Tebrik

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey Doğu (Sibirya) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM Doçent unvanı almıştır.

Kendisini tebrik eder, akademik kariyerinde başarılar dileriz.