Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANT1001 ANATOMİ 3 0 5
Anatominin tanımı,genel kavramlar,Anatomi genel ve özel terimleri,vücudun bölümleri,insan vücudunu meydana getiren hücre,doku,organ ve sistemler.Kemikler hakkında genel bilgiler, iskeleti meydana getiren kemikler.Solunum sistemi, dolaşım sistemi, üriner sitem, sinir sistemi ve duyu organları
Zorunlu Ders ANT1003 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ İLKELERİ 2 0 4
Antrenman kavramları ve genel bilgiler, Antrenör Eğitimi tanımı ve özellikleri.,Temel çalıştırıcı yerleştirme kursları ve müfredatlar, Antrenör Eğitim modelleri.
Zorunlu Ders ANT1003 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ I 3 1 4
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma metotları.
Zorunlu Ders ANT1005 ATLETİZM 1 2 5
Zorunlu Ders ANT1007 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2 0 4
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.
Seçmeli Ders ANT1009 İZCİLİK 0 2 0
Seçmeli Ders ANT1009 ARTİSTİK CİMNASTİK 2 2 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(simetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, Halka, Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geliştirme
Seçmeli Ders ANT1011 KAYAK 0 2 0
Seçmeli Ders ANT1013 KIŞ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 0 2 0
Seçmeli Ders ANT1013 BADMINTON 2 2 6
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar.
Seçmeli Ders ANT1015 BİATHLON 2 2 6
Biathlon sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve tekniklerinin öğretim basamakları ile birlikte öğrenebilme ve bunları uygulayabilme.
Seçmeli Ders ANT1015 KIŞ KAMPÇILIĞI 0 2 0
Seçmeli Ders ANT1017 AİKİDO 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1017 BOKS 2 2 6
Temel Teknik-Taktik ve Teorik bilgilerin verilmesi.
Seçmeli Ders ANT1019 DAĞCILIK 2 2 6
dağcılık tarihi, türkiye dağcılığındaki önemli isimler, yürüyüşler, yürüyüşlerde kullanılan malzemeler, kamp malzemeleri, kampçılık
Seçmeli Ders ANT1019 BADMİNTON 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1021 BOKS 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1021 GÜREŞ 2 2 6
Güreş temel bilgilerinin kazanılması, temel duruş tutuş ve temel teknik öğretimi. Kural bilgisi öğretimi.
Seçmeli Ders ANT1023 HALK OYUNLARI 2 2 6
Halk Oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin Halk Oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması.
Seçmeli Ders ANT1023 ESKRİM 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1025 GÜREŞ 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1025 JUDO 2 2 6
Planlamanın önemi, Judo Sporu için Aerobik ve Anaerobik Dönemleme, Judo Sporu için Kuvvet Dönemlemesi, Judo Sporu için Kuvvet Dönemlemesi, Judo Sporu için Sürat Dönemlemesi, Judo Sporu için Dayanıklılık Dönemlemesi, Judo Sporu için Hareketlilik (esneklik), Koordinasyon Dönemlemesi, Judo Sporu için Teknik ve Taktik Dönemlemesi, Judo Sporu için Haftalık Planlama ve Haftalık Yoğunluk Planlama Örnekleri., Judo Sporu için Birim Antrenman Planlaması, Doruk Antrenman Planlaması, Judo Sporu' nda Yarışmanın Panlaması, Olimpik Planlamalar, Planlama Uygulamaları
Seçmeli Ders ANT1027 KAYAK 2 2 6
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme .Kullanılacak uygun malzemelerin(eldiven,gözlük,mont,pantalon ve kayak seçimi) temel kayak teknikleri (kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)gibi teknik becerilerin öğretimi ve uygulayabilme becerilerini geliştirme.
Seçmeli Ders ANT1027 KANO 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1029 KARATE 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1029 RİTMİK CİMNASTİK 2 2 6
Ritmik cimnastikteki temel hareket gruplarının temelleri ve müzikle uygulama şekilleri ve kompozisyon oluşumlarının temellerinin oluşturulması.
Seçmeli Ders ANT1031 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS 2 2 6
Dans ile ilgili kompozisyon (kareografi) , Ritim ile İlgili temel Kavramlar, Nota, ölçüler, ritm, , Melodi, müzik seçimi ve sözlü ritim alıştırmaları, Hareket: Müziğin yapısına bağlı olan hareketler, Temel lokomotor hareketler (Dans adımlama teknikleri: yürümeler, sıçramalar, sekmeler, dönüşler, kaymalar, hoplamalar) , Geleneksel halk dansları, kolbastı, Hareket ve dansta yaratıcı etkinlik, Klasik danslar: Vals, Latin danslar: Tango, samba, rumba, pasodobli ye ili şkin adımlamalar, Diziliş şekilleri: çeşitli alanlarda diziliş ve kullanma şekilleri, kompozisyonlar
Seçmeli Ders ANT1031 MUAY-TAİ 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1033 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1033 STEP AEROBİK 2 2 6
Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi hazırlama.
Seçmeli Ders ANT1035 TENİS 2 2 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANT1035 STEP-AEROBİK 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1037 GENEL CİMNASTİK 2 2 6
Genel cimnastigin tanımı, tarihsel gelişimi, düzen alıştırmaları, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletli bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler. Minderde hareketler
Seçmeli Ders ANT1039 YÜZME 2 2 6
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANT1002 EĞİTSEL OYUNLAR 1 2 4
Oyunun kavramı,Eğitsel oyunun tanımı ve yapısal temelleri ," Oyunla eğitim " ilişkisi ile oyunun çocuk gelşimi ile eğitsel oyunların sınıflandırılması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Zorunlu Ders ANT1002 ANTRENÖRLÜK ETİĞİ VE SPORDA ÇOCUK KORUMA 2 2 4
Zorunlu Ders ANT1004 GELİŞİM VE ÖĞRENME 2 0 4
Zorunlu Ders ANT1004 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ II 3 1 4
Egzersizin fizyolojik temelleri, dolaşım sistemi,solunum sistemi, kan ve egzersiz, sinir kas sistemi, endokrin sistem,farklı ortamlara organizmanın uyumu süreçleri.
Zorunlu Ders ANT1006 FONKSİYONEL ANATOMİ 3 0 3
Anatomik pozisyon,Düzlemler, eksenler,kas tipleri,iskelet kası hakkında genel bilgiler, kasların kasılma sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri.
Zorunlu Ders ANT1006 TEMEL CİMNASTİK 1 2 5
Zorunlu Ders ANT1008 TEMEL HAREKET EĞİTİMİ 2 1 5
Zorunlu Ders ANT1008 FİZİKSEL UYGUNLUK 2 1 3
Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu
Seçmeli Ders ANT1010 BASKETBOL 2 2 6
Tanım, Tarihçe, Oyun kuralları, Saha ve malzeme bilgisi, temel teknik beceriler. Bireysel ve takım savunması. Takım hücum ve hücum sistemleri .antrenman planlaması ve periyotlama. maç analizi.
Seçmeli Ders ANT1010 KAYA TIRMANIŞI 0 2 0
Seçmeli Ders ANT1012 SU SPORLARI KAMPI 0 2 0
Seçmeli Ders ANT1012 FUTBOL 2 2 6
Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dribbling, fake, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Seçmeli Ders ANT1014 HENTBOL 2 2 6
Hentbol saha malzeme bilgisi oyun kuralları ve teknik bilgilerin verilmesi.
Seçmeli Ders ANT1014 YAZ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 0 2 0
Seçmeli Ders ANT1016 YAZ KAMÇILIĞI 0 2 0
Seçmeli Ders ANT1016 SALON FUTBOLU 2 2 6
Tanımı tarihçesi,futsal oyun kuralları ,saha ve malzeme bilgisi, temel teknik çalışmalar,pas, topla yapılan teknikler, kaleci ve şut çalışmaları.. taktik uygulamalar.
Seçmeli Ders ANT1018 VOLEYBOL 2 2 6
Voleybolun Tanımı; Tarihi Gelişimi; Voleybolun Karakteristik Özellikleri; Voleybolda Saha Ölçüleri ve Kullanılacak Malzemeler;Isınmanın Önemi ve Voleybolda Özel Isınma; Voleybolda Temel Teknik Becerilerin Öğretimi: Temel duruşlar, servis çeşitleri ve servis karşılama şekilleri, Manşet pas, Parmak pas ve çeşitleri, Smaç, Blok, Plonjon ile oyun sistemleri.
Seçmeli Ders ANT1018 BASKETBOL 1 2 5
Tanım, Tarihçe, Oyun kuralları, Saha ve malzeme bilgisi, temel teknik beceriler. Bireysel ve takım savunması. Takım hücum ve hücum sistemleri .antrenman planlaması ve periyotlama. maç analizi.
Seçmeli Ders ANT1020 FUTBOL 1 2 5
Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dribbling, fake, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Zorunlu Ders ANT1020 SPORDA YETENEK SEÇİMİ 2 2 3
Yetenek kavramı ve sportif yetenek. dünyada yetenek seçimi modelleri, spor branşlarının gerektirdiği ön şartlar ve bu şartların ölçüm ve tespit yolları, sporcu adayının tespiti ve uygun spor branşına yönlendirilmesi.
Seçmeli Ders ANT1022 KORUMALI FUTBOL 1 2 5
Seçmeli Ders ANT1024 SALON FUTBOLU 1 2 5
Tanımı tarihçesi,futsal oyun kuralları ,saha ve malzeme bilgisi, temel teknik çalışmalar,pas, topla yapılan teknikler, kaleci ve şut çalışmaları.. taktik uygulamalar.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders ANT2001 UZMANLIK FUTBOL 2 3 6
Futbolun tanımı, tarihçesi, temel teknik çalışmalarının uygulaması,pas ve paslaşma,pasın ölçütleri,futbolda mevkiler ve görevleri, strateji ,şut ve ortalar
Seçmeli Ders ANT2003 UZMANLIK VOLEYBOL 2 3 6
voleybolun tanımı. voleybol oyununun tarihçesi, Türkiye de voleybol, voleybol oyun sahası ve malzemeler, voleybol oyun kuralları, temel tekniklerin basamaklamaları
Seçmeli Ders ANT2005 UZMANLIK HENTBOL 2 3 6
hentbol tanım ve tarihçesi Oyun kuralları ve saha malzeme bilgisiTopsuz Teknik temel duruşlar koşular sıçramalar yön değiştirmelerPas çalışmalarıTop sürmeTop tutma ve pas çalışmaları Aldatma Kale atış çalışmaları.
Seçmeli Ders ANT2007 UZMANLIK BASKETBOL 2 3 6
Basketbol oyun kuralları ve hakemlik mekaniği.Basketbolun tarihçesi. Basketbolda teknik beceriler. Toplu ve topsuz hareketler.
Seçmeli Ders ANT2009 UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 3 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(simetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, Halka, Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geli ştirme.Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT2011 UZMANLIK DAĞCILIK 2 3 6
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYEDE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR.leri
Seçmeli Ders ANT2013 UZMANLIK GÜREŞ 2 3 6
Güreş sporu ile ilgili tanımlamalar güreş dalları,güreşin tarihçesi Saha malzeme bilgisi, kurallar.Hareket öğretiminde basamaklamalar
Seçmeli Ders ANT2015 UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 3 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders ANT2017 UZMANLIK KAYAK 2 3 6
Kayak sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve kayma tekniklerinin öğretilmesi,öğrencilerin kayak kültürünün yaygınlaştırılmasında kayak sporunda alınması gereken önlemleri, kayak konularına ilişkin bilgilerin ve bazı disiplinlere ilişkin temel becerilerin,saha,malzeme kural bilgilerinin kazandırılması.
Seçmeli Ders ANT2019 UZMANLIK TENİS 2 3 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANT2021 UZMANLIK STEP AEROBİK 2 3 6
Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi, ısınma, müzik ve soğuma egzersizlerini öğretebilme.
Seçmeli Ders ANT2023 UZMANLIK BADMİNTON 2 3 6
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar.
Seçmeli Ders ANT2025 UZMANLIK ATLETİZM 2 3 6
Öğrencilerin, temel spor dalı atletizmin okul sporu olarak eğitim değerini kavramasını, atletizm kültürünün yaygınlaştırılmasında alınması gereken önlemleri,Atletizmin konularına ilişkin bilgilerin ve bazı disiplinlere ilişkin temel becerilerin,saha,malzeme kural bilgilerinin kazandırılması.
Seçmeli Ders ANT2027 YARDIMCI UZMANLIK FUTBOL 2 1 6
futbolun tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dripling, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Seçmeli Ders ANT2029 YARDIMCI UZMANLIK VOLEYBOL 2 1 6
Tüm tekniklerin basamaklama çalışmalarını ve oyun içinde kullanımını öğrenir
Seçmeli Ders ANT2031 YARDIMCI UZMANLIK HENTBOL 2 1 6
Hentbol tanım ve tarihçesi Oyun kuralları ve saha malzeme bilgisiTopsuz Teknik temel duruşlar koşular sıçramalar yön değiştirmelerPas çalışmalarıTop sürmeTop tutma ve pas çalışmaları Aldatma Kale atış çalışmaları
Seçmeli Ders ANT2033 YARDIMCI UZMANLIK BASKETBOL 2 1 6
Tarihçe ve basketbol oyun kurallarının ayrıntılı öğretimi ve basketbol saha malzeme bilgisinin öğretilmesi..basketbolla ilgili teknik becerilerin geliştirilmesi. teknik becerilerin oyun ve maç esnasında uygulanması
Seçmeli Ders ANT2035 YARDIMCI UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 1 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(simetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, Halka, Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geli ştirme.Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT2037 YARDIMCI UZMANLIK DAĞCILIK 2 1 6
dağcılık temel teknikler, kamp bilgisi, yürüyüş bilgisi doğa yürüyüşleri, kampçılık, treking, hiking, yürüyüş bilgisi, kamp kurma, çadırlar, ekipmanlar, doğru kıyafet seçimi dağcılıkta kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
Seçmeli Ders ANT2039 YARDIMCI UZMANLIK GÜREŞ 2 1 6
Güreş tanımı,tarihçesi,sınıflandırılması,saha malzeme bilgisi,kural bilgisi, temel teknik öğretimi ve basamaklama öğretimi.Teknik uygulama hataları tespit ve düzeltme yöntemleri. Yarışma Kural bilgisi, Müsabaka da teknik uygulama. SERBEST VE GREKOROMEN stil farkları.
Seçmeli Ders ANT2041 YARDIMCI UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 1 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders ANT2043 YARDIMCI UZMANLIK KAYAK 2 1 6
Kayak sporunun dünyada ki ve Türkiye'deki tarihi ve gelişimi,kayağın tanımı,temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini(düşme,kalkma,yürüme,dönüşler, düz kayma ,paralel kayma ve kar sapanı dönüş ve durma)tekniklerini,uygulayabilme,Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi(kayak,baton,ayakkabı,gözlük,eldiven,salopet ve mont )seçim ve kayak malzemelerinde olması gereken özellikler hakkında bilgi edinme, kayak pistinde uyulması gerekli kurallar,kayak beceri antrenmanları,kayak müsabakaları esnasında öğrenilen teknik becerilerin hangi zemin ve pistte uygulanabilirliği konusunda bilgi ve becerisi geliştirme.
Seçmeli Ders ANT2045 YARDIMCI UZMANLIK TENİS 2 1 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler
Seçmeli Ders ANT2047 YARDIMCI UZMANLIK STEP AEROBİK 2 1 6
Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. Müzik eşliğinde yerde ve step platformu üzerinde koordineli ve ritmik olarak aerobik step adımlamalarının yapılması. Platform üzerinde ve yerde müzik eşliğinde koreografi çalışmaları. Dinamik, statik ve PNF metodlarına göre streching çalışmaları.
Seçmeli Ders ANT2049 YARDIMCI UZMANLIK BADMİNTON 2 1 6
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar
Seçmeli Ders ANT2051 YARDIMCI UZMANLIK ATLETİZM 2 1 6
Atletizmin tanımı, tarihçe ve sınıflandırması. Sürat, orta ve uzun mesafe koşuları, bayrak koşuları, engelli koşular, yürüyüşler, çoklu yarışların saha ölçüleri , kuralları ve antrenman örnekleri
Zorunlu Ders ANT2053 ANTRENMAN BİLGİSİ I 3 0 4
Antrenmanı tanımı, antrenman planlaması, ilkeleri ve dinlenme. Kuvvet, dayanıklılık, sürat,hareketlilik ve koordinasyon. Sporda testler
Zorunlu Ders ANT2055 ATLETİZM 1 2 4
Atletizm ile ilgili temel konu içeriklerini teorik ve uygulamalı olarak vermek. Aynı zamanda bir okul takımını yarışmalara nasıl hazırlayacağını uygulamalı olarak öğretmek.
Zorunlu Ders ANT2057 GENEL CİMNASTİK 1 2 4
Genel cimnastigin tanımı, tarihsel gelişimi, düzen alıştırmaları, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletli bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler. Minderde hareketler Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri
Seçmeli Ders ANT2059 SPORDA ERGOJENİK YARDIMCILAR 3 0 6
Sporda Anabolik, Adrojenik, Steroidlerin ve Drogların Kullanımı, Dopingin İnsan vücuduna zararları.
Seçmeli Ders ANT2061 PSİKOMOTOR GELİŞİM 3 0 6
Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı.
Seçmeli Ders ANT2063 SAHA VE MALZEME BİLGİSİ 3 0 6
Spor saha, malzeme ve diğer donatıların tanımlarını, bilgilerini bilir, tarihçesi ile ilgili açıklamalar yapabilir. Spor saha ve malzemelerinin yapımını, kurulmasını bilir ve anlar.Spor saha, malzeme ve araç gereçlerinin verimli kullanılmasını anlar ve anlatır.Spor saha, malzeme ve araç gereçlerinin korunmasına ait bilgileri idrak eder. Ülkenin spor kulüplerinin, okul kulüplerinin ve diğer spor örgütlerinin tesisleşme, saha ve malzeme kazanım ve kullanımlarına yardımcı olabilecek bilgilere sahip olur. Ulusal ve Uluslararası spor saha ve malzemelerinin standart bilgilerini de tanır.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders ANT2002 UZMANLIK FUTBOL 2 3 6
Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dribbling, fake, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Seçmeli Ders ANT2004 UZMANLIK VOLEYBOL 2 3 6
voleybolda temel teknik ve becerilerin kazandırılması, manşet pas, parmak pas,servis ve blok tekniğinde beceri gelişimi,egzersizler ve beceri antrenmanları, bu becerilerin oyun ve müsabakalarda uygulanması
Seçmeli Ders ANT2006 UZMANLIK HENTBOL 2 3 6
Temel teknik ve taktik çalışmalar Savunma organizasyonları Temel teknik ve taktik çalışmalar Hücum organizasyonları Temel teknik ve taktik çalışmalar Oyun anlayışı ve müsabaka taktikleri
Seçmeli Ders ANT2008 UZMANLIK BASKETBOL 2 3 6
Basketbolda teknik geliştirici ve düzeltici, egzersizler beceri antrenmanı. temel becerilerin oyun ve maç esnasında uygulanması. Birebir, ikiye iki, üçe üç hücumların öğretimi. Tekerlekli sandalye basketbolu oyun kuralları
Seçmeli Ders ANT2010 UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 3 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(simetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, Halka, Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geli ştirme.Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT2012 UZMANLIK DAĞCILIK 2 3 6
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYEDE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR.
Seçmeli Ders ANT2014 UZMANLIK GÜREŞ 2 3 6
Serbest ve grekoromen stil güreşte farklılıklar.teknik uygulamalar ve kontra ataklar.Teknik öğretiminde hataların düzeltilmesi.Beceri antrenmanları ve müsabaka ortamında temel teknik uygulama becerilerinin uygulanması
Seçmeli Ders ANT2016 UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 3 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders ANT2018 UZMANLIK KAYAK 2 3 6
Kayak sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve kayma tekniklerinin öğretilmesi,öğrencilerin kayak kültürünün yaygınlaştırılmasında kayak sporunda alınması gereken önlemleri, kayak konularına ilişkin bilgilerin ve bazı disiplinlere ilişkin temel teknik becerilerin geliştirilmesi,kayak sporunda beslenme türleri ve kullanılan ergojenik yardımlar hakkında bilgi edinmeleri,kazanılan teknik becerilerin müsabaka esnasında kullanabilme yetenekleri ve yarışma taktikleri nasıl olmalı,bilgilerinin kazandırılması
Seçmeli Ders ANT2020 UZMANLIK TENİS 2 3 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANT2022 UZMANLIK STEP AEROBİK 2 3 6
Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi, ısınma, müzik ve soğuma egzersizlerini öğretebilme.
Seçmeli Ders ANT2024 UZMANLIK BADMİNTON 2 3 6
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar
Seçmeli Ders ANT2026 UZMANLIK ATLETİZM 2 3 6
Atletizmin tanımı, tarihçe ve sınıflandırması.atletizm terimleri Sürat, orta ve uzun mesafe koşuları, bayrak koşuları, engelli koşular, yürüyüşler, çoklu yarışların saha malzeme bilgileri , kuralları ve antrenman dirilleri ,Organlar arası uyum ve koordinasyonu sağlayarak daha iyi nasıl atılır, nasıl atlanır ilişkisini kurmak,Atletizmde teknik ve taktik becerilerin verilmesi ve uygulanabilirliği,Atletizmde antrenman periyotlaması Müsabaka analizi yapma ve değerlendirmesi.
Seçmeli Ders ANT2028 YARDIMCI UZMANLIK FUTBOL 2 1 6
pas ve önemi, paslaşmadaki temel kurallar, beceri çalışmalar, dar alan oyunları ile duran top çalışmalarının öğretilmesi ve çalışma tekniklerinin geliştirilmesi
Seçmeli Ders ANT2030 YARDIMCI UZMANLIK VOLEYBOL 2 1 6
Tüm tekniklerin basamaklama çalışmalarını ve oyun içinde kullanımını öğrenir.
Seçmeli Ders ANT2032 YARDIMCI UZMANLIK HENTBOL 2 1 6
Temel teknik ve taktik çalışmalar Savunma organizasyonları Temel teknik ve taktik çalışmalar Hücum organizasyonları Temel teknik ve taktik çalışmalar Oyun anlayışı ve müsabaka taktikleri
Seçmeli Ders ANT2034 YARDIMCI UZMANLIK BASKETBOL 2 1 6
Bireysel ve takım savunması,Savunma çeşitleri ve bu savunmalara karşı hücum sistemleri, branşa göre genel ve özel antrenman çeşitleri. BRanşa özgü mental ve otojenik antrenman uygulamaları
Seçmeli Ders ANT2036 YARDIMCI UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 1 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(simetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, Halka, Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geli ştirme.Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT2038 YARDIMCI UZMANLIK DAĞCILIK 2 1 6
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYEDE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR.nış
Seçmeli Ders ANT2040 YARDIMCI UZMANLIK GÜREŞ 2 1 6
Güreş te uygulanan antrenman yöntemleri ve metotları,Güreş te beslenme ve ergojenik yardım.Güreş te karşılaşılan sakatlık türleri ve tedavi yöntemleri,savunma ve hücum taktikleri, Yetenek seçimi ve testler,Bireysel antrenman prensipleri.Müsabaka taktiği ve uygulaması. Mental antrenman yöntemleri.
Seçmeli Ders ANT2042 YARDIMCI UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 1 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders ANT2044 YARDIMCI UZMANLIK KAYAK 2 1 6
Kayak sporunda antrenman yüklenme ilke ve metodları, bireysel yüklenme ilkesi, dalgasal yüklenme ilkesi,fartleks metod, interval metod,tekrar metodu, hakkında temel teorik bilgilere sahip olma,kayak sporunda ayak,bacak,omuz ve kol k ırılma ve bağ zorlanma ve yırtıkları,ilk müdahale,donma konularında ilk müdahale,sporcuların beslenme türleri ve kullanılabilecek ergojenikler hakkında bilgi ve müsabakada kullanılan,taktikler,start telaşı,korkularını yenme ve motivasyon hakkında bilgi edinmelerini sağlama.
Seçmeli Ders ANT2046 YARDIMCI UZMANLIK TENİS 2 1 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANT2048 YARDIMCI UZMANLIK STEP AEROBİK 2 1 6
Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi öğretebilme ve kareografi hazırlayabilme.
Seçmeli Ders ANT2050 YARDIMCI UZMANLIK BADMİNTON 2 1 6
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar
Seçmeli Ders ANT2052 YARDIMCI UZMANLIK ATLETİZM 2 1 6
Atletizmde yüklenme ilke ve metodları(bireysel,grup,dalgasal ve ritmik)ilkeleri,fartleks,devamlı yüklenme ilkeleri,interval ve tekrar metodu metodlarıyla antrenman uygulamaları,atletizmde beslenme türleri ve ergojenik yardımlar,atletizm de sakatlıklar(bağ ve kiriş zorlanma,kopma veya yırtıkları ve kırılmalar hakkında bilgi ve ilk müdahale atletizmde taktik ve uygulamaları eğitimi,atletizmde mental ve otojenik antrenman uygulamalarını kavramasını sağlamaktır
Zorunlu Ders ANT2054 ANTRENMAN BİLGİSİ II 3 0 3
Antrenmanın organizma üzerindeki etkileri, yorgunluk, toparlanma,antrenman bölümleri, planlaması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerin geliştirilmesi.
Zorunlu Ders ANT2056 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2 0 3
Beceri ve öğrenmenin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri, beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo-kültürel faktörler ile becerilerin ölçülmesi.
Seçmeli Ders ANT2058 PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME 2 1 6
spor türlerine bağlı farklı enerji kazanım yollarını, antrenman ve müsabaka beslenmesinin ilkelerini, nutrisyonel ergojenik yardımcıları açıklamak
Seçmeli Ders ANT2060 BİREYSEL SPORLARDA MÜSABAKA ANALİZİ 2 1 6
Bireysel branşların özelliklerinin belirlenmesi, branşların değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, değerlendirmede kullanılan teknolojik araçlar, verilerin toplanması, objektif ve öznel değerlendirme, verilerin istatistiksel analizi, eğitimin ve yarışmanın yansıması.
Seçmeli Ders ANT2062 TAKIM SPORLARINDA MÜSABAKA ANALİZİ 2 1 6
Farklı gözlem teknikleri kullanarak müsabaka analizlerinin yapılması ve bu analizlerin değerlendirilmesi
Seçmeli Ders ANT2064 SPORCU BESLENMESİ 2 1 6
Kavramlar ve tanımlar, tarihsel süreç içerisinde beslenme?spor ilişkisi, sporcu beslenmesinin anlamı ve önemi, sporda enerji gereksinimi ve oluşumu, temel besin öğeleri ve sporda kullanımı, beslenmeye dayalı ergojenik yardımcılar, antrenman ve yarışma dönemlerinde branşa özgü beslenme ilkeleri.
Seçmeli Ders ANT2066 SPORDA HAREKET EĞİTİMİ 2 1 6
Sportif Antrenman Periyotlaması, Antrenman Planının Yapısı, Mikro siklüs Yapısı, Mezo siklüs Yapısı, Makro siklüs Yapısı, Uzun Süreli Planlama, Kuvvet Antrenmanı Periyotlaması, Sürat Antrenmanı Periyotlaması, Dayanıklılık Antrenmanı Periyotlaması, Esneklik ve Koordinasyon Antrenmanı Periyotlaması. Antrenman Sürecinin Kontrolü, Genç Sporcular İçin Antrenman Özellikleri, Aşırı Yüklenme, Yorgunluk ve Toparlanma
Seçmeli Ders ANT2070 OLİMPİK SPORLAR 2 1 6
olimpik sporlar, olimpik ruh, antik olimpiyat oyunlarının yapısı, modern olimpiyat oyunlarının her birini sırasıyla analizi, Olimpiyatların ekonomiye, Ülke tanıtımına ve spora katkıları.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders ANT3001 UZMANLIK FUTBOL 2 3 6
Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dribbling, fake, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Seçmeli Ders ANT3003 UZMANLIK VOLEYBOL 2 3 6
voleybolda yüklenme ve antrenman metodları, manşet pas, parmak pas, servis, blok, smaç teknikleri antrenman uygulamaları.
Seçmeli Ders ANT3005 UZMANLIK HENTBOL 2 3 6
Hentbola göre yüklenme ilkeleri metodları antrenman uygulamaları branşa özgü beslenme ve ergojenik yardım bilgisi hentbolda görülen sakatlık ve ilk yardım bilgisiyle birlikte savunma ve hücum taktik ve uygulamalarını
Seçmeli Ders ANT3007 UZMANLIK BASKETBOL 2 3 6
Basketbolda savunma.Savunma anlayışı,bireysel ve takım savunması,Savunma çeşitleri bu savunmalara yönelik hücüm sistemleri,Taktik anlayışının geliştirme. Branşa özgü öğretim yöntemleri
Seçmeli Ders ANT3009 UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 3 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası,asimetrik paraleli Erkek aletleri: Barfiksve atlama masası aletlerinde yapılan hareketleri yapabilmem ve geliştirme Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT3011 UZMANLIK DAĞCILIK 2 3 6
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYEDE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR. YÜKSEK İRTİFA, YÜKSEK İRTİFA FİZYOLOJİSİ, AKUT DAĞ HASTALIKLARI
Seçmeli Ders ANT3013 UZMANLIK GÜREŞ 2 3 6
güreş sporunda bilinmesi gereken tekniklerin metodik basamaklamas ını,bsamaklamalar sırasında oluşabilecek hataların düzeltilmesini,güreşteki gelişmeleri ve yenilikleri genel olarak içerir.
Seçmeli Ders ANT3015 UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 3 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders ANT3017 UZMANLIK KAYAK 2 3 6
Kayak sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve kayma tekniklerinin öğretim basamakları ile birlikte öğrenebilme ve bunları uygulayabilme
Seçmeli Ders ANT3019 UZMANLIK TENİS 2 3 6
Tenis oyuncuları için fiziksel hazırlık ve uzun dönem gelişim çalışma örnekleri.
Seçmeli Ders ANT3021 UZMANLIK STEP AEROBİK 2 3 6
Spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. Müzik eşliğinde yerde ve step platformu üzerinde koordineli ve ritmik olarak aerobik step adımlamalarının yapılması. Platform üzerinde ve yerde müzik eşliğinde koreografi çalışmaları.
Seçmeli Ders ANT3023 UZMANLIK BADMİNTON 2 3 6
Badminton temel eğitim dönemi planlama, taktik, teknik ve uygulamalarını içerir.
Seçmeli Ders ANT3025 UZMANLIK ATLETİZM 2 3 6
Atletizmin tanımı, tarihçe ve sınıflandırması. Sürat, orta ve uzun mesafe koşuları, bayrak koşuları, engelli koşular, yürüyüşler, çoklu yarışların saha ölçüleri , kuralları ve antrenman örnekleri
Seçmeli Ders ANT3027 YARDIMCI UZMANLIK FUTBOL 2 1 6
futbolda hucum ve savunma prensipleri, antrenman periyotlamas ı,müsabaka analizi,1.2.3. bölge çalışmaları ve antrenörün görevleri müsabaka değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders ANT3029 YARDIMCI UZMANLIK VOLEYBOL 2 1 6
müsabaka organizasyonu, voleybolda hakemlik, voleybolda antrenman planlaması, müsabaka gözlemi ve analiz yapabilme
Seçmeli Ders ANT3031 YARDIMCI UZMANLIK HENTBOL 2 1 6
Temel teknik ve taktik antrenman ilkeleri
Seçmeli Ders ANT3033 YARDIMCI UZMANLIK BASKETBOL 2 1 6
Basketbolda öğretiminde metodik basamaklar,Basketbol çalışmaları için yardımcı aletler,Basketbolcu beslenmesi,Basketbola özgü yetenek seçimi.İleride düzeyde oyun sistemleri.Antrenör sporcu ilişkileri.Branşa göre antrenman planlaması periyotlaması. branşa göre performans değerlendirmesi ve testler. müsabaka gözlem analiz ve değerlendirilmesi
Seçmeli Ders ANT3035 YARDIMCI UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 1 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası,asimetrik paraleli Erkek aletleri: Barfiksve atlama masası aletlerinde yapılan hareketleri yapabilmem ve geliştirme Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT3037 YARDIMCI UZMANLIK DAĞCILIK 2 1 6
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYEDE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR. YÜKSEK İRTİFA, YÜKSEK İRTİFA FİZYOLOJİSİ, AKUT DAĞ HASTALIKLARI
Seçmeli Ders ANT3039 YARDIMCI UZMANLIK GÜREŞ 2 1 6
Güreş hakemlik bilgisi ve uygulaması. Antrenman planlamada müsabaka dönemi. Güreşte testler. Müsabaka analiz ve değerlendirme.Organizasyon deneyimi. Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri.
Seçmeli Ders ANT3041 YARDIMCI UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 1 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders ANT3043 YARDIMCI UZMANLIK KAYAK 2 1 6
Kayak sporunda antrenman yüklenme ilke ve metodları, bireysel yüklenme ilkesi, dalgasal yüklenme ilkesi,fartleks metod, interval metod,tekrar metodu, hakkında temel teorik bilgilere sahip olma,kayak sporunda ayak,bacak,omuz ve kol k ırılma ve bağ zorlanma ve yırtıkları,ilk müdahale,donma konularında ilk müdahale,sporcuların beslenme türleri ve kullanılabilecek ergojenikler hakkında bilgi ve müsabakada kullanılan,taktikler,start telaşı,korkularını yenme ve motivasyon hakkında bilgi edinmelerini sağlama.
Seçmeli Ders ANT3045 YARDIMCI UZMANLIK TENİS 2 1 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler
Seçmeli Ders ANT3047 YARDIMCI UZMANLIK STEP AEROBİK 2 1 6
Step-aerobik adımlarını içeren örnek çalışma programları ve bireysel, grup kareografisi hazırlayabilmek.
Seçmeli Ders ANT3049 YARDIMCI UZMANLIK BADMİNTON 2 1 6
Badminton temel eğitim dönemi planlama, taktik, teknik ve uygulamalarını içerir.
Seçmeli Ders ANT3051 YARDIMCI UZMANLIK ATLETİZM 2 1 6
Atletizmin tanımı, tarihçe ve sınıflandırması. Sürat, orta ve uzun mesafe koşuları, bayrak koşuları, engelli koşular, yürüyüşler, çoklu yarışların saha ölçüleri , kuralları ve antrenman örnekleri
Zorunlu Ders ANT3053 SPORDA İSTATİSTİK 2 0 3
Bu dersin içeriği istatistiğin tanımı, kapsamı, veriler ve düzenlenmesi, örnekleme kuramı, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, standart puanlar, hipotez testler, korelasyon ve regresyon i çin spor alanından örneklerle istatistik hesaplamalarını kapsar.
Zorunlu Ders ANT3055 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ 2 1 3
Sporda çeşitli fiziksel, fizyolojik ve motorsal ölçümler ve değerlendirilmesi ile ilgili birçok laboratuar ve saha testleri açıklanarak, öğrencilere egzersiz fizyoloji laboratuar çalışmalarında yardımcı olunarak bazı testler uygulamalı olarak uygulattırılarak test sonuçlarının değerlendirmeleri konusunda detaylı bilgi sunmak
Seçmeli Ders ANT3057 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 2 1 6
Spor yönetimi kavramı, spor yönetiminin niteliği ve özellikleri, spor yönetimi modelleri, Türkiye’de spor yönetiminin tarihsel gelişim süreci mevcut yapının incelenmesi, yönetimin evrensel teori ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından ele alınması.
Seçmeli Ders ANT3059 SPORDA MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER 2 1 6
Spor medyasının tarihsel gelişimi.Halkala ilişkilerin tarihsel gelişimi. Spor medyasının tanımı ve Medya terimlerinin öğrenilmesi.Halkala ilişkilerin unsurları. Spor ve Medya konusu ile Serbest Zaman ve Spor Gazeteciliği alanında öğrenciyi bilgilendirmek
Seçmeli Ders ANT3061 EGZERSİZ BİYOKİMYASI 2 1 6
Biyokimya ile ilgili temel kavramlar,çeşitli besin maddelerinin (karbonhidrat,lipid,protein,mineral,vitamin) metabolizmadaki fonksiyonları, eksikliğinde ve fazlalığında oluşabilecek patolojik durumlar,genetik ile ilgili genel bilgiler,serumda ve idrarda ölçülen biyokimyasal parametreler ve klinik önemleri ,hormonların etkileri ve hormonal hastalıklar ve serbest radikaller ve antioksidanların etkileri yer alır.
Seçmeli Ders ANT3063 YAŞLILARDA EGZERSİZ 2 1 6
Geriatrinin Sınıflandırılması, Yaşlılarda görülen fizyolojik ve fiziksel değişiklikler, Yaşlanma ile görülen biyomekaniksal değişiklikler ve egzersiz uygulamaları, Yaşlılarda görülen postür problemleri, öneriler ve egzersizler, Yaşlılarda denge ve ağırlık merkezi değişimi, denge ve kuvvet egzersizleri, Yaşlılarda yürüyüş bozuklukları ve yürüyüş analizi değerlendirme metodları
Seçmeli Ders ANT3065 İŞİTME ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 1 6
engellilerin tarihsel gelişimi hakkında bilgi, engellilerin sınıflandırılması, engelliliğin sebepleriişitme engelli nedir,işitme engelliler hakkında genel bilgi, işitme engellilerin sınıflandırılması, işitme engelli olma nedenleri, işitme engellilerin yapmış oldukları sporlar.
Seçmeli Ders ANT3067 GÖRME ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 1 6
Engelliler için sporun anlamı ve öneminin tanımlanması, Engel sebepleri, türleri, ve sınıflandırılmaları, Görme engelliler ve sporun açıklanması, Beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkilerinin tanımlanması, Engellilerde beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeleri
Seçmeli Ders ANT3069 SPORDA GÜÇ GELİŞTİRME 2 1 6
sporda kuvvet antrenmanlarınıve antreman sistemleri.branşlara göre kuvvet antemanları ve planlaması
Seçmeli Ders ANT3071 KADINLARDA EGZERSİZ 2 1 6
Kadınların fiziksel ve fizyolojik özellikleri, osteoporoz, hamilelik ve spor.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders ANT3002 UZMANLIK FUTBOL 2 3 6
futbolda yetenek seçimi ve testler, futbolda taktik anlayış, antrenman uygulamaları, futbola özgü mental ve otojenik antrenenman metotları.
Seçmeli Ders ANT3004 UZMANLIK VOLEYBOL 2 3 6
voleybolda yetenek seçimi, yaşlara göre yetenek seçimi, temel tekniklere göre antrenman çeşitleri, maç tekniği ve antrenman uygulamaları, voleybolda mental antrenman
Seçmeli Ders ANT3006 UZMANLIK HENTBOL 2 3 6
Hentbolde beslenme ilkeleri Hentbolde hazırlık dönemi antrenmanları Hentbolde müsabaka dönemi antrenmanları Hentbolde ara dönemi antrenmanları Hentbolde özel antrenman yöntemleri
Seçmeli Ders ANT3008 UZMANLIK BASKETBOL 2 3 6
Basketbolda savunma,savunma çeşitleri bu savunmalara karşı yönelik hücum sistemleri,savunma diziliş şekilleri ileri düzeyde teknik ve taktik çalışmalar,branşa göre genel ve özel antrenman çeşitleri.Branşa özgü mental ve otojenik antrenman uygulamaları.
Seçmeli Ders ANT3010 UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 3 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası,asimetrik paraleli Erkek aletleri: Barfiksve atlama masası aletlerinde yapılan hareketleri yapabilmem ve geliştirme Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT3012 UZMANLIK DAĞCILIK 2 3 6
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYE DE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR. TIRMANIŞLAR, KAYA TIRMANIŞLARI, İP TEKNİKLERİ, İNİŞLER.
Seçmeli Ders ANT3014 UZMANLIK GÜREŞ 2 3 6
Güreşte yetenek testleri,performans testleri ve uygulama değerlendirme, Kuvvet antrenman yöntemleri, dayanıklılık antrenman yöntemleri, müsabaka taktiği, mental antrenman yöntemleri.
Seçmeli Ders ANT3016 UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 3 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders ANT3018 UZMANLIK KAYAK 2 3 6
Kayak sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve kayma tekniklerinin öğretim basamakları ile birlikte öğrenebilme ve bunları uygulayabilme.
Seçmeli Ders ANT3020 UZMANLIK TENİS 2 3 6
tenisçiler için fiziksel hazırlık ve uzun dönem gelişim antrenmanları driller yapabilme.
Seçmeli Ders ANT3022 UZMANLIK STEP AEROBİK 2 3 6
Step-aerobik adımlarını içeren örnek çalışma programları ve bireysel, grup kareografisi hazırlayabilmek
Seçmeli Ders ANT3024 UZMANLIK BADMİNTON 2 3 6
Genel kondisyon çalışmaları, oyun stratejileri, öğrenme, öğretme metodları, amaca yönelik eğitsel oyunlar oynama, tekler, çiftler, karışık eşler badminton oynama ve oyun stratejileri hakkında tartışma.
Seçmeli Ders ANT3026 UZMANLIK ATLETİZM 2 3 6
Atletizm sporunda yetenek seçiminde fiziksel,psikolojik ve fizyolojik ne gibi testler kullanılıyor,yine atletizm branşlarında bireysel ve grup halinde uygulanan antrenman metodları ve çeşitleri,yarışmalarda uygulanabilecek taktik metodların öğretimi, yarışma öncesi,esnası ve sonrasında uygulanan mental antrenman ve müsübaka metodları nelerdir gibi öğrencilerin temel bilgilere sahip olma ,öğrencilere beceriler kazandırabilme.
Seçmeli Ders ANT3028 YARDIMCI UZMANLIK FUTBOL 2 1 6
Futbolun tanımı, tariihi temel pozisyonlar, pas, top kontrulu , dripling, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, oyun sitemleri ve kurallar.
Seçmeli Ders ANT3030 YARDIMCI UZMANLIK VOLEYBOL 2 1 6
voleybolda yüklenme ve antrenman metodları, manşet pas, parmak pas, servis, blok, smaç teknikleri antrenman uygulamaları.
Seçmeli Ders ANT3032 YARDIMCI UZMANLIK HENTBOL 2 1 6
Hentbolde beslenme ilkeleri Hentbolde hazırlık dönemi antrenmanları Hentbolde müsabaka dönemi antrenmanları Hentbolde ara dönemi antrenmanları Hentbolde özel antrenman yöntemleri
Seçmeli Ders ANT3034 YARDIMCI UZMANLIK BASKETBOL 2 1 6
Tarihçe ve basketbol oyun kurallarının ayrıntılı öğretimi ve basketbol saha melzeme bilgisinin öğretilmesi..basketbolla ilgili teknik becerilerin geliştirilmesi. teknik becerilerin oyun ve maç esnasında uygulanması
Seçmeli Ders ANT3036 YARDIMCI UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 1 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası,asimetrik paraleli Erkek aletleri: Barfiksve atlama masası aletlerinde yapılan hareketleri yapabilmem ve geliştirme Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT3038 YARDIMCI UZMANLIK DAĞCILIK 2 1 6
dağcılık temel teknikler, kamp bilgisi, yürüyüş bilgisidoğa yürüyüşleri, kampçılık, treking,hiking, yürüyüş bilgisi, kamp kurma, cadırlar, ekipmanlar, doğru kıyafet seçimi dağcılıkta kullanılan tekni,kler hakkında bilgi sahibi olmak.nlar
Seçmeli Ders ANT3040 YARDIMCI UZMANLIK GÜREŞ 2 1 6
Güreş tanımı,tarihçesi,sınıflandırılması,saha malzeme bilgisi,kural bilgisi, temel teknik öğretimi ve basamaklama öğretimi.Teknik uygulama hataları tespit ve düzeltme yöntemleri. Yarışma Kural bilgisi, Müsabaka da teknik uygulama. SERBEST VE GREKOROMEN stil farkları.
Seçmeli Ders ANT3042 YARDIMCI UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 1 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri,
Seçmeli Ders ANT3044 YARDIMCI UZMANLIK KAYAK 2 1 6
Kayak sporunda antrenman yüklenme ilke ve metodları, bireysel yüklenme ilkesi, dalgasal yüklenme ilkesi,fartleks metod, interval metod,tekrar metodu, hakkında temel teorik bilgilere sahip olma,kayak sporunda ayak,bacak,omuz ve kol k ırılma ve bağ zorlanma ve yırtıkları,ilk müdahale,donma konularında ilk müdahale,sporcuların beslenme türleri ve kullanılabilecek ergojenikler hakkında bilgi ve müsabakada kullanılan,taktikler,start telaşı,korkularını yenme ve motivasyon hakkında bilgi edinmelerini sağlama.
Seçmeli Ders ANT3046 YARDIMCI UZMANLIK TENİS 2 1 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANT3048 YARDIMCI UZMANLIK STEP AEROBİK 2 1 6
Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. Müzik eşliğinde yerde ve step platformu üzerinde koordineli ve ritmik olarak aerobik step adımlamalarının yapılması. Platform üzerinde ve yerde müzik eşliğinde koreografi çalışmaları. Dinamik, statik ve PNF metodlarına göre streching çalışmaları.
Seçmeli Ders ANT3050 YARDIMCI UZMANLIK BADMİNTON 2 1 6
Badminton temel eğitim dönemi planlama, taktik, teknik ve uygulamalarını içerir.
Seçmeli Ders ANT3052 YARDIMCI UZMANLIK ATLETİZM 2 1 6
Atletizm de yetenek seçiminde kullanılan testler,ölçüm şekilleri ve değerlendirilip sıralanmasının öğretimi, atletizm de genel ve özel antrenman yüklenme ilke ve metodları, bireysel yüklenme ilkesi, dalgasal yüklenme ilkesi,fartleks metod, interval metod,tekrar metodu, hakkında temel teorik bilgilere sahip olma, atletizm de ayak,bacak,omuz ve kol k ırılma ve bağ zorlanma ve yırtıkları,ilk müdahale,donma konularında ilk müdahale,sporcuların beslenme türleri ve kullanılabilecek ergojenikler hakkında bilgi ve müsabakada kullanılan,taktikler,start telaşı,korkularını yenme ve motivasyon hakkında bilgi edinmelerini sağlama.
Zorunlu Ders ANT3054 ZİHİNSEL ANTRENMAN 2 1 4
Spor Psikolojisi tanımı, kavramları ve içeriği, Spor Psikologlarının görevleri, Zihinsel Antrenman tanımı ve teknikleri, Zihinsel Antrenman tekniklerinin uygulaması, Motivasyon türleri, Stres ve başa çıkabilme
Zorunlu Ders ANT3056 SPOR MASAJI 1 2 2
Masajın tanımı, tarihi gelişimi, önemi, kullanılan malzemeler, masajın endikasyonları ve kontraendikasyonları, masaj çeşitleri, yarışma ve antrenman masajları, masajın genel ilkeleri, masaj manipülasyonları ve vücut bölgelerine göre masaj uygulamaları.
Seçmeli Ders ANT3058 ÇOCUK VE SPOR 3 0 6
Çocuklarda gelişim özellikleri,motorik gelişim dönemleri, egzersizin çocuklar üzerine etkisi, spora yönlendirmede dikkat edilecek konular, spora yönelik öneriler ve fizyolojik cevapları. Çocuklarda spora başlama yaşı.
Seçmeli Ders ANT3060 ZİHİNSEL ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 3 0 6
Zihinsel Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler
Seçmeli Ders ANT3062 BEDENSEL ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 3 0 6
Fiziksel (Ortopedik) Engelli çocukların ve bireylerin tanım ve sınıflandırılması, fiziksel engelli çocukların gelişimsel özellikleri, fiziksel engelli bireyler için fiziksel aktivitelerde dikkat edilecek noktalar.
Seçmeli Ders ANT3064 FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ 3 0 6
Basınç değişikliklerinin (yükseklik ve sualtı),ısı değişikliklerinin (sıcak-soğuk ortam) insan organizması üzerine etkileri ve bu değişik ortamlarda sportif performans.
Seçmeli Ders ANT3066 TÜRK SPOR TEŞKİLATININ YAPISI 3 0 6
Bu ders Türk spor teşkilatının tarihi süreç içinde gelişimi, mevcut spor teşkilatının yapı ve işleyişi, Türk Spor yönetimine ilişkin mevzuatın incelenmesi, temel sorunlar, sorunların nedenleri ve çözüm yolları konularını kapsamaktadır.
Seçmeli Ders ANT3068 REKREASYON 3 0 6
Rekreasyonun Tanımı. Rekreasyon, Serbest Zaman ve Oyun Arasındaki İlişki. Rekreasyonun Sınıflandırılması. Rekreasyon Hizmet Alanları. Rekreasyon Hizemeti Veren Kurum ve Kuruluşlar
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders ANT4001 UZMANLIK FUTBOL 2 3 6
futbolda antrenman periyotlaması, yarışma ve organizasyonlar ve deneyim geliştirme, futbola özgü hakemlik bilgileri,antrenman planlaması ve periyotlaması.
Seçmeli Ders ANT4003 UZMANLIK VOLEYBOL 2 3 6
voleybolda müsabaka organizasyonu, hakemler ve hakem işaretleri, voleybolda antrenman planlaması ve uygulamaları, voleybolda performans gelistirme, voleybolda sakatlıklar, güç geliştirme antrenmanları, müsabaka hazırlığı, antrenörler ve oyuncuların sorumlulukları,mini voleybol, müsabakalar
Seçmeli Ders ANT4005 UZMANLIK HENTBOL 2 3 6
Hentbolda yarışma ve organizasyon deneyimi,hakemlik bilgisi branşa özgü antrenman planlaması ve periyotlaması,performans değerlendirmesi ve testler
Seçmeli Ders ANT4007 UZMANLIK BASKETBOL 2 3 6
Basketbolda antrenman planlaması ve periyotlaması. Basketbolda temel motorik özellikler.Maçların gözlem ve değerlendirilmesi antrenman örnekleri ileri düzeyde teknik ve taktik çalışmalar.Basketbolda eğitsel oyunlar,Analiz ve alan uygulamasının öğretimi ve sonuçları. hakemlik mekaniği
Seçmeli Ders ANT4009 UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 3 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı( Erkek aletleri:Halka, Kulplu beygir) aletlerinde becerilerini geliştirme.Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT4011 UZMANLIK DAĞCILIK 2 3 6
dağcılık temel teknikleri, kamp bilgisi, yürüyüş bilgisi.tırmanış teknikleri, tek ip ve çift ip teknikleri spor tırmanışın özellikleri, güvenlik sistemleri, ana istasyonlar, ara istasyonlar, iniş istasyonları, tırmanış organizasyonu, iniş organizasyonu
Seçmeli Ders ANT4013 UZMANLIK GÜREŞ 2 3 6
Güreşte kural bilgisi ve hakemlik ,Antrenman bilgisi ve güreşe yönelik planlama,Güreş te performans testleri.Organizasyon izleme ve görev alma
Seçmeli Ders ANT4015 UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 3 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri,
Seçmeli Ders ANT4017 UZMANLIK KAYAK 2 3 6
Kayak sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve kayma tekniklerinin öğretim basamakları ile birlikte öğrenebilme ve bunları uygulayabilme.
Seçmeli Ders ANT4019 UZMANLIK TENİS 2 3 6
Tenis organizasyonlarına hakim olmak, antrenman planlaması ve periodlaması yapabilmek, performans testlerini uygulayabilmek
Seçmeli Ders ANT4021 UZMANLIK STEP AEROBİK 2 3 6
Aerobik-step eğitimcisinin özellikleri.Temel bale-dans figürleri, eşli hareketler, farklı kültürlerin dansları, fiziksel aktivite ve alıştrımaların müzik eşliğinde düzenli bir şekilde yapılması.
Seçmeli Ders ANT4023 UZMANLIK BADMİNTON 2 3 6
Yaş gruplarına göre mikro ve makro dönem antrenman planlaması, müsabaka analizi,hakemlik uygulamaları, fair-play duygusunun geliştirilmesi, teknik, taktik becerilerin geliştirilmesi,etkili iletişim metodları,
Seçmeli Ders ANT4025 UZMANLIK ATLETİZM 2 3 6
Atletizmin çeşitli branşlarında öğrencilerimizi yarışma ve organizasyonlarda görev almalarını sağlayarak deneyimler kazanmalarını sağlamak,antrenman prensipleri,antren planlaması ve periodlaması hakkında planlar yaparak gelişimlerini sağlamak,atletizm branşlarında performans gelişimi için kullanılan testler hakkında bilgi vererek ölçüm yapıp değerlendirme bilgilerini geliştirmektir.
Seçmeli Ders ANT4027 YARDIMCI UZMANLIK FUTBOL 2 1 6
Pas ve önemi, paslaşmadaki temel kurallar, beceri çalışmalar, dar alan oyunları ile duran top çalışmalarının öğretilmesi ve çalışma tekniklerinin geliştirilmesi
Seçmeli Ders ANT4029 YARDIMCI UZMANLIK VOLEYBOL 2 1 6
temel teknikler antrenman uygulamaları, voleybolda beslenme ve ergojenik yardımcılar, voleybolda savunma ve hücum sistemleri, voleybolda yetenek seçimi ve testler,
Seçmeli Ders ANT4031 YARDIMCI UZMANLIK HENTBOL 2 1 6
Hentbolde gözlem ve değerlendirme Hentbolde performans kontrolleri Hentbolde müsabaka analizi Hentbolde müsabaka analizi Hentbolde antrenman planlaması ve periyodlaması
Seçmeli Ders ANT4033 YARDIMCI UZMANLIK BASKETBOL 2 1 6
Bireysel ve takım savunması,Savunma çeşitleri ve bu savunmalara karşı hücum sistemleri, branşa göre genel ve özel antrenman çeşitleri. BRanşa özgü mental ve otojenik antrenman uygulamaları
Seçmeli Ders ANT4035 YARDIMCI UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 1 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı( Erkek aletleri:Halka, Kulplu beygir) aletlerinde becerilerini geliştirme.Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT4037 YARDIMCI UZMANLIK DAĞCILIK 2 1 6
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYEDE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR
Seçmeli Ders ANT4039 YARDIMCI UZMANLIK GÜREŞ 2 1 6
Temel Teknik-Taktik ve Teorik bilgilerin verilmesi
Seçmeli Ders ANT4041 YARDIMCI UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 1 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri,
Seçmeli Ders ANT4043 YARDIMCI UZMANLIK KAYAK 2 1 6
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme (Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)
Seçmeli Ders ANT4045 YARDIMCI UZMANLIK TENİS 2 1 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANT4047 YARDIMCI UZMANLIK STEP AEROBİK 2 1 6
Step aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi,step koreografisi öğretebilme ve koreografi hazırlayabilme
Seçmeli Ders ANT4049 YARDIMCI UZMANLIK BADMİNTON 2 1 6
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar
Seçmeli Ders ANT4051 YARDIMCI UZMANLIK ATLETİZM 2 1 6
Atletizmde yaş gruplarına göre yarışma mesafeleri,atlayış ve atış hakları,ağırlık miktarları,hakemlik bilgisi(zaman,mesafe ölçümleri ,puanlama şekli ve sıralamalırın belirlenmesi, itirazlar vs.uygulamalarını öğretmek. eğitimi,atletizmde,performansa yönelik genel ve özel, mental ve otojenik antrenman uygulamalarını kavramasını sağlamaktır
Zorunlu Ders ANT4053 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2
Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri yöntem ve modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar. Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama teknikleri
Zorunlu Ders ANT4055 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI 2 1 4
Antrenörlük ile ilgili teorik bilgilerin alanda uygulanması
Seçmeli Ders ANT4057 SPORDA BİYOMEKANİK 2 1 6
Beden Eğitimi ve Sporda Biyomekanik , Temel kavramlar , Hareket ve hareket şekilleri, Linear kinematik, Acısal kinematik, Linear kinetik , Açısal kinetik, Denge ve vücut ağırlık merkezi, Eklem mekaniği , Dolaşım mekaniği, Solunum mekaniği, Hareket analizi ve analizinde teorik yaklaşımlar, Spor tekniklerinde kuvvet bileşkeleri ve analizi, İnsan performans analizi (kas ve eklem hareket analizi), Spor tekniklerinin analizi ( Yüksek atlama, Uzun atlama, gülle atma, Ağrılık kaldırma Yüzme, Futbol, Cimnastik)
Seçmeli Ders ANT4059 ANTRENMAN METODLARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 2 1 6
Antrenmanın organizma üzerindeki etkileri, yorgunluk, toparlanma,antrenman bölümleri, planlaması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerin geliştirilmesi.
Seçmeli Ders ANT4061 İLK YARDIM 2 1 6
İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme,boğulmalar, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım,pansuman ve yaralı taşıma teknikleri.
Seçmeli Ders ANT4063 SPOR SAKATLIKLARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON 2 1 6
Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma,germe,soğuma,spor yaralanmaları(yumuşak doku, kemik doku, eklem ve diğer), spor sakatlıklarında kesin tedavi,egzersiz tedavisi ve spora dönüş,değişik ortam koşullarında egzersiz ve sağlık sorunları.
Seçmeli Ders ANT4065 BİREYSEL SPORLARDA ÖZEL ANTRENMAN UYGULAMALARI 2 1 6
Branşa dayalı oyun form alıştırma hareketlerini uygular, Harekete dayalı öğrenmenin tanım ve modellerini uygular. Teknik Özelliklerini uygular. spor dallarının yapısı ve özelliklerini öğrenir
Seçmeli Ders ANT4067 TAKIM SPORLARINDA ÖZEL ANTRENMAN UYGULAMALARI 2 1 6
futbol, basketbol, voleybol, hentbol branşlarına özgü antrenman uygulamaları
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders ANT4002 UZMANLIK FUTBOL 2 3 6
Futbola özgü antrenman periyotlaması,motosal ve fiziksel özelliklerin gurup dinamiği uygulamaları.
Seçmeli Ders ANT4004 UZMANLIK VOLEYBOL 2 3 6
voleybol müsabaka analizi, analiz değerlendirmeleri, savunma ve hücum oyuncularına yönelik antrenman uygulamamalrı, pasör antrenmanları, libero için antrenmanlar, antrenmanları değerlendirmek için testler, günlük, haftalık antrenman planları ve uygulamaları
Seçmeli Ders ANT4006 UZMANLIK HENTBOL 2 3 6
Hentbolde maç yönetimi ve hakem bilgileri Hentbolde kuvvet dayanıklılık sürat esneklik çabuk kuvvet gelişimi ve kontrolü.
Seçmeli Ders ANT4008 UZMANLIK BASKETBOL 2 3 6
Basketbolda öğretiminde metodik basamaklar,Basketbol çalışmaları için yardımcı aletler,Basketbolcu beslenmesi,Basketbola özgü yetenek seçimi.İleride düzeyde oyun sistemleri.Antrenör sporcu ilişkileri. Koşan ve tekerleklı sandalye basketbolüne özgü yetenek seçimi ve testler,alan uygulaması
Seçmeli Ders ANT4010 UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 3 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(asimetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, Halka, Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geli ştirme.Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT4012 UZMANLIK DAĞCILIK 2 3 6
dağcılık temel teknikleri, kamp bilgisi, yürüyüş bilgisi.tırmanış teknikleri, tek ip ve çift ip teknikleri spor tırmanışın özellikleri, güvenlik sistemleri, ana istasyonlar, ara istasyonlar, iniş istasyonları, tırmanış organizasyonu, iniş organizasyonu
Seçmeli Ders ANT4014 UZMANLIK GÜREŞ 2 3 6
Resmi bir müsabakada gözlem ve analiz yapmak yapılan analizin değerlendirilmesi.Güreşte makro planlama ve uygulama. Müsabaka süresine uygun antrenman programlama.
Seçmeli Ders ANT4016 UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 3 6
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri,
Seçmeli Ders ANT4018 UZMANLIK KAYAK 2 3 6
Kayak sporu yarışma sonuçları, puanlama teknikleri,serbest kayma,uygulanan antrenman modelleri,yarışmalarda ne tür mekanik aletler kullanılıyor, nelere dikkat edilmeli ve kayak branşlarında kullanılan en on teknik,taktik ve malzeme ve mekanik aletler hakkında bilgi edinme yollarını öğrenebilme.
Seçmeli Ders ANT4020 UZMANLIK TENİS 2 3 6
Tenise özgü planlama yapılması, performans antrenmanları yapılması, yarışma ve organizasyon düzenleme, antrenman periodlarının ayarlanması.
Seçmeli Ders ANT4022 UZMANLIK STEP AEROBİK 2 3 6
Aerobik-step eğitimcisinin özellikleri.Temel bale-dans figürleri, eşli hareketler, farklı kültürlerin dansları, fiziksel aktivite ve alıştrımaların müzik eşliğinde düzenli bir şekilde yapılması.
Seçmeli Ders ANT4024 UZMANLIK BADMİNTON 2 3 6
Badminton branşında performans dönemi antrenman, öğretim yöntemleri,antrenman planlaması, performans testleri ve uygulamaları içerir.
Seçmeli Ders ANT4026 UZMANLIK ATLETİZM 2 3 6
Atletizmin tanımı, tarihçe ve sınıflandırması. Sürat, orta ve uzun mesafe koşuları, bayrak koşuları, engelli koşular, yürüyüşler, çoklu yarışların saha ölçüleri , kuralları ve antrenman örnekleri İle yarışma analizi
Seçmeli Ders ANT4028 YARDIMCI UZMANLIK FUTBOL 2 1 6
futbolda hucum ve savunma prensipleri, antrenman periyotlamas ı,müsabaka analizi,1.2.3. bölge çalışmaları ve antrenörün görevleri müsabaka değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders ANT4030 YARDIMCI UZMANLIK VOLEYBOL 2 1 6
müsabaka organizasyonu, voleybolda hakemlik, voleybolda antrenman planlaması, müsabaka gözlemi ve analiz yapabilme
Seçmeli Ders ANT4032 YARDIMCI UZMANLIK HENTBOL 2 1 6
Hentbolde maç yönetimi ve hakem bilgileri Hentbolde kuvvet sürat dayanıklılık esneklik çabuk kuvvet gelişimi ve kontrolü Hentbolde kuvvette devamlılık aerobik güç anaeorobik güç koordinasyon gelişimi ve kontrolü gözlem ve değerlendirme
Seçmeli Ders ANT4034 YARDIMCI UZMANLIK BASKETBOL 2 1 6
Basketbolda öğretiminde metodik basamaklar,Basketbol çalışmaları için yardımcı aletler,Basketbolcu beslenmesi,Basketbola özgü yetenek seçimi.İleride düzeyde oyun sistemleri.Antrenör sporcu ilişkileri.Branşa göre antrenman planlaması periyotlaması. branşa göre performans değerlendirmesi ve testler. müsabaka gözlem analiz ve değerlendirilmesi
Seçmeli Ders ANT4036 YARDIMCI UZMANLIK ARTİSTİK CİMNASTİK 2 1 6
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası,asimetrik paraleli Erkek aletleri: Barfiksve atlama masası aletlerinde yapılan hareketleri yapabilmem ve geliştirme Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANT4038 YARDIMCI UZMANLIK DAĞCILIK 2 1 6
DAĞCILIK TARİHİ, TÜRKİYEDE DAĞCILIK, KIYAFETLER, EKİPMANLAR, YÜRÜYÜŞ BİLGİSİ VE TEKNİĞİ, KAMPÇILIK, HİPOTERMİ, SOĞUK RAHATSIZLIKLARI, TEHLİKELER, ACİL DURUMLAR. YÜKSEK İRTİFA, YÜKSEK İRTİFA FİZYOLOJİSİ, AKUT DAĞ HASTALIKLARI
Seçmeli Ders ANT4040 YARDIMCI UZMANLIK GÜREŞ 2 1 6
Güreş hakemlik bilgisi ve uygulaması. Antrenman planlamada müsabaka dönemi. Güreşte testler. Müsabaka analiz ve değerlendirme.Organizasyon deneyimi. Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri.
Seçmeli Ders ANT4042 YARDIMCI UZMANLIK HALK OYUNLARI 2 1 6
Halk Oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin Halk Oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması.
Seçmeli Ders ANT4044 YARDIMCI UZMANLIK KAYAK 2 1 6
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme (Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)
Seçmeli Ders ANT4046 YARDIMCI UZMANLIK TENİS 2 1 6
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler
Seçmeli Ders ANT4048 YARDIMCI UZMANLIK STEP AEROBİK 2 1 6
Step-aerobik adımlarını içeren örnek çalışma programları ve kareografi hazırlayabilmek.
Seçmeli Ders ANT4050 YARDIMCI UZMANLIK BADMİNTON 2 1 6
Badminton temel eğitim dönemi planlama, taktik, teknik ve uygulamalarını içerir
Seçmeli Ders ANT4052 YARDIMCI UZMANLIK ATLETİZM 2 1 6
Atletizmin tanımı, tarihçe ve sınıflandırması. Sürat, orta ve uzun mesafe koşuları, bayrak koşuları, engelli koşular, yürüyüşler, çoklu yarışların saha ölçüleri , kuralları ve antrenman örnekleri
Zorunlu Ders ANT4054 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ 1 2 4
hareket ve antrenman bilimlerinde uygulamalı olarak bir araştırma projesi hazırlayıp raporlaştırma
Zorunlu Ders ANT4056 ANTRENMAN PLANLAMASI 2 1 4
Yüklenme ve dinlenme ilişkisi, Süper kompenzasyon ve organizma üzerindeki etkileri, birim antrenmanın özellikleri, mikro, mezo ve makro antrenman planlama ilkelerinin incelenmesi. Kuvvet, dayanıklılık, sürat antrenmanlarının periyotlanması.
Seçmeli Ders ANT4058 SPOR SOSYOLOJİSİ 2 1 6
Sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kulüpleri, her türlü sportif birimler, olay ve olguların sportif aktivitelerdeki görünümleri, toplum hayatı içinde kendini gösteren ve sürekli kılan spor olgusunun toplumun diğer kurumlarıyla ilişkisinin anlaşılması, spor ve kültür, spor ve nüfus yapısı, spor ve toplum, spor ve eğitim, spor ve ekonomik hayat, sporda sapma ve şiddet, spor ve medya, popüler kültür ve spor, spor endüstrisi, spor ve siyaset, sporun tarihi açıdan kurumlaşması, sporda amatörlük ve profesyonellik konuları incelenecektir.
Seçmeli Ders ANT4060 KİNESYOLOJİ 2 1 6
Kinezyolojide temel özellikler, Eklem kinematiği,Kas-iskelet sisteminde kuvvetler,musculoskeletal torklar, Kas-iskelet sisteminde kaldıraçlar,mekanik avantaj, Eklemler yapıları ve fonksiyonları, kas morfolojisi,kuvvet gelişimi ve kas yorgunluğu, Elektro-myografi
Seçmeli Ders ANT4062 SPORDA HAREKET ANALİZİ 2 1 6
Hareket mekaniğinde kullanılan prensipleri ve değerlendirme yöntemlerini öğrencilere uygulamalı olarak aktarmak
Seçmeli Ders ANT4064 SPORCU SAĞLIĞI 2 1 4
Sporcu Sağlığına giriş ve genel kavramlar. İlkyardımın tanımı,önemi,ilkeleri,solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme,boğulma,şok, uzuv kopmaları,zehirlenmeler, hayvan ve böcek ısırmalarında ilkyardım ve yaralı taşıma metodları. Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma,germe,soğuma,spor yaralanmaları(yumuşak doku, kemik doku, eklem ve diğer), spor sakatlıklarında kesin tedavi,egzersiz tedavisi ve spora dönüş,değişik ortam koşullarında egzersiz ve sağlık sorunları
Seçmeli Ders ANT4066 SPOR FELSEFESİ VE TARİHİ 2 1 4
Beden eğitimi ve spor kültürünün temelini anlatarak günümüz beden eğitimi ve spor kültürünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
Seçmeli Ders ANT4068 SPORDA ETİK DEĞERLER 2 1 4
Spor ahlakında karşılaşılan sorunlar ve ahlaki değerlerin evrensel boyutlarda kabul ve spor alanlarında hayata geçirilmesi. Sporda ahlaki davranışların sporda şiddeti azaltmadaki rolü.