Akademik Unvanlar

 • 2017 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2007 / 2017

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2016

  Türk dilbiliminde Çuvaşçanın yeri

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ , TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • Lisans 2007

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2017 - 2018
  Dekan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

CTL3025 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin Çuvaşlar ve Çuvaş tarihi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. Çuvaş alfabesini Çuvaşlarınların yazı dilini tanıtmak. Öğrencilerin Çuvaşlara ait metinleri okumasını sağlamak. Çuvaşl gramerini öğretmek

Dersin İçeriği

Öğrencilerin Çuvaşlar ve Çuvaş tarihi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. Çuvaş alfabesini Çuvaşlarınların yazı dilini tanıtmak. Öğrencilerin Çuvaşlara ait metinleri okumasını sağlamak. Çuvaşl gramerini öğretmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

CTL4023 METİN DİLBİLİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

CTL4033 UYGUR EDEBİYATI TARİHİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE1009 TÜRK DİLİ TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini, Ural-Altay dil birliği içerisindeki konumunu, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünlerini, ilişki içinde olduğu milletlerin kaynaklarındaki durumunu göstermek. Türk lehçe sınıflandırmalarını ve kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütlerini incelemek. Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Eski Türkçe dönemini, eserlerini, dil alanlarını, konuşulduğu devlet yapılanmalarını öğretmek.

Dersin İçeriği

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini, Ural-Altay dil birliği içerisindeki konumunu, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünlerini, ilişki içinde olduğu milletlerin kaynaklarındaki durumunu göstermek. Türk lehçe sınıflandırmalarını ve kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütlerini incelemek. Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Eski Türkçe dönemini, eserlerini, dil alanlarını, konuşulduğu devlet yapılanmalarını öğretmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE1010 TÜRK DİLİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Orta Türkçe dönemini, eserlerini, dil alanlarını, dil özelliklerini öğretmek.

Dersin İçeriği

Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Orta Türkçe dönemini, eserlerini, dil alanlarını, dil özelliklerini öğretmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE2009 ESKİ TÜRKÇE I

Zorunlu Ders Amaç: Bu derste Türk dilinin tarihi dönemler içerisinde önemli bir yeri olan Orhon Türkçesiyle yazılmış eserler ve bunların dili ilgili bilgiler edinmek, yazılmış bilimsel kaynakları gözden geçirmek, diğer dönemlerle karşılaştırarak öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste Türk dilinin tarihi dönemler içerisinde önemli bir yeri olan Orhon Türkçesiyle yazılmış eserler ve bunların dili ilgili bilgiler edinmek, yazılmış bilimsel kaynakları gözden geçirmek, diğer dönemlerle karşılaştırarak öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE2010 ESKİ TÜRKÇE II

Zorunlu Ders Amaç:Bu derste Budist ve Maniheist Türk çevreleri ve dilleri tanıtılır. Bu edebî çevrelere ait eserler uygulamalı olarak incelenir. Eski Uygur dönemine ait el yazması metinler olan ilk Türk şiirlerinin, hukuk, din, edebiyat vb. konulardaki belgelerinden (Kuanşi im Pusar, Ayıg Ögli Tegin Edgü Ögli Tegin, Turfan Metinleri v.b.) incelenir. Bu eserlerin ses, şekil ve anlam açısından dil bilgisi incelemesi yapılır. Bu dersin amacı öğrenciye Türkçenin İslâm öncesi devirlerinden Budist ve Maniheist Türk çevresinin dil özelliklerini ve eser külliyatını tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste Budist ve Maniheist Türk çevreleri ve dilleri tanıtılır. Bu edebî çevrelere ait eserler uygulamalı olarak incelenir. Eski Uygur dönemine ait el yazması metinler olan ilk Türk şiirlerinin, hukuk, din, edebiyat vb. konulardaki belgelerinden (Kuanşi im Pusar, Ayıg Ögli Tegin Edgü Ögli Tegin, Turfan Metinleri v.b.) incelenir. Bu eserlerin ses, şekil ve anlam açısından dil bilgisi incelemesi yapılır. Bu dersin amacı öğrenciye Türkçenin İslâm öncesi devirlerinden Budist ve Maniheist Türk çevresinin dil özelliklerini ve eser külliyatını tanıtmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3007 ORTA TÜRKÇE

Zorunlu Ders Amaç:Dersin amacı, Türk Dilinin tarihsel dönemleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Orta Türkçe döneminin metinlerini okuma, anlamlandırma ve gramer yapılarını inceleme becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, Türk Dilinin tarihsel dönemleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Orta Türkçe döneminin metinlerini okuma, anlamlandırma ve gramer yapılarını inceleme becerisi kazandırmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3016 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TDE6121 HAKANİYE TÜRKÇESİ

Seçmeli Ders Amaç:Türk Dilinin tarihsel dönemleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Hakaniye Türkçesinin metinlerini okuma, anlamlandırma ve gramer yapılarını inceleme çalışmaları yapılacaktır.

Dersin İçeriği

Türk Dilinin tarihsel dönemleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Hakaniye Türkçesinin metinlerini okuma, anlamlandırma ve gramer yapılarını inceleme çalışmaları yapılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6138 TÜRKÇE İLK KURAN ÇEVİRİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE6159 TÜRK TERİM BİLİMİNE GİRİŞ I

Seçmeli Ders Amaç:Terimbilim hakkında dilbilimsel görüşler doğrultusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye'de terimbilimin gelişimi ve durumu hakkında bilgi sahibi olmak. Terim sorunlarını, terim türetme yöntemlerini araştırmak.

Dersin İçeriği

Terimbilim hakkında dilbilimsel görüşler doğrultusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye'de terimbilimin gelişimi ve durumu hakkında bilgi sahibi olmak. Terim sorunlarını, terim türetme yöntemlerini araştırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6160 TÜRK TERİM BİLİMİNE GİRİŞ II

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7143 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE7144 DİL TARTIŞMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Dil üzerine yapılan evrensel tartışmaları öğrenmek. Türkçe üzerine yapılmış ve yapılmakta olan dil tartışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği

Dil üzerine yapılan evrensel tartışmaları öğrenmek. Türkçe üzerine yapılmış ve yapılmakta olan dil tartışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Yıla Göre Sırala:

Eskicil/Eskicillik Kavramları ve Çuvaşça Üzerine

YILMAZKAYA ELÇİN (Dergi:JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SOBİAD, MLA | Cilt: | Sayı:55 | DOI: | ISSN:1460-7425

Türk Standart Düzelti İşaretleri

ERDAĞI DOĞUER FATMA BİNNUR,ÖZ AÇIK GÜLHAN,YILMAZKAYA ELÇİN (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, Ulakbim | Cilt:32 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1301-5737

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar)

ELİAÇIK ELÇİN (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, Ebsco, Tübitak, Ulakbim | Cilt: | Sayı:13 | DOI: | ISSN:1305-5992

Publications of Prof.Dr. Talat Tekin

Emine Yılmaz, Elçin Eliaçık (Dergi:International Journal of Central Asian Studies), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:13 | DOI: | ISSN:1226-4490

Derlem Tabanlı Türkoloji Araştırmaları

YILMAZKAYA ELÇİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ağrı Dağı Efsanesi Romanının Dili Üzerine Bir İnceleme

YILMAZKAYA ELÇİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Çuvaşçanın Dil İlişkileri

YILMAZKAYA ELÇİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Çuvaşça Deyim ve Atasözlerinde Kuş Adları

YILMAZKAYA ELÇİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Türkoloji Araştırmalarında Çağdaş Yaklaşımlar

YILMAZKAYA ELÇİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Renkler Odağında Bir Okuma Denemesi: Ağrıdağı Efsanesi

TOPÇU HAYRUNİSA,YILMAZKAYA ELÇİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Çuvaşçanın Söz Varlığı Derlem Tabanlı Bir Uygulama

YILMAZKAYA ELÇİN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

Konstantin V Ivanov ve Narspi

YILMAZKAYA ELÇİN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çuvaşçada Türk Diline Ait En Eskicil Özellikler

YILMAZKAYA ELÇİN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çizgi Roman Kitabı

TOPÇU HAYRUNİSA,YILMAZKAYA ELÇİN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 - 2016

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme III Çuvaşçanın Derlenmesi 100 Ölüm Yıldönümünde K V Ivanov Çalıştayı

  Proje Konusu:Proje kapsammında gerçekleştirilen bilimsel etkinlikte Çuvaşlar ve Çuvaşlar üzerine önemli çalışmalar yapmış değerli bilim insanı Ivanov her yönü ile anılmıştır


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 - 2016

  Proje Konumu:Araştırmacı

  İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Süreklli Çalıştayı II

  Proje Konusu:Bu proje kapsamında düzenlenen bilimsel etkinlik ile Türkçe sözlüklerin ve Türk sözlükçülüğünün bilimsel bir gözle teori ve yöntem odaklı değerlendirmesi yapılmıştır


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 - 2016

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Dilbilim Terimleri Veritabanı

  Proje Konusu:Dilbilim terimlerinin proje kapsamında geliştirlen arayüz aracılığıyla elektronik ortama aktarılması yapılarak kullanıcılara oluşturulan derlem üzerinde tarama yapma imkanı sağlanmıştır


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 - 2016

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Çuvaş Tatar Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın Genel Amaçlı Derlemi

  Proje Konusu:Çuvaş Tatar Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın genel amaçlı derlemi yapılmıştır Kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olan Çuvaşçanın konuşurlarından toplanan kapsamlı dilsel malzeme kayda geçirilmiş aynı zamanda Çuvaş kültürüne ait görsel malzeme de derlenmiştir


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 - 2016

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türkçenin Tarihsel Derlemi

  Proje Konusu:Bu proje özellikle Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi eserlerini elektronikortama aktararak çeşitli işaretlemelere imkân verecek bir derlem oluşturulmuş ve yapılan arayüz yardımıyla bu derlemden sorgulamayla istenen veriye kolaylıkla ulaşılması sağlanmıştır


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 - 2015

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türk Standart Düzelti İşaretleri

  Proje Konusu:Türkiye de bilimsel çalışmalar ile basın ve yayın sektöründe kullanılmak üzere oluşturulan Türk Standart Düzelti İşaretleri sistemi


 • image
  Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar 2014 - 2015

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Çuvaş Tatar Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın Genel Amaçlı Derlemi

  Proje Konusu:Çuvaş Tatar Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın sözlü dil malzemesinin kayıt altına alınması


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 - 2014

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme, Lisansüstü Öğrenciler İçin Yaz Okulu II

  Proje Konusu:İhmal edilen sözlü dil ve yazısı olmayan dillerle çalışma, dil dokümantasyonu ve sözlü dilin tanımlanması.


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 - 2016

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Çuvaşçanın Söz Varlığı Derlem Tabanlı Bir Uygulama

  Proje Konusu:Çağdaş Türk dillerinden biri olan Çuvaşçanın söz varlığının kayıt altına alınması


 • image
  Yüksek Lisans 2019   ŞEYMA AK   Devam Ediyor

  Dede Korkut Hikâyelerinde Edatlar

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   CENNET BÖLÜKBAŞ   Devam Ediyor

  Dede Korkut Hikayelerinde Durum Ekleri

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   SİBEL YILMAZ   Tamamlandı

  Rev?n? d?v?nı'nda bulunan gazellerdeki fiillerin ad durum ekleriyle ilişkisi

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   SİNEM CEYLAN   Devam Ediyor

  TEFSİRÜ'L-CÜZÜ'N-NEBE (İnceleme- Metin- Dizin- Tıpkıbasım)

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   SONGÜL KIZIKOĞLU   Devam Ediyor

  Kısas-ı Enbiya'nın Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Adres:Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 51240 Merkez Yerleşke/NİĞDE
 • Tel:
 • Email: