Beceri ve Yetkinlikler


BECERİ ve YETKİNLİKLER 

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
1. Deriyi tanıyabilmeli ve işleme teknikleri hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalıdır
2. Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli
3. Öz farkındalığa sahip olmalı
4. Üretim teknikleri geliştirmeye açık olmalıdır
5. Üretimde karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını bilmeli


Genel Yetkinlikler
1. Mesleğe ilişkin temel bilgi
2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
5. Uygulama becerisi
 

Son Güncelleme Tarihi:22.10.2023