Akademik Unvanlar

 • 2019 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2018

  Mobil bankacılık kullanım niyeti ve davranışında birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi-2 ve güven faktörlerinin etkisinin araştırılması

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , İŞLETME (DR)

 • Yüksek Lisans 2007

  Kayıt dışı ekonomi`nin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği (1980-2005)

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2004

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , İKTİSAT BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2018 -
  MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
 • 2017 -
  Bölüm Başkanı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BAF1010 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF2011 BANKACILIK İLKELERİ VE YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAF2011 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF2012 BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAF2012 PAZARLAMA YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF4015 ULUSLARARASI BANKACILIK VE UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Bankacılıkta uluslararası işlemlerin uygulamasını öğrencilere öğretmek. Uluslararası bankacılık sistemi, dış ticaretin tarihi ve dış ticarette ödeme yöntemleri, uluslararası bankacılık tanımları, uluslararası düzeyde fon kabulü ve uluslararası krediler, uluslararası bankacılıkta kullanılan transfer ve ödeme şekilleri, uluslararası ticarete yönelik bankacılık faaliyetleri, uluslararası bankacılık düzenlemeleri, Türk bankacılık sektöründe yabancı bankalar ve pazar payları hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bankacılıkta uluslararası işlemlerin uygulamasını öğrencilere öğretmek. Uluslararası bankacılık sistemi, dış ticaretin tarihi ve dış ticarette ödeme yöntemleri, uluslararası bankacılık tanımları, uluslararası düzeyde fon kabulü ve uluslararası krediler, uluslararası bankacılıkta kullanılan transfer ve ödeme şekilleri, uluslararası ticarete yönelik bankacılık faaliyetleri, uluslararası bankacılık düzenlemeleri, Türk bankacılık sektöründe yabancı bankalar ve pazar payları hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BAF6102 BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:Bankacılık Sisteminin işlevlerinin, Finansal sistemin etkinlik koşullarının ve finansal yapının sosyal yapıyı biçimlendirme açısından önemi ile bankacılık sisteminin ekonomilerin yönlendirilmesi ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin açıklanması.

Dersin İçeriği

Bankacılık Sisteminin işlevlerinin, Finansal sistemin etkinlik koşullarının ve finansal yapının sosyal yapıyı biçimlendirme açısından önemi ile bankacılık sisteminin ekonomilerin yönlendirilmesi ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin açıklanması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BANKACILIK VE FİNANS

BAF6103 BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BAN1006 MAKRO EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BAN1009 TEMEL BANKACILIK

Zorunlu Ders Amaç:Temel bankacılık bilgilerini, bankacılık hizmet ve ürünlerinin,bankacılık ile ilgili temel kavramların öğrencilerin tarafından öğrenilerek sektörde istihdam edilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Temel bankacılık bilgilerini, bankacılık hizmet ve ürünlerinin,bankacılık ile ilgili temel kavramların öğrencilerin tarafından öğrenilerek sektörde istihdam edilmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2009 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin bankacılık ve sigortacılık alanına ilişkin öğrendiklerini uygulamaya geçirmesini,araştırma yapmasını ve rapor hazırlamasını amaç edinir.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin bankacılık ve sigortacılık alanına ilişkin öğrendiklerini uygulamaya geçirmesini,araştırma yapmasını ve rapor hazırlamasını amaç edinir.

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin bankacılık ve sigortacılık alanına ilişkin öğrendiklerini uygulamaya geçirmesini,araştırma yapmasını ve rapor hazırlamasını amaç edinir.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin bankacılık ve sigortacılık alanına ilişkin öğrendiklerini uygulamaya geçirmesini,araştırma yapmasını ve rapor hazırlamasını amaç edinir.

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2011 HİZMET PAZARLAMASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2015 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2020 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin iş ortamında müşteriler ile olan ilişkilerinde tüketiciyi tanıması, orgüt içinde müşteri bilgilerinin kaydedilmesi, tutulması ve kullanılması, müşteri memnuniyetinin önemini anlamasını ve işletme stratejilerine uygun performans göstermesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin iş ortamında müşteriler ile olan ilişkilerinde tüketiciyi tanıması, orgüt içinde müşteri bilgilerinin kaydedilmesi, tutulması ve kullanılması, müşteri memnuniyetinin önemini anlamasını ve işletme stratejilerine uygun performans göstermesini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2027 BANKA MUHASEBESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:2

BAN2032 SİGORTA MUHASEBESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NMU1016 PAZARLAMA İLKELERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:6

NMU2028 BANKA MUHASEBESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

PAZ2003 MARKA YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

PAZ2028 REKLAMCILIK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL4012 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKTE SİGORTA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

İslamic Financial Institutions in the World and Turkey

KAPLAN HATİCE ELANUR (Dergi:JOURNAL OF EMERGİNG ECONOMİES AND POLICY), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus InternationalDRJI (Directory of Research Journals Indexing)SOBİAD Citation IndexTürk Eğitim İndeksiROOTINDEXINGCEENDX (Central and East European Index)Google ScholarESJI (Eurasian Scientific Journal Index)Cosmos Impact FactorScientific Indexing Services (SIS)ACARINDEXScientific Journal Impact Factor (SJIFACTOR)International Innovative Journal of Impact Factor (IIJIF) | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2651-5318

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme

KAPLAN HATİCE ELANUR (Dergi:İşletme), 2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:12 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1309-0712

Research for the Investigation of Consumer Attitudes towards Online Shopping in Niğde Province

KAPLAN HATİCE ELANUR (Dergi:International Journal of Scientific Research and Management), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) | Cilt:6 | Sayı:9 | DOI:10.18535/ijsrm/v6i9.sh02 | ISSN:2321-3418

(EXAMINATION OF FACTORS AFFECTING ONLINE CONSUMER BEHAVIOR FROM THE PERSPECTIVE OF THE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY )

KAPLAN HATİCE ELANUR (Dergi:Journal of Turkish Studies), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:13 | Sayı:Volume 13 Issue 30 | DOI:10.7827/TurkishStudies.14647 | ISSN:1308-2140

Factors Determining E-Consumer Behavior: An EmpiricalResearch on the Theory of Planned Behavior (TPB)

KAPLAN HATİCE ELANUR (Dergi:International Review of Management and Business Research), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:International Scientific Indexing (ISI), Global Impact Factor (GIF), Ulrichsweb, JGate,SSRN, ProQuest, DOAJ, IndexCopernicus, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), JournalSeek,Google Scholar, OA Journals, Universe Digital Library, Islamic World Science Citation Center (ISC), ResearchGate, Academic JournalsDatabase, Electronic Journals Library, University Library Clausthal, University of Education Heidelberg, Library of the University of AppliedSciences Wildau (TH Wildau), University of Hamburg Library System, Dresden State and University Library (SLUB) and ResearchBib. | Cilt:7 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2306-9007

ÇAĞDAŞ FİNANSAL SİSTEM DÂHİLİNDEKİ İSLAMİ BANKACILIĞIN MEVCUT POZİSYONU VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER

KAPLAN HATİCE ELANUR, 2020
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE BANKACILIK İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

KAPLAN HATİCE ELANUR, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

ONLINE TÜKETİCİ DAVRANIŞI: BİRLEŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL VEKULLANIM TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

KAPLAN HATİCE ELANUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Studies at the Crossroads of Management Economics

KAPLAN HATİCE ELANUR, 2020
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-92-6

GÜNCEL BANKACILIK VE FİNANS ÇALIŞMALARI

KAPLAN HATİCE ELANUR, 2020
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605258-889-5

ECONOMIC MANAGEMENT ISSUES INRETROSPECT PROSPECT

KAPLAN HATİCE ELANUR, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-45-2


 • Adres:
 • Tel:0 388 211 2971
 • Email: