GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Her yıl istenilen sayıda öğrenci buluna bilmekte.
 2. Çalışma alanları itibariyle ihtiyaç bulunabilmekte.
 3. Mezun öğrencilerin gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında iş bulabilme şansı.
 4. Yeterli öğretim elemanına sahip olması.
 5. Mesleki ve teknik eğitimde ilerle fırsatının olması.
 6. Aktif çalışan bir program olması.

Zayıf Yanlar

 1. Yeterli sayıda labaratuar imkanlarının olmaması,
 2. Takım tezgahları ve avadanlıkların öğrenci sayılarına göre oranının uygun olmaması.

Fırsatlar

 1. Sürekli ayakta duran bir sektörde olması,
 2. Alan olarak teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
 3. Mühendislik ve Teknik Eğitime geçiş yaparak mesleki alanda daha uzman hale gelebilmesi.

Tehditler

 1. Okulun yeri ve konumu dolayısı ile ulaşımın zorluğu en büyük tehdidimizdir.
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023