Akademik Unvanlar

 • 2009 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1994 / 2009

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2007

  Ecemiş Fayı'nın Yahyalı (Kayseri)-Pozantı (Adana) Arasında Kalan Kesiminin Morfotektoniği ve Paleosismik Aktivitesi

  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , KATI YER BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 1997

  Demirkazık-Elek Gölü (Çamardı-Niğde) arasında kalan bölgenin jeolojisi

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1993

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2012 -
  Bölüm Başkan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1905538 İLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905581 İLERİ JEOMORFOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905583 İLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905594 DEPREM JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

JEO2003 YAPISAL JEOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

JEO2006 Tektonik

Zorunlu Ders Amaç:Tektonik ile ilgili temel kavramlar verilerek yeryuvarında oluşan tektonik faaliyetlerin gelişimi, bu faaliyetler sonucunda gelişen yapıların neler olduğu ve canlı yaşamının nasıl etkilendiğini öğrenmek

Dersin İçeriği

Tektonik ile ilgili temel kavramlar verilerek yeryuvarında oluşan tektonik faaliyetlerin gelişimi, bu faaliyetler sonucunda gelişen yapıların neler olduğu ve canlı yaşamının nasıl etkilendiğini öğrenmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO2017 Jeolojik Harita Bilgisi

Seçmeli Ders Amaç:Harita, harita çeşitleri, jeolojik unsurlar ve bu unsurların haritaya aktarılması hakkında temel kavramlar verilerek topografik haritalardan jeolojik haritaları üretmeyi ve yorumlamayı öğrenmek.

Dersin İçeriği

Harita, harita çeşitleri, jeolojik unsurlar ve bu unsurların haritaya aktarılması hakkında temel kavramlar verilerek topografik haritalardan jeolojik haritaları üretmeyi ve yorumlamayı öğrenmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO3008 JEOLOJİDE ARAZİ UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO3011 Neotektonik

Seçmeli Ders Amaç:Neotektonik ile ilgili temel kavramları vererek dünyada ve Türkiyede Miyosenden itibaren gelişen tektonizmanın özelliklerini ve etkilerini öğrenmek.

Dersin İçeriği

Neotektonik ile ilgili temel kavramları vererek dünyada ve Türkiyede Miyosenden itibaren gelişen tektonizmanın özelliklerini ve etkilerini öğrenmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO4004 Saha Jeolojisi

Zorunlu Ders Amaç:Arazi bilgilerini geliştirmek. Teorik jeoloji bilgilerini arazide uygulayabilmek. Jeolojik problemlere çözümler üretmek.

Dersin İçeriği

Arazi bilgilerini geliştirmek. Teorik jeoloji bilgilerini arazide uygulayabilmek. Jeolojik problemlere çözümler üretmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO5110 İLERİ SAHA JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

JEO5119 İLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

JEO5142 DEPREM JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO5145 İLERİ JEOMORFOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO6110 İLERİ SAHA JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Saha çalışmalarında gerekli olan teorik bilgileri vererek arazi çalışması boyunca yapılması gereken temel işlemleri, pusula kullanmayı, arazide birbirinden farklı formasyonları ayırt edip jeolojik haritalama yapabilmeyi öğrenmek

Dersin İçeriği

Saha çalışmalarında gerekli olan teorik bilgileri vererek arazi çalışması boyunca yapılması gereken temel işlemleri, pusula kullanmayı, arazide birbirinden farklı formasyonları ayırt edip jeolojik haritalama yapabilmeyi öğrenmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6119 İLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek coğrafi bilgi sistemleri'nde kullanılan birçok yazılım programları ile multidisipliner haritaların üretilmesini ve çeşitli istatiksel analizlerin nasıl yapılacağını öğrenmek

Dersin İçeriği

Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek coğrafi bilgi sistemleri'nde kullanılan birçok yazılım programları ile multidisipliner haritaların üretilmesini ve çeşitli istatiksel analizlerin nasıl yapılacağını öğrenmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6142 DEPREM JEOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Depremin oluşum mekanizması ve deprem terminolojisi ile ilgili kavramlar verilerek deprem sonucunda meydana gelen jeolojik yapılar, deprem sonrası meydana gelen ikincil etkiler ve bunların doğa ve insan üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin en aza indirgenmesi için depremlerin önceden belirlenmesini öğrenmek

Dersin İçeriği

Depremin oluşum mekanizması ve deprem terminolojisi ile ilgili kavramlar verilerek deprem sonucunda meydana gelen jeolojik yapılar, deprem sonrası meydana gelen ikincil etkiler ve bunların doğa ve insan üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin en aza indirgenmesi için depremlerin önceden belirlenmesini öğrenmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6143 İLERİ JEOMORFOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Jeomorfoloji ile ilgili temel kavramlar verilerek dünyanın oluşum evresinden itibaren geçirmiş olduğu süreçler ile almış olduğu morfolojik şekli bağdaştırmak ve jeomorfoljik evrimi hakkında yorum yapabilmek.

Dersin İçeriği

Jeomorfoloji ile ilgili temel kavramlar verilerek dünyanın oluşum evresinden itibaren geçirmiş olduğu süreçler ile almış olduğu morfolojik şekli bağdaştırmak ve jeomorfoljik evrimi hakkında yorum yapabilmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

MAD1010 JEOLOJİ VE HARİTA BİLGİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Kinematic characteristics of the central part of Karaisalı-Karsantı Fault Zone, southern Turkey

ŞATIR ERDAĞ DİLEK (Dergi:International Journal of Engineering Research And Management (IJERM)), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Thomson Reuters | Cilt:4 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:

Application of multivariate statistical approach to identify heavy metal sources in bottom soil of the Seyhan River Adana

M Gurhan Yalcin,Tumuklu Ali,Sonmez Mustafa,ŞATIR ERDAĞ DİLEK (Dergi:Environmental Monitoring and Assessment), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:164 | Sayı: | DOI:10.1007/s10661-009-0894-9 | ISSN:

Ecemiş Fay Zonu'nun morfotektonik özellikleri ve morfometrik analizi

ŞATIR ERDAĞ DİLEK,TÜYSÜZ OKAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR (Dergi:İTÜDERGİSİ/d), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı | Cilt:8 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:1307-167X

3 Şubat 2002 Çay depreminde meydana gelen yüzey kırığı üzerinde paleosismolojik araştırmalar

AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,UÇARKUŞ GÜLSEN,ŞATIR DİLEK,DİKBAŞ AYNUR,KOZACI ÖZGÜR (Dergi:Yerbilimleri), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı | Cilt:27 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

9 Ağustos 1912 Mürefte depremi yüzey kırığının doğu kesiminin morfolojik özellikleri ve paleosismolojik analizi”. Bildiri özetleri, 13, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 22-24 Eylül,

AKSOY MURAT ERSEN,MEGHRAOUI MUSTAPHA,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,FERRY MATTHİEU,DIKBAŞ AYNUR,UÇARKUŞ GÜLSEN,ZABCI CENGİZ,ŞATIR DİLEK, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ecemiş Fayı’nın morfolojik özellikleri.

ŞATIR DİLEK,TÜYSÜZ OKAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,BARKA AYKUT, 2003
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Dündarlı-Elekgölü (Niğde) civarının morfolojik özellikleri ve Ecemiş Fayı’nın etkileri,, 17, 29-30 Mayıs, 2003, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul,

ŞATIR DİLEK,TÜYSÜZ OKAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,BARKA AYKUT, 2003
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Sultandağ fayı üzerinde meydana gelen Çay depreminin (3 Şubat 2002, M=6.2) paleosismisitesi

AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,UÇARKUŞ GÜLSEN,ŞATIR ERDAĞ DİLEK,DİKBAŞ AYNUR,KOZACI ÖZGÜR, 2003
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Morphotectonics and paleoseismicity of the Ecemiş Fault Zone

ŞATIR DİLEK,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TÜYSÜZ OKAN,BARKA AYKUT, 2003
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Çay Depremi, (3 Şubat 2002, Mw=6.2) yüzey kırığı üzerinde paleosismoloji çalışmaları

AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,UÇARKUŞ GÜLSEN,ŞATIR ERDAĞ DİLEK,KOZACI ÖZGÜR,DİKBAŞ AYNUR,BİRİNCİ BEYZA, 2002
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ecemiş Fayı: Morfotektoniği ve Paleosismolojisi

ŞATIR ERDAĞ DİLEK,TÜYSÜZ OKAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR, 2002
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ecemiş Fayı'nın paleosismolojik aktivitesi

ŞATIR ERDAĞ DİLEK,TÜYSÜZ OKAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR, 2001
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ecemiş Fay Kuşağı boyunca Demirkazık-Elekgölü (Çamardı-Niğde) alanının stratigrafik ve petrografik incelenmesi.

ŞATIR DİLEK,GÜREL ALİ, 2001
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Paleoseismology of the North Anatolian Fault east and west of the Marmara Sea: implications for seismic hazard to Istanbul

ROCKWELL THOMAS,BARKA AYKUT,SEITZ GORDON,DANIEL RAGONA,KLINGER YANN,MELTZNER ARON J,MEGHRAOUI MUSTAPHA,DIER DESIRE,LANGRİDGE ROB,UÇARKUŞ GÜLSEN,AKOĞLU AHMET,FERRY MATTHIEU,AKBALK BURCAK,ŞATIR DİLEK, 2001
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:33 | Sayı:3

Ecemiş Fay Kuşağı boyunca Demirkazık-Elekgölü (Çamardı-Niğde) alanının stratigrafik ve petrografik incelenmesi

ŞATIR ERDAĞ DİLEK,GÜREL ALİ, 1998
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Paleoseismology: Historical and Prehistorical Records of Earthquake Ground Effects For Seismic Hazard Assessment

ROCKWELL THOMAS,RAGONA DANIEL,SEITZ GORDON,LANGRIDGE ROB,AKSOY M ERSEN,UCARKUS GU LSEN,FERRY MATTHIEU,MELTZNER ARON J,KLINGER YANN,MEGHRAOUI MUSTAPHA,ŞATIR ERDAĞ DİLEK,BARKA AYKUT,AKBALIK BURCAK, 2009
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:03058719

 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2001 - 2003

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Kuzey Anadolu Fayı'nın Gemlik-Mekece kolu, Ecemiş Fayı ve Sultandağ Fayı üzerinde paleosismolojik araştırmalar

  Proje Konusu:Paleosismoloji


 • image
  ARAŞTIRMA PROJESİ 2001 - 2005

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Ecemiş Fayı’nın Yahyalı-Pozantı Arasında Kalan Kesiminin Morfotektoniği ve Paleosismik Aktivitesi

  Proje Konusu:Tektonik


 • image
  ARAŞTIRMA PROJESİ 2001 - 2006

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Ecemiş Fayı’nın Yahyalı-Pozantı Arasında Kalan Kesiminin Morfotektoniği ve Paleosismik Aktivitesi

  Proje Konusu:Tektonik


 • image
  Yüksek Lisans 2013   GÜÇLÜ GÜLER   Devam Ediyor

  TUZ GÖLÜ FAYININ AKHİSAR (AKSARAY)-KILAVUZ (NİĞDE) ARASINDA KALAN KESİMİNİN MORFOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans   Süheyla Okuyucu   Devam Ediyor

  Malatya Fayı'nın Akçadağ-Ören Köyü (Malatya) Arasında Kalan Kesimin Neotektonik Özellikleri ve Akçadağ İlçesi'nin Yerleşime Uygunluğuna Etkisi • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Merkez Yerleşke- 51240 / NİĞDE
 • Tel:0 388 225 4007
 • Email: