Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2023 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ

Dayanak: 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve 17 Ocak 2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Son Tarih

Başvuru Süreci

 

02-08 Ocak 2023

Akademik Teşvik başvurularının öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına yapılması.

 

09-13 Ocak 2023

Başvuruların, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca değerlendirildikten sonra Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

 

 14-22 Ocak 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilen başvuru dosyalarının değerlendirilmesi.

 

23 Ocak 2023

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca değerlendirilerek karara bağlanan başvuru sonuçlarının ilgili birimlere duyurulması

 

23-27 Ocak 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen sonuçlara itirazların yazılı olarak yapılması.

 

 28 Ocak -2 Şubat 2023

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yazılı olarak yapılan itirazların değerlendirilmesi.

 

3 Şubat 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından nihai sonuçların ilgili birimlere duyurulması.