Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Psiko-eğitim Programı ile Psikodramanın Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisinin Karşılaştırılması

  MERSİN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)

 • Yüksek Lisans 1999

  Sosyal Beceri Envanteri’nin Ergenler İçin Geçerlik ve Güvenirliği

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1995

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ , EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 1998
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TÜRKİYE
  image
  Teşekkür Belgesi

BTO4004 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EGS0001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EMS0007 EĞİTİMDE DRAMA

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

EMS0007 EĞİTİMDE DRAMA

Seçmeli Ders Amaç:Eğitimde drama kavramı ve yaratıcı drama ile ilişkili kavramlar, temel öğeleri, uygulanma aşamaları, dünyadaki gelişimi, yaratıcı dramanın Türkiye’deki gelişimi, psikodrama ve sosyodrama, yaratıcı dramada kullanılan teknikler, yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik ders planı yazma ve yaratıcı drama planları üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği

Eğitimde drama kavramı ve yaratıcı drama ile ilişkili kavramlar, temel öğeleri, uygulanma aşamaları, dünyadaki gelişimi, yaratıcı dramanın Türkiye’deki gelişimi, psikodrama ve sosyodrama, yaratıcı dramada kullanılan teknikler, yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik ders planı yazma ve yaratıcı drama planları üzerinde durulacaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

EMZ0002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FBO4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FOR1002 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1006 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

FOR1015 REHBERLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1015 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1031 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1031 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

IMO1010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IMO4005 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MUZ4011 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

RES4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adaylarının; Rehberlik ve Psikolojik Danışma konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını, rehberliğini önemini ve gereğini kavramalarını,meslek hayatında rehberlik etkinliklerini gereği gibi uygulayabilecek ve böylece öğrencilerinin gelişim özelliklerini yakından takip ederek, onların sağlıklı ve başarılı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının; Rehberlik ve Psikolojik Danışma konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını, rehberliğini önemini ve gereğini kavramalarını,meslek hayatında rehberlik etkinliklerini gereği gibi uygulayabilecek ve böylece öğrencilerinin gelişim özelliklerini yakından takip ederek, onların sağlıklı ve başarılı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

RPD1003 PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD1012 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD2002 TEST DIŞI TEKNİKLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD2003 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD2004 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

RPD2005 OKULLARDA GÖZLEM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

RPD2008 SOSYAL PSİKOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD3002 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:Mesleklerle ilgili rehberlik hizmetlerini bilme, öğrencileri mesleki eğilimlerini belirleme ve yardımcı olma, mesleki rehberlikle ilgili testleri öğrenmektir.

Dersin İçeriği

Mesleklerle ilgili rehberlik hizmetlerini bilme, öğrencileri mesleki eğilimlerini belirleme ve yardımcı olma, mesleki rehberlikle ilgili testleri öğrenmektir.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD3004 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD3006 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD3007 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD3009 GRUP DİNAMİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

RPD3010 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders öğrencilerin psikolojik danışma grupları yönetebilmek için gerekli olan temel bilgi ve becerilere yönelik bir temel anlayış oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte bu ders, öğrencilerin grupla psikolojik danışmanın temel ilke ve uygulamaları, grup gelişiminin aşamaları, kolaylaştırıcı roller ve grupla psikolojik danışma ile ilgili etik konuları anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin psikolojik danışma grupları yönetebilmek için gerekli olan temel bilgi ve becerilere yönelik bir temel anlayış oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte bu ders, öğrencilerin grupla psikolojik danışmanın temel ilke ve uygulamaları, grup gelişiminin aşamaları, kolaylaştırıcı roller ve grupla psikolojik danışma ile ilgili etik konuları anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD3012 PSİKOLOJİK DANIŞMADA YARATICI DRAMA

Seçmeli Ders Amaç:Yaratıcı dramanın ne olduğu, yaratıcı drama yönteminin önemi ve yaratıcı dramanın psikolojik danışmada yöntem olarak nasıl kullanılacağı üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği

Yaratıcı dramanın ne olduğu, yaratıcı drama yönteminin önemi ve yaratıcı dramanın psikolojik danışmada yöntem olarak nasıl kullanılacağı üzerinde durulacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD3014 PSİKOEĞİTSEL GRUP ÇALIŞMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Psiko-eğitim grubu, belirli konular hakkında üyelere, bilgi vermeye odaklanmıştır. Bu gruplar daha yapılandırılmış olup; katılımcıların belirli konular veya modüller ile tartışmaları ve keşfetmeleri sağlanır. Grubun konusu hakkında üyelerin bilgiyi artırılmaya çalışılır.

Dersin İçeriği

Psiko-eğitim grubu, belirli konular hakkında üyelere, bilgi vermeye odaklanmıştır. Bu gruplar daha yapılandırılmış olup; katılımcıların belirli konular veya modüller ile tartışmaları ve keşfetmeleri sağlanır. Grubun konusu hakkında üyelerin bilgiyi artırılmaya çalışılır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD3015 PSİKOLOJİK DANIŞMADA FARKLI TEKNİKLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD4001 PSİKOLOJİK TESTLER

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin psikolojik testlerle ilgili temel bilgi ve kavramları kazanması, zekâ, kişilik, tutum, ilgi testlerini birey ve gruplara dönük olarak uygulama becerisi geliştirmek.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin psikolojik testlerle ilgili temel bilgi ve kavramları kazanması, zekâ, kişilik, tutum, ilgi testlerini birey ve gruplara dönük olarak uygulama becerisi geliştirmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD4002 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ

Zorunlu Ders Amaç:Lisans programlarında verilen seminer dersi, öğrencinin hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir. Bu ders lisans öğrencileri için zorunludur.

Dersin İçeriği

Lisans programlarında verilen seminer dersi, öğrencinin hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir. Bu ders lisans öğrencileri için zorunludur.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD4003 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

RPD4004 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

RPD4006 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD4008 KURUM DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

Dersin İçeriği

Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD4013 PSİKODRAMA UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste bir grup terapisi yöntemi olan psikodrama kullanılarak, öğrencilerin yaratıcılık, spontanlık ve empati becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste bir grup terapisi yöntemi olan psikodrama kullanılarak, öğrencilerin yaratıcılık, spontanlık ve empati becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6010 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:Bu derste; öğrencilerin grupla psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kavram, ilke ve teknikleri öğrenmeleri, grup liderliği becerilerini kazanmaları, grupla psikolojik danışma teknikleri repertuvarı oluşturma ve süpervizyon eşliğinde farklı yaklaşımlar doğrultusunda yürüttükleri grupla psikolojik danışma uygulamaları ile grup yaşantısı deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste; öğrencilerin grupla psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kavram, ilke ve teknikleri öğrenmeleri, grup liderliği becerilerini kazanmaları, grupla psikolojik danışma teknikleri repertuvarı oluşturma ve süpervizyon eşliğinde farklı yaklaşımlar doğrultusunda yürüttükleri grupla psikolojik danışma uygulamaları ile grup yaşantısı deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6113 PSİKODRAMAYA KURAMSAL BAKIŞ

Seçmeli Ders Amaç:Psikodramanın kuram ve uygulamaları bilme, psikodramanın ögelerini kullanarak, temel düzeyde psikodramanın kurgu ve gidişi konusunda deneyimleyerek bilgi sahibi olma

Dersin İçeriği

Psikodramanın kuram ve uygulamaları bilme, psikodramanın ögelerini kullanarak, temel düzeyde psikodramanın kurgu ve gidişi konusunda deneyimleyerek bilgi sahibi olma

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6120 İLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMA TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak ileri psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak ileri psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ1002 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:Gelişim Psikolojisi 1 dersinin amacı, gelişim kuramları perspektifinden, psiko-motor, bilişsel, psikososyal-kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi temel gelişim alanlarına göre çocukluk dönemininin gelişimsel doğasını ve özelliklerini incelemektir

Dersin İçeriği

Gelişim Psikolojisi 1 dersinin amacı, gelişim kuramları perspektifinden, psiko-motor, bilişsel, psikososyal-kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi temel gelişim alanlarına göre çocukluk dönemininin gelişimsel doğasını ve özelliklerini incelemektir

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ1006 OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Zorunlu Ders Amaç:Psikolojik danışman adayının okullarda, farklı eğitim düzeylerinde, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını planlayıp yürütebilecek yeterliliğe sahip olması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Psikolojik danışman adayının okullarda, farklı eğitim düzeylerinde, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını planlayıp yürütebilecek yeterliliğe sahip olması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ2001 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2

Zorunlu Ders Amaç:Gelişim kuramları perspektifinden, psiko-motor, bilişsel, psikososyal-kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi temel gelişim alanlarına göre ergenlik döneminin gelişimsel doğasını ve özelliklerini incelemektir

Dersin İçeriği

Gelişim kuramları perspektifinden, psiko-motor, bilişsel, psikososyal-kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi temel gelişim alanlarına göre ergenlik döneminin gelişimsel doğasını ve özelliklerini incelemektir

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ3003 PSİKOLOJİK TESTLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

RPZ3005 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ

Hazırlık Dersi Amaç:Bu ders ile öğrencilerin psikolojik danışma becerilerini kazanmaları ve psikolojik danışma becerilerinin psikolojik danışma sürecindeki rol ve işlevlerini kavramaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilerin psikolojik danışma becerilerini kazanmaları ve psikolojik danışma becerilerinin psikolojik danışma sürecindeki rol ve işlevlerini kavramaları amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ3009 MESLEKİ REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:Meslek danışmanlığının ve rehberliğin temel kavramlarını öğrenme. Meslek seçimi, mesleki danışma kuramları, mesleki rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları hakkında bilgi verme.

Dersin İçeriği

Meslek danışmanlığının ve rehberliğin temel kavramlarını öğrenme. Meslek seçimi, mesleki danışma kuramları, mesleki rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları hakkında bilgi verme.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

SBO2013 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Relationships Amongst Aggression, Self-Theory, Loneliness, and Depression in Emerging Adults

YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KILIÇARSLAN SUAT (Dergi:Psychological Reports), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:122 | Sayı:4 | DOI:10.1177/0033294118784866 | ISSN:0033-2941

Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi

YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KELDAL GÖKAY (Dergi:Hacettepe University Journal of Education), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:33 | Sayı:1 | DOI:doi: 10.16986/HUJE.2017027085 | ISSN:1300-5340

Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Sağlamlık

ALBAYRAK GÜLDENER (Dergi:ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERİC | Cilt:9 | Sayı:34 | DOI: | ISSN:2146-1961

Psikodrama Deneyimlerine Göre Bireylerin, Psikodrama’ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yolu ile İncelenmesi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Psikolojik Danışma Sürecinde Öz Şefkat

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversite Öğrencilerinde Değerlerin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı ve Yaşam Amaçları

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Genç Yetişkinlerin Evliliğe Yönelik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak, Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk ve Kırgızistan’lı Öğrencilerin, Psikolojik Danışman Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

ALBAYRAK GÜLDENER,AVŞAROĞLU SELAHATTİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Kariyer Psikolojik Danışmanı Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Stres Döngüsü ve Stresle Başaçıkma

AVŞAROĞLU SELAHATTİN,YILMAZ HASAN,ALBAYRAK GÜLDENER,KOYUNCU ECENUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Self-Disclosure and Sympathy Within Interpersonal Communication

AVŞAROĞLU SELAHATTİN,ALBAYRAK GÜLDENER,BOZOROVA SABOHAT,ASEM İDAEVA, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Yaratıcı Drama Yöntemi İçeren Grup Uygulamasının, Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerine Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Ortaokul Öğrencilerinin Kariyer Beklentisi ve Motivasyon ile İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ebeveyn, Öğretmen ve Yönetici Bağlamına Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetinde Önleyici Hizmetler

ALBAYRAK GÜLDENER,ŞAHİN CENGİZ, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Öğrenim Gören Orta Asyalı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Değerler ve Merhamet

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Köy İlkokullarına Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti Uygulamasının ve Okul Psikolojik Danışanlarının Tükenmişlik ve Mesleki Doyum Düzeylerine Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Genç Yetişkinlikte Yaşam Amacının Yordayıcıları Olarak Bilişsel Esneklik ve Karar Verme Stilleri

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Genç Yetişkinlerin Depresyon Düzeylerinin Özyeterlilik ve Öznel Mutluluk Değişkenleri Açısından İncelenmesi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Boşanma Olgusu ve Kadının Başa Çıkma Yolları

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık, Psikolojik İyi Oluş, Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Sağlamlık

ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Farklı Teknikler Dersinin, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, İletişim Becerileri, KendiniAçma, Kişilerarası İlişkiler Düzeylerine Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öznel İyi Oluş Düzey inin Yordayıcıları Olarak, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu

ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretmen Adaylarının Kadın Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Narsisizim ve Benlik Saygısının Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerindeki Yordayıcı Rolü

ŞAHİN CENGİZ,KUMCAĞIZ HATİCE,ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Psikolojik Danışma Kuramları Temelli Eğitim Uygulamasının, Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Bilgi Düzeylerine Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Grupla Psikolojik Danışmada Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Grup Lideri ve Üyeler Üzerindeki Etkileri

ALBAYRAK GÜLDENER,AVŞAROĞLU SELAHATTİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Aday Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak, Genel Yetkinlik İnancı ve Öğrenilmiş Güçlülük

ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Stresle Başaçıkma Becerilerinde Bilişsel Yaklaşımın Faydaları

AVŞAROĞLU SELAHATTİN,ALBAYRAK GÜLDENER, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti, Sosyal Beceri, Yalnızlık ve Sosyal Karşılaştırma Düzeylerinin İncelenmesi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi

KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KARATAŞ ABDULLAH,ALBAYRAK GÜLDENER,FURAT MİNA,ÖZKAN RECEP,CAN YÜCEL,ŞAHAN ARZU, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Depresyon ve Yalnızlık

ALBAYRAK GÜLDENER, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Okul Psikolojik Danışmanlarının Tükenmişlik ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerine Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

PDR Hizmetleri İle İlgili Okul Psikolojik Danışmanları ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri

ALBAYRAK GÜLDENER,DAĞLI ÇETİNKAYA MERVE, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Zorluk Deneyimi Depresyon Düzeyleri Algıladıkları Sosyal Destek ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

YAVUZER YASEMİN,KELDAL GÖKAY,ALBAYRAK GÜLDENER, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Yaratıcı Drama Yönteminin, Lise Öğrencilerinin İnsani Değerler ve Özgecilik Düzeylerine Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Psikodrama Temelli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Psikolojik Belirti Düzeylerine Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER,ERKAN ZÜLAL, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kanser Hastası Yakını Ergenlere Yönelik Grupla Psikolojik Danısma Süreci Önerisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Lise Öğrencilerinin Alanlara Yönlendirilmesi Konusunda Örnek bir Uygulama

ÇİFCİ HURİYE,ALBAYRAK GÜLDENER, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Liselerde Yer Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Yapılandırılmasına İlişkin Örnek bir Uygulama

ALBAYRAK GÜLDENER,ÇİFCİ HURİYE, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanması

ALBAYRAK GÜLDENER, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Grup Rehberliği Temelli Liselere Yönelik Rehberlik Programı Modelinin İncelenmesi

ÇİFCİ HURİYE,ALBAYRAK GÜLDENER, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Lise Öğrencileriyle Yapılan Örnek Bir Mesleki Grup Rehberliği Çalışması

ALBAYRAK GÜLDENER,ÇİFCİ HURİYE, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Grup Çalışmasının Ana Baba Tutumlarına Etkisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2003
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki

ALBAYRAK GÜLDENER,TRAŞ ZELİHA, 2002
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Trauma Counseling

ALBAYRAK GÜLDENER, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-80114-8-9

Travma Psikolojik Danışmanlığı

ALBAYRAK GÜLDENER, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-805-5

Bireyi Tanıma Teknikleri

ALBAYRAK GÜLDENER, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-318-067-8

INES-Eğitim Araştırmaları 2017

ALBAYRAK GÜLDENER, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-196-090-6

Eğitim Psikolojisi

ALBAYRAK GÜLDENER, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-320-485-5

Bireyi Tanıma Teknikleri

ALBAYRAK GÜLDENER, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9786053180678

Kişisel Gelişim ve İnsan İlişkileri

ALBAYRAK GÜLDENER,AVŞAROĞLU SELAHATTİN,BEK HAFIZ,ÇALIŞKAN HABİBE,GÜLER MUSTAFA,KOÇAK FATİH,NALİNCİ GÜLBİN ZEREN,ŞEN BUKET,YAPICI MEHMET,ZEREN ŞERİFE GONCA, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9254-18-2

Süleyman Demirel Üniversitesine Bağlı, Meslek Yüksek Okullarında Okumakta Olan Öğrenci Sorunları ile ilgili Yapılan Alan Çalışması

ALBAYRAK GÜLDENER, 2002
Kitap Kitap Türü:Araştırma (Tez Hariç) Kitabı | ISBN:

 • image
  Diğer (Ulusal) 2015 - 2016

  Proje Konumu:Eğitmen

  Yaşam Rehberim Ref TR71 15 SK 068

  Proje Konusu: • Adres:
 • Tel:0 388 225 4370
 • Email: