Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - MAKİNE BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders MKN1001 MATEMATİK 3 1 6
Cebir kavramı, Polinomlar, Oran ve orantı,Denklem kavramı,Eşitsizlikler, Aritmetik ve Geometrik diziler, Temel geometri, Geometrik cisimler , Temel trigonometri, Trigonometrik fonksiyonlar, Parabol ve grafiği.
Zorunlu Ders MKN1003 FİZİK 3 1 4
Birim sistemleri. Vektörler,Kuvvetler, etkileri ve Moment. Denge ve denge şartları. Ağırlık merkezleri. Hareket kanunları.İş, Güç, Enerji . Isı ve sıcsklık. Temel akışkan özellikleri,akış türleri ve debi hesabı. Kanal ve borularda akış, basınç kayıoları.
Zorunlu Ders MKN1005 TEKNİK RESİM 2 2 3
Geometrik çizimler.Görünüş çıkarma ve izdüşüm. Ölçülendirme.Perspektif resimler.Kesit alma ve kesit resimler.Toleranslar ve yüzey işleme işaretleri
Zorunlu Ders MKN1007 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ 3 1 9
El aletleriyle yapılan temel imalat işlemleri.Matkap,Torna,Freze tezgahlarında yapılan imalat işlemleri.
Zorunlu Ders MKN1009 ÖLÇME VE KONTROL 1 1 2
Kumpaslar, Mikrometreler,Açı ölçerlerle ölçüm yapmak.Yüzey pürüzlülük kontrolünün yapılması.Şekil ve konum toleransları kontrolü.Boyut toleransları ve kontrolünün yapılması.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders MKN1002 MESLEKİ MATEMATİK 2 0 4
Üstsel fonksiyonlar, Logaritma,Limit,Türev, İntegral işlemlerinin yapılması ve proplem çözümleri.
Zorunlu Ders MKN1004 MAKİNE MESLEK RESMİ 1 1 2
Sökülebilen birleştirme elemanları, Sökülemeyen birleştirme elemanları, Emniyetli bağlama elemanları, hareket ve güç elemanları, Montaj ve detay resimlerinin çizimi. Kroki resimler.
Zorunlu Ders MKN1006 İMALAT İŞLEMLERİ I 3 1 5
Endüstriyel alanda kullanılan imalat tezgahlarında ve oksi-gaz kaynak ekipmanlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme,üretim yapabilme ve ayarlanabilir ölçüm aletleri ile ölçüm yapabilme yeteneğini kazandırmak.
Zorunlu Ders MKN1008 MALZEME TEKNOLOJİSİ 3 1 5
Teknik alanda kullanılan malzemeler, Atomik yapı, Katılaşma ve Ergime kavramları. Saf madde ve alşım malzemeler. Katı hal dönüşümleri. Demir - Sementit denge diyağramları. Tav verme, tav çeşitleri. Malzemelerin su verme ile sertleştirilmesi. Yüzey sertleştirme metodları. Malzeme muayene yöntemleri. sertlik ve sertlik ölçme metodları. Tahribatsız muayene yöntemleri.
Zorunlu Ders MKN1010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I 2 1 3
Ekran düzenleme, Çizim komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma. Temel çizim komutlarıyla çizim yapma. Düzenleme komutlarını kullanabilme. Ölçülendirme komutlarını kullanma. İki boyutlu veri transferi yapabilme. Kağıt seçimi yapabilme ve çıktı alma.
Zorunlu Ders MKN1012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
İnternet ve tarayıcısı. Elektronik posta yönetimi. Web tabanlı öğrenme. Kişisel Web sitesi hazırlama. Elektronik ticaret. İnternet ve kariyer. İş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu. Formüller ve fonksiyonlar. Grafikler. sunu hazırlama. Tanıtıcı materyal hazırlama.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MKN2001 MAKİNE ELEMANLARI 2 1 2
Sökülebilen bağlantı elemanları, Sökülemeyen bağlantı elemanları, Miller ve akslar, Yataklar ve elemanları.
Zorunlu Ders MKN2003 İMALAT İŞLEMLERİ II 2 1 4
Kremayer dişli çark, Konik dişli, Sonsuz vida ve karşılık dişlisi, Zincir dişlileri, elemanlarının hesabı ve yapımları. delik taşlama, Konik taşlama, Puntasız taşlama. Alet bileme tezgahları ve aletlerin bilenmesi.
Zorunlu Ders MKN2005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II 1 2 3
Üç boyutlu çizim komutları ve çizimleri. Menü ve araç çubuğu kullanma. taslak çizimlerin yapımı. Ölçülendirme. Katı model oluşturma. Üç boyutlu yüzey modelleme. Üç boyutlu modelin teknik resmini oluşturma. temel görünüşlerin oluşturulması. Yardımcı görünüşlerin oluşturulması ve ölçülendirilmesi.
Zorunlu Ders MKN2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I 3 1 3
Çalıştırma ekranı ve ayarlarını yapma. Çizim komutlarıyla çizim yapma. 3B komutları ve çizim yapma. Referans noktası oluşturma. İki boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma. Takım yolu belirleme. Tutucuları ve uçları belirleme. Uygulanacak işlemleri seçme. Delme ,delik tornalama. Üç boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma. Takım yollarını seçme. Kaba, orta, Hassas işleme komutlarını seçme. NC Kodlarını üretmek için tezgah kod üreticisi seçme. NC kodlarını türetme. CNC torna tezgahına veri aktarma yöntemleri. CNC torna tezgahında takım yolu oluşturma ve parça işleme.
Seçmeli Ders MKN2009 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ 2 1 6
CNC torna tezgahının özellikleri, kısımları, çalışma prensipleri. Koordinat eksenleri, Referans noktaları, Kontrol panelleri ve özellikleri. Kesici takım ve malzeme ilişkisi. Takım telafi ayarları. Takım bağlama elemanları. Sıfır noktaları, işlenecek parçaya göre takım sıfırlama. Kesme derinliği, bağlama kontrol aletleri, İş parçasının sıfırlanması yöntemleri. Tezgahın programlama esasları. Yardımcı ve özel komutlar. CNC torna tezgahında hareket sistemleri, kumanda tipleri, eksenler. Simülasyon programları, Programların çalıştırılması. Çeşitli işleme yöntemlerine programların yazımı. İşleme teknikleri ve ölçme kontrol.
Seçmeli Ders MKN2011 HİDROLİK VE PNÖMATİK 2 1 6
Hidrolik devre elemanları. Devre şemalarının oluşturulması. Hidrolik sistemin arızaları ve arıza giderme. Pnömatik devre elemanları. pnömatik devreleri oluşturma. Elektropnömatik devre elemanları ve devrelerin oluşturulması. Pnömatik devrelerde oluşan arızalar ve giderilme yolları. Arızatesbiti ve oluşan arızaların giderilme yolları.
Seçmeli Ders MKN2013 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 4
Mikro ekonomik verileri takip. Makro ekonomik göstergeleri takip. Pazardaki boşlukların takibi. yatırım alternatifleri. Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek. İşletmenin çevresini tanıtmak. Talep analizi ve tahmini yapmak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi. İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek. İş yerinin kapasitesini belirlemek. Toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak. Tahmini gelir gider hesaplarını yapmak. İşyeri ve üretim planını yapmak. Yatırımın kurulum işlerini yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup işlemlerini yürütmek iş yerini açmak.
Seçmeli Ders MKN2015 TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL 3 0 4
3B Optik ölçme sisteminin kurulması. Kalibrasyon yapma. Tarama yapılması. verilerin optimize edilmesi. Tersine mühendislik. Kalite kontrolün yapılması. Fotogrametrik ölçüm sisteminin kurulması. Yardımcı ekipmanlarının konumlandırılması. Çekim yapılması. Fotoğrafların sayısallaştırılması. Noktaların export edilmesi.
Seçmeli Ders MKN2017 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 2
Makine ve metal teknolojileri alanında teknik olarak yabancı dil öğretmek. Makine ve üretim alanında kullanılan teknik terimler. Konuşma dili ile teknik dil arasındaki bağlantıların oluşturulması.
Seçmeli Ders MKN2019 MESLEK ETİĞİ 3 0 2
Etik ve ahlak kavramı. Etik sistemlerinin incelenmesi. Ahlak oluşturmada rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğinin incelenmesi. Mesleki yozlaşma ve meslekte meslek etiği olmayan davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramının incelenmesi.
Seçmeli Ders MKN2021 KAYNAK TEKNOLOJİSİ 3 0 2
Gaz ergitme kaynağı. Elektrik ark kaynağı. MIG, MAG kaynağı. TIG kaynağı
Seçmeli Ders MKN2023 ÇEVRE KORUMA 3 0 2
Çevre yönetmelik bilgisi. Risk analizi. Atık depolama. Kişisel korunma yöntemleri. Uluslararası sağlık ve güvenlik. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği. Kazalar ve meslek hastalıkları. Meslek hastalıkları ve kazalarının hukuki süreçleri.
Seçmeli Ders MKN2025 İLK YARDIM 3 0 6
İlk yardımın temel uygulamaları. Birinci ve ikinci değerlendirme. Yetişkinlerde temel yaşam desteği. Bebeklerde ve çocuklarda temel yaşam desteği. Solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım. Dış ve iç kanamalar. Yara ve çeşitleri. Bölgesel yaralanmalarda ilk yardım. Baş, Omurga, Üst ekstremite kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım. Kalça ve alt ekstremite kırık , çıkık ve burkulmalarda ilk yardım. Acil bakım gerektiren hastalıklarda,zehirlenmelerde, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım. acil taşıma teknikleri, kısa masafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta ve yaralı taşıma.
Seçmeli Ders MKN2027 KARİYER PLANLAMA 2 0 2
Staj Dersi MKN2051 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM 0 0 4
Otuz iş günü endüstri işletmelerinde yapılan staj çalışması.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MKN2004 ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ 3 0 2
Elektro Erezyon tezgahları, kısımları, çalışma prensipleri. Koordinat eksenleri, referans noktaları, Kontrol panelleri. İşleme yöntemleri. Elektrot malzemeleri. Dİ Elektrik sıvılar, Elektrot ve parça konumlandırma, Parça sıfırlama yöntemleri. işlem metodları, işleme parametreleri. Örnek parça işleme uygulamaları. Tel erezyon tezgahları, kısımları, çalışma prensipleri. Koordinat eksenleri, referans noktaları, kontrol panelleri. Programlama yöntemleri, İşleme yöntemleri, Kesici teller ve özellikleri. Tel bağlama Yöntemleri. Kesme sıvıları, çeşitleri ve özellikleri. CNC tel erezyon tezgahlarında programlama esasları. Mutlak konumlama, artımlı konumlama. ISO İşlem hazırlık komutları. Simülasyon yapma seçenekleri. Jeneratör değerlerinin düzenlenme işlemleri. Örnek parça işleme uygulamaları.
Zorunlu Ders MKN2006 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 1 1 2
Fizibilite çalışmaları, gereği ve önemi. Projenin gerçekleştirilmesi. Projenin rapor haline getirilmesi. Projenin sunumu.
Zorunlu Ders MKN2008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II 3 1 3
İki boyutlu işleme kısmına aktarma, takım yolunu belirleme. Kesici uç, Tutucu seçme. Kullanılacak işlemi seçme, Yüzey frezeleme, Kaba frezeleme, kanal frezeleme, Profil frezeleme, Delik işleme, Hassas işleme. Takım yollarının simülasyonu, 3 boyutlu parçayı işleme kısmına aktarma. 4 Eksen frezeleme işlemini yapma. 5 eksen frezeleme işlemini yapma. NC Kodlarını üretmek. CNC Freze tezgahına veri aktarma, tezgahı üretim için hazırlama. Örnek parça üretimlerinin yapımı.
Seçmeli Ders MKN2010 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ 3 0 6
CNC freze tezgahının özellikleri, kısımları, çalışma prensipleri. Koordinat eksenleri, referans noktaları, Kontrol panelleri ve takım - kesici ilişkisi. İşlenecek parçaların sıfır noktaları, işleme verileri ve ayarları. Tezgahların programlama esasları, hareket sistemleri. Programların simülasyonları, programın çalıştırılması. Frezeleme işlemlerine uygun parçaların programlarının yazımı ve parçaların işlenmesi. Alt programlama tekniği ve yapısı, programlamada kullanılmaları. Ölçme ve kontrol.
Seçmeli Ders MKN2012 İŞ KALIPLARI 3 0 4
Delme iş kalıpları, kalıp elemanları, kalıp tasarımlarının yapımı ve resimlerinin çizimi. Bağlama iş kalıplarının elemanları, kalıpların tasarlanması ve resimlerinin çizimi. Kalıpların bağlanması denemelerinin yapılması.
Seçmeli Ders MKN2014 İLETİŞİM 3 0 2
Sözlü iletişim. Yazılı iletişim. Sözsüz iletişim. Biçimsel iletişim. Biçimsel olmayan iletişim. Örgüt dışı iletişim.
Seçmeli Ders MKN2016 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 5
Planlama, Örgütleme yapmak ,yönetmek. Koordinasyon sağlamak. Denetim yapmak. İş analizi yapmak. İnsan kaynaklarını planlamak. İşgören adayını bulmak ,eğitmek, kariyer planlaması yapmak. İş değerlendirme ve üçretlendirme yapmak. Üretimi planlama. Üretim için örgütleme yapma.
Seçmeli Ders MKN2018 TERMODİNAMİK 3 0 2
Temel kavramlar. Sistem, çevre, hal değişimi, çevrim. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu. Isı ve iş dönüşümleri0. Saf maddelerin termodinamik özellikleri. İdeal gaz denklemleri. Termodinamiğin 1. ve 2. kanunu. Motor çevrimleri. İçten yanmalı motorlarda iş, verim , güç. Yakıtlar, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Sıkıştırmalı ve yanmalı motorlarda yanma. Yakıtların sınıflandırılması. Yanma sonrası çıkan ürünler. Alternatif yakıtlar. motorlarda yanmadan kaynaklanan vuruntu. Yakıtların buharlaşması, vuruntu mukavemeti.
Seçmeli Ders MKN2020 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3
Kalite kavramı. Standart ve standardizasyon. Standartın gereği ve önemi. Yönetim kalitesi standartları. Çevre standartları. Strajik yönetim. Yönetime katılma. Süreç, kaynak yönetim sistemleri. Üretimde kalite kontrol. muayene ve örnekleme. Toplam kalite kontrol diyagramları. İstatistiksel dağılımlar.
Seçmeli Ders MKN2022 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 2
Makine elemanlarının yabancı dil karşılıkları. Makine imalatında ve endüstriyel kalıpçılıkta kullanılan bilgisayar destekli tezgahlar ve elemanlarının yabancı karşılıkları. Makine imalatında kullanılan malzemelerin yabancı karşılıkları. CAD yazılımlarında kullanılan ürünlerin yabancı karşılıkları. Teknik resimde kullanılan araç, gereçler ve temel kavramların yabancı karşılıkları. Ölçülerin ifade edilmesi ve ölçü aletlerinin yabancı karşılığı. Hidrolik ve pnömatikte kullanılan temel kavramların karşılıkları. Toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramların karşılıkları. Kaynakçılıkta kullanılan tamel kavramların yabancı karşılıkları.
Seçmeli Ders MKN2024 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 3
Araştırma Yöntemleri,tez hazırlama.
Zorunlu Ders MKN2026 MUKAVEMET 2 0 2
Normal kuvvet etkisindeki elemanlar. Burulma momenti etkisindeki elemanlar. Eğilme momentine maruz kalan Elemanlar. Bileşik mukavemete maruz kalan elemanlar. Düşey yük taşıyan elemanlar. Burkulmaya çalışan elemanlar.
Staj Dersi MKN2050 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Otuz iş günü endüstri işletmelerinde yapılan staj çalışması.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4