Tebrik

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Ahmet TEMEL'in bebeği dünyaya gelmiştir. 

Kendisini tebrik ederiz.