Akademik Unvanlar

 • 2018 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2008 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1995 / 2008

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2004

  Arapgir (Malatya) güneybatısındaki alanın stratigratif ve tektonik özellikleri

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

 • Yüksek Lisans 1995

  Hazar Köyü ( Elazığ ) güneybatısının jeolojik özellikleri

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1988

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2008
  61. Türkiye Jeoloji Kurultayı / TÜRKİYE
  image
  Poster sunumu 2. lik ödülü
 • 2018 -
  Komisyon Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • 2017 -
  Komisyon Başkanlığı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • 2014 -
  Komisyon Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • 2014 -
  Komisyon Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • 2009 - 2011
  Komisyon Başkanlığı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • 2008 - 2012
  Komisyon Başkanlığı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
 • 2008 - 2010
  Komisyon Üyeliği
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
 • 2008 - 2010
  Komisyon Üyeliği
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR.

1905511 İLERİ LEVHA TEKTONİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905561 MİKROTEKTONİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905570 TÜRKİYENİN NEOTEKTONİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905579 MİKROTEKTONİK ANALİZ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905592 AKTİF TEKTONİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905596 BÖLGESEL NEOTEKTONİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

COG1003 GENEL JEOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin, Jeoloji alanında temel bilgilerle donanmasını, yerkabuğunu oluşturan maddeleri tanımasını ve tanımlamasını yapabilecek bilgilere sahip olmasını sağlamaktır. Ayrıca dersin amacı, yerküre içinde ve üzerinde meydana gelen olay ve yapıları jeolojik zaman kavramıyla ilişkilendirerek öğrencilerin anlayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, Jeoloji alanında temel bilgilerle donanmasını, yerkabuğunu oluşturan maddeleri tanımasını ve tanımlamasını yapabilecek bilgilere sahip olmasını sağlamaktır. Ayrıca dersin amacı, yerküre içinde ve üzerinde meydana gelen olay ve yapıları jeolojik zaman kavramıyla ilişkilendirerek öğrencilerin anlayabilmelerini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

COG4011 HAVA FOTOLARI VE UZAKTAN ALGILAMA

Zorunlu Ders Amaç:Uzaktan algılama yöntemleri ile Hava ve Uydu fotoğraflarını tanımasını, Hava ve Uydu fotoğraflarının teknik özelliklerini ve yararlanma yöntemlerini öğrenmesini ve onları coğrafi çalışmalarda yorumlayıp yararlanabilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Uzaktan algılama yöntemleri ile Hava ve Uydu fotoğraflarını tanımasını, Hava ve Uydu fotoğraflarının teknik özelliklerini ve yararlanma yöntemlerini öğrenmesini ve onları coğrafi çalışmalarda yorumlayıp yararlanabilmesini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

FBO3008 YER BİLİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

JEO1010 Genel Jeoloji

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin, Jeoloji alanında temel bilgilerle donanmasını, yerkabuğunu oluşturan maddeleri tanımasını ve tanımlamasını yapabilecek bilgilere sahip olmasını sağlamak; yerküresi içinde ve üzerinde meydana gelen olay ve yapıları jeolojik zaman kavramıyla ilişkilendirerek anlayabilmelerini sağlamak suretiyle jeolojik bakış açısı kazandırmak.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, Jeoloji alanında temel bilgilerle donanmasını, yerkabuğunu oluşturan maddeleri tanımasını ve tanımlamasını yapabilecek bilgilere sahip olmasını sağlamak; yerküresi içinde ve üzerinde meydana gelen olay ve yapıları jeolojik zaman kavramıyla ilişkilendirerek anlayabilmelerini sağlamak suretiyle jeolojik bakış açısı kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO2007 STRATİGRAFİ İLKELERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

JEO2014 Plaka Tektoniği

Seçmeli Ders Amaç:İleri sürüldüğü andan itibaren, artan bir ölçekte Jeolojide önem kazanan Plaka tektoniği hakkında öğrencileri bilgilendirme; plaka hareketleri ile jeolojinin hemen her alanında var olan ilişkiyi ve güncel tektonizma ile bağlantısını kurabilme yeteneğini kazandırmak.

Dersin İçeriği

İleri sürüldüğü andan itibaren, artan bir ölçekte Jeolojide önem kazanan Plaka tektoniği hakkında öğrencileri bilgilendirme; plaka hareketleri ile jeolojinin hemen her alanında var olan ilişkiyi ve güncel tektonizma ile bağlantısını kurabilme yeteneğini kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO3008 JEOLOJİDE ARAZİ UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

JEO3008 JEOLOJİDE ARAZİ UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO3011 NEOTEKTONİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

JEO3014 MORFOTEKTONİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

JEO4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO4004 SAHA JEOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO4007 Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin, hava fotoğrafları üzerinde, kayaç birimlerini ve yapılarını tanımalarına yarayacak bilgileri edinmelerini; bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmelerini ve bu kazanımlarını, jeolojik haritalama yapmada ve jeolojinin diğer tüm alanlarında kullanabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, hava fotoğrafları üzerinde, kayaç birimlerini ve yapılarını tanımalarına yarayacak bilgileri edinmelerini; bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmelerini ve bu kazanımlarını, jeolojik haritalama yapmada ve jeolojinin diğer tüm alanlarında kullanabilmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO5117 MİKROTEKTONİK ANALİZ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

JEO5118 AKTİF TEKTONİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

JEO5123 İLERİ LEVHA TEKTONİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO5144 BÖLGESEL NEOTEKTONİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO6117 MİKROTEKTONİK ANALİZ

Zorunlu Ders Amaç:Yerkabuğundaki büyük ölçekli deformasyonların mekanizmalarını anlamak, deformasyon yapılarının geometrisini belirleyebilmek ve mikro yapılarla makro yapılar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak.

Dersin İçeriği

Yerkabuğundaki büyük ölçekli deformasyonların mekanizmalarını anlamak, deformasyon yapılarının geometrisini belirleyebilmek ve mikro yapılarla makro yapılar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6118 AKTİF TEKTONİK

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencileri, Türkiye için büyük önem taşıyan aktif tektonizma konusunda bilgi sahibi yapmak, aktif faylar ve bunların karakteristiklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirmek, aktif fayların etkilerine ilişkin bilgilendirmek.

Dersin İçeriği

Öğrencileri, Türkiye için büyük önem taşıyan aktif tektonizma konusunda bilgi sahibi yapmak, aktif faylar ve bunların karakteristiklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirmek, aktif fayların etkilerine ilişkin bilgilendirmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6146 BÖLGESEL NEOTEKTONİK

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin, neotektonik, netotektonik dönem ve neotektonik yapılarla ilgili bilgilenmelerini, Türkiye ve çevresini kapsayan genişlikte, neotektonik olay ve yapılar hakkında bilgi birikimine sahip olmalarını ve neotektonik dönemi başlatan etkenlerle, sonuçları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, neotektonik, netotektonik dönem ve neotektonik yapılarla ilgili bilgilenmelerini, Türkiye ve çevresini kapsayan genişlikte, neotektonik olay ve yapılar hakkında bilgi birikimine sahip olmalarını ve neotektonik dönemi başlatan etkenlerle, sonuçları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO7001 İLERİ LEVHA TEKTONİĞİ

Zorunlu Ders Paket Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO8001 İLERİ LEVHA TEKTONİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:Jeolojinin her alanındaki olay ve yapılarda birinci derecede etkin olan, Levha tektoniği hakkında öğrencileri ayrıntılı bilgi sahibi yapmak, yapılarla levha tektoniği arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Jeolojinin her alanındaki olay ve yapılarda birinci derecede etkin olan, Levha tektoniği hakkında öğrencileri ayrıntılı bilgi sahibi yapmak, yapılarla levha tektoniği arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

MAD3018 Yapısal Jeoloji

Seçmeli Ders Amaç:Kayaçlarda oluşan deformasyonlar, deformasyonları oluşturan faktörler, deformasyonların çeşitli yöntemlerle yorumlanması, kayaç yapıları ve bunların incelenmesi gibi konularda öğrencileri bilgi ve fikir sahibi yapmak.

Dersin İçeriği

Kayaçlarda oluşan deformasyonlar, deformasyonları oluşturan faktörler, deformasyonların çeşitli yöntemlerle yorumlanması, kayaç yapıları ve bunların incelenmesi gibi konularda öğrencileri bilgi ve fikir sahibi yapmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Yıla Göre Sırala:

TEPEKÖY VOLKANİTLERİNDE GÖZLENEN HİDROTERMAL ALTERASYONUN MİNERALOJİSİ, JEOKİMYASI VE EKONOMİK POTANSİYELİ, NİĞDE, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE

LERMİ ABDURRAHMAN,SÖNMEZ MUSTAFA,AYDİN FARUK (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı: | DOI:10.28948/ngumuh.502300 | ISSN:2564-6605

NİĞDE GD KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE NİĞDE FAYINA İLİŞKİN YENİ BULGULAR

BALLI FATİH,SÖNMEZ MUSTAFA (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı: | DOI:10.28948/ngumuh.502417 | ISSN:2564-6605

NİĞDE VOLKANİK KOMPLEKSİ’NİN BATI KESİMİNİN JEOLOJİSİ VE VOLKANOSTRATİGRAFİSİ (KAPADOKYA, ORTA ANADOLU): KEÇİBOYDURAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ

SÖNMEZ MUSTAFA,AYDİN FARUK,LERMİ ABDURRAHMAN,OĞUZ SAKA SİMGE (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı: | DOI:10.28948/ngumuh.502395 | ISSN:2564-6605

Stratigraphic characteristics of the Alibonca Formation in the Southern Arapgir, Malatya, Turkey

SÖNMEZ MUSTAFA,AKSOY ERCAN (Dergi:International Journal of Engineering Research and Management (IJERM)), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:4 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:2349-2058

Quaternary bimodal volcanism in the Niğde Volcanic Complex (Cappadocia, central Anatolia, Turkey): age, petrogenesis and geodynamic implications.

AYDİN FARUK,Axel K SCHMITT,Wolfgang SIEBEL,SÖNMEZ MUSTAFA,ERSOY EMRAH YALÇIN,LERMİ ABDURRAHMAN,DİRİK RAMAZAN KADİR,Robert DUNCAN (Dergi:CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:168 | Sayı:5 | DOI:DOI 10.1007/s00410-014-1078-3 | ISSN:0010-7999

Application of multivariate statistical approach to identify heavy metal sources in bottom soil of the Seyhan River (Adana), Turkey

Yalcin M. Gurhan, Tumuklu Ali, Sonmez Mustafa, Erdag Dilek Satir (Dergi:Environmental Monitoring and Assessment), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:164 | Sayı:1-4 | DOI:10.1007/s10661-009-0894-9 | ISSN:0167-6369

Gilbert Tipi Belemedik (Pozantı) Deltasının Sedimantolojik Özellikleri.

KESKİN ŞEREF,SÖNMEZ MUSTAFA (Dergi:Jeoloji Mühendisliği Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Yerbilimleri | Cilt:33 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

The 2001 Adana landslide and its destructive effects, Turkey

Sivrikaya O., Kilic A. M., Yalcin M. G., Aykamis A. S., Sonmez M. (Dergi:Environmental Geology), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:54 | Sayı:7 | DOI:10.1007/s00254-007-0930-4 | ISSN:0943-0105

Detection of heavy metal concentrations in soil caused by Nigde city garbage dump

Tumuklu A. , Yalcin M. G. , Sonmez M. (Dergi:POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:16 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Keçiboyduran Stratovolkanı ve yakın çevresinin (Niğde Volkanik Kompleksi, Orta Anadolu) stratigrafisi ve 40Ar/39Ar jeokronolojisi

SÖNMEZ MUSTAFA,AYDİN FARUK,LERMİ ABDURRAHMAN,OĞUZ SAKA SİMGE, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Volkanik Kompleksi’nin Batı Kesiminin Jeolojisi ve Volkanostratigrafisi (Kapadokya, Orta Anadolu): Keçiboyduran Dağı ve Yakın Çevresi

SÖNMEZ MUSTAFA,AYDİN FARUK,LERMİ ABDURRAHMAN,OĞUZ SAKA SİMGE, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde GD Kesiminin Jeolojisi ve Niğde Fayı’na İlişkin Yeni Bulgular

BALLI FATİH,SÖNMEZ MUSTAFA,LERMİ ABDURRAHMAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Tepeköy Volkanitlerinde Gözlenen Hidrotermal Alterasyonun Mineralojisi, Jeokimyası ve Ekonomik Potansiyeli, Niğde, Orta Anadolu, Türkiye

LERMİ ABDURRAHMAN,SÖNMEZ MUSTAFA,AYDİN FARUK, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Stratigraphy of Alibonca Formation and Its Relationship With Malatya Volcanites in the Southwestern Arapgir (Malatya, Turkey)

SÖNMEZ MUSTAFA,AKSOY ERCAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:17 | Sayı:11

NEW EVIDENCE CONCERNING TO THE NIGDE FAULT IN THE NEAR EAST AND SOUTH OF THE SETTLEMENT AREA OF THE NIGDE, CENTRAL ANATOLIA, TURKEY

SÖNMEZ MUSTAFA,BALLI FATİH,LERMİ ABDURRAHMAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:17 | Sayı:11

Mineralogy and geochemistry of the Kızıltepe Çamardı Niğde Mn prospect in Central Anatolia Turkey

LERMİ ABDURRAHMAN,SÖNMEZ MUSTAFA,AYDİN FARUK, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Origin of the Quaternary Bimodal Volcanism From the Cappadocian Volcanic Province, Central Anatolia, Turkey: New Geochemical and Geochrınological Data

AYDİN FARUK,SIEBEL WOLFGANG,ERSOY EMRAH YALÇIN,UYSAL İBRAHİM,SCHMİTT AXEL K,SÖNMEZ MUSTAFA,DİRİK RAMAZAN KADİR,LERMİ ABDURRAHMAN,DUNCAN ROBERT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:0 | Sayı:0

Geochemical isotopic (Sr-Nd-Pb and geochronological (Ar-Ar and U-Pb) constraints on Quaternary bimodal volcanism of the Nigde Volcanic Complex (Central Anatolia, Turkey)

AYDİN FARUK,Wolfgang SIEBEL,UYSAL İBRAHİM,ERSOY EMRAH YALÇIN,Axel K SCHMITT,SÖNMEZ MUSTAFA,Robert DUNCAN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:14 | Sayı:

Niğde Volkanik Kompleksi’ndeki (Kapadokya Volkanik Provensi, Orta Anadolu) Geç Neojen-Kuvaterner Volkanik Kayaç Serilerinin Jeokimyası Petrolojisi ve Jeokronolojisi

AYDİN FARUK,SÖNMEZ MUSTAFA,DİRİK RAMAZAN KADİR,SIEBEL WOLFGANG,SCHMITT AXEL K,LERMİ ABDURRAHMAN,ROBERT DUNCAN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:0 | Sayı:0

Çamardı Bölgesindeki Volkanik Kayaçların Jeokimyasal Sr Nd Pb İzotopik Özellikleri ve Kökeni Niğde Orta Anadolu

AYDİN FARUK,SÖNMEZ MUSTAFA,LERMİ ABDURRAHMAN,KARSLI ORHAN, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Volkanik Kompleksindeki (Orta Anadolu) Geç Tersiyer Volkanitlerinin Petrojenezi Petrografik Jeokimyasal ve Sr Nd Pb İzotopik Deliller

AYDİN FARUK,SÖNMEZ MUSTAFA,DİRİK RAMAZAN KADİR,WOLFGANG SIEBEL, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Tepeköy ve Çınarlı (Niğde, Orta Anadolu) Volkanitlerinin Mineralojisi Jeokimyası ve Petrolojisi

SERHAN GÜNEN,AYDİN FARUK,SÖNMEZ MUSTAFA,DİRİK RAMAZAN KADİR,YILMAZ HİLAL, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Çömlekçi ve Kitreli (Altunhisar-Çiftlik, Niğde) Arasındaki Volkanik Kayaçların Petrografik Petrokimyasal ve Petrolojik Özellikleri

YILMAZ HİLAL,AYDİN FARUK,SÖNMEZ MUSTAFA,DİRİK RAMAZAN KADİR,SERHAN GÜNEN, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Çamardı Yöresindeki Niğde Orta Anadolu Türkiye Volkanik Kayaçların Petrografik Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

AYDİN FARUK,SÖNMEZ MUSTAFA,LERMİ ABDURRAHMAN, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Gilbert Tipi Akarsu Deltasına Bir Örnek Belemedik Deltası

KESKİN ŞEREF,SÖNMEZ MUSTAFA, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Akkaya barajı Niğde Sedimentlerinde Tane Boyu Organik Karbon ve Karbonat Dağılımı

KESKİN ŞEREF,ERGİN MUSTAFA,SÖNMEZ MUSTAFA,ALPER KIRMIZIGÜL,TAÇ DERYA,MESUT TAŞDEMİR, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Arapgir (Malatya) Güneybatısındaki Alibonca Formasyonu ve Malatya Volkanitleri’xxnin Stratigrafik Özellikleri

SÖNMEZ MUSTAFA,AKSOY ERCAN, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kemerhisar Niğde Karbondioksit İçeren Birimlerin Yatağının Stratigrafisi The Stratigraphy of Kemerhisar Nigde CO2 Deposits

Şuhay BORAN,YALÇIN MUSTAFA GÜRHAN,SÖNMEZ MUSTAFA,İLHAN SEMİHA, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çamardı Formasyonu (Niğde Güneyi) Kumtaşlarının Petrofasiyes Özellikleri

KESKİN ŞEREF,AYDİN FARUK,SÖNMEZ MUSTAFA, 1998
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çamardı ve Çanaktepe Formasyonlarının Sedimantolojik Özellikleri Niğde Güneyi

KESKİN ŞEREF,SÖNMEZ MUSTAFA, 1998
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Hazar Köyü Elazığ Güneybatısının Jeolojik Özellikleri

SÖNMEZ MUSTAFA,AKSOY ERCAN, 1997
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Hazar Köyü Elazığ Güneybatısının Jeolojik Özellikleri

SÖNMEZ MUSTAFA,AKSOY ERCAN, 1997
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Yürütücü

  Niğde Yerleşim Alanı Yakın Çevresi ile Güney ve Doğu Kesiminin Tektonik Özellikleri

  Proje Konusu:Niğde Güneyindeki Niğde Masifi'nde tektonik incelemeler


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 - 2017

  Proje Konumu:Yürütücü

  Niğde Yerleşim Alanı Yakın Çevresi ile Güney ve Doğu Kesiminin Tektonik Özellikleri

  Proje Konusu:Niğde Masifi, Niğde Fayı


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2008 - 2011

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Niğde Volkanik Kompleksinin Jeokronolojisi ve Petrojenezi: Neo-Kuvaterner Döneminde Orta Anadolu'daki Mantı Bileşimi, Magma Gelişimi ve Jeodinamik Süreçler Üzerine Uygulamalar

  Proje Konusu:Niğde Yöresi Volkanik Kayaçları


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2006 - 2008

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Ecemiş Fay Zonu’nda (Çamardı-Niğde) Yüzeyleyen Volkanitlerin Petrolojisi ve Değerli Metal İçerikleri

  Proje Konusu:Çamardı civarındaki volkanitler üzerinde incelemeler


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2000 - 2004

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Arapgir (Malatya) Güneybatısındaki Alanın Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri

  Proje Konusu:Arapgir güneybatısındaki alanda jeolojik incelemeler


 • image
  Yüksek Lisans 2017   FATİH BALLI   Tamamlandı

  Niğde yerleşim alanı güney ve doğu kesimlerinin jeolojik ve tektonik özellikleri

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Merkez Yerleşke- 51240 / NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2263
 • Email: