Tebrik

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜLER Doçent unvanı almıştır.

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.