Akademik Unvanlar

 • 2017 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2009 / 2017

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2015

  Türkiye’de engelli politikaları ve sivil toplum örgütlerinin kentsel engelli politikalarına etkisi: Ankara örneği

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU YÖNETİMİ (DR)

 • Lisans 2008

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2015
  DAAD / ALMANYA
  image
  DAAD Summer School
 • 2013
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Araştırma Desteği
 • 2013
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  Burs
 • 2012
  United Nations University / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  image
  Araştırma Desteği
 • 2007
  Goethe Institute / ALMANYA
  image
  Deutsch Kurse
 • 2007
  Goethe Institute / ALMANYA
  image
  Deutsch Sprach Kurse
 • 2006
  Goethe Institute / ALMANYA
  image
  Intensive Deutsch Kurse

KAM2003 YÖNETİM BİLİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM2004 YÖNETİM BİLİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM3025 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin ana amacı; öğrenciye bilimsel araştırma konusunda temel metodolojik bilgileri kazandırarak, örnek bir araştırma sürecini sistematik olarak yürütülmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin ana amacı; öğrenciye bilimsel araştırma konusunda temel metodolojik bilgileri kazandırarak, örnek bir araştırma sürecini sistematik olarak yürütülmesini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3026 KARAR VERME TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin farklı karar alma tekniklerini ve karar almadaki değişken dinamikleri öğrenerek karşılaştırmalı, hızlı ve rasyonel karar verebilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin farklı karar alma tekniklerini ve karar almadaki değişken dinamikleri öğrenerek karşılaştırmalı, hızlı ve rasyonel karar verebilmeleri amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM4014 TÜRK İDARE TARİHİ

Seçmeli Ders Amaç:Osmanlı İmparatorluğu?nu ve Türkiye Cumhuriyeti?ni anlamak, İdari kurum ve geleneklerini incelemek, Zaman ve mekân boyutlarında karşılaştırma yapmak.

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğu?nu ve Türkiye Cumhuriyeti?ni anlamak, İdari kurum ve geleneklerini incelemek, Zaman ve mekân boyutlarında karşılaştırma yapmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4025 STRATEJİK YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM6125 KAMU POLİTİKASI ANALİZİ

Seçmeli Ders Amaç:Yönetsel ve siyasal karar alma süreçlerini, modellerini ve yaklaşımlarını inceleme, öğrencilerin kamu politikasının çeşitli süreçlerini anlayarak bunları uygulayabilmesini sağlamak.

Dersin İçeriği

Yönetsel ve siyasal karar alma süreçlerini, modellerini ve yaklaşımlarını inceleme, öğrencilerin kamu politikasının çeşitli süreçlerini anlayarak bunları uygulayabilmesini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6138 KAMU BÜROKRASİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Kamu bürokrasisinin kavranması,ilgili teori ve tartışmaların tanıtılması

Dersin İçeriği

Kamu bürokrasisinin kavranması,ilgili teori ve tartışmaların tanıtılması

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

SBU4028 TÜRK İDARE TARİHİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Dijital Kütüphanelerin Üniversitelerin Akademik Performansına Etkisi: Kamu Yönetimi Disiplini Bağlamında Bir İnceleme

Göçoğlu Volkan,BABAOĞLU CENAY,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL (Dergi:YASAMA Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:36 | DOI: | ISSN:1306-6250

Yükseköğretimdeki Uluslararasılaşma Politikalarına Dair Bir Yazın Taraması ve Analiz İçin Bir Anahtar Kavram Olarak Politika Transferi

BABAOĞLU CENAY (Dergi:Fiscaoeconomia), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, SciLit, ASOS, RePec, Rootindexing, ResearchBib, | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2564-7504

Türkiye’de Anakentlerde Engellilere Yönelik Hizmetler ve Sorun Alanları

BABAOĞLU CENAY (Dergi:TESAM Akademi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2148-2462

Kamu Yönetiminde Postmodern Savlar

BABAOĞLU CENAY,Çobanoğlu Sedat (Dergi:Sayıştay Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:108 | DOI: | ISSN:1300-1981

Kamu Politikalarına Sivil Katılımda Farklı Bir Model: Rusya Federasyonu Sivil Kamarası

BABAOĞLU CENAY,Çobanoğlu Sedat,Göçoğlu Volkan (Dergi:Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:23 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1301-0603

Rusya Federasyonu Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları

BABAOĞLU CENAY,Cobanoglu Sedat (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:INDEX COPERNICUS | Cilt:10 | Sayı:4 | DOI:10.25287/ohuiibf.335274 | ISSN:2564-6931

Kamu Politikaları Analizine Dair Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve

BABAOĞLU CENAY (Dergi:Yönetim Bilimleri Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:15 | Sayı:30 | DOI: | ISSN:

Kentli Sığınmacılar Meselesi ve Belediyeler

BABAOĞLU CENAY,KOCAOĞLU MUSTAFA (Dergi:Türk İdare Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:485 | DOI: | ISSN:

Türkiye’de Kamu Politikaları Öğretiminde Kurumsallaşma Çabaları

YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY,KARAKUŞ ESRA NUR (Dergi:Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:72 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Usability in Local E Government Analysis of Turkish Metropolitan Municipality Facebook Pages

YILDIZ METE,OCAK NİHAN,çağlar yıldırım,ÇAĞILTAY KÜRŞAT,BABAOĞLU CENAY (Dergi:International Journal of Public Administration in the Digital Age), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:3 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Kamu Politikasını Türk İdare Tarihi Üzerinden Çalışmak

YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY,ŞAHİN BİCAN (Dergi:Hacettepe İİBF Dergisi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:34 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Kamu Politikası Bakış Açısından Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde Hükümdar Danışman İlişkisi Üzerine

BABAOĞLU CENAY,YILDIZ METE (Dergi:Yasama Dergisi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt: | Sayı:29 | DOI: | ISSN:

Belediye Hizmetleri ve Engelli Vatandaşların Beklentileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

ONUR İNCE FATMA HİLAL,BABAOĞLU CENAY,YARALI AKKAYA AYSUN (Dergi:Nevşehir SBE Dergisi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SIS, OAJI, J-index | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2149-3871

E-Government Education in Turkish Public Administration Graduate Programs: Past, Present, and Future

BABAOĞLU CENAY,YILDIZ METE,Demircioğlu Mehmet Akif (Dergi:Journal of Public Affairs Education), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:22 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Lobicilik ve Kamu Yönetiminde Katıılım

BABAOĞLU CENAY (Dergi:Türk İdare Dergisi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:483 | DOI: | ISSN:

Kalkınma Ajanslarına Örgüt Geliştirme Açısından Bir Bakış

BABAOĞLU CENAY,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL (Dergi:Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, Akademik Dizin | Cilt:1 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Araştırmacıların ve Lisans Öğrencilerinin Görüşleri Işığında E-Devlet Eğitiminde Güncel Gelişmeler

AKILLI HÜSAMETTİN SERKAN,BABAOĞLU CENAY,Demircioğlu Mehmet Akif (Dergi:Akdeniz İİBF Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:26 | DOI: | ISSN:

Teaching Public Policy to Undergraduate Students Issues Experiences and Lessons in Turkey

YILDIZ METE,Mehmet Akif Demircioğlu,BABAOĞLU CENAY (Dergi:Journal of Public Affairs Education), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:17 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

GÖÇMENLERİN KENTLERE UYUMUNDAN KENTLERİN GÖÇMENLERE UYUMU: KENTSEL UYUM MESELESİ

BABAOĞLU CENAY,KOCAOĞLU MUSTAFA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Yerel Engelli Politikalarında Yönetişimci Bir Yapı Önerisi: Anakent Engelliler ve İlgilileri Konseyi

BABAOĞLU CENAY, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kamu Yönetiminde Teknoloj

BABAOĞLU CENAY, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Farklı Bir Başkanlık Modeli: Yarı Başkanlıktan Güçlendirilmiş Başkanlığa: Rusya Federasyonu

Çobanoğlu Sedat,BABAOĞLU CENAY, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Afet Yönetimi Politikalarına Sivil Toplum Örgütlerinin KatılımıSorunsalı

BABAOĞLU CENAY, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Kamu Politikası Öğretimi

BABAOĞLU CENAY,YILDIZ METE, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

A. Feenberg ve Teknoloji Felsefesi

BABAOĞLU CENAY, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Engelli Politikalarında Belediyelerin Rolü: Ankara ve Karaman Örnekleri

BABAOĞLU CENAY,USTA SEFA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Farklı Başkanlık Sisteminde Yerel Yönetimler: Azerbaycan ve Güney Kore Örneklerinden Türkiye’xxye Çıkarımlar

BABAOĞLU CENAY,USTA SEFA,KOCAOĞLU MUSTAFA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Yerel Demokrasinin Aktörü Olarak Kent Konseyleri: Karaman, Kırşehir ve Niğde Örnekleri

USTA SEFA,BABAOĞLU CENAY,KOCAOĞLU MUSTAFA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kentsel Alanda Engellilik ve Engelli Bireylerin Hakları

BABAOĞLU CENAY, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

The Impact of Humanitarian Relief Foundation (IHH) to Turkish Foreign Policy as an International Political Actor

MERT MEHMET ALİ,BABAOĞLU CENAY, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

A Qualitative Research About Disability and Ankara

Hilal İnce Onur,YARALI AKKAYA AYSUN,BABAOĞLU CENAY, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ankara İl Merkezi Örneğinde Engellilik ve Yerel Yönetim İlişkisini Sivil Toplum Kuruluşları Üzerinden Okumak

İnce Onur Hilal,YARALI AKKAYA AYSUN,BABAOĞLU CENAY, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Dezavantajlı Grupların Ekonomik Hayata Aktif Katılımında Devletin Rolü

YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Davetli konuşmacı | Cilt: | Sayı:

Hacettepe Üniversitesi Kamu Politikaları Anabilim Dalı Deneyiminin Eleştirel Analizi

YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY,KARAKUŞ ESRA NUR, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Kamu Politikası Bakış Açısından Selçuklu Ve Osmanlı Devletlerinde Hükümdar Danışman İlişkisi Üzerine

BABAOĞLU CENAY,YILDIZ METE, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The Real Smart City Please Stand Up The Case of Turkey

YILDIZ METE,ŞAHİN SAVAŞ ZAFER,KES ERKUL AYSU,BABAOĞLU CENAY,ÖZACİT İRFAN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Adoption of Communication Technologies during the Last Century of the Ottoman Empire: 1823 - 1923

Yıldız Mete, Sadioğlu Uğur, Babaoğlu Cenay, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Adoption of Communication Technologies during the Last Century of the Ottoman Empire: 1823 - 1923

Yıldız Mete, Sadioğlu Uğur, Babaoğlu Cenay, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye'de Lisans Düzeyinde Kamu Politikaları Öğretimi

Yıldız Mete, Demircioğlu Mehmet Akif, Babaoğlu Cenay, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Osmanlı İmparatorluğu`nun Son Döneminde Yönetim-Tarih İlişkisi Üzerine Ulaşım Teknolojileri Bağlamında Kısa Bir Değerlendirme

Yıldız Mete, Sadioğlu Uğur, Babaoğlu Cenay, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Geliştirilebilir Örgütlere Karşı Gelişmiş Örgütler: Kalkınma Ajanslarına Farklı Bir Bakış

Babaoğlu Cenay, Öktem Kemal, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

E-Government Courses in the Curricula of Turkish Public Administration Departments: A Qualitative Study

Babaoğlu Cenay, Demircioğlu Mehmet Akif, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Belediye Üst Yöneticilerinin Gözünden Engelli Haklarının Değerlendirilmesi

İnce Hilal Onur, Akkaya Yaralı Aysun, Babaoğlu Cenay, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ????????? ???????

Elbayati Bashar, Babaoğlu Cenay, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye'de Lisansüstü Düzeyde Kamu Politikası Öğretimi Konusunda Düşünce ve Öneriler

Yıldız Mete, Babaoğlu Cenay, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk Kamu Yönetiminde İstihdamda Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

Leblebici Doğan Nadi, Babaoğlu Cenay, Kurban Ayşegül, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

E-Government Education at the Public Administration Departments in Turkey

Babaoğlu Cenay, Akıllı Serkan, Demircioğlu Mehmet Akif, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk İdari Tarihinde Danışmanlık ve Orhun Abideleri

BABAOĞLU CENAY, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The Role of e-Learning in Turkish Higher Education System

Babaoğlu Cenay, Öktem Kemal, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Policy Analysis in Turkey

YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1447338956

Afet Yönetimi

BABAOĞLU CENAY, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

Optimizing Open and Distance Learning in Higher Education Institutions

BABAOĞLU CENAY,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

Analysis of Disabled Employment in the Public Sector

ÖZUĞURLU METİN,YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY,Önder Işıl,Çelik Neslihan, 2015
Kitap Kitap Türü:Araştırma (Tez Hariç) Kitabı | ISBN:978-605-4628-81-0

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar

BABAOĞLU CENAY, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye de Kamu Yönetimi

YILDIZ METE,BABAOĞLU CENAY, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

Kamu Politikaları Kuram ve Uygulama

BABAOĞLU CENAY, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

E-devlet

Yıldız Mete, Sadioğlu Uğur, Babaoğlu Cenay, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

E-devlet

Babaoğlu Cenay, Demircioğlu Mehmet Akif, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

 • image
  Kalkınma Bakanlığı 2017 - 2017

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi

  Proje Konusu:6360 sonrası değişen Büyükşehir Belediyelerinde daha iyi ve etkin hizmet sunumun araştırılması


 • image
  Diğer (Uluslararası) 2016 - 2017

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Global E Governance Survey

  Proje Konusu:Dünya e devlet araştırmalarını ve elektronik yönetişim çabalarını karşılaştırmalı olarak küresel ölçekte araştıran bir proje


 • image
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 - 2015

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Kamuda Engelli İstihdamının Araştırılması Projesi

  Proje Konusu:Kamuda çalışan engellilerin iş yaşamlarındaki sorun alanlarının tespiti ve verimlilik analizlerinin yapılması


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2013 - 2015

  Proje Konumu:Bursiyer

  Engelli Hakları Bağlamında Belediyeler Ankara Örneği

  Proje Konusu:Ankara da belediyeler ve engelli vatandaşlar arasındaki ilişkilerin araştırılması ve hakların kullanım olanaklarının tespiti


 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Uzman

  GAP Doğanpınar Barajı Projesi Sosyal Etki Değerlendirmesi Araştırması

  Proje Konusu:


 • image
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı

  Proje Konumu:Uzman

  GAP Ardıl Barajı Projesi Sosyal Etki Değerlendirmesi Araştırması

  Proje Konusu:


 • image
  BAP - Tamamlandı

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türk Yükseköğretim Politikalarının Dönüşümü Sürecinde Politika Transferinin Ve Devlet Dışı Aktörlerin Rolünün İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Proje Konusu:


 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Zonguldak Kireçlik Termik Santral Projesi

  Proje Konusu:Toplumsal Algı


 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Sosyo Ekonomik ve Sosyo Politik Yapı Araştırması Sorunlar Beklentiler ve Çözüm Önerileri

  Proje Konusu:Toplumsal Algı


 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Sağlık Bakanlığı Personel İş Doyum Araştırması

  Proje Konusu:Performans İşdoyum


 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinden En Fazla Göç Almış Olan İllerin Sosyo Ekonomik ve Sosyo Politik Yapı Araştırması Sorunlar Beklentiler ve Çözüm Önerile

  Proje Konusu:Göç Toplumsal Beklentiler • Adres:
 • Tel:
 • Email: