Tebrik

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Hicret KARADUMAN'ın bebeği dünyaya gelmiştir. 

Kendisini tebrik ederiz.