Akademik Unvanlar

 • 2002 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 2002

  GÜMRÜK BİRLİĞİ’xxNİN KOBİ’xxLER ÜZERİNE ETKİLERİ

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , İŞLETME (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1998

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ,

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BAF3004 SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BAF4019 REASÜRANS

Seçmeli Ders Amaç:Reasüransın temel kavramları, işlevleri ve önemini kavrayabilme, reasürans yöntemlerini tanıyabilme ve sayısal örnekler çözebilmektir.Hasar gerçekleştiğinde yapılacak işlemleri kavrayabilme, branşlar itibariyle hasar ve hasar tazminatlarının ödenebilmesi için gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olabilme.

Dersin İçeriği

Reasüransın temel kavramları, işlevleri ve önemini kavrayabilme, reasürans yöntemlerini tanıyabilme ve sayısal örnekler çözebilmektir.Hasar gerçekleştiğinde yapılacak işlemleri kavrayabilme, branşlar itibariyle hasar ve hasar tazminatlarının ödenebilmesi için gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olabilme.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BAN1001 İLETİŞİM

Zorunlu Ders Amaç:Toplumsal bir varlık olan insan, diğer insanlardan yalıtılmış biçimde uzun süre yaşayamaz. Toplumsal yaşamın işleyişi insanların birbirleriyle iletişimi ve etkileşimi zorunlu kılar. İnsanlar için iletişim yaşamsal bir eylemdir. Geçmişten bugüne insanoğlu, gerek çevresindeki gerekse dünyada olup bitenleri hep öğrenmek istemiştir. Bu ilgi, bilinmeze ve erişilmeze yönelik bitmek tükenmek bilmeyen bir arzudan kaynaklanır. Öğrencilerimize iletişimin önemi ve hayattaki ilişki kurmadaki başarısının iletişimden geçtiğinin kavratılması.

Dersin İçeriği

Toplumsal bir varlık olan insan, diğer insanlardan yalıtılmış biçimde uzun süre yaşayamaz. Toplumsal yaşamın işleyişi insanların birbirleriyle iletişimi ve etkileşimi zorunlu kılar. İnsanlar için iletişim yaşamsal bir eylemdir. Geçmişten bugüne insanoğlu, gerek çevresindeki gerekse dünyada olup bitenleri hep öğrenmek istemiştir. Bu ilgi, bilinmeze ve erişilmeze yönelik bitmek tükenmek bilmeyen bir arzudan kaynaklanır. Öğrencilerimize iletişimin önemi ve hayattaki ilişki kurmadaki başarısının iletişimden geçtiğinin kavratılması.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN1018 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BAN2002 FON YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2003 FİNANSAL YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:Finansal yönetim konusunda bilgi sahibi yaparak,finansal sistemin yapısını ve işleyişini Öğretmektir. Bu bağlamda işletmelerin nerelerden ve nasıl kaynak bulacaklarının tespit edilmesi dersin amacına girmektedir.

Dersin İçeriği

Finansal yönetim konusunda bilgi sahibi yaparak,finansal sistemin yapısını ve işleyişini Öğretmektir. Bu bağlamda işletmelerin nerelerden ve nasıl kaynak bulacaklarının tespit edilmesi dersin amacına girmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2007 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2009 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:2

BAN2010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:2

BAN2012 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Örgütlerin ana unsuru olan insan kaynağından etkin ve verimli bir şekilde faydalanmak üzere gerekli olan teorik bilgilerin ve yöntemlerin öğretilmesidir.

Dersin İçeriği

Örgütlerin ana unsuru olan insan kaynağından etkin ve verimli bir şekilde faydalanmak üzere gerekli olan teorik bilgilerin ve yöntemlerin öğretilmesidir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2013 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin finansman, finansman araçları ve finansal yatırım araçları konusunda bilgilendirilmesi.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin finansman, finansman araçları ve finansal yatırım araçları konusunda bilgilendirilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2015 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2019 GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAN2029 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BAN2030 FON YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:Bankaların nakit akışlarının en etkin ve karlı biçimde dengelenmesini sağlamak için gerekli olan temel fon yönetimi bilgilerinin verilmesi.

Dersin İçeriği

Bankaların nakit akışlarının en etkin ve karlı biçimde dengelenmesini sağlamak için gerekli olan temel fon yönetimi bilgilerinin verilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BAN2031 BANKACILIK HUKUKU

Zorunlu Ders Amaç:Sektörde çalışacak öğrencilere bankaların kuruluş şartları,faaliyetleri. organizasyon yapıları hakkında detaylı bilgiler vermek. Banka kurucularının taşıması gereken temel nitelikler ve bunların temel görevleri ile ilgili bilgiler vermek. Bankaların kuruluş aşamasından başlayarak,denetim,birleşme ve tasfiye aşamasına kadar olan süreçlerle ilgili öğrencileri bilgilendirerek bankacılık sektörüne hazırlamak.

Dersin İçeriği

Sektörde çalışacak öğrencilere bankaların kuruluş şartları,faaliyetleri. organizasyon yapıları hakkında detaylı bilgiler vermek. Banka kurucularının taşıması gereken temel nitelikler ve bunların temel görevleri ile ilgili bilgiler vermek. Bankaların kuruluş aşamasından başlayarak,denetim,birleşme ve tasfiye aşamasına kadar olan süreçlerle ilgili öğrencileri bilgilendirerek bankacılık sektörüne hazırlamak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BRO1008 İLETİŞİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NMU1007 İLETİŞİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NMU2027 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

YER1010 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YER2028 KAMU MALİYESİ

Seçmeli Ders Amaç:Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerinin devletin ekonomik olan faaliyetleri ve varlığı üzerinde bilgilendirilmeleri,bu konular üzerinde düşünmelerinin ve sonuçlarını değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerinin devletin ekonomik olan faaliyetleri ve varlığı üzerinde bilgilendirilmeleri,bu konular üzerinde düşünmelerinin ve sonuçlarını değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YEREL YÖNETİMLER

Yıla Göre Sırala:


 • Adres:
 • Tel:0 388 211 2966
 • Email: