Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU - DERİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders DER1001 DERİCİLİĞE GİRİŞ 2 0 3
Dericiliğin Tarihçesi, Ham deri ve hayvancılık ilişkileri, Deri işleme teknolojisi, Tabaklama maddeleri, Bitkisel tabaklama maddeleri, Sentetik tabaklama maddeleri, Krom tabaklama maddeleri, Alüminyum sepisinde kullanılan tabaklayıcılar.
Zorunlu Ders DER1003 HAM DERİ VE HİSTOLOJİSİ 2 0 4
Derinin dokusal yapısı, Derilerin fibriler yapısı, Kılların morfolojik ve histolojik yapıları, Büyükbaş hayvan derilerinin yapısal özellikleri, Küçükbaş hayvan derilerinin yapısal özellikleri, Domuz derilerinin yapısı, Genel olarak kürklük derilerin yapısı, Ham derinin bileşenleri, Derinin fibriler proteinleri, Ham derinin mineral maddeleri
Zorunlu Ders DER1005 DERİ ÜRETİMİ 2 2 6
Üretim, Ham deri standartları, Ham deride konservasyon işlemleri ve depolama, Deri üretiminde değişken faktörler, Mamül deri üretim aşamaları
Zorunlu Ders DER1007 GENEL KİMYA 4 0 5
Kimyanın tanımı,madde,maddenin ortak ve ayırt edici özellikleri,elementler.bileşikler ve karışımlar,Çözeltiler,redoks tepkimeleri.
Zorunlu Ders DER1009 MATEMATİK 2 0 2
Sayılar, Bölünebilme OBEB ve OKEK, Üslü Sayılar, Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma, Denklemler, Oran, Orantı, Dörtgenler, Çokgenler, Yamuk, Paralel Kenar, Eşkenar Dikdörtgen, Kare, Üçgenler, Çember, Analitik Düzlem, İki Nokta Arasındaki Uzaklık, Doğru Denklemi ve Eğimi, Nokta Doğru İlişkisi, Simetri, Üç Boyut, Prizmalar
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders DER1002 DERİ MAKİNELERİ 2 0 4
İş akışına göre makina parkurunun yerleştirilmesi Su temin etme yöntemleri ve kullanılan ekipmanlar Basınçlı hava kapları ve santralleri, Büyükbaş deri işleme makinaları, Küçükbaş deri işleme makinaları Finisaj makinaları
Zorunlu Ders DER1004 ORGANİK KİMYA 4 0 5
Kimyasal bağlar. organik kimyanın tarihcesi, hidrokarbonlar.hidrokarbonların sınıflandırlması,aromatik hidrokarbonlar
Zorunlu Ders DER1006 GENEL DERİ TEKNOLOJİSİ 4 4 10
Yumuşatma işlemi, Kıl giderme ve kireçlik işlemleri, Kireç giderme, Sama işlemi, Yağ giderme işlemleri, Pikle işlemi, Krom tabaklama, Krom retenaj, Nötralizasyon, Retenaj işlemi, Retenaj maddeleri, Retenajın pratikte yapılışı, Dolap boyamada kullanılan boya çeşitleri, Dolap boyama işlemi, Boyama metotları, Yağlama işlemleri, Fiksasyon ve kurutma işlemleri.
Zorunlu Ders DER1008 DERİ MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIKLARI 2 0 4
Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı ve çalışma alanları, Mikroorganizmaların sınıflandırılması, Mikroorganizmalarda beslenme şekilleri, hamderi kalitesini etkileyen faktörler
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders DER2005 DERİ KİMYASI 3 0 3
Derinin genel bileşimi, Proteinlerin genel yapısı, Proteinlerde izoelektriki nokta, Amino asitlerin özellikleri ve sınıflandırılması, Peptitler,Proteinlerin yapısal özellikleri ve makromoleküller,proteinlerin bağları,Proteinlerin sınıflandırılması, Proteinlerde denetürasyon ve etki eden faktörler, Derininin fibriler ve globüler proteinleri
Zorunlu Ders DER2027 BÜYÜKBAŞ DERİ İŞLEME TEKNİKLE 3 2 4
Yüzlük derilerin Sınıflandırılması, Yüzlük derilerde aranılan özellikler, Büyükbaş derilerde yumuşatma işlemi, Büyükbaş derilerde kıl giderme ve kireçlik işlemleri, Kavelato İşlemi, Kireç Giderme ve Sama işlemleri, Pikle işlemi, Tabaklama işlemleri, Krom Retenaj, Nötralizasyon, Retenaj, Boyama Prosesi, Yağlama işlemleri ve fiksasyon, Açkı Sıkma, vakum kurutma ve mekanik işlemler
Zorunlu Ders DER2029 KÜÇÜKBAŞ DERİ İŞLEME TEKNİKLERİ 3 2 4
Küçükbaş hayvan derileri ve yapısal özellikleri, Giysilik deri üretiminde kullanılan kimyasallar ve deriye olan etkileri, Giysilik deri üretim aşamaları ve uygulanışı, İşlem aşamalarının kontrolleri
Staj Dersi DER2031 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders DER2033 KÜRK İŞLEME TEKNİĞİ 3 0 3
oyama işlemi ve Boyama işlemine etki eden faktörler, Boyamaya hazırlık işlemleri, Kurutma işlemleri ve etki eden faktörler, Bitim işlemleri
Seçmeli Ders DER2035 KÖSELE İŞLEME TEKNİĞİ 3 0 3
Kösele olarak işlenecek ham deriler, Kösele üretimi için rasyonel tabaklamadaki gelişmeler, Yumuşatma işlemi, Kıl giderme ve kireçlik işlemi, Kireç giderme, Kösele üretiminde sama işleminin önemi, Tanen penetrasyonuna etki eden faktörler, Tanen fiksasyonuna etki eden faktörler, Kösele üretim yöntemleri, Bitkisel tabaklamanın prensipleri, Köselenin son sepisi, fiske edilmesi ve ağartılması, Vejetal kayışlık deri üretimi, Köselenin kurutulması, Mamul köselede aranılan özellikler
Seçmeli Ders DER2037 TABAKLAMA MADDELERİ 2 0 3
Tabaklama maddelerinin sınıflandırılması, çşitli tabaklama maddelerinin tabaklama etki ve mekanizmaları, tabaklama maddelerinin kombineli olarak kullanılması, çeşitli tabaklama maddelerinin deri tutumu ve kalitesi üzerine olan etkileri
Seçmeli Ders DER2039 DERİ STANDARTLARI 2 0 3
Standart kavramı ve standardizasyonun önemi, büyükbaş ham deri standartları, Küçükbaş ham deri standartları, mamül deri standartları, kösele standartları
Seçmeli Ders DER2041 DERİ SANAYİ ÇEVRE İLİŞKİLERİ 2 1 3
Çevre ve ekosistem, Deri sanayi atık suları ve özellikleri, Deri sanayi atık sularının arıtılması, sulardaki kimyasalların geri kazanılması, çevre koruma
Seçmeli Ders DER2043 İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ 2 0 3
İş Etüdünün Tanımı, Başlıca Konuları ve Kavramları, Verimlilik, Organizasyon ve Ergonomi, Data Tespiti, Zaman Kaydı ve Ölçüm Metotları, İş Şekillendirme ve İş Öğretimi
Seçmeli Ders DER2045 DERİ MAMÜLLERİ PAZARLAMA 2 0 3
Pazarlama kavamı, pazarlama yöntemleri, Arz, talep ve fiyat ilişkileri, piyasa çeşitleri, mamül derilerin satışa hazır hale getirilmeleri ve satışa sunulması
Seçmeli Ders DER2047 GİRİŞİMCİLİK 3 0 3
Girişimcilik Kavramı Ve Ortaya Çıkışı, Girişimcilik Aşamaları, Küçük İşletme Çeşitleri, Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreci, Küçük İşletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama Ve Finansman, Küçük İşletmelerin Sorunları Ve Çözüm Yolları, Girişimcilik Ve KOBİlerde Çözülmesi Gereken Sorunlar
Seçmeli Ders DER2049 RENK VE TASARIM BİLGİSİ 2 1 3
Renklerin sınıflandırılması, Ana ve ara renkler, Renk ölçme yöntemleri ve renklerin değerlendirmesi, tasarım bilgisi ve renk uyumlulukları.
Seçmeli Ders DER2051 ÜRETİM PLANLAMASI 2 0 3
İşletme Organizasyonu, Çalışma Ortamını Düzenleme, Üretim Sistemleri, Üretimde Maliyet Hesapları, Üretim Planlama, İş Etüdü.
Seçmeli Ders DER2053 KARİYER PLANLAMA 1 1 3
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders DER2026 FİNİSAJ 2 2 4
Finisajın tanımı, amacı ve finisajdan beklenilen özellikler, Finisajın yapısı, Fini sajda kullanılan maddeler, Finisaj yardımcı maddeleri, Binderler ve binder dis persiyonlarının deriye nüfuz edilmelerini etkileyen faktörler, Finisajda film teşekkülü Finisaj türleri, Empregnasyon ve empregnasyon maddeleri, Derinin finisaja hazırlan ması, Finisaj flottelerinin hazırlanması, Finisaj işlemlerinde kombinasyon
Zorunlu Ders DER2028 TEKNOLOJİK OLGUNLUK 3 2 5
Çeşitli tabaklama maddelerinin bağlanma prensipleri, Organik sentetik tabaklama Maddeleri ve gruplandırılması, Pikle katkı maddeleri ve etki mekanizmaları, Gluterdialdehit ve aliminyum tabaklama maddelerinin birlikte kullanılması Aldehitlerle tabaklamanın kimyasal prensibi, Son sepide kullanılan ürünler, Anyonik tabaklama maddelerinin kullanım esasları, Son sepide dikkat edilmesi gereken hususlar, Sepileme ve son sepileme sırasında veya öncesinde yağlama Emülgatörsüz yağlama maddeleri, Emülgatör içeren yağlama maddeleri, Su geçirmez deriler ve su geçirmezlik maddeleri, Büzüşük deri elde etme teknik leri ve etki eden faktörler
Zorunlu Ders DER2030 DERİ BOYAMA TEKNİKLERİ 1 1 2
Renk ve renk teorileri, Renklerin karıştırılması, Organik boyar maddeler, Boyar maddelerin kimyasal yapılarına göre sınıflandırılması, Boyar maddelerin boyama özelliklerine göre sınıflandırılması, Boyar maddelerin çözündürülmesi, İzoelektriki noktanın boyamadaki önemi, Sıvı boyar maddeler, Doğal boyar maddeler, Boya yardımcı maddeleri, Boyamada kullanılan suyun özellikleri, Kesit ve yüzey boyamalar, Boyamanın yönlendirilmesi, Boyamaya etki eden faktörler, Boyamanın fiksasy
Staj Dersi DER2032 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders DER2034 KALİTE KONTROL 2 1 3
Mamul derinin dış görünün özelliklerinin kontrolü,Üretim türlerine göre derilerin sınıflandırılması, Deri özelliklerinin Fiziksel kontrolü, Fiziksel Test Programı , Mamul deriden kontroller için örnek alma, Kimyasal analizler için örnek alma yöntemi, Ham yoğunluk tayini, Plastometre testi, Yüksek temperatürlerde finisajların dayanımı, Mamul derilerde pH tayini, Derilerin su karşısındaki davranışı, Penetrometre yöntemine göre su emme, Kimyasal maddelerde yapılan pratik kontroller, Mamul derilerde kromoksit tayini, Mamul derilerin piyasaya arz şartları
Seçmeli Ders DER2036 DERİCİLİK ATIKLARI 2 1 3
Giriş Çevre ve Ekoloji, Atıklarsın oluşumu ve miktarı, Yüzlük deri imalatlarında azot dengesi, Atıkların sınıflandırılması ve özellikleri, Katı atıkların değerlen dirilmesi, Katı atıkların deri çeşidine göre miktar ve özellikleri, Sıvı atıklar ve değerlendirilmesi, Deri sanayinde çevre koruma
Seçmeli Ders DER2038 ÖZEL DERİLERİ İŞLEME TEKNİĞİ 2 1 3
Su geçirmez deriler, Yıkanabilir deriler, Büzüşük deriler, çeşitli sürüngen hayvan derilerini işleme teknikleri
Seçmeli Ders DER2040 KÜRK HAYVANLARI 2 0 3
Kürkünden yararlanılan hayvanlar ve bazı kürklük hayvanların yetiştirilmesi, Çeşitli kürk hayvanlarının kıl ve deri özellikleri, iklimin kıl ve deri yapısına etkisi
Seçmeli Ders DER2042 ENDÜSTRİYEL TOKSİKOLOJİ 2 0 3
Toksikoloji ve tarihsel gelişimi, Toksikolojinin bölümleri, Kimyasal yapılarına göre toksik maddelerin sınıflandırılması, Toksik maddelerin organizmaya giriş yolları, Zehirlerin absorbsiyonu ve dağılımı, Detoksikasyon, , Kimyasal kanserojen maddeler, Toksisitenin ölçüsü ve çeşitleri, Sansibilite, Endüstride kullanılan önemli toksik maddeler, Deri işlentilerinde meydana gelen toksik maddeler
Seçmeli Ders DER2044 İŞ GÜVENLİĞİ 2 0 3
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kavramı, Yasalarda İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Yeri, İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Organizasyonu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Occupational Health AndSafety Assesment Series OHSAS 18001, İş Kazaları, Deri sanayinde İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Fiziksel ve Kimyasal Faktörler, Deri sanayinde Olası İş Kazaları Ve Korunma Yöntemleri, Deri sanayinde ortaya çıkabilecek olası tehlikeler , Sağlık Güvenlik Önlemleri, Kaza Önleyici Güvenlik İşaretleri Ve Renkleri
Seçmeli Ders DER2046 DERİ İŞLETMELERİ ORGANİZASYONU 2 1 3
Organizasyon ve önemi, Organizasyonda dikkat edilmesi gerekli hususlar, Deri sanayinde organizasyonun verimlilik üzerine etkisi, deri sanayinde yapılanma, Organize sanayi bölgelerinin avantaj ve dezavantajları
Seçmeli Ders DER2048 İŞLETME YÖNETİMİ 3 0 3
İşletme ve yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları, organizasyonların işleyişi.Yönetim şemaları
Seçmeli Ders DER2050 DEKORATİF DERİ TEKNİKLERİ 2 2 3
Ürün ve Model Seçmek, Deride Kullanılan Araç ve Gereçleri Kullanmak, Kesme Yapmak, Derinin İnceltilmesini Sağlamak, Deride Ek Yapmak, Deride Sertleştirme Yapmak, Deride Kenar Çevirme Yapmak, Deride Birleştirme Yapmak, Deride Büzgü Yapmak , Deride Süsleme Yapmak, Deride Astarlama Yapmak, Takı Yapmak, Kemer Yapmak, Çanta Yapmak, Deriden Ev Aksesuarları Yapmak.
Seçmeli Ders DER2052 DERİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 2 2 3