Çalışma Alanları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Bölümümüz mezunları tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.), toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.), halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.), besin sanayi, araştırma kurumları ve eğitim kurumları gibi pek çok kurumda çalışma imkânı bulurlar. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, mezunlarının oldukça geniş iş olanaklarına sahip bulunması nedeniyle tercih edilen Sağlık birimlerinin başında gelmektedir. Ayrıca bir Diyetisyenin iş ve görev tanımları resmi gazetede verilmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü:


Mezunlarımız devlet ve özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, Kaplıca merkezleri, huzurevleri, özel eğitim merkezleri, spor kulüpleri, rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapist olarak çalışabilirler. Ayrıca Türkiye ve yurtdışında üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilirler. Ülkemizde fizyoterapistler için iş sorunu yoktur.

Son Güncelleme Tarihi:22.03.2021