Akademik Unvanlar

 • 2015 / ...

  DOÇENT

 • 2008 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2007 / 2008

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

 • 2002 / 2007

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 • 1997 / 2002

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2007

  8. sınıf öğrencilerinin matematik gücünün belirlenmesi

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2000

  Kuantum Topolojiye Bir Giriş

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ

 • Lisans 1996

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2013
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  Ulusal Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

EBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EGZ0008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

FOR1008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

FOR1031 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

IMO1002 SOYUT MATEMATİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:7

IMO2015 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, ilköğretim matematik öğretim programının vizyon, misyon, öğrenme yaklaşımı, kazanımlar, etkinlikler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları açısından toplu bir şekilde incelenmesini sağlamak ve öğretmen adaylarının öğretim programlarının içeriği hakkında farkındalıklarını artırmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, ilköğretim matematik öğretim programının vizyon, misyon, öğrenme yaklaşımı, kazanımlar, etkinlikler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları açısından toplu bir şekilde incelenmesini sağlamak ve öğretmen adaylarının öğretim programlarının içeriği hakkında farkındalıklarını artırmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3005 İstatistik ve Olasılık I

Zorunlu Ders Amaç:Öğrenciyi olasılık teorisi hakkında bilgilendirme ve bu bilgileri günlük hayatta veya bilimsel araştırmalarda karşımıza çıkabilen bazı olaylara veya bazı (rastgele) değişkenlere uygulayabilme, bunlarla ilgili hesaplama yapabilme, bir değişkenin veya bir veri grubunun beklenen değerini (ortalamasını) , standart sapmasını , vs. öğretmek.

Dersin İçeriği

Öğrenciyi olasılık teorisi hakkında bilgilendirme ve bu bilgileri günlük hayatta veya bilimsel araştırmalarda karşımıza çıkabilen bazı olaylara veya bazı (rastgele) değişkenlere uygulayabilme, bunlarla ilgili hesaplama yapabilme, bir değişkenin veya bir veri grubunun beklenen değerini (ortalamasını) , standart sapmasını , vs. öğretmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3006 İSTATİSTİK VE OLASILIK II

Zorunlu Ders Amaç:Normal ve örnekleme dağılımının öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Normal ve örnekleme dağılımının öğrenilmesi

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3007 CEBİRE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IMO3011 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

IMO3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

IMO3019 PROJE GELİŞTİRME

Seçmeli Ders Amaç:Proje nedir? Proje tabanlı öğrenme nedir? İlköğretimde proje uygulamaları, İlköğretimde proje nasıl hazırlanır? sorularına cevap verilebilmesini sağlamak.

Dersin İçeriği

Proje nedir? Proje tabanlı öğrenme nedir? İlköğretimde proje uygulamaları, İlköğretimde proje nasıl hazırlanır? sorularına cevap verilebilmesini sağlamak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:10

IMO4007 OKUL DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

IMO4010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı karşılaştırmalı eğitimin temel bileşenlerini, karşılaştırmalı eğitimde araştırma ve uygulamayı, karşılaştırmalı eğitimde bazı araştırma sorunlarını öğretmektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı karşılaştırmalı eğitimin temel bileşenlerini, karşılaştırmalı eğitimde araştırma ve uygulamayı, karşılaştırmalı eğitimde bazı araştırma sorunlarını öğretmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4015 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:Matematik eğitimi alanında uygulanan yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının tanıtılması, bu yaklaşımların sınıf içi uygulamalarına ilişkin örnekler sunulması ve kavram-yöntem ilişkisinin kurulması.

Dersin İçeriği

Matematik eğitimi alanında uygulanan yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının tanıtılması, bu yaklaşımların sınıf içi uygulamalarına ilişkin örnekler sunulması ve kavram-yöntem ilişkisinin kurulması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMS0006 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖZDÜZENLEME

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IMS0009 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IMZ1006 SOYUT MATEMATİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IMZ2001 MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Zorunlu Ders Amaç:Matematik eğitimi ile ilgili öğretme-öğrenme yaklaşımlarının tanıtılması ve değerlendirilmesi.

Dersin İçeriği

Matematik eğitimi ile ilgili öğretme-öğrenme yaklaşımlarının tanıtılması ve değerlendirilmesi.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMZ2002 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MTE6105 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÜSTBİLİŞ

Seçmeli Ders Amaç:Matematik eğitiminde üstbilişsel düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının incelenmesi

Dersin İçeriği

Matematik eğitiminde üstbilişsel düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının incelenmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6106 MATEMATİKSEL GÜÇ GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Seçmeli Ders Amaç:Matematiksel güç kavramı, matematik eğitimindeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olma, matematiksel güç gelişimini destekleyen öğrenme-öğretme stratejlierini bilme, matematiksel gücü değerlendirme becerisi kazandırma.

Dersin İçeriği

Matematiksel güç kavramı, matematik eğitimindeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olma, matematiksel güç gelişimini destekleyen öğrenme-öğretme stratejlierini bilme, matematiksel gücü değerlendirme becerisi kazandırma.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6107 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ANALİZİ

Seçmeli Ders Amaç:Geçmişten günümüze ilköğretim matematik öğretim programının (1-8) felsefesi, öğrenme-öğretme yaklaşımı, içeriği, kazanımlar, etkinlikler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları açısından incelenmesi, farklı ülkelerde yürütülen programlarla karşılaştırılarak analiz edilmesi.

Dersin İçeriği

Geçmişten günümüze ilköğretim matematik öğretim programının (1-8) felsefesi, öğrenme-öğretme yaklaşımı, içeriği, kazanımlar, etkinlikler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları açısından incelenmesi, farklı ülkelerde yürütülen programlarla karşılaştırılarak analiz edilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6108 ÖĞRENME ORTAMLARI TASARIMI

Seçmeli Ders Amaç:Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve ilgili öğrenme stratejilerinin gelişim sürecini açıklayabilmesini; çağdaş öğrenme yaklaşımlarının temel kavramlarını ve tasarım ilkelerini tanımlayabilmesini; güncel yaklaşımlara dayalı ortamların nasıl tasarlanacağı hakkında önerilerde bulunabilmesini; belirlediği bir yaklaşıma dayalı bir öğrenme sürecini tasarlayabilme, geliştirilebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisini kazanmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve ilgili öğrenme stratejilerinin gelişim sürecini açıklayabilmesini; çağdaş öğrenme yaklaşımlarının temel kavramlarını ve tasarım ilkelerini tanımlayabilmesini; güncel yaklaşımlara dayalı ortamların nasıl tasarlanacağı hakkında önerilerde bulunabilmesini; belirlediği bir yaklaşıma dayalı bir öğrenme sürecini tasarlayabilme, geliştirilebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisini kazanmasını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

SNF5113 MATEMATİK ÖĞRETİMİ PROGRAMLARININ ANALİZİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SNF5114 MATEMATİK ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SNF5128 MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SNF5141 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SNF5142 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARI TASARIMI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SNF7018 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARI TASARIMI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SNF7020 MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SOP3007 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOP3008 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:International Journal Of Eurasia Social Sciences), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:8 | Sayı:27 | DOI: | ISSN:

Teacher Training System and Process Opinions of Teacher Candidates on Teacher Qualifications

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:Higher Education Studies), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIC | Cilt:6 | Sayı:3 | DOI:10.5539/hes.v6n3p114 | ISSN:1925-475X

Öğretim Elemanlarının 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri

KÖĞCE DAVUT, ÖZPINAR İLKNUR, MANDACI ŞAHİN SEHER, AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCHO Host, Directory of Open Access Journals, e-journals in Education NewJour , Research Bible, ASOS, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin , Araştırmax, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing | Cilt: | Sayı:22 | DOI: | ISSN:

Matematik Gücünün Değerlendirilmesi

MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:8 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:1307-1076

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri

MANDACI ŞAHİN SEHER, AYDOĞAN YENMEZ ARZU, ÖZPINAR İLKNUR, KÖĞCE DAVUT (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

The Effect Of Using Metacognitive Strategies For Solving Geometry Problems On Students’ Achievement And Attitude

MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:Educational Research and Reviews), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIC | Cilt:8 | Sayı:19 | DOI: | ISSN:

The Adaptation of Self-Directed Mathematics Learning Attitude Scale into Turkish

MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:Eğitim ve Bilim), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:38 | Sayı:69 | DOI: | ISSN:

Süreç Değerlendirmesi Neticesinde Elde Edilen Verilerin Eğitim Öğretim Etkinliklerini Düzenlemede Kullanılması: Koordinat Ekseniyle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespitine İlişkin Bir Test Geliştirme Çalışması

BAKİ ADNAN, MANDACI ŞAHİN SEHER, TÜRKDOĞAN ALİ (Dergi:Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, DOAJ, INDEXCOPERNICUS | Cilt:10 | Sayı:37 | DOI: | ISSN:

Bir Sorunun Söyledikleri: Fonksiyonlar ve Grafikleri Konusunda Bir Özel Durum Çalışması

BAKİ ADNAN, MANDACI ŞAHİN SEHER, TÜRKDOĞAN ALİ (Dergi:E-Journal of New World Sciences Academy), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:5 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Derslerindeki Akademik Başarıları İle Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki

MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:E-Journal of New World Sciences Academy), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIC | Cilt:5 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

A New Model To Assess The Mathematical Power

MANDACI ŞAHİN SEHER,BAKİ ADNAN (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:9 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Bilgisayar Destekli Kavram Haritası Yöntemiyle Öğretmen Adaylarının Matematiksel Öğrenmelerinin Değerlendirilmesi

BAKİ ADNAN, MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET), 2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIC, EDUCATION INDEX | Cilt:3 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Öğretmen Adaylarının Farklı Disiplinlerde Materyal Kullanımına İlişkin Yeterlikleri

MANDACI SEHER, KAHYAOĞLU HÜLYA, YAVUZER YASEMİN, TOPRAK EKREM, DENİZ YUSUF (Dergi:Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi), 2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri

KÖĞCE DAVUT, ÖZPINAR İLKNUR, MANDACI ŞAHİN SEHER, AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretmen Adaylarının TPCK Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programinin Bileşenlerine İlişkin Görüşleri

MANDACI ŞAHİN SEHER, AYDOĞAN YENMEZ ARZU, ÖZPINAR İLKNUR, KÖĞCE DAVUT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

A New Model To Assess The Mathematical Power

MANDACI ŞAHİN SEHER, BAKİ ADNAN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Reflections From A Question

BAKİ ADNAN, MANDACI ŞAHİN SEHER, TÜRKDOĞAN ALİ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematiğe yönelik inanç ölçeğinin geliştirilmesi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU, MANDACI ŞAHİN SEHER, KÖĞCE DAVUT, ÖZPINAR İLKNUR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÖZPINAR İLKNUR, KÖĞCE DAVUT, AYDOĞAN YENMEZ ARZU, MANDACI ŞAHİN SEHER, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim 4. Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Üst Biliş Stratejilerinin Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi

KENDİR FATMA, MANDACI ŞAHİN SEHER, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematik ve Yaşam Konulu Projelerin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe İlişkin Görüşlerine Etkisi

MANDACI ŞAHİN SEHER, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Derslerindeki Akademik Başarıları İle Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki

MANDACI ŞAHİN SEHER, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematik Gücü Nedir, Nasıl Değerlendirilebilir?

BAKİ ADNAN, MANDACI ŞAHİN SEHER, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Düğüm Genlikleri

ALTINTAŞ İSMET, MANDACI SEHER, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Araştırma Deseni, Nicel, Nitel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (Research Design; Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches)

MANDACI ŞAHİN SEHER, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

 • image
  Yüksek Lisans 2015   MUSTAFA ÇALIŞKAN   Devam Ediyor

  Oyun Destekli Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Güçlüğü Bulunan 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına ve Matematik Dersine Yönelik Tutumuna Etkisi.

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   NESRİN GÜZEY   Devam Ediyor

  İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersi problem çözme becerileri ile okuduğunu anlama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   FATMA PEHLİVAN   Tamamlandı

  İlköğretim beşinci sınıf matematik dersinde üstbiliş stratejileri kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı • Adres:
 • Tel:0 388 225 4347
 • Email: