Akademik Unvanlar

 • 2017 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  Ergenlerde görülen saldırgan davranışlarda ebeveyn ve ergenlere uygulanan psikoeğitim programının etkisinin incelenmesi

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , EĞİTİM BİLİMLERİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2009

  İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2005

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ , EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BED4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BTO4004 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EGS0001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EGS0008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EGS0008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EMS0002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Ders öğretmenlerin ve psikolojik danışman adaylarının çocukluk ve ergenlikteki gelişimsel dönemlere ve özelliklere odaklanmakta, ihtiyaç duyulan önleme ve koruma programlarının geliştirilmesi için donanım sağlamaktadır.

Dersin İçeriği

Ders öğretmenlerin ve psikolojik danışman adaylarının çocukluk ve ergenlikteki gelişimsel dönemlere ve özelliklere odaklanmakta, ihtiyaç duyulan önleme ve koruma programlarının geliştirilmesi için donanım sağlamaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

EMZ0002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EMZ0002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FBO4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FOR1001 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

FOR1015 REHBERLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1031 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

IMO1010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IMO4005 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MUZ1018 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUZ4011 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

OKU1005 PSİKOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RES4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD1003 PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD2004 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

Zorunlu Ders Amaç:İletişim becerilerinin kişiler arası ilişkide önemini kavramak ve kişiler arası ilişkilere farklı bir açıdan bakmaya yardımcı olmak

Dersin İçeriği

İletişim becerilerinin kişiler arası ilişkide önemini kavramak ve kişiler arası ilişkilere farklı bir açıdan bakmaya yardımcı olmak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD2005 OKULLARDA GÖZLEM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

RPD3001 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD3002 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:4

RPD3003 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD3006 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik değerlendirme yapabilmenin temel ilkelerini kavramalarını, normal ve normal dışı davranışları tanımalarını ve sınıflamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik değerlendirme yapabilmenin temel ilkelerini kavramalarını, normal ve normal dışı davranışları tanımalarını ve sınıflamalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD3008 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD3021 CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

RPD4001 PSİKOLOJİK TESTLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:4

RPD4002 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:6

RPD4003 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

RPD4004 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

RPD4006 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

RPD4008 KURUM DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

RPD4009 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

RPD4022 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersle öğrenciler, aile terapisini ve bu alandaki başlıca teorileri kavrayabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Bu dersle öğrenciler, aile terapisini ve bu alandaki başlıca teorileri kavrayabileceklerdir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6117 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

Seçmeli Ders Amaç:Aile terapilerinin tarihsel gelişimini öğrenme Aile terapisinin kuramsal temellerini anlama, Temel aile terapisi modellerini açıklama, Alandaki son gelişmelerden haberdar olma, Sistem yaklaşımlarını öğrenme, Bireysel terapi-aile terapisi farkı öğrenme, Uygun terapi tekniklerini öğrenme.

Dersin İçeriği

Aile terapilerinin tarihsel gelişimini öğrenme Aile terapisinin kuramsal temellerini anlama, Temel aile terapisi modellerini açıklama, Alandaki son gelişmelerden haberdar olma, Sistem yaklaşımlarını öğrenme, Bireysel terapi-aile terapisi farkı öğrenme, Uygun terapi tekniklerini öğrenme.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6122 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Aile ve evlilik danışması ve yardım becerilerini betimleme, aile ve evlilik danışması ve temel terapötik becerileri tanımlama, aile ve evlilik danışma süreci ve olası problemleri rapor etme, aile ve evlilik danışması ve müdahale stratejilerini tanımlama, aile ve evlilik danışmanının danışma sürecini başlatma, geliştirme ve bitirme aşamalarındaki izlediği yol haritasını özetleme. Aile ve evlilik ile ilgili psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kuralları ve danışma yönetimi becerilerini ifade etme, bir aile psikolojik danışma grubunu oluşturma , planlama ve yönetme.

Dersin İçeriği

Aile ve evlilik danışması ve yardım becerilerini betimleme, aile ve evlilik danışması ve temel terapötik becerileri tanımlama, aile ve evlilik danışma süreci ve olası problemleri rapor etme, aile ve evlilik danışması ve müdahale stratejilerini tanımlama, aile ve evlilik danışmanının danışma sürecini başlatma, geliştirme ve bitirme aşamalarındaki izlediği yol haritasını özetleme. Aile ve evlilik ile ilgili psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kuralları ve danışma yönetimi becerilerini ifade etme, bir aile psikolojik danışma grubunu oluşturma , planlama ve yönetme.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPD6126 AİLEDE ŞİDDETSİZ KARŞI KOYMA

Seçmeli Ders Amaç:Çocuk ve ergenlerde görülen şiddet davranışları ile baş etme konusunda “Şiddetsiz Karşı Koyma Modeli”nin tanıtılması, psikolojik danışmanların, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları çerçevesinde anne-babaların çocuklar ve ergenlerde görülen yıkıcı şiddet davranışları ile baş etme becerilerinin artırılması, ailelerde sosyal destek ağlarını genişletme becerileri kazandırılması, anne babaların yaşamış oldukları yetersizlik, çaresizlik ve aşırı stres duygulanımlarının azaltılması.

Dersin İçeriği

Çocuk ve ergenlerde görülen şiddet davranışları ile baş etme konusunda “Şiddetsiz Karşı Koyma Modeli”nin tanıtılması, psikolojik danışmanların, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları çerçevesinde anne-babaların çocuklar ve ergenlerde görülen yıkıcı şiddet davranışları ile baş etme becerilerinin artırılması, ailelerde sosyal destek ağlarını genişletme becerileri kazandırılması, anne babaların yaşamış oldukları yetersizlik, çaresizlik ve aşırı stres duygulanımlarının azaltılması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPS0018 AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilere aile bireyleri arasındaki ilişkiler konusundaki kavramlarla ilgili temel bilgi ve anlayış kazandırmak.

Dersin İçeriği

Öğrencilere aile bireyleri arasındaki ilişkiler konusundaki kavramlarla ilgili temel bilgi ve anlayış kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ1001 PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:İnsan davranışlarının ortaya çıkışı ve normal-normal dışı davranışa ilişkin temel kavram ve ilkeler ile psikolojinin temel alanlarının diğer bilim dalları ile ilişkisine yönelik bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

İnsan davranışlarının ortaya çıkışı ve normal-normal dışı davranışa ilişkin temel kavram ve ilkeler ile psikolojinin temel alanlarının diğer bilim dalları ile ilişkisine yönelik bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ3001 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 1

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik değerlendirme yapabilmenin temel ilkelerini kavramalarını, normal ve normal dışı davranışları tanımalarını ve sınıflamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik değerlendirme yapabilmenin temel ilkelerini kavramalarını, normal ve normal dışı davranışları tanımalarını ve sınıflamalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

RPZ3003 PSİKOLOJİK TESTLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

SBO2013 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SBO4010 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adaylarının; Rehberlik ve Psikolojik Danışma konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını, rehberliğini önemini ve gereğini kavramalarını,meslek hayatında rehberlik etkinliklerini gereği gibi uygulayabilecek ve böylece öğrencilerinin gelişim özelliklerini yakından takip ederek, onların sağlıklı ve başarılı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının; Rehberlik ve Psikolojik Danışma konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını, rehberliğini önemini ve gereğini kavramalarını,meslek hayatında rehberlik etkinliklerini gereği gibi uygulayabilecek ve böylece öğrencilerinin gelişim özelliklerini yakından takip ederek, onların sağlıklı ve başarılı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

SOP4011 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TUR4009 REHBERLİK

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adaylarının; Rehberlik ve Psikolojik Danışma konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını, rehberliğini önemini ve gereğini kavramalarını,meslek hayatında rehberlik etkinliklerini gereği gibi uygulayabilecek ve böylece öğrencilerinin gelişim özelliklerini yakından takip ederek, onların sağlıklı ve başarılı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının; Rehberlik ve Psikolojik Danışma konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını, rehberliğini önemini ve gereğini kavramalarını,meslek hayatında rehberlik etkinliklerini gereği gibi uygulayabilecek ve böylece öğrencilerinin gelişim özelliklerini yakından takip ederek, onların sağlıklı ve başarılı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Yıla Göre Sırala:

The relationship between assertiveness and separation-individuation in adolescents

PARMAKSIZ İZZET,KILIÇARSLAN SUAT (Dergi:Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:10 | Sayı:3 | DOI:10.14527/pegegog.2020.027 | ISSN:2146-0655

Violence in Couple Relationships: Relational Factors, Family of Origin Experiences and Coping Strategies

KILIÇARSLAN SUAT,PARMAKSIZ İZZET (Dergi:Journal of Qualitative Research in Education), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI - Emerging Sources Citation Index | Cilt:8 | Sayı:3 | DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.7m | ISSN:2148-2624

Turkish Young-Old Adults’ Self-Perceptions of Aging.

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN (Dergi:Ageing International), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI | Cilt: | Sayı: | DOI:10.1007/s12126-020-09381-y | ISSN:0163-5158

Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcıları Olarak Sosyal Kaygı ve Duygusal Özerklik

KILIÇARSLAN SUAT,PARMAKSIZ İZZET (Dergi:Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:16 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1306-7850

Şiddetsiz Karşı Koyma Programının Ebeveynlerin Aile İlişkileri ve Ebeveynlik Algıları Üzerindeki Etkisi

KILIÇARSLAN SUAT,ÖRDEM Serdal,TALTEKİN Aslı,ARDIÇ Recai (Dergi:Pamukkale University Journal of Education), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCİ | Cilt:45 | Sayı:45 | DOI:10.9779/PUJE.2018.230 | ISSN:1301-0085

Şiddet Davranışları Olan Çocuklara Sahip Ebeveynlere Yönelik Şiddetsiz Karşı Koyma Programının Etkisi

KILIÇARSLAN SUAT (Dergi:Kastamonu Eğitim Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:27 | Sayı:2 | DOI:10.24106/kefdergi.2691 | ISSN:2147-9844

Kız Ergenlerin Anne-Baba-Ergen Arasındaki Çatışma Durumlarına ve Ebeveyn Tepkilerine İlişkin Görüşleri

YAVUZER YASEMİN,LİMAN BELGİN,KILIÇARSLAN SUAT (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:50 | DOI:10.21764/maeuefd.512601 | ISSN:1302-8944

Relationships Amongst Aggression, Self-Theory, Loneliness, and Depression in Emerging Adults

YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KILIÇARSLAN SUAT (Dergi:Psychological Reports), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:122 | Sayı:4 | DOI:10.1177/0033294118784866 | ISSN:0033-2941

Ebeveynler İçin Yeni Bir Baş Etme Modeli: Yeni Otorite, Şiddetsiz Karşı Koyma

KILIÇARSLAN SUAT,ERDEM KEKLİK DEVRİM (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:0 | Sayı:44 | DOI:10.21764/maeuefd.331990 | ISSN:1302-8944

An Analysis of Adolescent and Parental Views on the Psychoeducation Program for Coping with Aggressive Behaviors

KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL (Dergi:Journal of Education and Training Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:5 | Sayı:6 | DOI:10.11114/jets.v5i6.2307 | ISSN:2324-8068

Ergenlerde Görülen Saldırgan Davranışlarda Ebeveyn ve Ergenlere Uygulanan Psikoeğitim Programının Etkisinin İncelenmesi

KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL (Dergi:Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Akademik Sosyal Bilimler İndeksi, SOBED, Scientific Indexing Services, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2148-4996

The study of the relationship between the self esteem, body mass ındex and life quality of adolescentspErgen bireylerin benlik saygısı, beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi

KILIÇARSLAN SUAT,SANBERK İSMAİL (Dergi:Journal of Human Sciences), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:13 | Sayı:2 | DOI:10.14687/jhs.v13i2.3850 | ISSN:2458-9489

Çatışma Çözme Eğitim Programının ilköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Davranışları Üzerindeki Etkisi

KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL (Dergi:Çukurova Üniveritesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:24 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1304-8899

İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI OLMAYANİNANÇLARI İLE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL (Dergi:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:19 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1304-8899

The Moderating Effect Of Gender, Education Level, Number Of Children And IncomeLevel On The Relationship Between Marital Adjustment And Communication Skills

KILIÇARSLAN SUAT, 2020
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ergenlerde Sosyal Kaygı, Duygusal Özerklik ve Şiddet Eğilimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

KILIÇARSLAN SUAT,PARMAKSIZ İZZET, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ergenlerde Güvengenlik, Çekingenlik ve Ayrışma-Bireyleşme Arasındaki İlişkiler

PARMAKSIZ İZZET,KILIÇARSLAN SUAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türk Toplumunda Kişisel, İlişkisel ve Köken Aile Özelliklerinin Boşanma Sürecine Etkileri

KILIÇARSLAN SUAT,ŞAHAN BİRSEN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Examination of the perceptions of young-old adults about themselves and old age.

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Examination Of The Perceptions Of Young-Old Adults About Themselves And Old Age (Genç-yaşlı Bireylerin Kendilerine ve Yaşlılığa İlişkin Algılarının İncelenmesi)

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Examination of married individuals’ couple relationships through genogram.

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Akut Davranış Problemlerine Sahip Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Şiddetsiz Karşı Koyma Programının Etkisi

KILIÇARSLAN SUAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Şiddet Davranışları Olan Çocuk ve Ergenlere Sahip Ebeveynler İçin Baş Etme Modeli: Yeni Otorite, Şiddetsiz Karşı Koyma

KILIÇARSLAN SUAT,ERDEM KEKLİK DEVRİM, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Anne-baba-ergen üçgeninde çatışma çözme davranışı.

YAVUZER YASEMİN,LİMAN BELGİN,KILIÇARSLAN SUAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Investigatıng of The Effects of Psycho-educational Programme That Is Applied To Parents and Adolescents Towards Reduction of Aggressive Behavior In Adolescents

KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Saldırgan Davranışlarla Baş Etmeye Yönelik Uygulanan Psikoeğitim Programına İlişkin Ergen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Şiddetsiz Karşı Koyma Eğitim Programının Ebeveynlerin Aile İlişkileri Ve Ebeveynlik Algıları Üzerindeki Etkisi

KILIÇARSLAN SUAT,ÖRDEM Serdal,TALTEKİN Aslı,ARDIÇ Recai, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ergen Bireylerin Benlik Saygısı Kontrol Edildiğinde Beden Kitle İndeksi ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi

KILIÇARSLAN SUAT,SANBERK İSMAİL, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Çatışma Çözme Eğitim Programının ilköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Davranışları Üzerindeki Etkisi

KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KILIÇARSLAN SUAT,ATICI MERAL, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları

KILIÇARSLAN SUAT, 2020
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-625-402-051-3

Psikolojik Testlerİlkeler, Uygulama ve Tanıtım

KILIÇARSLAN SUAT,YAVUZER YASEMİN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9786052418093

Psikolojik Testler İlkeler, Uygulama ve Tanıtım

KILIÇARSLAN SUAT, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-241-809-3

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar

KILIÇARSLAN SUAT, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9786052413135

Sistemik Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlıkla Başetme Psikoeğitim Programı

KILIÇARSLAN SUAT, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9347-07-1

 • image
  ARAŞTIRMA PROJESİ 2015 - 2017

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Ergenlerde Görülen Saldırgan Davranışlarda Ebeveyn ve Ergenlere Uygulanan Psikoeğitim Programının Etkisinin İncelenmesi

  Proje Konusu:Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi (SDK-2015-3257). • Adres:
 • Tel:0 388 225 4390
 • Email: