Akademik Unvanlar

 • 1995 / 2009

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2009

  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

 • Yüksek Lisans 1997

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1993

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

Yıla Göre Sırala:

Kuzey batı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması

SERAY ÖZGÜR, YÜCEL YILMAZ, SİNAN ÖNGEN (Dergi:İTÜ Dergisi/d mühendislik), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:9 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

GEOLOGICAL AND PETROLOGICAL STUDY OF THE CAMYAYLA PLUTON OF THE CAN REGION, NW ANATOLIA

SERAY ÖZGÜR, YÜCEL YILMAZ, SİNAN ÖNGEN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

KB Anadolu Çan Yöresindeki Çamyayla Plütonunun Jeolojik ve Petrolojik İncelenmesi

SERAY ÖZGÜR, YÜCEL YILMAZ, SİNAN ÖNGEN, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Kuzeybatı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresinde yer alan volkanik kayaçların jeolojik ve petrolojik özellikleri ile volkanizmanın jeotektonik evriminin araştırılması

SERAY SÖYLEMEZOĞLU, YÜCEL YILMAZ, SİNAN ÖNGEN, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Ecemiş Fay Kuşağı Yöresi (Hasandağı-Melendiz) volkanizması ve ürünleri.

İBRAHİM ÇOPUROĞLU, SERAY SÖYLEMEZOĞLU, 1998
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

NİĞDE YÖRESİ POMZA YATAKLARI

İBRAHİM ÇOPUROĞLU, SERAY SÖYLEMEZOĞLU, 1997
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

 • image
  ARAŞTIRMA PROJESİ 2004 - 2007

  Proje Konumu:Proje Koordinatörü

  Kuzey Anadolu?da Çanakkale-Çan Yöresinde yer alan volkanik kayaçların jeolojik ve petrolojik özellikleri ile volkanizmanın jeoteknik evriminin araştırılması

  Proje Konusu:Kuzey Anadolu?da Çanakkale-Çan Yöresinde yer alan volkanik kayaçların jeolojik ve petrolojik özellikleri ile volkanizmanın jeoteknik evriminin araştırılması


 • image
  ARAŞTIRMA PROJESİ 2001 - 2003

  Proje Konumu:Proje Koordinatörü

  KB Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresinde yeralan volkanik kayaçların jeolojik ve petrolojik özellikleri ile volkanizmanın jeotektonik özelliklerinin araştırılması

  Proje Konusu:Magmatik kayaçlar • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Merkez Yerleşke- 51240 / NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2308
 • Email: