Tebrik

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Berat CAN’ın bebeği dünyaya gelmiştir.

Kendilerini tebrik ederiz.