Akademik Unvanlar

 • 2009 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)

 • Yüksek Lisans 2010

  Banka çalışanlarının duygusal zekalarının örgütsel bağlılıklarına etkisi üzerine bir araştırma

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , İŞLETME BÖLÜMÜ

 • Lisans 1995

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BAF1010 BANKACILIĞA GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF1010 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF2010 BANKA VE SİGORTA HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:Banka ve sigortacılığın amacı ve genel tanımlar ile ilgili konulara giriş yapmak; Türkiye?de banka ve sigorta işletmelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamaktır

Dersin İçeriği

Banka ve sigortacılığın amacı ve genel tanımlar ile ilgili konulara giriş yapmak; Türkiye?de banka ve sigorta işletmelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamaktır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BAF3003 BANKA İŞLETMECİLİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF3004 SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF4005 KREDİ DERECELENDİRME

Seçmeli Ders Amaç:Bankalarda kredi yönetimini, amacı ve kapsamıyla kavratmak, kredi riski analizini öğretmek, kredilendirme ve sonrasında izleme faaliyetlerini müşteri-banka ilişkileri çerçevesinde öğretmek.

Dersin İçeriği

Bankalarda kredi yönetimini, amacı ve kapsamıyla kavratmak, kredi riski analizini öğretmek, kredilendirme ve sonrasında izleme faaliyetlerini müşteri-banka ilişkileri çerçevesinde öğretmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BAF4015 ULUSLARARASI BANKACILIK VE UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

BAN1003 GENEL MUHASEBE

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAN1009 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAN1010 TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Sigortacılık hakkında genel bilgi sahibi olmaları, sigortanın temel kavramları ve sigorta sözleşmesinin tarafları , sorumlulukları hakkında bilgilendirmek.

Dersin İçeriği

Sigortacılık hakkında genel bilgi sahibi olmaları, sigortanın temel kavramları ve sigorta sözleşmesinin tarafları , sorumlulukları hakkında bilgilendirmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN1018 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BAN2002 FON YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2005 BANKACILIK HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2009 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:2

BAN2010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:2

BAN2011 HİZMET PAZARLAMASI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin genel amacı; öğrencilere pazarlama ve hizmetlerin gelişimini izleyerek hizmetlerin neler olduğunu kavrayabilmenin yollarını göstermektedir. Ayrıca hizmet ile malı birbirinden ayırt edebilmelerinin sağlanması ve hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanlarını kavrayabilme ile bireysel hizmetler ve müşteri tatmin yöntemlerini kavrayabilmede, temel ikna yöntemlerini bilmeleri ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin genel amacı; öğrencilere pazarlama ve hizmetlerin gelişimini izleyerek hizmetlerin neler olduğunu kavrayabilmenin yollarını göstermektedir. Ayrıca hizmet ile malı birbirinden ayırt edebilmelerinin sağlanması ve hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanlarını kavrayabilme ile bireysel hizmetler ve müşteri tatmin yöntemlerini kavrayabilmede, temel ikna yöntemlerini bilmeleri ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2014 SİGORTA HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:Sigorta kavramı,sigorta sözleşmeleri ve bunların özelliklerininin anlaşılması. Sigorta türlerinin neler olduğunun bilinmesi .Sigorta hukunun kaynakları, sigortanın faydaları ve sigortanın temel prensiplerinin neler olduğunun anlaşılması dersin amacıdır.

Dersin İçeriği

Sigorta kavramı,sigorta sözleşmeleri ve bunların özelliklerininin anlaşılması. Sigorta türlerinin neler olduğunun bilinmesi .Sigorta hukunun kaynakları, sigortanın faydaları ve sigortanın temel prensiplerinin neler olduğunun anlaşılması dersin amacıdır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2015 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2026 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2029 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Bankaların en önemli ürünü olan krediler hakkında temel bilgilerin edindirilmesidir.Müşterinin krediyi talep etmesinden itibaren kredi tahsisi, kullandırılması ve sona erdirilmesine kadar olan aşamalardaki bütün teorik ve pratik bilgilerin verilmesidir.

Dersin İçeriği

Bankaların en önemli ürünü olan krediler hakkında temel bilgilerin edindirilmesidir.Müşterinin krediyi talep etmesinden itibaren kredi tahsisi, kullandırılması ve sona erdirilmesine kadar olan aşamalardaki bütün teorik ve pratik bilgilerin verilmesidir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2030 FON YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

BAN2031 BANKACILIK HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SGK1010 KAMU HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL4012 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKTE SİGORTA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

YER1002 ANAYASA HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

YER2011 İDARE HUKUKU

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Sigortacılığa Giriş

AKIN SİBEL,YILDIRIM İSMAİL,IŞIK MURŞİT,ÇAĞLAK EMİN,DEDE MAZHAR,DENİZ GÜLHAN,KAYA GÖKHAN,PEHLİVAN ÖMER SİNAN,COŞKUN SELİN,POYRAZ CAN SEMA,CAN YEŞİM, 2017
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-5044-98-5

Bankacılığa Giriş

AKIN SİBEL,YILDIRIM İSMAİL,akın hale,UYAR HİLAL İLGİN,KÖSEOĞLU RABİA,POYRAZ CAN SEMA,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,ERDOĞAN SERDAR,ÇELİK TÜLAY,CAN YEŞİM, 2016
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-5044-80-0


 • Adres:
 • Tel:0 388 211 2891
 • Email: