Akademik Unvanlar

 • 2008 / ...

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2016

  Türk Tiyatrosunda Uyarlama (1860-1923)

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)

 • Lisans 2006

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

SBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE1003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI I

Zorunlu Ders Amaç:1923-1980 dönemi Türk şiirinin genel özellikleri ve başlıca temsilcileri ve eserleri hakkında temel bilgi kazandırarak dönemin şiirlerini tahlil etme kaabiliyeti kazandırmak.

Dersin İçeriği

1923-1980 dönemi Türk şiirinin genel özellikleri ve başlıca temsilcileri ve eserleri hakkında temel bilgi kazandırarak dönemin şiirlerini tahlil etme kaabiliyeti kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE1004 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI II

Zorunlu Ders Amaç:1923-1980 arası Türk nesrinin genel özelliklerinin belirtilmesi ve seçilmiş metinlerin tahlilinin yapılması.

Dersin İçeriği

1923-1980 arası Türk nesrinin genel özelliklerinin belirtilmesi ve seçilmiş metinlerin tahlilinin yapılması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE1013 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE2003 YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATI III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3017 ŞİİR TAHLİLİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3018 ŞİİR TAHLİLİ II

Seçmeli Ders Amaç:Cumhuriyet döneminin farklı grup ve anlayışına sahip şairlerinin şiirlerinden örnek metinlerin tahlil edilmesi yoluyla çeşitli şiir anlayışlarının öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Cumhuriyet döneminin farklı grup ve anlayışına sahip şairlerinin şiirlerinden örnek metinlerin tahlil edilmesi yoluyla çeşitli şiir anlayışlarının öğretilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TDE6165 MODERN TÜRK TİYATROSU I

Seçmeli Ders Amaç:Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar süreçteki Türk tiyatrosunu tanıtmak.

Dersin İçeriği

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar süreçteki Türk tiyatrosunu tanıtmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6167 1950 SONRASI TÜRK HİKAYESİ

Seçmeli Ders Amaç:1950 sonrası Türk hikâyesini tanıtmak.

Dersin İçeriği

1950 sonrası Türk hikâyesini tanıtmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7141 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK TİYATROSU I

Seçmeli Ders Amaç:Türk ve dünya tiyatrosundan seçilen örnek metinlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi yoluyla Tanzimat’tan Cumhuriyet’e modern Türk tiyatrosu üzerindeki batı tesirini ortaya koymak.

Dersin İçeriği

Türk ve dünya tiyatrosundan seçilen örnek metinlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi yoluyla Tanzimat’tan Cumhuriyet’e modern Türk tiyatrosu üzerindeki batı tesirini ortaya koymak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDS2007 YAZIŞMA TEKNİKLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

TUR2007 YENİ TÜRK EDEBİYATI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TUR2008 YENİ TÜRK EDEBİYATI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TUR3007 DÜNYA EDEBİYATI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

”Ahmet Vefik Paşa’nın Uyarlamalarında Halk Dili Kullanımı”

BULUT SİBEL (Dergi:MILLI FOLKLOR), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AHCI | Cilt: | Sayı:120 | DOI: | ISSN:1300-3984

”CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA GÖLGEDE KALMIŞ BİR KALEM: AFİF OBAY”

BULUT SİBEL (Dergi:The Journal of Turkic Lnaguage and Literature Surveys), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2536-4510

TANZİMAT DÖNEMİ TİYATRO UYARLAMALARININ DİLDE SADELEŞME HAREKETİ AÇISINDAN ÖNEMİ

BULUT SİBEL (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt: | Sayı:42 | DOI:10.17133/tubar.365343 | ISSN:1300-7874

Modern Türk Şiirinde Divan Sahibi Şairler

ERGÜN NURTAÇ,BULUT SİBEL (Dergi:Modern Türklük Araştırmaları Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt:13 | Sayı:2 | DOI:10.1501/MTAD.13.2016.2.12 | ISSN:

Üniversite Öğrencilerinin Edebiyat Klasiklerini Okuma Eğilimlerinde Sinema Dizi Film Uyarlamalarının Etkisi

BULUT SİBEL (Dergi:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, EBSCO | Cilt:9 | Sayı:42 | DOI: | ISSN:1307-9581

Romandan Piyese Bir Uyarlama Örneği Olarak Çalıkuşu

BULUT SİBEL (Dergi:Journal of Turkish Studies), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, EBSCO | Cilt:10 | Sayı:Volume 10 Issue 16 | DOI:10.7827/TurkishStudies.8786 | ISSN:1308-2140

"TÜRKİYE’DE 2006-2010 YILLARI ARASINDA ŞİİR KURAMI KAYNAKÇASI "

BULUT SİBEL,GÖKALP ALPASLAN GÜZİN GONCA,ŞÜHEDA ÖNAL (Dergi:TÜRKBİLİG), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, EBSCO | Cilt: | Sayı:2013/26 | DOI: | ISSN:

“Tevfik Fikret ve Mehmet Âkif Ersoy’un İdeal Gençleri Halûk ve Âsım’a Karşılaştırmalı Bir Bakış”

HATİPOĞLU SİBEL (Dergi:TÜRK KÜLTÜRÜ), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA | Cilt: | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

"Türkiye'de 2000-2005 Yılları Arasında Şiir Kuramı Kaynakçası"

ALPASLAN GÖKALP GONCA, HATİPOĞLU SİBEL, ÖNAL ŞÜHEDA (Dergi:Türkbilig), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, EBSCO | Cilt: | Sayı:2012/23 | DOI: | ISSN:

"Eşikte Parlayan İnci ve İlahi Sırrı Fısıldayan Ney ya da Pinhan ve Suskunlar'da Tasavvuf"

HATİPOĞLU SİBEL (Dergi:TURKISH STUDIES), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, EBSCO | Cilt: | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

“Toplum-Birey-Cinnet Üçgeni ve Böcekleşen Yaşamlar: Toplum Böceği”

BULUT SİBEL (Dergi:Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi),
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM TR Dizin, ASOS İndex , EBSCO | Cilt:29 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2149-3243

”Çok Yönlü Bir Yazı Makinesi: Çevirmen, Şair, Yazar Afif Obay”

BULUT SİBEL, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

”Kuzeybatı Türk Lehçeleri Çağdaş Edebiyatlarından Türkiye Türkçesine Aktarılan Edebi Eserler”

ERGÜN NURTAÇ,BULUT SİBEL, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

Sevinç Çokum un Tarihî Romanlarında Savaşve Göçle Sınanmış Kadın Kimliği

BULUT SİBEL, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

"Modern Türk Şiirinde Divan Sahibi Şairler"

ERGÜN NURTAÇ,BULUT SİBEL, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

“Günümüz Türk Edebiyatında Bosna Savaşı”

HATİPOĞLU SİBEL, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

“Yeni Türk Edebiyatında Gezi Yazılarına Yansıyan Arap Dünyası”

HATİPOĞLU SİBEL, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

"Ayla Kutlu'nun Son Romanı Asi...Asi'de Kent İmgesi"

HATİPOĞLU SİBEL, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:2012

“Türk Gençliği Karşısında Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy”

HATİPOĞLU SİBEL, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Davetli konuşmacı | Cilt: | Sayı:

“Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret’in İdeal Gençleri Halûk ve Âsım’a Karşılaştırmalı Bir Bakış”

HATİPOĞLU SİBEL, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Davetli konuşmacı | Cilt: | Sayı:

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

BULUT SİBEL, 2018
Kitap Kitap Türü:Ansiklopedi Maddesi | ISBN:

Türk Tiyatrosunda Uyarlama (1860-1923)

BULUT SİBEL, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

Kuş Kitabı

BULUT SİBEL,SEVER Mustafa,KÜÇÜK ABONOZ,TÜRKTAŞ MEVLÜT METİN,BEKAR BEYTULLAH,KAHYAOĞLU SİNAN,ERGUN PERVİN,BALABAN TUĞRUL,TEK RECEP,AÇA MEHMET,YILMAZ KUDRET AYŞE,ÇETİN NECAT,GÜRSOY NASKALİ EMİNE,KOYUNCU EMİNE SERPİL,ERDOĞAN ÖZTÜRK ARZU,ÖZATALAY GÖKÇE ZEYNEP,SARICA BEDRİ,SOLDAN UĞUR,YASTIKÇI DEMİR HABİBE,ASİLTÜRK BAKİ,ÖZ MUHAMMET CEM,ALTUN SEZİN SEDA,YILMAZ ORHAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9506-18-2

Renk Kitabı

BULUT SİBEL,KÜÇÜK ESMA,KÜÇÜK TURSUN FATMAGÜL,KOÇ KESKİN NESLİHAN,BAYRAKTAR ERTEN NESRİN,ÜSTÜN KORAY,YALÇIN ÇELİK SIDDIKA DİLEK,ÇAĞLAR NEVZAT,ERDAĞI DOĞUER FATMA BİNNUR,ÇÜRÜK YASEMİN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:6054907977

İNTER-DİSİPLİNER YAKLAŞIMLA GENÇLİĞİN UMUDU TOPLUMUN BEKLENTİLERİ

ERGÜN NURTAÇ,BULUT SİBEL,BARAN AYLİN,ÖNAL ŞUHEDA, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-491-437-5

Edebi Eserden Beyaz Perdeye

BULUT SİBEL, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN: 6053244974

 • image
  DİĞER - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Uzman

  Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  Proje Konusu:Terim ve Kavram Bilgisi


 • image
  DİĞER - Tamamlandı

  Proje Konumu:Uzman

  Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi

  Proje Konusu:Edebiyat Terimleri • Adres:Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 51240 Merkez Yerleşke/NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2114
 • Email: