Akademik Unvanlar

 • 2015 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2007 / 2015

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  LİBERALİZMDEN SOSYAL REFORM DÜŞÜNCESİNE: 19.YY İNGİLİZ, AMERİKAN VE FRANSIZ SİYASAL DÜŞÜNCESİNİN KURUMSAL VE ENTELEKTÜEL DÖNÜŞÜMÜ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ , SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2008

  Spinoza'da çokluk fikri ve Antonio Negri düşüncesine yansıması

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 2005

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak, iktidar, meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramları somut siyasal kurum ve süreçlere uygulamak için bir temel oluşturmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak, iktidar, meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramları somut siyasal kurum ve süreçlere uygulamak için bir temel oluşturmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM1002 SİYASAL HAYAT KURUMLAR VE İŞLEYİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM2005 TÜRK ANAYASA HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM2006 ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER

Zorunlu Ders Amaç:Dersin amacı; siyasal sistemleri karşılaştırmalı, eleştirel ve analitik bir bakış açısıyla ele almak, analiz etmek ve farklı siyasal sistemlerde kurum ve süreçlerin biçimlenmesine ve işleyişine etki eden faktörleri ortaya koyup, işleyişlerini açıklamak, sistemlerin geçiş ve gelişme süreçlerinde ülke ve toplumların değişim ve dönüşümünü analiz etmek ve diğer sektörlerdeki gelişim ve etkilerini incelemektir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı; siyasal sistemleri karşılaştırmalı, eleştirel ve analitik bir bakış açısıyla ele almak, analiz etmek ve farklı siyasal sistemlerde kurum ve süreçlerin biçimlenmesine ve işleyişine etki eden faktörleri ortaya koyup, işleyişlerini açıklamak, sistemlerin geçiş ve gelişme süreçlerinde ülke ve toplumların değişim ve dönüşümünü analiz etmek ve diğer sektörlerdeki gelişim ve etkilerini incelemektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM2009 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM2010 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:Bu gün siyasetle ilgili olarak tartıştığımız çoğu meselenin, çoğu konunun kökenlerini geçmişte yaşayan büyük siyasal düşünürlerin çalışmalarında bulmak mümkündür. "Örneğin, devlete niçin itaat etmeliyiz?" "Devlete meşruiyetini kazandıran şey nedir?" "Adil bir toplumun sosyal örgütlenmesinin dayandırılması gereken ilkeler nelerdir?" " Devlet ve toplum ilişkisi nasıl olmalıdır? Nasıl düzenlenmelidir?" "Kamusal alan özel alan ayrımı ya da devlet sivil toplum ayrımı neyi ifade eder, dayanakları nelerdir?" "Bir siyasal kimlik olarak vatandaşlık kimliği nedir? Ne gibi hak, özgürlük ve sorumluluklara sahip olmayı gerektirir?" Çoğaltılması mümkün olan bu sorular, bu konular tıpkı bu gün olduğu gibi geçmişte de tartışılmış ve siyasetle ilgilenen filozofların, düşünürlerin kafalarını yormuştur. Bu yüzden bu gün siyasetle ilgili olarak tartıştığımız bu tür mesele ve konuların geçmişteki kökenlerinin, anlamlarının, anlaşılış biçimlerinin ve bunlarda meydana gelen değişikliklerin anlaşılması büyük önem taşır. Bu ders öğrencilerin siyasi düşüncenin köken ve gelişimini anlama, onun üzerine analiz ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmeyi, böylece analitik bir bakış açısı kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor ve bu amaçla Rönesans ve Reformdan Fransız İhtilaline kadar siyasal düşünceyi eleştirel bir gözle analiz ediyor.

Dersin İçeriği

Bu gün siyasetle ilgili olarak tartıştığımız çoğu meselenin, çoğu konunun kökenlerini geçmişte yaşayan büyük siyasal düşünürlerin çalışmalarında bulmak mümkündür. "Örneğin, devlete niçin itaat etmeliyiz?" "Devlete meşruiyetini kazandıran şey nedir?" "Adil bir toplumun sosyal örgütlenmesinin dayandırılması gereken ilkeler nelerdir?" " Devlet ve toplum ilişkisi nasıl olmalıdır? Nasıl düzenlenmelidir?" "Kamusal alan özel alan ayrımı ya da devlet sivil toplum ayrımı neyi ifade eder, dayanakları nelerdir?" "Bir siyasal kimlik olarak vatandaşlık kimliği nedir? Ne gibi hak, özgürlük ve sorumluluklara sahip olmayı gerektirir?" Çoğaltılması mümkün olan bu sorular, bu konular tıpkı bu gün olduğu gibi geçmişte de tartışılmış ve siyasetle ilgilenen filozofların, düşünürlerin kafalarını yormuştur. Bu yüzden bu gün siyasetle ilgili olarak tartıştığımız bu tür mesele ve konuların geçmişteki kökenlerinin, anlamlarının, anlaşılış biçimlerinin ve bunlarda meydana gelen değişikliklerin anlaşılması büyük önem taşır. Bu ders öğrencilerin siyasi düşüncenin köken ve gelişimini anlama, onun üzerine analiz ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmeyi, böylece analitik bir bakış açısı kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor ve bu amaçla Rönesans ve Reformdan Fransız İhtilaline kadar siyasal düşünceyi eleştirel bir gözle analiz ediyor.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3018 KÜRESELLEŞME VE POSTMODERNİTE

Seçmeli Ders Amaç:Modern düşüncenin dönüşümü ve değişen dünya düzeni karşısında bireylerin ve devletlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ve yenilikleri anlamak.

Dersin İçeriği

Modern düşüncenin dönüşümü ve değişen dünya düzeni karşısında bireylerin ve devletlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ve yenilikleri anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM5118 TOPLUMSAL DEĞİŞİM TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM5119 TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE SİYASET

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM5121 SİYASAL SOSYAL TEORİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM5504 MODERN SİYASET VE HUKUK TEORİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

KAM5505 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:Ders ideolojinin ne olduğunu, işlevlerini ve belli başlı ideoloji ve düşünce akımlarını kavramsal, eleştirel ve analitik bir yaklaşımla öğretmeyi amaçlıyor.

Dersin İçeriği

Ders ideolojinin ne olduğunu, işlevlerini ve belli başlı ideoloji ve düşünce akımlarını kavramsal, eleştirel ve analitik bir yaklaşımla öğretmeyi amaçlıyor.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6105 YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM6114 DEMOKRASİ KURAMLAR VE İŞLEYİŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM6121 SİYASAL SOSYAL TEORİ

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı, kamu yönetimi zihniyetinin gelişimine zemin olan felsefi dönüşümlerin tartışılması olacaktır. Modern çağda bir bilim dalı haline gelen 'yönetme' pratiğinin felsefi köklerinin derinlemesine incelenmesi, kamu yönetimi teorisini anlaşılır hale getirmesi bakımından önemlidir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, kamu yönetimi zihniyetinin gelişimine zemin olan felsefi dönüşümlerin tartışılması olacaktır. Modern çağda bir bilim dalı haline gelen 'yönetme' pratiğinin felsefi köklerinin derinlemesine incelenmesi, kamu yönetimi teorisini anlaşılır hale getirmesi bakımından önemlidir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6149 LAİKLİK DİN VE SİYASET

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SBU2012 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Electoral Coalitions To Exit From Hybrid Regimes: A Research on The Hungary 2019 Local Election

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Fiscaoeconomia), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI:https://doi.org/10.25295/fsecon.2020.01.002 | ISSN:2564-7504

SEÇİMLERİN, DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ: SEÇİM İTTİFAKLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Memleket, Siyaset, Yönetim), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) | Cilt: | Sayı:31 | DOI: | ISSN:1306-8202

Otoriter Rejimlerde Demokratik Kurumların İşlevi: Siyasal Partiler, Parlamento Ve Seçimler

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Econlit | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1986-1303

Otoriter Rejimler ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir “Yumuşak Güç” Stratejisi olarak GONGO’ların Yükselişi

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Mülkiye Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:42 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1305-9971

Bob Jessop, Post-Fordizm ve Devlet

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Politik Ekonomik Kuram), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DRJI | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI:DOI: 10.30586/pek.423221 | ISSN:2587-2567

“Şebekeleşmiş Otoriteryanizm” ya da Otoriter Rejimlerin Siber Alanla İlişkisi: Rusya ve Çin Üzerine Bir Literatür İncelemesi

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI | Cilt: | Sayı:31 | DOI:DOI: 10.17829/turcom.415025 | ISSN:2630-6220

HEGEL’İN WOODROW WILSON ÜZERİNDEKİ TESİRİ: ORGANİK DEVLET DÜŞÜNCESİNİN AMERİKA’xxYA GİRİŞİ

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:36 | Sayı:2 | DOI:DOI: 10.17065/huniibf.291843 | ISSN:1301-8752

ABD’de ‘Progressivism’ Hareketi veWoodrow Wilson’un Kurucu Babalar’aİtirazı

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Amme Idaresi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:50 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-1795

BENJAMİN CONSTANT’DA DİN DÜŞÜNCESİNİNPOLİTİK YANSIMALARI

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:FLSF), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:1 | Sayı:23 | DOI: | ISSN:1306-9535

Mustafa Şekip Tunç ve Türkiye de Bergsonculuk

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2458-8385

Birlik Arzusunda Araçsallaşan Sosyalizm Baas Partisi nde Sosyalist Düşüncenin Niteliği

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Atılım Sosyal Bilimler Dergisi), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2146-6181

Söylem Analizi

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Sosyoloji Notları), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt:1 | Sayı:4-5 | DOI: | ISSN:1307-6493

Bir Çağdaş Yaşam Gözlemcisi: Zygmunt Bauman

OĞUZ MUSTAFA CEM (Dergi:Sosyoloji Notlarrı), 2007
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1307-6493

Küresel Ve Yerel Dinamiklerin Etkisinde Devrimler VeToplumsal Dönüşüm: Tarihsel Sosyolojik Bir Değerlendirme

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Elections in Hybrid Regimes: Is an instrument for Democratization or Authoritarianism?

OĞUZ MUSTAFA CEM,DEMİRKOL ÖZHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

HALKÇILIK FİKRİNİN CUMHURİYET ÖNCESİ TEMELLERİ

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Presidentialism and Party System Change: A Comparative Analysis

DEMİRKOL ÖZHAN,OĞUZ MUSTAFA CEM, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Melez Rejimlerde Seçimler: Demokratikleşmenin mi, Tahakkümün mü Aracı?

OĞUZ MUSTAFA CEM,DEMİRKOL ÖZHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Başkanlık Sistemi ve Parti Sistemi Değişimi Karşılaştırmalı Bir Analiz

DEMİRKOL ÖZHAN,OĞUZ MUSTAFA CEM, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

PARLAMENTONUN MÜZMİN KRİZİNİ TEKRAR DÜŞÜNMEK

KUTLU AYDOĞAN,OĞUZ MUSTAFA CEM, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kurucu Kadroların İmkansız Telifi: Laiklik Versus Milliyetçilik

OĞUZ MUSTAFA CEM,KUTLU AYDOĞAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

New Freedom: A Forerunner of New Deal Administrative and Fiscal Reforms of Woodrow Wilson

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Activism, Campaigning and Political Discourse on Twitter

OĞUZ MUSTAFA CEM,DEMİRKOL ÖZHAN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-53615-452-8

Reflections on International Relations Politics History Law

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-89-6

Uluslararası Politik İktisatta Tarihsel ve Güncel Tartışmalar

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-7805-48-5

Liberalizmden Sosyal Reforma: Liberal Düşüncenin Entelektüel Ve Kurumsal Dönüşümü

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-67619-4-2

Siyasal Düşünceler Tarihi

OĞUZ MUSTAFA CEM,TOK NAFİZ, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5145-49-1

Res Publica

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-8717-93-4

GÜNÜMÜZDE YENİ SİYASAL YAKLAŞIMLAR

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2011
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9789758717661

Cumhuriyetçilik Tarihi ve Teorisi: Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar

OĞUZ MUSTAFA CEM, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9789944769099

 • image
  Yüksek Lisans 2019   MERT GEVREK   Devam Ediyor

  Avrupa'da Artan Popülizm: Macaristan ve Polonya Örnekleri

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   LÜTFİYE ALTINDAĞ   Devam Ediyor

  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Politika Transferi Açısından Değerlendirilmesi

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   AHMET VEDAT KOÇAL   Devam Ediyor

  OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE SİYASAL DEĞİŞİMİN SOSYO-EKONOMİK TEMELLERİ VE AKTÖRLERİ

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   HAVA GÜMÜŞ   Devam Ediyor

  TÜRKİYE'DE PARLAMENTER SİSTEMDEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞİN DEMOKRATİKLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   ABDULKEREM ABBASOĞLU   Devam Ediyor

  YÖNETİŞİM KAVRAMI VE YÖNETİŞİM KAVRAMI BAĞLAMINDA KENT KONSEYLERİ: AFYONKARAHİSAR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   FERAMUZ GÜÇLÜ   Tamamlandı

  Yeni kamu yönetiminin önerdiği araçların milli eğitim sistemine yansımaları

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı • Adres:
 • Tel:0 388 225 2027
 • Email: