KORONAVİRÜSÜ ÖNLEMLERİNİ DEĞERLENDİRME VE BİLGİLENDİRME KOMİSYONU KARARI – II

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

KORONAVİRÜSÜ ÖNLEMLERİNİ DEĞERLENDİRME VE

BİLGİLENDİRME KOMİSYONU KARARI – II

(17.03.2020)

Üniversitemiz Koronavirüsü Önlemlerini Değerlendirme ve Bilgilendirme Komisyonu toplanarak;

  1. Üniversitemiz Sabiha Şahenk Kütüphanesi, öğrencilerimize daha hijyenik koşullarda hizmet verebilmek amacıyla “Covid-19 (Koronavirüs) ile Mücadele” çalışmaları kapsamında geçici olarak hizmete kapatılmasına,
  2. Kütüphaneden ödünç alınan kitapların teslim tarihinin 3 (üç) hafta uzatılmasına,
  3. Eğitim-Öğretime ara verilmesi tedbir kararı tüm öğrencileri kapsamakta olup, lisansüstü her türlü eğitim faaliyetlerine de ara verilmesine ve bu dönemde lisansüstü öğrencilerin Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul ve MYO’lara girişlerine izin verilmemesine,
  4. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde çalışması olan ve zorunlu olarak Fakülteye gelmesi gereken öğrenciler için danışmanları tarafından çalışmanın aciliyeti, zorunluluğu, çalışılacak yer ve çalışma süresini belirten bir yazı ile Dekanlığa başvurularak özel izin alınmasına ve ötelenmesi herhangi bir kayıp veya mağduriyete sebep olmayacak çalışmalar için özel izin talebinde bulunulmamasına,
  5. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi binasına girilmesini gerektirmeyen, sera ve arazideki çalışmalar için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak sera çalışmalarında aynı anda 5’ten (beş) fazla öğrencinin aynı sera içinde çalışmamasına,
  6. Eğitim-öğretime ara verilen 3 haftalık dönemde yapılması planlanan lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavları, tez izleme komitesi toplantıları ve tez önerisi savunmalarının ileri bir tarihe ertelenmesine, bu konuda anabilim dalı başkanlıklarının ve öğretim üyelerinin bilgilendirilmesine ve azami süreleri dolacak lisansüstü öğrencilerin hak kaybı yaşamaması için Rektörlüğün bilgilendirilmesine, 

            Karar verilmiştir.

            Tüm personelimize ve öğrencilerimize duyurulur.