Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2007 / 2013

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2015

  Yerel yoksulluk yönetimi: İngiltere örneği ve sosyal belediyecilik bağlamında Türkiye de büyükşehir belediyeleri üzerine bir araştırma

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , KAMU YÖNETİMİ (DR)

 • Lisans 2006

  Universitaet Bremen / Politikwissenschaft ,

 • Lisans 2007

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

KAM2003 YÖNETİM BİLİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:Yönetim bilimine ilişkin normatif bilgi kazandırmak. Kamu yönetimine ilişkin temel kavramları öğretmek, öğrenciyi kamu yönetimi disiplini ile ilgili diğer derslere hazırlamak.

Dersin İçeriği

Yönetim bilimine ilişkin normatif bilgi kazandırmak. Kamu yönetimine ilişkin temel kavramları öğretmek, öğrenciyi kamu yönetimi disiplini ile ilgili diğer derslere hazırlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3001 YEREL YÖNETİMLER I

Zorunlu Ders Amaç:Yerel yönetim dersi, temel bir kamu yönetimi dersi olup, öğrencilere yerel yönetimlerle ilgili temel kavramları, yerel yönetim felsefesi anlatmak, Türk yerel yönetim sistemine ilişkin temel akademik ve hukuki bilgileri edindirmek amacı taşımaktadır.

Dersin İçeriği

Yerel yönetim dersi, temel bir kamu yönetimi dersi olup, öğrencilere yerel yönetimlerle ilgili temel kavramları, yerel yönetim felsefesi anlatmak, Türk yerel yönetim sistemine ilişkin temel akademik ve hukuki bilgileri edindirmek amacı taşımaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3002 YEREL YÖNETİMLER II

Zorunlu Ders Amaç:Yerel yönetimler-1 dersinin devamı olarak, yerel yönetimlerle ilgili kapsamlı, güncel ve daha ayrıntılı konulara değinerek yerel yönetim teorisi ve uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin İçeriği

Yerel yönetimler-1 dersinin devamı olarak, yerel yönetimlerle ilgili kapsamlı, güncel ve daha ayrıntılı konulara değinerek yerel yönetim teorisi ve uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3014 HALKLA İLİŞKİLER

Seçmeli Ders Amaç:Halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk, Toplam Kalite Yönetimi, Etkin iletişim teknikleri konusunda öğrencileri yetkin hale getirmek.

Dersin İçeriği

Halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk, Toplam Kalite Yönetimi, Etkin iletişim teknikleri konusunda öğrencileri yetkin hale getirmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3019 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM4017 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER

Seçmeli Ders Amaç:Dersin Amacı; yönetim bilimi içerisinde karşılaştırmalı yöntem ve karşılaştırmalı kamu yönetimi kavramlarını anlayarak, farklı ülkelerin yerel yönetimlerini karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelemektir.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı; yönetim bilimi içerisinde karşılaştırmalı yöntem ve karşılaştırmalı kamu yönetimi kavramlarını anlayarak, farklı ülkelerin yerel yönetimlerini karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelemektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM5508 YEREL YÖNETİM TEORİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

KAM6126 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK

Seçmeli Ders Amaç:Türkiye´de yönetsel etikle ilgili normatif çerçevenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Türkiye´de yönetsel etikle ilgili normatif çerçevenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6147 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Karşılaştırmalı yöntem ve karşılaştırmalı analizi öğrenerek, farklı ülkelerin yönetim sistemlerini mukayese etmek.

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı yöntem ve karşılaştırmalı analizi öğrenerek, farklı ülkelerin yönetim sistemlerini mukayese etmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

Yıla Göre Sırala:

Refah Çoğulcuğuluğu ve Birleşik Krallık’xxta Quangolar

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ (Dergi:Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI:https://doi.org/10.33712/mana.608565 | ISSN:2636-8048

İngiltere Yerel Yönetimlerinde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ (Dergi:Ombudsman Akademik), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:4 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:2148-256X

Sosyal Belediyecilik Bağlamında Türkiye’xxde Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,ÖMÜRGÖNÜLŞEN UĞUR (Dergi:Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:27 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1300-1825

Türkiye’xxde Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,TAHTALIOĞLU HAVA (Dergi:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:22 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kamu Yönetimi ve Yoksulluk Bağlamında Yeni Yoksulluk Yönetimi

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ (Dergi:Toplum ve Sosyal Hizmet), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:İndekx Copernicus | Cilt:28 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım: Konya Örneği

UÇAR KOCAOĞLU BELGİN,SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ (Dergi:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:2147-7833

Niklas Luhmann ın Autopoietik Toplum Görüşü ve Yerelleşme Olgusu

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ (Dergi:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:2 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1305-7766

Kamu Yönetimi Alanında Düzenlenen Bilimsel Toplantıların Gelişimi ve Kurumsallaşması Süreci

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,YILDIZ METE (Dergi:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türkiye de Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,TAHTALIOĞLU HAVA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Local Poverty Management Strategies of Metropolitan Municipalities in Turkey

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk Kamu Yönetiminde Etik Yönetim Sistemi Oluşturulması Sürecinde Dışsal Faktörlerin Bir Ürünü Olarak Kamu Görevlileri Etik Kurulu

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

An Examination of the Relationship Between Decentralization and Corruoption

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, 2011
Bildiri Bildiri Türü: | Cilt: | Sayı:

The Problems of Conflict of Authorisation and Ambiguity of Duty in the Turkish Public Bureaucracy: The Case of Council of Ethics for the Public Service (CEPS)

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ,ÖMÜRGÖNÜLŞEN UĞUR, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Küreselleşme, Kurumsallaşma ve Kamu Yönetimi Alanında Düzenlenen Bilimsel Toplantılar: KAYFOR Örneği

YILDIZ METE,SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kamu Yönetiinde Doğrudan Vatandaş Katılımı

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:555333

Economic Issues in Retrospect and Prospect

SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-45-2

Tüketici Yazıları (II)

ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,SEÇKİNER BİNGÖL EZGİ, 2010
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Araştırmacı

  oğu ve Güney Doğu İlleri Sosyo ekonomik Durum Tespit Araştırması

  Proje Konusu:Doğu ve Güney Doğu İlleri Sosyo ekonomik Durum Tespit Araştırması • Adres:
 • Tel:0 388 225 2041
 • Email: