Akademik Unvanlar

 • 2013 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1999 / 2013

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Ahıska Türkleri ağzı

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ)

 • Yüksek Lisans 2003

  Kepsut ilçesi ve yöresi ağızları

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,

 • Lisans 1994

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2015 -
  Erasmus Koordinatörü
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • 2014 -
  Fakülte Kurulu Üyeliği
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

CTL2005 TÜRKMEN TÜRKÇESİ I (SES BİLGİSİ)

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

CTL2006 TÜRKMEN TÜRKÇESİ II (ŞEKİL BİLGİSİ)

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

CTL3023 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KONUŞMA VE METİN AKTARMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

SAN1007 OSMANLI TÜRKÇESİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SAN1008 OSMANLI TÜRKÇESİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE1007 TÜRK DİLBİLGİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1008 TÜRK DİLBİLGİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE1010 TÜRK DİLİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE1011 OSMANLI TÜRKÇESİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE1012 OSMANLI TÜRKÇESİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2007 TÜRK DİLBİLGİSİ III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2008 TÜRK DİLBİLGİSİ IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2011 OSMANLI TÜRKÇESİ III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2011 OSMANLI TÜRKÇESİ III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE2012 OSMANLI TÜRKÇESİ IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE2013 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TDE4019 GÜNEY DOĞU TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4020 GÜNEY DOĞU TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4040 DİKSİYON II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE5153 TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5154 TÜRK DİL İNKILABI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5155 TÜRKÇENİN ŞEKİL BİLGİSİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE5156 TÜRKÇENİN ŞEKİL BİLGİSİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE6127 TÜRKÇENİN SES BİLGİSİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6128 TÜRKÇENİN SES BİLGİSİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6143 Türkçenin Sözlükleri

Seçmeli Ders Amaç:1300 yıllık bir yazı dili geleneğine sahip Türk dilinin, tarihî ve çağdaş sözlükleri hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

1300 yıllık bir yazı dili geleneğine sahip Türk dilinin, tarihî ve çağdaş sözlükleri hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6144 Türk Dil İnkılâbı

Seçmeli Ders Amaç:Türk yazı dilinin tarihî gelişim süreci ve bu süreçte Türk dilinin gelişimi bakımından ortaya çıkan gelişmeler, dilde yabancılaşma, Türkçecilik hareketleri, Tanzimat ve Cumhuriyet döneminde dil tartışmaları ele alınacak; Türk Dil İnkılâbı ve ve Türk Dil İnkılâbı ekseninde ortaya çıkan görüşler değerlendirilecektir.

Dersin İçeriği

Türk yazı dilinin tarihî gelişim süreci ve bu süreçte Türk dilinin gelişimi bakımından ortaya çıkan gelişmeler, dilde yabancılaşma, Türkçecilik hareketleri, Tanzimat ve Cumhuriyet döneminde dil tartışmaları ele alınacak; Türk Dil İnkılâbı ve ve Türk Dil İnkılâbı ekseninde ortaya çıkan görüşler değerlendirilecektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6145 Türkçenin Şekil Bilgisi I

Seçmeli Ders Amaç:Eski Türkçe metinlerden başlayarak, Türkçenin yapım ve çekim eklerinin tarihî lehçelerdeki görünümlerinin karşılaştırmalı olarak öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Eski Türkçe metinlerden başlayarak, Türkçenin yapım ve çekim eklerinin tarihî lehçelerdeki görünümlerinin karşılaştırmalı olarak öğretilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6146 Türkçenin Şekil Bilgisi II

Seçmeli Ders Amaç:Türkçenin yapım ve çekim eklerinin Çağdaş Türk lehçelerindeki kullanım ve görünümlerinin Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Türkçenin yapım ve çekim eklerinin Çağdaş Türk lehçelerindeki kullanım ve görünümlerinin Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak öğretilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7119 Türkçenin Ses Bilgisi I

Seçmeli Ders Amaç:Türkçenin en eski metinlerindeki ünlü ve ünsüz varlığından ve fonetik kurallardan başlayarak, Türk dilinin tarihî lehçelerinde görülen ses gelişmeleri ve değişmelerinin karşılaştırmalı olarak öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Türkçenin en eski metinlerindeki ünlü ve ünsüz varlığından ve fonetik kurallardan başlayarak, Türk dilinin tarihî lehçelerinde görülen ses gelişmeleri ve değişmelerinin karşılaştırmalı olarak öğretilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7120 Türkçenin Ses Bilgisi II

Seçmeli Ders Amaç:Türkçenin en eski metinlerindeki ünlü ve ünsüz varlığından ve fonetik kurallardan başlayarak, art zamanlı inceleme metodu ile Çağdaş Türk Dillerinde görülen ses gelişmeleri ve değişmelerinin karşılaştırmalı olarak öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Türkçenin en eski metinlerindeki ünlü ve ünsüz varlığından ve fonetik kurallardan başlayarak, art zamanlı inceleme metodu ile Çağdaş Türk Dillerinde görülen ses gelişmeleri ve değişmelerinin karşılaştırmalı olarak öğretilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TRZ1003 OSMANLI TÜRKÇESİ 1

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TRZ1006 OSMANLI TÜRKÇESİ 2

Zorunlu Ders Amaç:18-19. yüzyıl metinlerini okuma ve anlama için eski yazının öğretilmesi.

Dersin İçeriği

18-19. yüzyıl metinlerini okuma ve anlama için eski yazının öğretilmesi.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TUR1010 OSMANLI TÜRKÇESİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TUR4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:9

Yıla Göre Sırala:

Ceza Hukukuna Dair Bir Manzume: Manzûme-i Nazariyat-ı Hukuk-ı Ceza

DEMİRAY ERDİNÇ (Dergi:TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Sobiad | Cilt:7 | Sayı:16 | DOI:http://dx.doi.org/10.12992/TURUK642 | ISSN:2147-8872

Ahıska Türkleri Bağlamında Coğrafya Vatan ve Dili

DEMİRAY ERDİNÇ (Dergi:Erciyes Aylık Fikir Sanat Dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TUBİTAK ULAKBİM | Cilt:38 | Sayı:455 | DOI: | ISSN:1300-4689

Anavatanlarından Sekiz Ülkeye Dağıtılmış Bir Halk Ahıska Türkleri

DEMİRAY ERDİNÇ (Dergi:Turkish Studies International Pertiodical For The Languages, Literature and History of Turkic or Turkish), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM, SOBİAD | Cilt:7 | Sayı:3 | DOI:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3704 | ISSN:1308-2140

Ahıska Türklerinde Doğum Adetleri ve Uygulamaları

DEMİRAY ERDİNÇ (Dergi:AKPINAR Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:7 | Sayı:41 | DOI: | ISSN:1306-3731

Problems Of Transcription In The Area Of Dialect Researches

DEMİRAY ERDİNÇ (Dergi:Journal of Turkish Studies), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM, SOBİAD | Cilt:36 | Sayı:3 | DOI:10.7827/TurkishStudies.458 | ISSN:1308-2140

Ahıska Türkleri ve Ahıska Türkleri Ağzına Dair Bazı Tespitler

DEMİRAY ERDİNÇ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:-

 • image
  BAP 2006 - 2011

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Ahıska Türkleri Ağzı

  Proje Konusu:


 • image
  Yüksek Lisans 2017   MUZAFFER SAZ   Devam Ediyor

  TARİHİ KIPÇAK TÜRKÇESİ METİNLERİNDE OĞUZCA UNSURLAR

  Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2016   SEZER BAŞ   Devam Ediyor

  NEŞET ERTAŞ'IN ŞİİRLERİNDE SÖZ VARLIĞI

  Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   MURAT AKSAKALLI   Tamamlandı

  Âşık Mahzunî Şerif'in şiirlerinde söz varlığı

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   ADEM ASLAN   Devam Ediyor

  Kazak Türkçesinde Tasvirî Fiiller-Akbilek Romanı Üzerine Bir İnceleme

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   MAKBULE ÖCAL   Devam Ediyor

  Kelimelerin Kavram ve Çağrışım Alanlarının Oluşumu ve Politikada Kullanımı

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Adres:Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 51240 Merkez Yerleşke/NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2127
 • Email: