2024 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

 

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2024 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

Dayanak: 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve 17 Ocak 2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Son Tarih

Başvuru Süreci

02-08 Ocak 2024

Akademik Teşvik başvurularının öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına yapılması.

09-14 Ocak 2024

Başvuruların, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca değerlendirildikten sonra Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

15-21 Ocak 2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilen başvuru dosyalarının değerlendirilmesi.

22 Ocak 2024

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca değerlendirilerek karara bağlanan başvuru sonuçlarının ilgili birimlere duyurulması

22-26 Ocak 2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen sonuçlara itirazların yazılı olarak yapılması.

27 Ocak – 01 Şubat 2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yazılı olarak yapılan itirazların değerlendirilmesi.

02 Şubat 2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından nihai sonuçların ilgili birimlere duyurulması.