Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2010 / 2016

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Irak Devleti'nin Yeniden Yapılandırılma Sürecinde Çatışma ve Güven Sorunu (2003-2012)

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)

 • Yüksek Lisans 2011

  Modern Devlet ve Aşiretler Arasında Irak

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ORTA DOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ , ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2007

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2016 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
  ULUSLARARASI HUKUK ANABİLİM DALI

AVR7134 TÜRKİYENİN AVRASYA DİPLOMASİSİ

Hazırlık Dersi Amaç:Küreselleşme ve bilişim alanındaki gelişmeler devletlerin dış politika araçlarını çeşitlendirme olanağı sunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden Türk soydaşlarına yönelik yeni dış politika araçlarını kullanmıştır. Bu derste Türkiye’nin soydaşlarına yönelik yürüttüğü kamu diplomasi faaliyetleri anlatılmaya çalışılacaktır.

Dersin İçeriği

Küreselleşme ve bilişim alanındaki gelişmeler devletlerin dış politika araçlarını çeşitlendirme olanağı sunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden Türk soydaşlarına yönelik yeni dış politika araçlarını kullanmıştır. Bu derste Türkiye’nin soydaşlarına yönelik yürüttüğü kamu diplomasi faaliyetleri anlatılmaya çalışılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

ISL3025 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SBU1003 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KAVRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Günümüzde devletler uluslararası ilişkilerin tek asli unsuru ve muhatabı mıdır? İddia edildiği gibi Uluslararası İlişkilerde “medeniyetler çatışması” var mıdır? Devletler neden savaşır? Başarısız devletler (failed states) nedir ve neden ortaya çıkar? Uluslararası alandaki ABD hegemonyası bitiyor mu? Uluslararası siyasetin geleceği ne yönde gelişmekte? Gibi sorulara cevap aramaktır.

Dersin İçeriği

Günümüzde devletler uluslararası ilişkilerin tek asli unsuru ve muhatabı mıdır? İddia edildiği gibi Uluslararası İlişkilerde “medeniyetler çatışması” var mıdır? Devletler neden savaşır? Başarısız devletler (failed states) nedir ve neden ortaya çıkar? Uluslararası alandaki ABD hegemonyası bitiyor mu? Uluslararası siyasetin geleceği ne yönde gelişmekte? Gibi sorulara cevap aramaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU2003 SİYASİ TARİH I

Zorunlu Ders Amaç:Modern Avrupa'nın ortaya çıkışı ve Avrupa ulus devletlerinin rekabeti bağlamında küresel siyasetin açıklanması.

Dersin İçeriği

Modern Avrupa'nın ortaya çıkışı ve Avrupa ulus devletlerinin rekabeti bağlamında küresel siyasetin açıklanması.

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:0

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU2004 SİYASİ TARİH II

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, 1.Dünya Savaşı'nın sonundan günümüze kadar yaşanan gelişmeler ışığında, dünya siyasi tarihi hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, 1.Dünya Savaşı'nın sonundan günümüze kadar yaşanan gelişmeler ışığında, dünya siyasi tarihi hakkında bilgi vermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU2011 ULUSLARARASI SİYASET I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU2012 ULUSLARARASI SİYASET II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU3003 ULUSLARARASI SİYASET I

Zorunlu Ders Amaç:Dış politika analizi için gerekli kavramsal ve kuramsal bilgileri vermek

Dersin İçeriği

Dış politika analizi için gerekli kavramsal ve kuramsal bilgileri vermek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU3004 ULUSLARARASI SİYASET II

Zorunlu Ders Amaç:Uluslararası Siyaset ve dış politika ile ilgili temel kavramları öğrenmek.

Dersin İçeriği

Uluslararası Siyaset ve dış politika ile ilgili temel kavramları öğrenmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU3008 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SBU4022 TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU4027 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU4034 ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBU6109 TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletlerinin dış politikalarını incelemek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini uluslararası siyasi konjonktüre göre değerlendirmek.

Dersin İçeriği

Dersin amacı Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletlerinin dış politikalarını incelemek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini uluslararası siyasi konjonktüre göre değerlendirmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU6110 ORTA DOĞUDA TOPLUM VE DEVLET

Seçmeli Ders Amaç:Orta Doğu’da yaşanan güncel sorunları toplum ve devlet yapıları çerçevesinde analiz etmek.

Dersin İçeriği

Orta Doğu’da yaşanan güncel sorunları toplum ve devlet yapıları çerçevesinde analiz etmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yıla Göre Sırala:

Ortadoğu’da Oluşan Yeni Dengeler ve “Şii Hilali” Söylemi

SALİHİ EMİN (Dergi:Bilge Strateji), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1309-212X

Irak Seçim Sisteminin Iraklılık Kimliğine ve Siyasi İstikrara Etkisi

SALİHİ EMİN (Dergi:Kardaşlık Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:12 | Sayı:47 | DOI: | ISSN:1302-2857

Toplumlararası Güvenlik İkilemi ve Çatışma: Irak Örneği

SALİHİ EMİN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Irak’ta 2003 Sonrası Süreklilik ve Değişim

SALİHİ EMİN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Değişen Ortadoğu'da Değişmeyen Sorunlar (Irak İsgalinden Arap Baharına)

SALİHİ EMİN, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4798-

Irak Siyaseti ve Etnik Kimlikler

SALİHİ EMİN, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978–975–6849–24–8


 • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2366
 • Email: