Akademik Unvanlar

 • 2015 / ...

  PROFESÖR

 • 2010 / 2015

  DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2003

  Küreselleşme ve Türkiye`de kültür politikaları

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ (DR)

 • Yüksek Lisans 1996

  İçtimaiyat Enstitüsü`nün tarihçesi ve Mehmet Eröz`ün izahlı bibliyografyası

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ (DR)

 • Lisans 1993

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2010
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 2009
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 2004
  ASAM / TÜRKİYE
  image
  2003
 • 2009 - 2009
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
  İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
  SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

AVR5109 AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

AVR5116 AVRASYA'DA TURİZM EKONOMİSİ VE TÜRKİYE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR5124 AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

AVR5125 AVRASYA'DA PLANLI KALKINMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR5126 AVRASYA TOPLUM VE KÜLTÜRLERİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

AVR6104 AVRASYA EKONOMİ SOSYOLOJİSİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

AVR6109 AB TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:AB'deki gümrük birliğinin getiri ve götürüleriyle bütünlükçü bir yaklaşımla analiz edilmesi

Dersin İçeriği

AB'deki gümrük birliğinin getiri ve götürüleriyle bütünlükçü bir yaklaşımla analiz edilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR6111 AVRASYA EKONOMİ SOSYOLOJİSİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

AVR6116 AVRASYADA TURİZM EKONOMİSİ VE TÜRKİYE

Seçmeli Ders Amaç:Turizm ekonomisinin Avrasya eksenli olarak analiz etmwek

Dersin İçeriği

Turizm ekonomisinin Avrasya eksenli olarak analiz etmwek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR6124 AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ II

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal ve ekonomik geçmişiyle Avrasya coğrafyasını analiz etmek

Dersin İçeriği

Sosyal ve ekonomik geçmişiyle Avrasya coğrafyasını analiz etmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR6125 AVRASYADA PLANLI KALKINMA

Seçmeli Ders Amaç:Avrasya eksenli olarak kalkınmanın planlanması hakkında analizler yapmak

Dersin İçeriği

Avrasya eksenli olarak kalkınmanın planlanması hakkında analizler yapmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR7104 AVRASYA EKONOMİ SOSYOLOJİSİ II

Seçmeli Ders Amaç:aVRASYA COĞRAFYASINDAKİ EKONOMİK YAPIYI ANLATMAK

Dersin İçeriği

aVRASYA COĞRAFYASINDAKİ EKONOMİK YAPIYI ANLATMAK

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR7104 Avrasya'da Ekonomi Sosyolojisi 2

Seçmeli Ders Amaç:Avrasya'da bölgesel ekonomik sorunlar ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi analiz etmek

Dersin İçeriği

Avrasya'da bölgesel ekonomik sorunlar ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi analiz etmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR7109 AVRASYA EKONOMİ SOSYOLOJİSİ I

Seçmeli Ders Amaç:Avrasya eksenli olarak toplumsalo ve ekonomik yapıyı çözümlemek

Dersin İçeriği

Avrasya eksenli olarak toplumsalo ve ekonomik yapıyı çözümlemek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR7109 Avrasya'da Ekonomi Sosyolojisi 1

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders ile Avrasya coğrafyasındaki toplumların ekonomisinin toplumsal yapılarıyla bağlantısının analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders ile Avrasya coğrafyasındaki toplumların ekonomisinin toplumsal yapılarıyla bağlantısının analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EBE3058 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EGS0005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

EMZ0003 EĞİTİM FELSEFESİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

EMZ0004 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Eğitimin toplumsal temellerini öğretmek

Dersin İçeriği

Eğitimin toplumsal temellerini öğretmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:0

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

FOR1008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

FOR1021 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1025 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1035 EĞİTİM FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

HEM3056 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

OKU1006 EĞİTİM FELSEFESİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

OKU2009 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD1006 EĞİTİM FELSEFESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

RPD1007 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

RPD1014 SOSYAL ANTROPOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:İnsanların ve toplumların çeşitliliklerini rehber öğretmen adaylarına izah etmek

Dersin İçeriği

İnsanların ve toplumların çeşitliliklerini rehber öğretmen adaylarına izah etmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD2008 SOSYAL PSİKOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:İnsanların bilinç dünyasının oluşumu, gelişimi hakkında bilgiler vermek ve gruplararası ilişkilerin öğretmen adayları açısından önemini anlatmak.

Dersin İçeriği

İnsanların bilinç dünyasının oluşumu, gelişimi hakkında bilgiler vermek ve gruplararası ilişkilerin öğretmen adayları açısından önemini anlatmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD3009 GRUP DİNAMİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında en önemli çalışmalar gruplarla yapılmaktadır. Bundan dolayı gruplar ve özellişkleri ile birlikte grup dayanışmasının öğrencileri öğretilmesi gerekmektedir. Bu gereği yerine getirmek amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında en önemli çalışmalar gruplarla yapılmaktadır. Bundan dolayı gruplar ve özellişkleri ile birlikte grup dayanışmasının öğrencileri öğretilmesi gerekmektedir. Bu gereği yerine getirmek amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD4004 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

RPD4009 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

RPD6107 İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal psikolojinin ilerşi metodlarını öğretmek

Dersin İçeriği

Sosyal psikolojinin ilerşi metodlarını öğretmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6110 TOPLUMSAL CİNSİYET

Seçmeli Ders Amaç:Toplumda var olan cinsiyet çeşitliliğinin önemini açıklamak

Dersin İçeriği

Toplumda var olan cinsiyet çeşitliliğinin önemini açıklamak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPS0025 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPS0029 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ1003 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ

Ortak Zorunlu Ders Amaç:İnsanların ve toplumların çeşitliliklerini öğretmen adaylarına izah etmek

Dersin İçeriği

İnsanların ve toplumların çeşitliliklerini öğretmen adaylarına izah etmek

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:0

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ2005 SOSYAL PSİKOLOJİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

SBO1005 SOSYAL PSİKOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:İnsanların bilinç dünyasının oluşumu, gelişimi hakkında bilgiler vermek ve gruplararası ilişkilerin öğretmen adayları açısından önemini anlatmak.

Dersin İçeriği

İnsanların bilinç dünyasının oluşumu, gelişimi hakkında bilgiler vermek ve gruplararası ilişkilerin öğretmen adayları açısından önemini anlatmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO1009 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adaylarına eğitim toplum ilişkisini, eğitimin toplumsal temellerini ve makro planda toplumsal yapı ilişkilerini kavratmak

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarına eğitim toplum ilişkisini, eğitimin toplumsal temellerini ve makro planda toplumsal yapı ilişkilerini kavratmak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO1010 EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adaylarına ekonominin önemini kavratmak

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarına ekonominin önemini kavratmak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO2004 ANTROPOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:İnsanların ve toplumların çeşitliliklerini öğretmen adaylarına izah etmek

Dersin İçeriği

İnsanların ve toplumların çeşitliliklerini öğretmen adaylarına izah etmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO2005 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:Siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temellerini kavratmak

Dersin İçeriği

Siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temellerini kavratmak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO3025 TÜRKİYENİN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİM SİSTEMİ

Seçmeli Ders Amaç:Türkiye'deki idari yapının yerel ve merkezi boyutlarını öğretmek

Dersin İçeriği

Türkiye'deki idari yapının yerel ve merkezi boyutlarını öğretmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO4014 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO4016 EĞİTİM FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBP7020 TÜRKİYE'DE KÜLTÜR POLİTİKALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBP7023 TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ EĞİTİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SNF5101 TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ EĞİTİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SNF5102 KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SNF5129 EĞİTİM VE KÜLTÜR POLİTİKALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SNF7009 BİLİM ETİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SNF7016 KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SOP2015 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

SOP3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

SOP4015 ETKİLİ İLETİŞİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SOP4016 MESLEKİ ETİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOS2005 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2010 SOSYAL TABAKALAŞMA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2012 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2015 SOSYAL DEĞİŞME

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS3019 KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS4014 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS5110 KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5111 MODERNLEŞME SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOS5122 EKONOMİK SOSYOLOJİ-II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS6111 EKONOMİK SOSYOLOJİ-I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TUR4030 İNSAN HAKLARI VE EĞİTİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

ORTAOKUL KADEMESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN TÜKETİMDAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ

UYSAL AYŞE,TALAS MUSTAFA (Dergi:UHPPD), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESJI | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:2148-82152149-2506

İLETİŞİMİN SİYASAL PAZARLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SOSYOLOJİK ANA-LİZİ

TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:UHPAD), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:2148-47642148-5666

Karacadağ Türkmen Aşiretlerinde Arabuluculuk: Siverek örneği

KAYA KAMİL,TALAS MUSTAFA (Dergi:Sosyolojik Düşün), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Dergi Park | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

TÜRKİYE DE 8 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİ İLE 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMİN BAŞLANGICINA KADAR OLAN DÖNEMİ KAPSAYAN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİNİN ANALİZİ

YÜCEL ALİ SERDAR,KORKMAZ MURAT,YILDIZ SEVİLAY,TALAS MUSTAFA,YILDIZ KAYA,SEVİL ÜMRAN,GÜRKAN AYÇA,ARAS GÖKŞEN (Dergi:ACED), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Analysis of the Need of Flexibility in Working Lives of ortopedi phisiotheraphy and rehabilitation doctors who work in üniversities Research Hospitals and Private hospitals

Korkmaz Murat,Kılıç Bülent,TALAS MUSTAFA,YÜCEL ALİ SERDAR (Dergi:Journal of Applied Sciences), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt: | Sayı: | DOI:10.3923/jas.2015 | ISSN:

Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi

Mehmet Fatih Öztürk,TALAS MUSTAFA (Dergi:ZFWT), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, EBSCO | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİ İLE SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

TALAS MUSTAFA (Dergi:AKADEMİK BAKIŞ), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index copernicus, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

TALAS MUSTAFA (Dergi:ACED), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index copernicus, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

HERMENEUTİK YÖNTEM ONTOLOJİK HERMENEUTİK ve HANS GEORG GADAMER

TALAS MUSTAFA (Dergi:AKADEMİK BAKIŞ), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index copernicus, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

ANNE BABALARA UYGULANACAK CİNSEL GELİŞİM EĞİTİMİN 6 YAŞ ÇOCUKLARI BULUNAN EBEVEYNLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

TALAS MUSTAFA (Dergi:ACED), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:I)ndex Copernicus, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC INFORMATION IN POLITICAL PUBLIC RELATIONS

TALAS MUSTAFA (Dergi:ZFWT), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ZDB, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Foucault ve İronik Özgürlük

TALAS MUSTAFA (Dergi:AKADEMİK BAKIŞ), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Open Access, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

TÜRKİYE DE SİYASİ KÜLTÜR EKONOMİ ETKİLEŞİMİ İSTİKRARPROGRAMLARI

TALAS MUSTAFA (Dergi:ZFWT), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ZDB, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

DEĞİŞEN DÜNYANIN YENİ YÜZÜ SOSYAL MEDYA

TALAS MUSTAFA (Dergi:AKADEMİK BAKIŞ), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Open Access, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÜÇ ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ AİLELERİNE VERİLEN CİNSEL EĞİTİM VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TALAS MUSTAFA (Dergi:ACED), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index copernicus | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

THE ASSESSMENT ON COMMERCIAL BANKS OF THE EFFECTS OF CORPORATE IMAGE ONTOCUSTOMER LOYALTY THE CASE OF NEVSEHIR

TALAS MUSTAFA (Dergi:ZFWT), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ZDB | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Toplumsal Bir Olgu Olarak Yoksulluk

TALAS MUSTAFA (Dergi:Akademik Bakış), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Open Access, ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Smoking and drug use among university students Itsrelation with social and family problems

ŞAHBUDAK ERCAN,ÇALIŞIR GÜLSÜM,KORKMAZ MURAT,KIRIK ALİ MURAT,TALAS MUSTAFA,POYRAZ EMEL,GÜMÜŞ SEFER,YILDIZ KAYA,GÜRKAN AYÇA,GERMİR HATİCE NUR,ŞEN ERDAL (Dergi:UHPPD), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:oPEN aCCESS | Cilt: | Sayı:14 | DOI: | ISSN:

An examinationof the methodsof coping with children agedbetween 7 and 17 andhaving different developmental characteristics

ŞAHBUDAK ERCAN,GÜRKAN AYÇA,TALAS MUSTAFA,KARTA NURULLAH,SAÇAN SELVİNAZ,YILDIZ KAYA,ŞEN ERDAL (Dergi:SSTB), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus | Cilt: | Sayı:17 | DOI: | ISSN:

Practical Examination of the expectations of mathematics branch teachers working in schools under the ministry of national education regarding in service training in Turkey

ŞAHBUDAK ERCAN,KORKMAZ MURAT,ŞEN ERDAL,ÇALIŞIR GÜLSÜM,TALAS MUSTAFA,YILDIZ KAYA,KARTA NURULLAH,GÜRKAN AYÇA,GERMİR HATİCE NUR (Dergi:ACED), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DRJI, EBSCO | Cilt: | Sayı:7 | DOI:10.17359/ACED.2015714078 | ISSN:2148-3973

A Study On The Environmental Attitudes Of Candidate Teachers:

YALÇINKAYA ELVAN,KARATAŞ ABDULLAH,TALAS MUSTAFA (Dergi:Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK Ulakbim SBVT | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİKAVRAMLARININ KURUMSALLAŞMIŞHASTANELERDE ÇALIŞAN ORTOPEDİ UZMANDOKTOR KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KORKMAZ MURAT, KILIÇ BÜLENT, YÜCEL ALİ SERDAR, TALAS, MUSTAFA (Dergi:UHBAB), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:2 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:2147-41682147-5385

Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği

TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:ZFWT), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:IndexCopernicus, ZDB | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1868-8934

Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Persfektifi

TALAS MUSTAFA (Dergi:TÜBAR), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt: | Sayı:XXIX | DOI: | ISSN:

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Tarım ve Gıda Güvenliği ve Çevre

TALAS MUSTAFA (Dergi:Karadeniz Dergi), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Çevre Bilinci Konusunda Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi

TALAS MUSTAFA (Dergi:ZFWT), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Indeks Copernicus (IC) | Cilt:2 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Bilgi Merkezinde Karar Verme Süreci

YILMAZ MALİK,TALAS MUSTAFA (Dergi:ZFWT), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index copernicus, ZDB | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Türkiye'de Kültür Politika ve Planlamalarında alevilik-Bektaşilik Meselesi

TALAS MUSTAFA (Dergi:TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AHCI | Cilt:9 | Sayı:56 | DOI: | ISSN:

Küreselleşeme Yerelleşme Çerçevesinde Türk Aleviliği

TALAS MUSTAFA, AKSOY NUMAN DURAK (Dergi:TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AHCI | Cilt:8 | Sayı:51 | DOI: | ISSN:

Atatürk Dönemi Kültür Politikaları

TALAS MUSTAFA (Dergi:TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:21 | Sayı:182 | DOI: | ISSN:

Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler

TALAS MUSTAFA (Dergi:ZFWT), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Mehmet Eröz’de Ölüm Adetleri Üzerine Bir Araştırma

TALAS MUSTAFA (Dergi:ZFWT), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Bölgelerarası Dengesizlik ve Son Teşvik Yasası (Malatya Örneği)

TALAS MUSTAFA (Dergi:TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:20 | Sayı:173 | DOI: | ISSN:

Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Tarihsel Sosyolojik Bir Araştırma

TALAS MUSTAFA (Dergi:TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:19 | Sayı:166 | DOI: | ISSN:

Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları

TALAS MUSTAFA,KAYA YAŞAR (Dergi:TÜBAR), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt: | Sayı:XXII | DOI: | ISSN:

Millî Kültürümüzün Dil Meselesi

TALAS MUSTAFA (Dergi:Türk Dünyası Araştırmaları), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Osmanlı Süsleme Sanatlarının Türk Kültür Tarihi Ekseninde Değerlendirilmesi

TALAS MUSTAFA, AKSOY NUMAN DURAK (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Tarihi süreçte Türk beslenme Kültürü ve Mehmet Eröz e göre Türk yemekleri

TALAS MUSTAFA (Dergi:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Küreselleşmenin Sonucu Olarak Türkiye de Kimlik Krizi

TALAS MUSTAFA (Dergi:Tabula Rasa Felsefe ve Teoloji), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:14 | DOI: | ISSN:

Mehmet Eröz’de Türklerde Totemizm

TALAS MUSTAFA (Dergi:Türkiyat Araştırmaları), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulakbim | Cilt: | Sayı:16 | DOI: | ISSN:

Örnek Bir Dış Siyaset Modeli Olarak Atatürk ün Yurtta Barış Dünyada Barış Politikası

TALAS MUSTAFA (Dergi:Selçuk Üniversitesi Türkiyat araştırmaları Dergisi), 2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco | Cilt: | Sayı:15 | DOI: | ISSN:

Mehmet Eröz deTürklerde Totemizm İzleri

TALAS MUSTAFA (Dergi:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBIM | Cilt: | Sayı:16 | DOI: | ISSN:

Küreselleşme-Bölgeselleşme Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri

TALAS MUSTAFA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Türk Dünyası Konusu

TALAS. MUSTAFA, KAYA. YAŞAR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Kültür Politikası ve Kültür Planlaması Ve Türk Dünyası Persfektifi

KAYA. YAŞAR, TALAS.MUSTAFA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Küresel Bir Tasarım: Çokkültürlülük

TALAS MUSTAFA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Girişimcilik Kültürü (Niğde Koyunlu Örneği)

TALAS. MUSTAFA, YALÇINKAYA. ELVAN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kültürel Miras Olarak Müzik

TALAS MUSTAFA, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk Beslenme Kültürü ve Turizm İlişkisi

TALAS MUSTAFA, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Neo Liberalism, State and Civil Society

TALAS. MUSTAFA, KOC. MUSTAFA, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye’nin Geleceği

TALAS MUSTAFA, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kafkaslar-Ortadoğu-Balkanlar Üçgenindeki Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri

TALAS. MUSTAFA, KAYA. YAŞAR, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Change from within or from outside: Ambivalent role of civil society organization in Turkey

KOC. MUSTAFA, TALAS.MUSTAFA, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk Siyasî Tarihi’nde Millî Mücadelenin Konumu

TALAS MUSTAFA, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Malatya’da Kayısı Monokültürü

TALAS MUSTAFA, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bölgelerarası Dengesizlik ve Son Teşvik Yasasına Eleştirel Bir Yaklaşım

TALAS MUSTAFA, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bir Dış Tehdit Unsuru Olarak Küreselleşme-Kültür Etkileşimi ve Türkiye

TALAS MUSTAFA, 2003
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Küreselleşme ve Kültür

TALAS MUSTAFA, 2003
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Ermeni Meselesi Çerçevesinde Osmanlı Devleti ve Türkiye

TALAS MUSTAFA, 2003
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Sosyal Antropoloji

TALAS MUSTAFA, 2014
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Eğtiim Sosyolojisi

TALAS MUSTAFA, 2013
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Sosyal Psikoloji

TALAS MUSTAFA, 2013
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Sosyoloji

MERTER. FERİDUN, TALAS. MUSTAFA, 2013
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-4350-22-3

Dünden Bugüne Küreselleşme, Yerelleşme ve Türkiye

TALAS MUSTAFA, 2010
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5543-08-2

Farklı Yönleriyle Küreselleşme

TALAS MUSTAFA, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-9944-397-28-0

Çokkültürlülük Kıskacında Ulus Devlet ve Türkiye

TALAS MUSTAFA, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-9944-397-33-9

Türkiye'de Sanayi Teşviği Uygulamaları

TALAS MUSTAFA, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-9944-397-34-6

 • image
  DİĞER 2014 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Yönetici

  Gençler El Ele

  Proje Konusu:Ulukışla Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndaki Bir Grup Öğrenciye Çevre Bilinci Kazandırma


 • image
  BAP 2010 - 2013

  Proje Konumu:Yönetici

  Ergenleri Suça İten Faktörler (Niğde Örneği)

  Proje Konusu:Gençlik


 • image
  Yüksek Lisans 2015   LÜTFULLAH ÇELİKTEN   Tamamlandı

  Sınıf öğretmenlerinin küresel vatandaşlık düzeyleri ile öğrencilere aktarmak istedikleri değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   MEHMET FATİH ÖZTÜRK   Tamamlandı

  Okul-çevre ilişkilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından değerlendirilmesi

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   KAMİL KAYA   Devam Ediyor

  KARACADAĞ TÜRKMEN AŞİRETİNDE ARABULUCULUK VE ARABULUCULUKTA DİNİN ETKİSİ: SİVEREK ÖRNEĞİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   HACI ARALA   Devam Ediyor

  2005-2015 Dönemi Sosyal Yardımlara Sosyolojik Bakış (Çiftlik Örneği)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   SEMA AĞAOĞLU   Devam Ediyor

  Alevilik Ve Sunnilik Algısının Toplumsal Yansımaları Üzerine Bir Araştırma

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   LÜTFULLAH ÇELİKTEN   Devam Ediyor

  SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERE AKTARMAK İSTEDİKLERİ DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   AYŞE UYSAL   Devam Ediyor

  ortaokul düzeyindeki öğrencilerin tüketim davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2008   MEHMET YÜKSEL   Tamamlandı

  Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın araştırılması

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Sosyal Bilimler Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2007   SERDAR AY   Tamamlandı

  Misyonerlik ve Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı • Adres:
 • Tel:0 388 225 4385
 • Email: