Tebrik

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Hatice Işın DİZDARLAR ERDOĞAN Profesör ünvanı almıştır.

Kendilerini tebrik ederiz.