Akademik Unvanlar

 • 2018 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2008 / 2018

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  Adalet İlkelerininOsmanlıdan Günümüze Türk Hukukunda Görünümü

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2009

  Hukuki Belirsizlik İddialarıyla İlgili Olarak Hakimlerin Konumu

  ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

 • Lisans 2005

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ,

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2019 -
  Bölüm Başkan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • 2019 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
  HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

BAF1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılacakları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders, öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılacakları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders, öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

IKT1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3025 ANAYASA HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISG5136 İŞ HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

ISG5139 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

ISL1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM1005 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılacakları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders, öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılacakları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders, öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM1006 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilere Anayasa hukukunun başlıca kavram, ilke ve teorilerini tanıtabilmek, güncel anayasal sorunların kaynağını anlayabilmelerini; siyasal sistem (siyaset) ve anayasa (hukuk) ilişkisini kavrayabilmelerini sağlamak ve bu suretle sonraki dönemde okutulacak olan Türk Anayasa Hukuku dersi için gerekli zemini oluşturmak dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği

Öğrencilere Anayasa hukukunun başlıca kavram, ilke ve teorilerini tanıtabilmek, güncel anayasal sorunların kaynağını anlayabilmelerini; siyasal sistem (siyaset) ve anayasa (hukuk) ilişkisini kavrayabilmelerini sağlamak ve bu suretle sonraki dönemde okutulacak olan Türk Anayasa Hukuku dersi için gerekli zemini oluşturmak dersin temel amacıdır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM2005 TÜRK ANAYASA HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:Türk anayasacılığının tarihsel gelişimini, 1982 Anayasasının yapılışı ve genel özellikleri; 1982 Anayasasının getirdiği temel hak ve özgürlükler rejimi; Anayasada cumhuriyetin temel organlarının, yasama yürütme ve yargı, nasıl düzenlendiği, görev ve yetkileri; Anayasanın değiştirliş usulü hakkında öğrencilerin genel çerçevede bilgi edinmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Türk anayasacılığının tarihsel gelişimini, 1982 Anayasasının yapılışı ve genel özellikleri; 1982 Anayasasının getirdiği temel hak ve özgürlükler rejimi; Anayasada cumhuriyetin temel organlarının, yasama yürütme ve yargı, nasıl düzenlendiği, görev ve yetkileri; Anayasanın değiştirliş usulü hakkında öğrencilerin genel çerçevede bilgi edinmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM4006 İNSAN HAKLARI HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir.

Dersin İçeriği

İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6107 İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:İnsan haklarının tarihi ile demokrasinin gelişimi birlikte düşünülmesi gereken kategorilerdir. Demokrasinin teorik temelleri Antik Yunan felsefesine dayanmakla birlikte modern liberal demokrasinin düşünsel temelleri toplumsal sözleşme fikrine ve Fransız Devrimi-1789 İnsan Hakları Bildirisine dayanmaktadır. Bu dersin amacı söz konusu bağlamda demokrasinin tarihsel dönüşümünün modern insan hakları kavramı çerçevesinde değerlendirmek oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

İnsan haklarının tarihi ile demokrasinin gelişimi birlikte düşünülmesi gereken kategorilerdir. Demokrasinin teorik temelleri Antik Yunan felsefesine dayanmakla birlikte modern liberal demokrasinin düşünsel temelleri toplumsal sözleşme fikrine ve Fransız Devrimi-1789 İnsan Hakları Bildirisine dayanmaktadır. Bu dersin amacı söz konusu bağlamda demokrasinin tarihsel dönüşümünün modern insan hakları kavramı çerçevesinde değerlendirmek oluşturmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

MLY1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MLY1010 ANAYASA HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBU1009 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılacakları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders, öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve öğrencilerin hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli aşamalarında karşılacakları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan ders, öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SBU1010 TÜRK ANAYASA HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:Türk Anayasa Hukuk tarihi gelişiminin ve Türklerde devlet anlayışının öğrenilmesi ve Türk Anayasalarındaki devlet-toplum ilişkisinin ve devlet sistemindeki yaşanan değişikliklerin incelenmesi

Dersin İçeriği

Türk Anayasa Hukuk tarihi gelişiminin ve Türklerde devlet anlayışının öğrenilmesi ve Türk Anayasalarındaki devlet-toplum ilişkisinin ve devlet sistemindeki yaşanan değişikliklerin incelenmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

UTL1003 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Ceza Hakiminin Vicdani Kanaati Üzerine Bir Değerlendirme

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN (Dergi:Çankaya Hukuk Fakültesi Dergisi), 2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2458-8202

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Ölüm Cezasının Kaldırılması ve Türkiye’xxdeki Süreç

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN (Dergi:Politik Ekonomik Kuram), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:i2or, journal factor, SIS, Academic Keys | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2587-2567

Üniter Devlet Kavramı Üzerine Tartışmalar

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN (Dergi:Türkiz), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ISSN | Cilt: | Sayı:6 | DOI: | ISSN:1309-601X

Ronald Dworkin in Hukuk Teorisi Işığında Yargıçların Rolü

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN (Dergi:Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:18 | Sayı:3-4 | DOI: | ISSN:1302-0013

İNSAN HAKLARI HUKUKU SİSTEMİNDEDEVLETLERİN İNSAN HAKLARINA SAYGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

YARGI ETİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL GELİŞMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku

DOĞAN İLYAS,DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9623-97-1

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku

DOĞAN İLYAS,DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9623-97-1

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku

DOĞAN İLYAS,DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9623-97-1

Türk Modernleşmesi (XIX. ve XX. Yüzyılda Türk Düşünürleri)

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9623-56-8

Hukuka Giriş

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-9623-34-6

Adalet İlkeleri ve Türk Hukukundaki Serüveni

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-67619-3-5

İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı

Doğan İLyas. Demirdal Mustafa Balkan, 2014
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-5010-010-0

İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı

DEMİRDAL MUSTAFA BALKAN, 2013
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

 • image
  Yüksek Lisans 2019   SERHAT YILMAZ   Devam Ediyor

  TÜRKİYE'DE HÜKÜMET POLİTİKALARININ OLUŞUMUNDA SİVİL TOPLUMUN YERİ VE ÖNEMİ

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı • Adres:
 • Tel:0 388 225 2371
 • Email: