Yerleşke Çevre Temizliği Etkiniliğine Tapu ve Kadastro Programı Olarak Sağladığımız Katılım


07 Mayıs 2024 tarihinde yerleşkemizin temizliği etkinliği düzenlenmiştir. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı ile Harita Kadastro Programı olarak ve Makine Programı öğrencileri ile katılım sağlamıştır. Katılım sağlayan öğrenci ve hocalarımıza teşekkür ederiz.