Program Çıktıları

BÖÇ1- Hem teoride hem de pratik olarak problem çözebilme yeteneğine sahip olmak ve ölçme aletleri ile açı, uzunluk, mesafe ölçümleri ile koordinat ölçümleri yapabilmek, poligon hesabı, alan hesabı, yükseklik hesabı ve ifraz gibi temel hesaplama yeteneklerine sahip olmak,

BÖÇ2- Alanı ile ilgili yeterince bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak, (NETCAD paket programını, Microsoft Office temel programlarını kullanabilmek)

BÖÇ3- Şehir, şehircilik ve kentleşme bilgisine sahip olmak, İmar kanunu 15. ve 16. madde uygulamaları ile 18. madde uygulamasını teorik ve hukuki anlayışını, kamulaştırma, DOP hesabı ve paftalama konularını kavrayabilmek,

BÖÇ4- Bilgi sistemleri hakkında temel bilgi birikim edinerek, TAKBİS, CBS, KBS ve ABS gibi bilgi sistemlerinin temelini öğrenmek, temel fotogrametri terimlerini kavramak,

BÖÇ5- Hukuk normlarının yorumlanması ve toplumdaki rolünü anlayabilme,

BÖÇ6- Medeni hukuk bilgisine sahip olmak,

BÖÇ7- Mahalli idareler hakkında bilgi sahibi olmak,

BÖÇ8- Taşınmaz mülkiyetinin konusu ve içeriğini kavrayabilmek,

BÖÇ9- Türk İdare Hukuku Sistemini ve ilkelerini öğrenir,

BÖÇ10- Öz farkındalık kazanma ve iş hayatının beklentileri doğrultusunda kariyer hedefleri ve alternatifleri oluşturma, kendini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirme,

BÖÇ11- Yönetim olgusunu, özelliklerini ve fonksiyonlarını anlama, yönetim uygulamaları konusunda analitik düşünebilme ve iş hayatındaki yönetsel ve örgütsel sorunlara çözüm bulabilme,

BÖÇ12- Taşınmaz ticareti yönetmeliği kapsamındaki işi ve işlemleri yapabilmek, sorumlu emlak danışmanı kapsamındaki iş ve işlemleri yapabilmek,

 BÖÇ13- Gayrimenkul değerleme raporu hazırlayabilmek, değerleme raporlarındaki takyidat bilgilerini muhataplarına yorumlayabilme becerisi kazanmak,

BÖÇ14- Tapu Sicil mesleki literatürüne sahip olmak, tapu sicili işlemlerini mevzuat çerçevesinde yapabilme ve kadastro mevzuatını yorumlayabilme, kadastro işlemlerini yapabilme yetisine sahip olmak, tapu envanter defteri bünyesinde ana ve yardımcı sicilleri düzenleyebilme becerisi kazanmak,

BÖÇ15- Tapu ve kadastro arşiv ve elektronik verilerinin güvenliği ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olabilmek.

Son Güncelleme Tarihi:30.10.2023