Akademik Unvanlar

Öğrenim Bilgisi

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

HRT2004 ÖLÇME UYGULAMASI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

HRT2005 ÖLÇME UYGULAMASI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

HRT2012 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE PROJE YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

HRT3005 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, coğrafi bilgi sistemi ile ilgili temel kuramsal çerçeveyi, teknikleri ve teknolojileri sunmaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, coğrafi veri modelleme ve işleme, coğrafi veri tabanı tasarımı ve mekansal analize yönelik becerileri kazanmış olması beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, coğrafi bilgi sistemi ile ilgili temel kuramsal çerçeveyi, teknikleri ve teknolojileri sunmaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, coğrafi veri modelleme ve işleme, coğrafi veri tabanı tasarımı ve mekansal analize yönelik becerileri kazanmış olması beklenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HRT3006 ARAZİ UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:3
 • AKTS:4

HRT3008 TAŞINMAZ HUKUKU VE KADASTRO BİLGİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Ders öğrencilere aşağıdaki temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır: 1. Taşınmaz mülkiyetinin konusu, içeriği, kapsamı, türleri ve edinimi. 2. Tapu sicili ve kadastronun amacı, işlevleri ve kapsamı. 3. İlk tesis kadastrosu, kadastronun yenilenmesi ve güncellenmesi iş süreçleri. 4. Türkiye’deki kadastral sistemin organizasyonu.

Dersin İçeriği

Ders öğrencilere aşağıdaki temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır: 1. Taşınmaz mülkiyetinin konusu, içeriği, kapsamı, türleri ve edinimi. 2. Tapu sicili ve kadastronun amacı, işlevleri ve kapsamı. 3. İlk tesis kadastrosu, kadastronun yenilenmesi ve güncellenmesi iş süreçleri. 4. Türkiye’deki kadastral sistemin organizasyonu.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HRT3010 CBS UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, herhangi bir projede coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımını sağlayacak fikirlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Çeşitli proje örnekleri ile veriden, ürüne geçiş süreci ve doğruluk analizi derste tartışılacak, tartışmalar uygulamalar ile de desteklenerek CBS proje yönetim süreci açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, projelerde kullanabilecekleri verileri ve coğrafi bilgi sistemi yazılım fonksiyonlarını seçme; verileri, süreci ve sonuçların doğruluğunu yorumlama, süreci uygulama konusunda bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, herhangi bir projede coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımını sağlayacak fikirlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Çeşitli proje örnekleri ile veriden, ürüne geçiş süreci ve doğruluk analizi derste tartışılacak, tartışmalar uygulamalar ile de desteklenerek CBS proje yönetim süreci açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, projelerde kullanabilecekleri verileri ve coğrafi bilgi sistemi yazılım fonksiyonlarını seçme; verileri, süreci ve sonuçların doğruluğunu yorumlama, süreci uygulama konusunda bilgi birikimine sahip olacaklardır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HRT3013 KARTOĞRAFİK VERİ TABANI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

HRT4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

HRT4004 KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ

Zorunlu Ders Amaç:Dersin amacı öğrencilere; Kırsal toprak düzenlemesinin kavram ve yöntemlerine ilişkin temel bilgi birikimini vermek ve İlgili mevzuat bağlamında uygulama becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencilere; Kırsal toprak düzenlemesinin kavram ve yöntemlerine ilişkin temel bilgi birikimini vermek ve İlgili mevzuat bağlamında uygulama becerisi kazandırmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HRT4005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ

Zorunlu Ders Amaç:Dersin amacı öğrencilere kentsel toprak düzenleme kavram, yöntem ve uygulama süreçlerine ilişkin temel bilgi birikimini vermek ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencilere kentsel toprak düzenleme kavram, yöntem ve uygulama süreçlerine ilişkin temel bilgi birikimini vermek ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HRT4013 SAYISAL ARAZİ MODELLEME

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

HRT4014 İMAR UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Ders İmar Kanununun 18?inci maddesi ile düzenlenen arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin nasıl yürütüleceğini öğretmeyi amaçlamaktadır

Dersin İçeriği

Ders İmar Kanununun 18?inci maddesi ile düzenlenen arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin nasıl yürütüleceğini öğretmeyi amaçlamaktadır

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:6

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HRT4017 MÜHENDİSLİK ETİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

HRT4020 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

Seçmeli Ders Amaç:Taşınmaz değerlemesinin temel kavramlarıni, mevzuat ve degerleme yontemlerini ogretmek

Dersin İçeriği

Taşınmaz değerlemesinin temel kavramlarıni, mevzuat ve degerleme yontemlerini ogretmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HRT6107 TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

Yıla Göre Sırala:

Accessibility Analysis for the Elderly in an Urban Area from Turkey

BOZDAĞ ASLI,GÜMÜŞ MÜNEVVER GİZEM,GÜMÜŞ KUTALMIŞ,DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ (Dergi:Transylvanian Review of Administrative Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt: | Sayı:Special Issue | DOI:10.24193/tras.SI2017.2 | ISSN:18422845

The Legibility and Visibility of Topographical Maps

DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,BOZDAĞ ASLI,Temiz Fatih,GÜMÜŞ MÜNEVVER GİZEM (Dergi:International Journal of Research in Advent Technology), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:2321–9637 | Cilt:5 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2321-9637

GIS Investigation of Site Selection Of Historical Structures: The Case of Knidos (Datca, Turkey)

GÜMÜŞ MÜNEVVER GİZEM,DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,BOZDAĞ ASLI,GÜMÜŞ KUTALMIŞ (Dergi:Mediterranean Archaeology Archaeometry), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AHCI | Cilt:17 | Sayı:2 | DOI:10.5281/zenodo.810819 | ISSN:1108-9628

Monitoring Coastline Change Using Remote Sensing and GIS Technology: A Case Study of Burdur Lake

TEMİZ FATİH,BOZDAĞ ASLI,DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,GÜMÜŞ MÜNEVVER GİZEM (Dergi:FEB - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:26 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:1018-4619

Analysis of Real Estate Value Change in Urban Regeneration Applications

BOZDAĞ ASLI,YALPIR ŞÜKRAN (Dergi:International Journal of Research in Advent Technology), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:2321–9637 | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2321-9637

Determination Criteria Which are Affected Real Estate Value By The Survey Methodology

Aslı Bozdağ, Şükran Yalpır, Şaban İnam (Dergi:International Journal Of Business and Management Studies), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:2158-1479 | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2158-1479

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA ÇOK AMAÇLI YAKLAŞIM BURSA İNEGÖL KENTİ ÖRNEĞİ

BOZDAĞ ASLI,İNAM ŞABAN,DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ (Dergi:S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg.), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:2147-9364 (Elektronik) | Cilt:26 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1300-5200

Kentsel Dönüşümde Toprak Mülkiyeti ve Sorunlar

Aslı Başarır, Şaban İnam (Dergi:Odtülüler Bülten), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:1303-7390 | Cilt:195 | Sayı:22 | DOI: | ISSN:

Seeking Methods for Determining Sustainable Strategies in Urban Regeneration Application

Aslı bozdağ, Şaban inam, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The Importance Of The Urban Land Policy For Sustainable Development, Problems And Solution Recommendations

Şaban İnam, Mehmet Ertaş, Aslı Bozdağ, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Determine Of Regional Development Strategies in Izmir

Şükran Yalpır, Aslı Bozdağ, Şaban İnam, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Urban Regeneratıon Applications As a Solution for Urban And Environmental Problems Appeared In Industrial Districts

Salih Alçay, Aslı Başarır, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:6

Multifactoral Approach In Urban Regeneration Projects

Aslı Başarır, Şaban İnam, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:4 | Sayı:17

Sürdürülebilir Kentsel Mekan Üretiminde Arsa ve Arazi Düzenleme Uygulamalarının Rolü

Şaban İnam, Aslı Başarır, Kezban Konuç, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Renovation Studies in Turkish Cadastre: Reasons and Project Results

Şaban inam, Mehmet ertaş, Şükran Yalpır, Aslı Başarır ve M, Akça, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Urban Regeneration Projects and Existing Issues in Turkey

Aslı Başarır, Şaban İnam, Mehmet Ertaş, Şükran Yalpır, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Aslı başarır, Şaban İnam, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye ve Dünyadan Uygulamalı Örnekler Eşliğinde Kentsel Dönüşüm

Şaban İnam, Aslı Başarır, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kentsel Dönüşüm ve Toprak Mülkiyeti Sorunları

Şaban İnam, Aslı Başarır, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:


 • Adres:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Niğde
 • Tel:0 388 225 4023
 • Email: