Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2005 / 2016

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  GÖKSU DELTASI SAĞ YAKASI (MERSİN-SİLİFKE) KIYI AKİFERİ YERALTISUYU SİSTEMİNİN MODELLENMESİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2008

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

 • Lisans 2005

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2015
  German Watert Partnership / ALMANYA
  image
  German Watert Partnership 2nd Award

CEV2018 HİDROJEOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Hidrosferdeki su döngüsünden başlayarak, yüzey ve yeraltında suyun beslenme, depolanma, boşalım ve akış ortamları arasındaki suyun hareketine etki eden unsurların, ortamların ve meydana gelen değişimlerin tanıtılmasıdır.

Dersin İçeriği

Hidrosferdeki su döngüsünden başlayarak, yüzey ve yeraltında suyun beslenme, depolanma, boşalım ve akış ortamları arasındaki suyun hareketine etki eden unsurların, ortamların ve meydana gelen değişimlerin tanıtılmasıdır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:0

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

JEO2002 HİDROJEOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:Su döngüsünde, yüzey ve yeraltında suyun beslenme, depolanma, boşalım ve akış ortamlarındai suyun hareketine etki eden unsurların ve süreçlerin tanıtılmasıdır.

Dersin İçeriği

Su döngüsünde, yüzey ve yeraltında suyun beslenme, depolanma, boşalım ve akış ortamlarındai suyun hareketine etki eden unsurların ve süreçlerin tanıtılmasıdır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO3026 KUYU HİDROLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:Kuyu donanımı, kuyularda debi deneme pompajları, akiferlerde akifer karakteristiklerinin hesaplanması, dengeli ve dengesiz rejim uygulamaları göstermektir.

Dersin İçeriği

Kuyu donanımı, kuyularda debi deneme pompajları, akiferlerde akifer karakteristiklerinin hesaplanması, dengeli ve dengesiz rejim uygulamaları göstermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO4003 ZEMİN MEKANİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:Zeminlerin oluşum mekanizmaları ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak. Farklı yöntemler kullanarak zeminleri sınıflandırabilmek. Zeminlerin sıkışma, oturma, dayanım parametrelinin nasıl hesaplanacağı, nerede ve nasıl kullanılacağını öğrenmek. Karşılaşılabilecek zemin problemlerine pratik ve akılcı çözüm önerileri getirmek. Önemli projelerde zemin mekaniği prensiplerini uygulayabilmek. Zemin mekaniğini farklı disiplinlere adapte edebilme yeteneği kazandırmak.

Dersin İçeriği

Zeminlerin oluşum mekanizmaları ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak. Farklı yöntemler kullanarak zeminleri sınıflandırabilmek. Zeminlerin sıkışma, oturma, dayanım parametrelinin nasıl hesaplanacağı, nerede ve nasıl kullanılacağını öğrenmek. Karşılaşılabilecek zemin problemlerine pratik ve akılcı çözüm önerileri getirmek. Önemli projelerde zemin mekaniği prensiplerini uygulayabilmek. Zemin mekaniğini farklı disiplinlere adapte edebilme yeteneği kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO4023 HİDROJEOLOJİK MODELLEME

Seçmeli Ders Amaç:Yeraltısuyu sistemleri ve Yeraltısuyu akifer karakteristikleri hakkında genel bilgi.Yeraltısuyu akış fiziği, Advektif dispersif taşınım, Yeraltısuyu akışının modellenmesi,Sınır koşullar, Matematiksel modeller, Yer altı suyu modellemesinde kullanılan bilgisayar programları, Laplas ve Poisson denklemlerinin gösterimi.

Dersin İçeriği

Yeraltısuyu sistemleri ve Yeraltısuyu akifer karakteristikleri hakkında genel bilgi.Yeraltısuyu akış fiziği, Advektif dispersif taşınım, Yeraltısuyu akışının modellenmesi,Sınır koşullar, Matematiksel modeller, Yer altı suyu modellemesinde kullanılan bilgisayar programları, Laplas ve Poisson denklemlerinin gösterimi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6138 MÜHENDİSLİK PROJELERİ İÇİN YER SEÇİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı, bir Jeoloji Mühendisinin çalışma içinde yer alabileceği önemli mühendislik yapıları için yer seçimi kriterlerini tanıtmak, bu kriterlere uygun yer seçimini yapabilmesini ve bu amaçla yapılması gereken çalışmaları bilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, bir Jeoloji Mühendisinin çalışma içinde yer alabileceği önemli mühendislik yapıları için yer seçimi kriterlerini tanıtmak, bu kriterlere uygun yer seçimini yapabilmesini ve bu amaçla yapılması gereken çalışmaları bilmesini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6144 HİDROJEOKİMYA

Seçmeli Ders Amaç:Yeraltısularının kimyasal özelliklerinin belirlnemesi, su kayaç etkileşiminin saptanması, yeraltısularının kalite parametrelerinin belirlenmesi, yeraltısuyu kimyasının etkileyen süreçlerin belirlenmesi ve su kalitesinin korunması

Dersin İçeriği

Yeraltısularının kimyasal özelliklerinin belirlnemesi, su kayaç etkileşiminin saptanması, yeraltısularının kalite parametrelerinin belirlenmesi, yeraltısuyu kimyasının etkileyen süreçlerin belirlenmesi ve su kalitesinin korunması

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6151 İLERİ HİDROJEOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Yeraltısularının aranması, bulunması, işletilmesi, korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaların planlanması ve uygulanması safhalarının anlaşılması. Spesifik hidrojeolojik problemlerin çözüm yöntemlerinin planlanması ve uygulanması

Dersin İçeriği

Yeraltısularının aranması, bulunması, işletilmesi, korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaların planlanması ve uygulanması safhalarının anlaşılması. Spesifik hidrojeolojik problemlerin çözüm yöntemlerinin planlanması ve uygulanması

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6153 HİDROJEOLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

Yıla Göre Sırala:

Hydrogeochemical appraisal of groundwater quality in the Ga west municipality, Ghana: Implication for domestic and irrigation purposes

Sunkari Emmanuel Daanoba,Abu Mahamuda,Bayowobie Patrick Suuchullo,DOKUZ UĞUR ERDEM (Dergi:Groundwater for Sustainable Development), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:scopus | Cilt:8 | Sayı: | DOI: | ISSN:2352-801X

Evaluation of the Transport of High Nitrate Concentratıons and Chemical Composition of Groundwater in a Semi-Arid-Calcareous Area in Southeastern Anatolia

AVCİ HALİM,DOKUZ UĞUR ERDEM,AVCI AHMET SELÇUK (Dergi:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:27 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:1018-4619

Major Ion Hydrochemistry of Niğde (Turkey) Plain Aquifer System

DOKUZ UĞUR ERDEM,YAŞAR KORKANÇ SELMA,KORKANÇ MUSTAFA (Dergi:Journal of Scientific and Engineering Research), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index | Cilt:5 | Sayı:7 | DOI: | ISSN:2394-2630

Hydrochemistry and groundwater quality in a semiarid calcareous area: an evaluation of major ion chemistry using a stoichiometric approach

AVCİ HALİM,DOKUZ UĞUR ERDEM,AVCI AHMET SELÇUK (Dergi:Environmental Monitoring and Assessment), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:190 | Sayı:11 | DOI:10.1007/s10661-018-7021-8 | ISSN:0167-6369

Niğde kent merkezi alüvyon akiferinin yeraltısuyu kalitesini etkileyen doğal ve antropojenik faktörlerin incelenmesi

DOKUZ UĞUR ERDEM,YAŞAR KORKANÇ SELMA,KORKANÇ MUSTAFA (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2564-6605

Assessment of hydrogeochemistry and environmental isotopes of surface and groundwaters in the Kütahya Plain, Turkey

Berhe Berihu Abadi,DOKUZ UĞUR ERDEM,ÇELİK MEHMET (Dergi:Journal of African Earth Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:134 | Sayı: | DOI:10.1016/j.jafrearsci.2017.06.015 | ISSN:

Kütahya Ovası’ndaki Yüzey ve Yer Altı Sularının Sulama Suyu Kalitesi Açısından İncelenmesi, Türkiye

BERİHU ABADİ BERHE,ÇELİK MEHMET,DOKUZ UĞUR ERDEM (Dergi:Maden Tetkik ve Arama Dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:150 | DOI: | ISSN:1304-334X

Nasrettin Hoca Kaynağının Sivrihisar Eskişehir Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi

Mehmet ÇELİK, U.Erdem DOKUZ, P.Elif TÜRKÖZ, Özlem GÜLLÜ ve Şebnem ARSLAN (Dergi:MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:146 | DOI: | ISSN:

Hydrochemical characterisation of ground and surface water at Dörtyol Hatay Turkey

BREHME MAREN,TRAUGOTT SCHEYYT,ÇELİK MEHMET,DOKUZ UĞUR ERDEM (Dergi:Environmental Earth Sciences), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:63 | Sayı:6 | DOI:10.1007/s12665-010-0810-1 | ISSN:1866-6280

Geothermal Evaluation of the Bayramhacılı and Tekgöz-Çiftgöz area, Central Anatolia, Turkey by a New Conceptual Reservoir Model

DOKUZ UĞUR ERDEM,ÇELİK MEHMET,KADIOĞLU YUSUF KAĞAN,BREHME MAREN,ENGİN HİLAL, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

KÜTAHYA OVASINDAKİ SULARIN İÇME VE ZİRAİ KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, KÜTAHYA, TÜRKİYE

BERHE BERİHU ABADİ,ÇELİK MEHMET,DOKUZ UĞUR ERDEM, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Göksu Deltası (Silifke/Mersin) su kaynaklarının dünü, bugünü ve geleceği

ÇELİK MEHMET, DOKUZ UĞUR ERDEM, ENGİN HİLAL, ARSLAN ŞEBNEM, SOYSAL TUNCAY, GÜLEÇYÜZ ALİ, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Hydrogeological and Hydrochemical View of Göksu Delta Lakes (Akgöl and Paradeniz, Southern Turkey)

DOKUZ UĞUR ERDEM,ÇELİK MEHMET,ENGİN HİLAL,ARSLAN ŞEBNEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

JEOTERMAL KAYNAKLARIN (AYAŞ-BEYPAZARI, ANKARA) KARBON İZOTOPLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇELİK MEHMET, DOKUZ UĞUR ERDEM, GÜLLÜ ÖZLEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

YERALTI VE YERÜSTÜ SULARI (DÜZCE OVASI) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HİDROKİMYASAL İNCELENMESİ

UNSAL NAİL, UĞUR ERDEM DOKUZ, OZLEM GULLU, ÇELİK MEHMET, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Nasrettin Hoca kaynağının (Sivrihisar, Eskişehir) hidrojeokimyasal ve izotopik incelemesi

DOKUZ UĞUR ERDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

YER ALTI SUYU KALİTESİNİN İNSAN KAYNAKLI DEĞİŞİMİNİN HİDROKİMYASAL VE İZOTOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ; GÖKSU DELTASI SAĞ YAKASI (SİLİFKE, MERSİN)

Uğur Erdem Dokuz, Mehmet Çelik, Şebnem Arslan, Hilal Engin, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Hydrogeological characterization of a coastal aquifer in southern Turkey

BREHME MAREN, SCHEYTT TRAUGOTT, DOKUZ UĞUR ERDEM, ÇELİK MEHMET, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Hydrochemical zonation of the western part of Göksu Delta aquifer system, Southern Turkey

Uğur Erdem Dokuz, Mehmet Çelik, Şebnem Arslan, Hilal Engin, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Groundwater Arsenic Contamination in Kopruoren Basin (Kutahya), Turkey

Sebnem Arslan, Ugur Erdem Dokuz, Mehmet Celik, Zhongqi Cheng, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Göksu Deltası (Silifke, Mersin) sağ yakası hidrojeolojik kavramsal modelinin oluşturulması

DOKUZ UĞUR ERDEM, ÇELİK MEHMET, ARSLAN ŞEBNEM, ENGİN HİLAL, SONGURDENİZ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Dörtyol (Hatay) Kıyı Akiferinin Hidrojeokimyasal Özellikleri

BREHME MAREN, TRAUGOTT SCHEYTT, DOKUZ UĞUR ERDEM, ÇELİK MEHMET, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

KÖPRÜÖREN HAVZASI (KÜTAHYA) YÜZEY SULARI VE YERALTISULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ

ARSLAN ŞEBNEM, ÇELİK MEHMET, DOKUZ UĞUR ERDEM, BERHE BERİHU ABADİ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

GÖKSU DELTASI SAĞ YAKASI KIYI AKİFERLERİNDE GÜNCEL HİDROJEOLOJİK BULGULAR

DOKUZ UĞUR ERDEM, ARSLAN ŞEBNEM, ÇELİK MEHMET, ENGİN HİLAL, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Surface and Ground Water Quality in Köprüören Basin (Kütahya), Turkey

ARSLAN ŞEBNEM, ÇELİK MEHMET, DOKUZ UĞUR ERDEM, BERHE BERIHU ABADI, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

POMPAJ VE YÜKSELİM TEST VERİLERİNDEN KÜTAHYA OVASI AKİFERİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BERHE BERIHU ABADI, ÇELİK MEHMET, DOKUZ UĞUR ERDEM, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Köprüören Havzasında (Kütahya) İnsan Kaynaklı Su Kirliliği

Sebnem Arslan, Ugur Erdem Dokuz, Mehmet Celik, Berihu Abadi BERHE, Zhongqi Cheng, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bayramhacılı, Tekgöz ve Çiftgöz (Kayseri) Jeotermal Kaynaklarının Oluşumu

DOKUZ UĞUR ERDEM, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  BAP 2013 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Kütahya Ovası Akifer Sisteminin Kavramsal Hidrojeolojik Modelinin Oluşturulması

  Proje Konusu:Kütahya Ovası Akifer Sisteminin Kavramsal Hidrojeolojik Modelinin Oluşturulması


 • image
  BAP 2012 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Göksu Deltası (Silifke, Mersin) kıyı akiferinin kavramsal modelinin oluşturulması

  Proje Konusu:


 • image
  BAP 2011 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Göksu Deltası (Silifke, Mersin) kıyı akiferi yer altı suyunun hidrojeokimyasal ve izotopik incelemesi

  Proje Konusu:Göksu Deltası (Silifke, Mersin) kıyı akiferi yer altı suyunun hidrojeokimyasal ve izotopik incelemesi


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2011 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Bursiyer

  Köprüören Havzası (Kütahya) yüzey ve yeraltısularında arsenik kirliliğinin hidrojeokimya ve çevresel izotoplarla incelenmesi

  Proje Konusu:Köprüören Havzası (Kütahya) yüzey ve yeraltısularında arsenik kirliliğinin hidrojeokimya ve çevresel izotoplarla incelenmesi


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2010 - 2011

  Proje Konumu:Bursiyer

  Nasrettin Hoca Kaynağı Ve Dolayının (Sivrihisar, Eskişehir) Hidrojeoloji Incelemesi

  Proje Konusu:Nasrettin Hoca Kaynağı Ve Dolayının (Sivrihisar, Eskişehir) Hidrojeoloji Incelemesi


 • image
  BAP 2009 - 2012

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Tuzgölü ve Tuzgölü Havzası’nın Yakın Geçmişi ve Yakın Geleceği: Pliyo-Kuvaterner Tortuların Sedimantolojisi

  Proje Konusu:


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2008 - 2009

  Proje Konumu:Bursiyer

  Sıcak Ve Mineralli Su Kaynaklarının (Ayaş-Beypazarı, Ankara) Karbonatlı Kayaçlarla İlişkisi

  Proje Konusu:Sıcak Ve Mineralli Su Kaynaklarının (Ayaş-Beypazarı, Ankara) Karbonatlı Kayaçlarla İlişkisi • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Merkez Yerleşke- 51240 / NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2265
 • Email: