TÜBA-Türk Devletleri VI. Yaz Okulu Çağrısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk Dil Kurumu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Uluslararası Türk Akademisi arasında imzalanan protokol kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla, i) "Türkoloji" ve ii) "New Energy Technologies" başlıkları ile birbirinden bağımsız ancak eşzamanlı olarak iki farklı yaz okulu programı gerçekleştirilecektir.

 

"Türkoloji" programı Türkçe olarak Türk Dünyası tarihi, arkeolojisi, sanatı, dili ve edebiyatı üzerine günlük derslerden oluşmakta; "New Energy Technologies" programı da İngilizce olarak enerji üretiminin temel ilkeleri ve yerleşik yöntemlere ve ayrıca gelecekteki enerji taleplerini karşılamak için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmaktadır. Dersler, Türk devletlerinden uluslararası tanınırlığa sahip akademisyenler tarafından verilecektir.

 

"Türkoloji" programına, Türkoloji, Türk tarihi, Türk Edebiyatı, Antropoloji, Kültür Araştırmaları ve Arkeoloji gibi alanlarda; "New Energy Technologies" programına ise genel olarak enerji konusunda çalışan ve araştırma yapan 35 yaşını aşmamış doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacıların başvurması beklenmektedir. Başvuranlar arasından seçilecek olan katılımcıların yol, yemek ve konaklama giderleri yaz okulunu düzenleyen paydaş kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. 18-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde düzenlenecek olan yaz okuluna ait poster ektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.