÖKÇE SEMİRHAN,ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Online Argümantasyon Yöntemi İle Eleştirel Okuma: Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi

ÇELİK TUĞBA,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlkokul Matematik Ders Kitaplarındaki Görevlerin Bilişsel İstem Seviyelerine Göre İncelenmesi

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK TUĞBA,MANDACI ŞAHİN SEHER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Dijital Öykülemenin Matematik Öğretiminde Kullanımı: Akademik Başarı ve Öğretmen-Öğrenci Görüşleri

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştıkları Zorluklar

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:4 | Sayı:

Matematik Öğretmeni ve Öğrencilerin Sayı Hislerinin İncelenmesi

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Hizmet-Öncesi Eğitim: Öğretmen Adaylarının Epistomolojik Bilgi Değişiminin İncelenmesi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğrenci Sorularıyla Biçimlendirilmiş Online Argümantasyon Uygulaması: Hizmet-Öncesi Öğretmen Eğitimi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,ÇELİK TUĞBA,GÖKÇE SEMİRHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Adaylıktan Göreve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşler ve Öğretmen Yeterliklerin Değerlendirilmesindeki Değişim

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Proje Basamakları Doğrultusunda İncelenmesi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematik Öğretmen Adaylarının Programlamayı Öğrenme Sürecindeki Becerilerinin ve Öğretime Entegre Etme Pratiklerinin İncelenmesi

GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Ters Yüz Sınıf Yöntemi Uygulama Örneği

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇE SEMİRHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematik ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Formasyon Öğrencilerinin Öğretim Yöntemleri Tercihlerine Yansımaları

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,GÖKÇEK TUBA,MANDACI ŞAHİN SEHER, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematik Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerindeki Değişiminin İncelenmesi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Beyaz Pano ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamının Öğrenenlerin Öz Yönelimli Öğrenme Yansımalarına Etkisi

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖNAL NEZİH,MANDACI ŞAHİN SEHER, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematik Öğretmenlerinin Geogebra ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Üzerine Görüşleri

GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Mathematics Teachers Knowledge Growth in a Professional Development Program based on the Modeling Perspective

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ALACACI CENGİZ,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Öğretim Elemanlarının 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri

KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Öğretmen Adaylarının TPCK Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri

MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğrencilerin Trigonometri Öğrenimlerindeki Öz Düzenleme Stratejilerine Etkisi: Bir Öğrenme Deneyi

ŞAHİN ZÜLAL,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Matematiğe Yönelik İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER,KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Matematik Öğretiminde Matematiksel Modelleme Sorularının Kullanımı Öğrencilerin Öğrenme Çıktıları Üzerine Öğretmen Görüşleri

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Gerçenten Kanser mi Değil mi?

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ŞEN ZEYTUN AYSEL, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Türev ve Değişim Oranının Kavramsallaştırılması Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencileri ile Bir Durum Çalışması

ŞAHİN ZÜLAL,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Dinamik Geometri Yazılımları ile Açık Uçlu Araştırmaların Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Çokgenler ve Çokgenlerde Eşlik Benzerlik Öğrenimine Etkisi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-786-7

Lise Matematik Konuları İçin Günlük Hayattan Modelleme Soruları

ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ALACACI CENGİZ,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ŞEN ZEYTUN AYSEL,KORKMAZ HİMMET,KERTİL MAHMUT,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,BAŞ SİNEM,ŞAHİN ZÜLAL, 2016
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-9944-252-75-1

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-364-687-7

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Yürütücü

  Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabilirlik Düzeyleri

  Proje Konusu:Öğretmenlerin en büyük yardımcılarından biri olan ders kitabı sınıfta nelerin (konu, kavram, özellik,...) nasıl (etkinlik, metot, …) öğretileceğini önemli ölçüde belirleyen bir materyaldir. Teknolojideki gelişim ve öğretim araçlarındaki zenginliğe rağmen ders kitabı halen eğitim-öğretim sürecinde kullanılan vazgeçilmez bir araç olmaya devam etmektedir. Diğer yandan ders kitapları, aynı zamanda öğretmen-öğrenci cephesi ile öğretim programları arasında vazgeçilmez bir köprü görevi de görmektedir. Dolayısıyla bir öğretim programının başarıya ulaşabilmesi için öğretmenlerin, idarecilerin ve diğer etmenlerin yanı sıra ders kitaplarının da rolü büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle son yıllarda eğitim alanındaki çalışmalarda ders kitapları özel bir konu olarak ön plana çıkmıştır. Alanyazın incelendiğinde okuma ile Türkçe, fen, sosyal ve matematik başarısı arasında olumlu ilişki olduğuna yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Okuduğunu anlama, metinde verilen bilgilerle zihindeki bilgi yapılarının bütünleştirilerek anlam kurmadır. Akademik başarı için öğrenmek, öğrenmek için de okumak gerekmektedir. Okuma aracılığıyla öğrenciler dil becerilerini, kelime hazinelerini ve genel bilgi düzeylerini zenginleştirebilirler. Bu durum öğrencilerin okuyarak akademik bilgi kazanmalarına ve akademik başarılarına olumlu katkı sağlar. Fakat ülkemiz alanyazını dikkate alındığında fen bilimleri, Türkçe, coğrafya alanlarında ders kitaplarının okunabilirliği üzerine çalışmalar mevcut olmasına rağmen, matematik öğrenme ortamlarında çok önemli bir role sahip olan ders kitaplarının okunabilirliği üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Metinlerin okunabilirlik düzeyleri okurun metni anlamlandırmasında önemli bir etkendir. Bu nedenle okurun düzeyi ile metnin okunabilirlik düzeyi koşut olmalıdır. Öğretim programları dikkate alınarak hazırlanan ve MEB tarafından okullara dağıtılan matematik ders kitaplarının etkili bir ders kitabının taşıması gereken okunabilirlik ölçütüne uygunluğunun araştırılmadığı ortaya çıkmaktadır. Oysa uygulanmakta olan öğretim programının başarısını belirleyecek olan en önemli faktörlerden biri öğretmen ise diğeri de ders kitabıdır. Bu nedenle öğretim programları çok iyi hazırlanmış olsalar dahi, ders kitapları programının genel yaklaşımına uygun değilse veya bir ders kitabının taşıması gereken ölçütleri göz ardı ediyorsa programın uygulanmasını olumsuz yönde etkileyecek ve etkililiğine gölge düşürecektir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı 2017 öğretim programı dikkate alınarak hazırlanan ve MEB tarafından okullara dağıtılan 5.,6.,7. ve 8. sınıf matematik ders kitaplarının okunabilirliğini araştırmaktır. Karma yöntem kapsamında gerçekleştirilecek bu çalışmada, matematik ders kitaplarının okunabilirliği, Çetinkaya ve Uzun (2010) tarafından gerçekleştirilen okunabilirlik formülü işletilerek nicel analize tabi tutulacaktır. Ortaokul matematik ders kitaplarının anlaşılabilirliği ise öğretmen ve öğrenci görüşlerinden elde edilen verilerin nitel analize tabi tutulmasıyla incelenecektir. Gerçekleştirilecek olan çalışmanın disiplinler arası olduğu düşünüldüğünde, sürecin farklı bakış açılarıyla biçimlendirilmesi ve desteklenmesi söz konusu olacaktır.


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 - 2017

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Öğretmen Eğitiminde Online Argümantasyon Uygulaması

  Proje Konusu:Günümüzde bireylerin bilgiyi ezberlemek yerine bilgiyi sorgulamasının, işlemesinin daha önemli olduğu kabul edilmektedir. Gelecek kuşakların karar vermede, bilgiyi üretmede ve sorgulamada daha yetkin duruma gelebilmesi için açık düşünceli, kuşkucu ve sorgulayıcı nitelikte bireyler olarak yetişmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrenenlerin bilimsel düşünme süreçlerinin farklı uyaranlar ve eğitim ortamlarıyla desteklenmesi beklenir. Argümantasyon (nedenleme), bilimsel çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Argümantasyonun gerek günlük yaşamda gerekse bilimsel alanlarda akıl yürütme sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Toulmin (1958), argümantasyonun hangi bileşenlerden oluştuğunu tanımlayan ve bunlar arasındaki ilişkileri gösteren bir model sunmuştur. Bu modele göre, bir argümanın en temel bileşenleri sav (iddia), veri ve gerekçedir daha karmaşık argümanlar bu sıralananların yanı sıra destek, niteleyici ve reddedicileri de içerir. Argümantasyon öğrenme yaklaşımının okullarda yetkin biçimde uygulanabilmesi öğretmen adaylarının da bu öğrenme yaklaşımını tanıması ve uygulayabilmesi gerekmektedir. Bir öğretmenin bu öğrenme yaklaşımını yetkin biçimde uygulayabilmesi için pedagojik alan bilgisi (PAB) ile okuma becerisi yetkinliklerinin uzlaştırılması gerekir. Okuma becerisinin aşamaları ile argümantasyon becerisi arasında güçlü ilişkiler söz konusudur. Bu ilişkileri iyi örgütleyen öğretmenin bu bileşimi pedagojik alan bilgisi ile bütünleştirmesi argümantasyon öğrenme yaklaşımını sınıfta yetkin biçimde uygulamasını kolaylaştıracaktır. Okuma becerisi ise anlama ve anlatma yetkinliklerinin temel kaynaklarındandır. Uzun’a göre (2008) okuma, insan bilis¸iyle ilgili bireysel bir eylemdir. Bu nedenle, okuma sırasında bireyin yaşadıkları hakkında edinilen bilgiler, bilis¸le ilgili pek c¸ok soruya yanıt oluşturabilmekte ve ruhbilim, eğitimbilim, dilbilim ve yaratıcı zekâ çalışmalarına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının argümantasyon öğrenme yaklaşımından daha üst düzeyde yararlanabilmeleri için eleştirel okuma becerilerinin ve pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, okuma becerisinin kapsadığı “tümce işlemleme, senaryoyu anlama, bellek yönetimi, üstdenetim, açıklama ve nedenleme” basamakları ile argümantasyon öğrenme yaklaşımının veri, gerekçedestek, niteleyicireddedici ve sav basamakları ile ilişkilendirilip, birbirilerini ne ölçüde destekledikleri sınanacaktır. Aynı zamanda argümantasyon öğrenme yaklaşımının etkilerinin pedagojik alan bilgisi ve eleştirel okuma becerisi bağlamında öğretmen adayları tarafından nasıl değerlendirildiği betimlenecektir. Betimsel araştırma kapsamında gerçekleştirilecek bu çalışmada, 8 haftalık online argümantasyon içerikleri PAB ve eleştirel okuma becerisi kapsamında hazırlanacaktır. Her hafta gerçekleştirilecek argümantasyon uygulamasının ardından gerçekleştirilecek Özel Öğretim Yöntemleri II ders içeriği, bu tartışmalar doğrultusunda biçimlendirilecektir. Araştırma soruları kapsamında veri toplama araçları olarak, yazılı mülakatlar ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler kullanılacaktır. Nitel araştırma tekniklerinden elde edilecek veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilecektir. Araştırma sonuçlarının geçerliği ve güvenirliğini sağlamak için farklı stratejiler uygulanacaktır. Bu çalışmada kullanılan öğrenme ortamının diğer başka çalışmalar için öğrenme ortamlarının bileşenleri açısından bir kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2010 - 2013

  Proje Konumu:

  Orta Öğretim Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Hizmetiçi ve Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi

  Proje Konusu:Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de matematiksel modelleme, matematik öğretimprogramlarının öğrencilere kazandırmayi hedeflediği temel matematiksel yeterlilik ve beceriler arasında yer almaktadır. Uluslararası birçok çalışma matematiksel modellemenin matematik eğitimdeki reform çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “ortaöğretim matematik öğretmeni özel alan yeterlikleri”nde “Matematikteki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygulayabilme” konusunun başlı başına bir yeterlik alanı olarak ele alındığı gözlemlenmektedir. Ancak, öğrencilerin matematiksel modelleme konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirebilmek için hem matematiksel model ve modelleme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiş materyallere hem de bu materyalleri etkin bir şekilde uygulayacak bilgi, beceri, tutum ve inanca sahip öğretmenlere ihtiyaç vardır. Öğretmenlerin matematiksel modelleme yoluyla anlamlı bir matematik öğretmelerini istiyorsak, her şeyden önce bu konuda anlamlı bir matematik deneyimi kazanmalarını sağlamak durumundayız.Bu bağlamda projenin üç temel amacı aşağıda sıralanmaktadır:• Ortaöğretim (9-12. sınıflar) matematik dersi öğretim programındaki kazanımlara uygun matematiksel modelleme etkinlikleri geliştirmek ve bu konuda ihtiyaç duyulan Türkçe kaynakeksikliğini gidermek.• Matematiksel model ve modelleme yaklaşımı çerçevesinde bir hizmet içi öğretmen eğitimiprogramı geliştirme, programı uygulama ve etkilerini (bilişsel, duyuşsal ve uygulama boyutlarında) incelemek.• Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme konusundaki mesleki gelişimlerine katkıdabulunacak lisans düzeyinde bir ders tasarlamak ve bu dersi alan öğretmen adaylarının matematik bilgilerini, matematiksel modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını incelemek. • Adres:
 • Tel:0 388 225 4353
 • Email: